Mackiewicz P.

Trwałość zmęczeniowa mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych w nawierzchniach drogowych

Prezentowana monografia dotyczy problematyki zmęczenia i pękania mieszanek mineralno-asfaltowych. Książka jest przeznaczona zarówno dla osób zajmujących się badaniami i analizami zmęczeniowymi nawierzchni drogowych (w zakresie doświadczalnym i teoretycznym), jak i projektantów, wykonawców, doktorantów, studentów oraz pracowników naukowych specjalności drogowej.

Więcej

Puła W.

Wybrane zagadnienia oceny nośności posadowienia bezpośredniego w ujęciu teorii pól losowych

W monografii przedstawiono wybrane zagadnienia oszacowania nośności posadowienia bezpośredniego. Uwzględniono przestrzenną zmienność właściwości podłoża gruntowego modelowaną z zastosowaniem metod teorii pól losowych. W ramach ogólnych zagadnień modelowania przedstawiono oryginalne, niepublikowane wcześniej rezultaty prac autora dotyczące oszacowań skali fluktuacji przy transformowaniu pola losowego. Poświęcono też uwagę identyfikacji parametrów pola losowego na podstawie badań geotechnicznych.

Więcej