Metodologia identyfikacji przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych w aspekcie polityki regionalnej Dolnego Śląska

Cena: 10,50 zł
Liczba stron: 70Rok wydania: 2006

Brak możliwości komentowania.