Świerczok A.

Podwyższanie skuteczności odpylania cząstek drobnych w elektrofiltrach przez zmiany konstrukcyjne elektrod ulotowych

Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom wynikającym ze świadomości obecności w atmosferze zanieczyszczeń pochodzących z produkcji przemysłowej oraz ich wpływu na środowisko, Autor daje możliwość pogłębienia wiedzy o podstawowych procesach związanych z odpylaniem gazów odlotowych w elektrofiltrze. Książka adresowana jest do inżynierów zajmujących się procesami oczyszczania gazów odlotowych oraz do studentów wyższych uczelni technicznych, a w szczególności kierunków związanych z ochroną atmosfery.

Więcej

Gaj K., Kuropka J. (red.)

Powietrze atmosferyczne. Jakość – zagrożenia – ochrona

Niniejsza książka, ukazująca się w jubileuszowym roku 50-lecia objęcia w Polsce po raz pierwszy ustawową ochroną powietrza atmosferycznego, będącego jednym z głównych komponentów środowiska naturalnego, zawiera artykuły prezentujące szeroki wachlarz zagadnień związanych z inżynierią i ochroną atmosfery oraz techniką pomiarową parametrów opisujących właściwości powietrza wewnętrznego, które nawiązują do badań i wdrożeń aktualnie prowadzonych w placówkach naukowo-badawczych naszego kraju.

Więcej