Kwiatkowska E.

Badania drgań w drogach kolejowych

Dr inż. Ewelina Kwiatkowska, doktor nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, tytuł uzyskała na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego. Ukończyła również Wydział Prawa Ekonomii i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim z tytułem magistra prawa.

Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Mostów i Kolei Politechniki Wrocławskiej. Od 10 lat prowadzi zajęcia dydaktyczne na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej jako wykładowca oraz promotor dyplomów inżynierskich i magisterskich, jest organizatorem warsztatów technicznych i wyjazdów dydaktycznych dla studentów.

Przez wiele lat była ekspertem w Urzędzie Transportu Kolejowego w Warszawie w Departamencie Zezwoleń Technicznych i Interoperacyjności, wykonawcą ekspertyz dla przemysłu, a także autorką zgłoszeń patentowych. Pełniła funkcje kierownika siedmiu grantów naukowo-badawczych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Opublikowała ponad 40 artykułów w czasopismach polskich, zagranicznych oraz w wydawnictwach konferencyjnych.

Cena: --- zł
Format: 170 × 240 mmRok wydania: 2020
ISBN 978-83-7493-126-7

NAKŁAD WYPRZEDANY

Brak możliwości komentowania.