Dudycz T.

Działalność inwestycyjna spółek debiutujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Monografia zawiera wyniki badań nad spółkami debiutującymi na GPW w Warszawie w latach 1998–2011. Autor przeanalizował sytuację finansową tych spółek rok przed debiutem oraz w ciągu dwóch latach po debiucie, wielkość kapitału pozyskanego przez nie z giełdy, warunki jego pozyskania, a także kierunki inwestowania

Więcej

Malara Z., Skonieczny J. (red.)

Innowacje w gospodarce, przedsiębiorstwie i społeczeństwie

Monografia jest skierowana zarówno do studentów i doktorantów, dla których jest niewątpliwie cenną ofertą edukacyjną, jak i do menedżerów i specjalistów zajmujących się generowaniem i wdrażaniem innowacji w swoich organizacjach i chcących poszerzyć swoje umiejętności przedsiębiorcze i twórcze.

Więcej

Tubis A.

Metoda zarządzania ryzykiem operacyjnym w transporcie drogowym

/

Kierując się zidentyfikowanymi potrzebami menedżerów, w monografii przedstawiono nową metodę zarządzania ryzykiem w transporcie drogowym, odpowiadającą wymaganiom planowania i kontroli na poziomie zarządzania operacyjnego transportem. Metoda ta prezentuje nowe podejście do oceny ryzyka operacyjnego oraz do zmian w planowaniu i doskonaleniu procesu obsługi zleceń transportowych.

Więcej

Kierzkowski A.

Metodyka modelowania strumieni pasażerów w porcie lotniczym z uwzględnieniem wydajności, bezpieczeństwa i poziomu obsługi

/

Przedstawiona w książce metodyka umożliwia w sposób kompleksowy uwzględnienie czynników, które z punktu widzenia pasażera są ważne w procesie jego obsługi w terminalu portu lotniczego, i co istotne, może zostać wykorzystana zarówno na etapie projektowania, jak i eksploatacji już istniejących portów lotniczych.

Więcej