W przygotowaniu

Gerber P.

Ochrona i modernizacja zabytkowych szpitali

Praca porządkuje wiedzę o dziejach rozwoju architektury szpitalnej. W opracowaniu autor zwraca uwagę na to, że szpitale oprócz
swojej podstawowej funkcji medycznej często posiadają dodatkowe wartości, takie jak wartość zabytkowa. Wartości te przez właścicieli
szpitali często nie są spostrzegane i zachowywane. Na Dolnym Śląsku, ale także w innych regionach naszego kraju problem
modernizacji szpitali, w celu dostosowania do współczesnych wymagań, jest bardzo istotny. Dotyczy on znacznej części szpitali.

Więcej