Katalog wydawnictw / Oferta

LEGENDA
Promocje Zapowiedzi

Architektura i urbanistyka

Schola architecturae. Budynki szkół architektury, 2005, 236 s.
26,25 zł

Shapes of Logic. Everything Can Be Automated, 2018, 136 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Bać A.
Zrównoważenie w architekturze. Od idei do realizacji na tle doświadczeń kanadyjskich, 2016, 166 s.
63,00 zł
Wydrukowano na niebielonym papierze z recyklingu

Bać Z. (red.)
Habitaty – architektura socjalna, 2014, 536 s.
69,00 zł

Bać Z. (red.)
Habitaty: mój piękny habitat, 2016, 408 s.
40,00 zł

Bać Z. (red.)
Habitaty: reaktywacja małych społeczności lokalnych, 2016, 666 s.
71,00 zł

Bagiński E., Damurski Ł.
Wizerunek Wrocławia, 2009, 143 s.
31,50 zł

Balińska G., Baliński J.A.
Młyny Ziemi Łomżyńskiej, 2003, 300 s.
30,45 zł

Balińska G.M., Baliński J.A., Balińska D.
Krajobraz z koleją. Drogi żelazne Wielkopolski, 2011, 440 s.
98,70 zł

Belof M.
Teoria a praktyka planowania regionalnego. Doświadczenia polskie w planowaniu przestrzennym po 1998 r., 2013, 234 s.
39,90 zł

Biesiekierski T., Suchodolski J., Trocka-Leszczyńska E.
Architektura na obszarze Sudetów, 1999, 480 s.
60,00 zł, cena promocyjna: 42,00 zł

Bocheński S. (red.)
Projektowanie architektury na terenach o szczególnych walorach krajobrazowych i uzdrowiskowych, 2012, 310 s.
45,15 zł

Bogaczyk T., Romaszkiewicz-Białas T.
13 wykładów z geometrii wykreślnej, wyd. IX, 2014, 210 s.
38,00 zł

Brzezicki M.
Spostrzeganie przezroczystości w architekturze współczesnej. Aspekty wizualne i kognitywne, 2014, 275 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Brzezowski W., Jagiełło M.
Ogrody na Śląsku. Barok, t. II, 2017, 470 s.
120,00 zł, cena promocyjna: 108,00 zł
Przy zakupie tomów I i II „Ogrodów na Śląsku” („Od średniowiecza do XVII wieku” oraz „Barok”) oferujemy promocyjną, obniżoną o 10%, cenę: 192,11 zł. Promocja obowiązuje tylko przy łącznym zakupie obu tomów.

Chorowska M., Różycka-Rozpędowska E. (red.)
Nie tylko zamki, 2005, 596 s.
57,75 zł, cena promocyjna: 40,43 zł

Cisek E.
Norweska architektura i rzeźba wobec natury, 2017, 378 s.
48,00 zł

Czerner R., Lasota C.
Blok ratuszowy w Świdnicy do połowy XVI w., 1997, 148 s.
12,83 zł, cena promocyjna: 6,83 zł

Damurski Ł.
Re-miasto. Scenariusze rozwoju urbanizacji w XXI w., 2016, 188 s.
28,00 zł

Dobesz J.
Dom polski, 2008, 278 s.
36,75 zł

Dobesz J., Gryglewska A., Rudnicka-Bogusz M. (red.)
Nie tylko trony. Księga Jubileuszowa ofiarowana profesorowi Ernestowi Niemczykowi, 2012, 420 s.
90,30 zł, cena promocyjna: 63,21 zł

Drapella-Hermansdorfer A.
Idea jedności w architekturze, 1998, 208 s.
10,50 zł

Dubel K.
Rola ocen oddziaływania na środowisko w systemie planowania przestrzennego, 2006, 69,00 s.
10,50 zł

Dziubiński D., Rumińska A. (red.)
Przestrzeń publiczna Wrocławia, 2016, 208 s.
35,00 zł

