Makowski R.

Automatyczne rozpoznawanie mowy – wybrane zagadnienia

Cena: 57,75 zł
Liczba stron: 382Rok wydania: 2011

Brak możliwości komentowania.