Kasprowicz M.

Badania hemodynamiki mózgowej na podstawie analizy pulsacji ciśnienia wewnątrzczaszkowego, ciśnienia tętniczego i przepływu krwi mózgowej

W monografii Badania hemodynamiki mózgowej na podstawie analizy pulsacji ciśnienia wewnątrzczaszkowego, ciśnienia tętniczego i przepływu krwi mózgowej przedstawiono metody analizy tętniczopochodnych pulsacji sygnałów niosących informacje o dynamice procesów mózgowych.

Więcej

Wieleba W.

Bezobsługowe łożyska ślizgowe z polimerów termoplastycznych

Materiały polimerowe są wykorzystywane w bezsmarowych węzłach tarcia, gdyż istotą ich stosowania jest możliwość bezawaryjnej współpracy z innymi materiałami w warunkach tarcia technicznie suchego.

Książka zawiera informacje o bezobsługowych łożyskach ślizgowych z polimerów termoplastycznych, dotyczące przede wszystkim ich projektowania i eksploatacji.

Więcej