Nowość

Skonieczny J.

Twórczość jako fundament strategii organizacji

Monografia jest adresowana
do przedsiębiorców, inżynierów i menedżerów z różnych organizacji, którzy w twórczości
organizacyjnej (innowacyjności, przedsiębiorczości, ekspansywności) poszukują
nowych, użytecznych i perspektywicznych pomysłów i strategii oraz tworzą
możliwości, będące wynikiem twórczego myślenia, planowania i zarządzania w organizacjach
zarówno gospodarczych, jak i publicznych.

Więcej