Kasprowicz M.

Badania hemodynamiki mózgowej na podstawie analizy pulsacji ciśnienia wewnątrzczaszkowego, ciśnienia tętniczego i przepływu krwi mózgowej

W monografii Badania hemodynamiki mózgowej na podstawie analizy pulsacji ciśnienia wewnątrzczaszkowego, ciśnienia tętniczego i przepływu krwi mózgowej przedstawiono metody analizy tętniczopochodnych pulsacji sygnałów niosących informacje o dynamice procesów mózgowych.

Więcej