Malara Z., Kroik J., Malara M., Sobol-Wojciechowska J.

Ryzyko. Perspektywa jakościowa

Niniejsza książka, adresowana zarówno do menedżerów i specjalistów od zarządzania ryzykiem, jak również do teoretyków oraz studentów, wpisuje się w dyskusję o ryzyku i możliwościach jego mitygowania w działalności organizacji i instytucji. Czytelnik chcący rozwinąć swoją wiedzę o ryzyku jakościowym w działalności organizacji zyskuje dzięki tej publikacji możliwość zgłębienia problematyki z tym związanej.

Więcej

Klaus-Rosińska A.

Sukces projektów badawczych i badawczo-rozwojowych w sektorze nauki

W literaturze przedmiotu można odnaleźć wiele publikacji dotyczących zarządzania projektami badawczymi i badawczo-rozwojowymi, niewiele z nich jednak dotyczy problematyki sukcesu w kontekście takich projektów, identyfikacji kryteriów i czynników sukcesu dla tego typu przedsięwzięć czy modeli sukcesu dla nich opracowanych. Monografia Sukces projektów badawczych i badawczo-rozwojowych w sektorze nauki uzupełnia tę lukę badawczą.

Więcej

Skonieczny J.

Twórczość jako fundament strategii organizacji

Monografia jest adresowana do przedsiębiorców, inżynierów i menedżerów z różnych organizacji, którzy w twórczości organizacyjnej (innowacyjności, przedsiębiorczości, ekspansywności) poszukują nowych, użytecznych i perspektywicznych pomysłów i strategii oraz tworzą możliwości, będące wynikiem twórczego myślenia, planowania i zarządzania w organizacjach zarówno gospodarczych, jak i publicznych.

Więcej