Galantowicz B.
Rozwiązania urbanistyczne barokowych zespołów budowli jezuickich na Śląsku a problem akomodacji w działalności misyjnej jezuitów na przykładzie Kłodzka, Nysy, Legnicy i Wrocławia, 1997, 136 s.
14,00 zł, cena promocyjna: 5,25 zł

Gronostajska B.E.
Kształtowanie środowiska mieszkaniowego dla seniorów, 2016, 218 s.
89,00 zł

Jagiełło M., Brzezowski W.
Ogrody na Śląsku. Od średniowiecza do XVII wieku, t. I, 2014, 350 s.
93,45 zł, cena promocyjna: 84,11 zł
Przy zakupie tomów I i II „Ogrodów na Śląsku” („Od średniowiecza do XVII wieku” oraz „Barok”) oferujemy promocyjną, obniżoną o 10%, cenę: 192,11 zł. Promocja obowiązuje tylko przy łącznym zakupie obu tomów.

Jaklewicz K. (redakcja i opracowanie katalogu)
Dyfuzja. Inspiracje architekturą w sztukach plastycznych. Katalog wystawy, 2013, 56 s.
10,00 zł

Kirschke K.
Fasady wrocławskich obiektów komercyjnych z lat 1890-1930, 2005, 308 s.
61 zł
Do książki dołączona jest płyta CD zawierająca mapę wrocławskich obiektów komercyjnych z lat 1890-1930.

Kolendowicz T.
Mechanika budowli dla architektów, 2012, 450 s.
76,00 zł

Kościuk J.
Wczesnośredniowieczna osada w Âbu Mînâ, 2009
42,00 zł
Ostatni egzemplarz!

Kościuk J. (red.)
Non Solum Villae. Księga Jubileuszowa ofiarowana profesorowi Stanisławowi Medekszy, 2010, 600 s.
120,75 zł, cena promocyjna: 84,53 zł

Kozaczewska-Golasz H.
Halowe kościoły z XIII wieku na Śląsku, 2015, 312 s.
71,50 zł, cena promocyjna: 64,35 zł
Przy zakupie „Halowych kościołów z XIII wieku na Śląsku” i „Halowych kościołów z XIV wieku na Śląsku” oferujemy promocyjną, obniżoną o 10%, cenę za obie książki: 141,84 zł. Promocja obowiązuje tylko przy łącznym zakupie obu wydawnictw.

Kozaczewska-Golasz H.
Halowe kościoły z XIV w. na Śląsku, 2013, 320 s.
86,10 zł, cena promocyjna: 77,49 zł
Przy zakupie „Halowych kościołów z XIII wieku na Śląsku” i „Halowych kościołów z XIV wieku na Śląsku” oferujemy promocyjną, obniżoną o 10%, cenę za obie książki: 141,84 zł. Promocja obowiązuje tylko przy łącznym zakupie obu wydawnictw.

Kozaczewska-Golasz H., Golasz-Szołomicka H.
Halowe kościoły z wieku XV i pierwszej połowy XVI na Śląsku, 2018, 432 s.
126,00 zł

Kozaczewski T.
Wiejskie kościoły parafialne XIII wieku na Śląsku (miejscowości A-G), wyd. II, 1995, 250 s.
21,00 zł, cena promocyjna: 18,90 zł
Przy zakupie kompletu tomów „Wiejskich kościołów parafialnych XIII wieku na Śląsku” oferujemy promocyjną, obniżoną o 10%, cenę: 47,25 zł. Promocja obowiązuje tylko przy łącznym zakupie wszystkich tomów.

Kozaczewski T.
Wiejskie kościoły parafialne XIII wieku na Śląsku (miejscowości H-O), 1994, 244 s.
10,50 zł, cena promocyjna: 9,45 zł
Przy zakupie kompletu tomów „Wiejskich kościołów parafialnych XIII wieku na Śląsku” oferujemy promocyjną, obniżoną o 10%, cenę: 47,25 zł. Promocja obowiązuje tylko przy łącznym zakupie wszystkich tomów.

