Małachowicz E.

Konserwacja i rewaloryzacja architektury w środowisku kulturowym

Książka Edmunda Małachowicza to doskonały, bogato ilustrowany podręcznik do nauki konserwacji i rewaloryzacji architektury, wydany po raz pierwszy w 1982 roku i dwukrotnie wznawiany – w 1988 i 1994 roku. Doświadczenia płynące z wieloletniej działalności naukowej, dydaktycznej i konserwatorskiej autora w założonym przez niego Zakładzie Konserwacji i Rewaloryzacji Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej pokazały, że taka publikacja jest bardzo potrzebna.

Uzupełnieniem poprzednich wydań jest część V opracowana przez Macieja Małachowicza, traktująca o ochronie i konserwacji architektury obronnej.

Należy mieć nadzieję, że książka ta pozwoli lepiej zrozumieć problemy związane z szeroko pojętym środowiskiem kulturowym człowieka i zaowocuje lepszą i bardziej profesjonalnie prowadzoną ochroną dziedzictwa kulturalnego.

Cena: 59,00 zł
Wydanie IV popr. i uzup.Liczba stron: 657Rok wydania: 2007

Brak możliwości komentowania.