Dudycz T.

Działalność inwestycyjna spółek debiutujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Monografia zawiera wyniki badań nad spółkami debiutującymi na GPW w Warszawie w latach 1998–2011. Autor przeanalizował sytuację finansową tych spółek rok przed debiutem oraz w ciągu dwóch latach po debiucie, wielkość kapitału pozyskanego przez nie z giełdy, warunki jego pozyskania, a także kierunki inwestowania

Więcej

Malara Z., Skonieczny J. (red.)

Innowacje w gospodarce, przedsiębiorstwie i społeczeństwie

Monografia jest skierowana zarówno do studentów i doktorantów, dla których jest niewątpliwe cenną ofertą edukacyjną jak i do menedżerów i specjalistów zajmujących się generowaniem i wdrażaniem innowacji w swoich organizacjach i chcących poszerzyć swoje umiejętności przedsiębiorcze i twórcze.

Więcej

Malara Z. (red.)

Oblicza innowacji w gospodarce i społeczeństwie

Postęp i kształtowanie się Świata nie są możliwe bez zmian. Utrwalona w gospodarkach i społeczeństwach świadomość potrzeby wdrażania innowacji, inwentyki i nowości wynika z przekonania o ogromnym znaczeniu poszukiwania nowych rozwiązań lub tworzenia warunków dla nowych zastosowań rozwiązań już istniejących dla szeroko rozumianego rozwoju.

Więcej