Kozaczewski T.
Wiejskie kościoły parafialne XIII wieku na Śląsku (miejscowości P-S), 1994, 238 s.
10,50 zł, cena promocyjna: 9,45 zł
Przy zakupie kompletu tomów „Wiejskich kościołów parafialnych XIII wieku na Śląsku” oferujemy promocyjną, obniżoną o 10%, cenę: 47,25 zł. Promocja obowiązuje tylko przy łącznym zakupie wszystkich tomów.

Kozaczewski T.
Wiejskie kościoły parafialne XIII wieku na Śląsku (miejscowości S-Ż) i na Łużycach, 1994, 210 s.
10,50 zł, cena promocyjna: 9,45 zł
Przy zakupie kompletu tomów „Wiejskich kościołów parafialnych XIII wieku na Śląsku” oferujemy promocyjną, obniżoną o 10% cenę: 47,25 zł. Promocja obowiązuje tylko przy łącznym zakupie wszystkich tomów.

Kozaczewski T., Kozaczewska-Golasz H.
Portale trzynastowiecznej architektury na Śląsku, 2009, 500 s.
94,50 zł

Ludwig B.
Fundacje sakralne Czettritzów w Wałbrzychu i okolicach, 2014, 201 s.
48,50 zł
Ostatni egzemplarz!

Ludwig B.
Osiedla mieszkaniowe w krajobrazie wałbrzyskiego okręgu górniczo-przemysłowego (1850-1945), 2010, 650 s.
73,50 zł

Łuczewska D., Maluga L., Siomkajło B.
Architektura pejzażu – katalog wystawy, 2010, 70 s.
10,50 zł

Łuczewska D., Maluga L., Siomkajło B. (red.)
Faktura, struktura, metafizyka. Przestrzeń architektury/przestrzeń sztuki, 2015, 58 s.
10,50 zł

Łuczewska D., Maluga L., Siomkajło B. (redakcja i opracowanie katalogu)
Labirynt obrazów – gry przestrzenią. Przestrzeń architektury/przestrzeń sztuki. Katalog wystawy, 2018, 48 s.
31,50 zł

Łuczewska D., Maluga L., Siomkajło B. (redakcja i opracowanie katalogu)
Labirynt pomiędzy architekturą a sztuką. Katalog wystawy, 2008, 58 s.
10,50 zł

Łuczewska D., Siomkajło B. (red.)
Szklarska Poręba. Studium przestrzeni, 2016, 94 s.
21,00 zł

Łuczyński R.M.
Zamki i pałace Dolnego Śląska. Nizina Śląska – część wschodnia, 2001, 242 s.
36,75 zł, cena promocyjna: 21,00 zł

Łużyniecka E.
Architektura klasztorów cysterskich. Filie lubiąskie i inne cenobia śląskie, 2003, 583 s.
57,75 zł, cena promocyjna: 40,42 zł

Łużyniecka E.
Pelplin i Doberan. Architektura opactw spokrewnionych filiacyjnie, 2014, 804 s.
113,00 zł

Łużyniecka E., Świechowski Z., Kunkel R.
Architektura opactw cysterskich. Małopolskie filie Morimond, 2008, 610 s.
84,00 zł, cena promocyjna: 58,80 zł

Maluga L.
Autonomiczne rysunki architektoniczne, 2007, 277 s.
40,95 zł

Maluga L. (red.)
Natura jako inspiracja. Katalog wystawy, 2011, 78 s.
10,50 zł

Maluga L. (redakcja i opracowanie katalogu)
Forma i kolor. Przestrzeń architektury/przestrzeń sztuki. Katalog wystawy, 2013, 52 s.
10,50 zł

Maluga L., Juchniewicz B. (red.)
Zeszyt Naukowy nr 1, 2016, 60 s.
18,00 zł

Małachowicz E.
Katedra wrocławska. Dzieje i architektura, 2012, 330 s.
94,50 zł

Małachowicz E.
Konserwacja i rewaloryzacja architektury w środowisku kulturowym, wyd. IV popr. i uzup., 2007, 657 s.
59,00 zł

