Malara Z., Kroik J., Malara M., Sobol-Wojciechowska J.

Ryzyko. Perspektywa jakościowa

Niniejsza książka, adresowana zarówno do menedżerów i specjalistów od zarządzania ryzykiem, jak również do teoretyków oraz studentów, wpisuje się w dyskusję o ryzyku i możliwościach jego mitygowania w działalności organizacji i instytucji. Czytelnik chcący rozwinąć swoją wiedzę o ryzyku jakościowym w działalności organizacji zyskuje dzięki tej publikacji możliwość zgłębienia problematyki z tym związanej.

Więcej