Borkowski J.

Metody interpolacji widma i metoda LIDFT w estymacji parametrów sygnału wieloczęstotliwościowego

Cena: 30,00 zł
Liczba stron: 186Rok wydania: 2011

Brak możliwości komentowania.