Małachowicz E.
Wilno. Dzieje, architektura, cmentarze, 1996, 604 s.
50,40 zł

Masztalski R. (red.)
Współczesne funkcje handlowe w wybranych małych miastach województwa dolnośląskiego, 2014
23,10 zł, płyta CD

Masztalski R.P.
Współczesna urbanistyka Leszna, 2013, 186 s.
54,60 zł

Mironowicz I., Ryser J. (red.)
Urban Change. The Prospect of Transformation, 2011, 308 s.
126,00 zł (50 €)

Misztal B.
Kształtowanie kopuł z drewna jednolitego, 2012, 232 s.
34,65 zł (45,15 zł - oprawa twarda)

Niemczyk E.
Hala Ludowa we Wrocławiu, 1997, 96 s.
3,15 zł

Niemczyk E.
Kolosy. Wielkie rzeźby figuralne – od antyku po współczesność, 2018, 408 s.
69,00 zł
Posiadamy w sprzedaży egzemplarze z własnoręcznym podpisem Autora.

Niemczyk E.
Trony w architekturze – architektura tronów, 2010, 511 s.
94,50 zł, cena promocyjna: 66,15 zł

Nowakowski P.
Architektura i ergonomia kuchni domowych na tle ewolucji zwyczajów kulinarnych, 2015, 328 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF
W przygotowaniu wersja drukowana

Nowakowski P.
Architektura i ergonomia kuchni domowych na tle ewolucji zwyczajów kulinarnych, 2015, 328 s.
45,00 zł

Przesmycka E., Trocka-Leszczyńska E. (red.)
Culture of the City, 2012, 368 s.
44,10 zł

Rębielak J.
Shaping of space structures. Examples of applications of Formian in the design of tension-strut systems, 298 s.
35,70 zł

Romaszkiewicz-Białas T.
Perspektywa praktyczna dla architektów, wyd. VI, 2013, 120 s.
24,15 zł

Siomkajło B. (red.)
Rysunek i malarstwo. Pomiędzy naturą a architekturą, 2010, 114 s.
18,90 zł

Siomkajło B. (red.)
Rysunek i malarstwo. Problemy podstawowe. Wybrane zagadnienia, 2002, 272 s.
26,00 zł

Suchodolski J.
Architektura schronisk górskich w Sudetach, wyd. II poprawione, 2014, 278 s.
65,00 zł

Suchodolski J.
Regionalna architektura zajazdów i schronisk na ziemi wałbrzyskiej, 2011, 190 s.
68,25 zł

Trocka-Leszczyńska E., Przesmycka E. (red.)
Miasto w kulturze, 2012, 528 s.
57,75 zł

Widera B.
Proces kształtowania relacji z naturą w architekturze współczesnej, 2018, 324 s.
65,00 zł

Wiszniowski J. (red.)
Reintegracja osiedli. Z cyklu Krajobrazy XXI wieku, 2014
19,95 zł, płyta CD

Wojtyszyn B.J.
Dostępność sąsiedzka i jej zgeometryzowana struktura przestrzeni zurbanizowanej, 2010, 212 s.
59,85 zł

Wróblewski S.
Architektura spod znaku Temidy w prowincji śląskiej w latach 1877–1918, 2018, 598 s.
75,00 zł

Zadworny M.
Koncepcja taniego mieszkania społecznego dla rodzin najuboższych wobec ich potrzeb współcześnie w Polsce, 2013, 312 s.
46,20 zł

Budownictwo

Biegus A.
Podstawy projektowania i oddziaływania na konstrukcje budowlane, 2014, 132 s.
26,00 zł

Gosowski B.
Zginanie i skręcanie cienkościennych elementów konstrukcji metalowych, 2015, 256 s.
38,00 zł

Gosowski B., Kubica E.
Badania laboratoryjne konstrukcji metalowych, wyd. IV zaktualizowane i rozszerzone, 2012, 302 s.
36,75 zł

Gosowski B., Kubica E.
Badania laboratoryjne z konstrukcji metalowych, wyd. III, 2011, 208 s.
30,45 zł

Hoła B.
Bezpieczeństwo pracy w procesach budowlanych, 2016, 256 s.
45,00 zł

Hoła J., Wójtowcz S. (red.)
New Tomographic Method of Brickwork Damp Identification, 2010, 106 s.
22,05 zł

Kutyłowski R.
Diagnostyka stanu technicznego konstrukcji chłodni kominowych, 2013, 136 s.
26,25 zł

Lorenc W.
Nośność ciągłych łączników otwartych w zespolonych konstrukcjach stalowo-betonowych, 2010, 132 s.
25,20 zł

Mackiewicz P.
Trwałość zmęczeniowa mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych w nawierzchniach drogowych, 2016, 286 s.
42,00 zł

Nowak H.
Zastosowanie badań termowizyjnych w budownictwie, 2012, 332 s.
52,00 zł

Palczak G. A.
Wytrzymałość materiałów. Ćwiczenia, cz. II, wyd. II, 2010, 170 s.
26,25 zł

Rosiek G., Wala D., Werner B.
Ćwiczenia z chemii dla studentów Wydziału Budownictwa, wyd. IV, 2012, 130 s.
23,00 zł

Rządkowski J.
Miary bezpieczeństwa konstrukcji inżynierskich, 2018, 248 s.
37,00 zł

Schabowicz K.
Elewacje wentylowane. Technologia produkcji i metody badania płyt włóknisto-cementowych, 2018, 214 s.
62,00 zł

Śliwińska E.
Środowisko fizyczne człowieka, 2003, 135 s.
13,65 zł

Chemia. Technologia i inżynieria chemiczna

Prace badawcze studentów. Zeszyt 10, 2012
26,25 zł

Prace badawcze studentów. Zeszyt 11, 2013, 166 s.
26,25 zł

Prace badawcze studentów. Zeszyt 12, 2014, 114 s.
26,50 zł

Prace badawcze studentów. Zeszyt 13, 2015, 118 s.
25,50 zł

Prace badawcze studentów. Zeszyt 14, 2016, 126 s.
25,50 zł

Prace badawcze studentów. Zeszyt 7, 2009
26,25 zł

Prace badawcze studentów. Zeszyt 8, 2010, 258 s.
29,40 zł

Prace badawcze studentów. Zeszyt 9, 2011, 218 s.
28,36 zł

Barycka I., Skudlarski K.
Podstawy chemii, 2001, 413 s.
30,45 zł (39,90 zł - oprawa twarda)

Borkowska-Burnecka J.
Analityka spektrochemiczna – emisyjna spektrometria atomów i cząstek dwuatomowych wybranych plazm plazm bezelektrodowych, 2012, 178 s.
27,30 zł

Burczyk B.
Biomasa – surowiec do syntez chemicznych i produkcji paliw, 2011, 256 s.
37,80 zł

Burczyk B.
Zielona chemia. Zarys, wyd. II poprawione, zaktualizowane i rozszerzone, 2014, 356 s.
41,00 zł

Karabon B.
Smoła węglowa i benzol koksowniczy jako surowce przemysłu chemicznego, 2002, 148 s.
15,75 zł

Karabon B.
Woski naturalne, surowy wosk montanowy i jego przerób, 2006, 119 s.
18,90 zł

Kmieć A.
Zastosowanie i modelowanie procesów i aparatów ze złożem fluidalnym, 2012, 146 s.
26,25 zł

Królikowski L.J.
Rejony wykonalnych rozdziałów homogenicznych mieszanin trójskładnikowych, 2010, 176 s.
27,30 zł

Kucharski S., Głowiński J.
Podstawy obliczeń projektowych w technologii chemicznej, 2010, 318 s.
35,70 zł

Masalska A.
Katalizatory niklowe i rutenowo-niklowe na nośnikach zawierających zeolit ZSM-5 i tlenek glinu. Wybrane właściwości fizykochemiczne i katalityczne, 2010, 190 s.
30,45 zł

Młochowski J.
Podstawy chemii, wyd. III uzupełnione, 1999, 510 s.
31,50 zł

Olszowski A.
Chemia fizyczna. Uzupełnienia, 2004, 52 s.
6,30 zł

Palewska K.
Wielowymiarowe widma luminescencji cząsteczek organicznych w niskotemperaturowych matrycach Szpolskiego, 2003, 130 s.
15,75 zł

Rosiek G., Wala D., Werner B.
Ćwiczenia z chemii dla studentów Wydziału Budownictwa, wyd. IV, 2012, 130 s.
23,00 zł

Sadowski Z.
Biogeochemia. Wybrane zagadnienia, 2005, 213 s.
21,00 zł

Scerri E.
Układ okresowy. Historia i znaczenie, 2013, 388 s.
45,15 zł, cena promocyjna: 31,61 zł

Ekonomia i zarządzanie

Metodologia identyfikacji przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych w aspekcie polityki regionalnej Dolnego Śląska, 2006, 70 s.
10,50 zł

Przedsiębiorstwa i instytucje w warunkach zmieniającego się otoczenia, cz. II, 2006, 232 s.
28,35 zł

Symulacja systemów gospodarczych, 2002, 162 s.
14,00 zł
Duszniki 2002

Symulacja systemów gospodarczych, cz. II, 2004, 331 s.
29,00 zł

Współczesna konkurencja i wielopłaszczyznowe przewagi strategiczne – problemy i polskie wyzwania, t. I i II, 2005
55,65 zł

Balcerak A., Kwaśnicki W. (red.)
Modele symulacyjne i gry menedżerskie we wspomaganiu decyzji i w dydaktyce, 2010, 320 s.
47,25 zł

Balcerak A., Kwaśnicki W. (red.)
Symulacja systemów społeczno-gospodarczych, 2005, 280 s.
27,30 zł

Borys F.
Przedsięwzięcia techniczno-ekonomiczne. Metodyka organizacji i zarządzania, 2002, 201 s.
16,80 zł

Dudycz T.
Działalność inwestycyjna spółek debiutujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 2013, 208 s.
31,50 zł

Gładysz B., Mercik J.
Modelowanie ekonometryczne. Studium przypadku, wyd. II, 2007, 126 s.
17,85 zł

Hopej M., Krall Z. (red.)
Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce, 2011, 256 s.
37,80 zł

Kuchta D.
Zagadnienie czasu i kosztów w zarządzaniu projektami. Wybrane metody planowania i kontroli, 2011, 204 s.
31,50 zł

Kuchta D., Klaus-Rosińska A. (red.)
Podejście procesowe. Teoria i praktyka, 2011, 87 s.
16,80 zł

Lubicz M.
Zastosowania badań operacyjnych i technik inteligentnych w systemach zdrowotnych. Analiza bibliometryczna, 2015, 452 s.
60,00 zł

Malara Z. (red.)
Oblicza innowacji w gospodarce i społeczeństwie, 2016, 262 s.
36,00 zł

Malara Z. (red.)
Przyzwoitość w zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, 2014, 218 s.
36,00 zł

Malara Z., Kroik J., Malara M., Sobol-Wojciechowska J.
Ryzyko. Perspektywa jakościowa, 2013, 140 s.
24,15 zł

Malara Z., Skonieczny J. (red.)
Innowacje w gospodarce, przedsiębiorstwie i społeczeństwie, 2018, 286 s.
48,00 zł

Martan L. (red.)
Eseje z dziedziny kierowania organizacjami, 2005, 61 s.
12,60 zł

Mercik J., Szmigiel Cz.
Ekonometria, 2007, 321 s.
35,70 zł

Mikuś J.
Prognozowanie w badaniach marketingowych, 2003, 452 s.
32,55 zł

Steinmann H., Schreyögg G.
Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, 2001, 582 s.
53,00 zł, cena promocyjna: 21,00 zł

Elektronika

„Photonics and microsystems”. St. Marienthaz, Germany, 12–14 July, 2013. Proceedings of 2013 International Students and Young Scientists Workshop, 2014, 112 s.
33,60 zł

International Students and Young Scientists Workshop PHOTONICS AND MICROSYSTEMS, 2003, 88 s.
10,00 zł

Antończak A.J.
Wybrane zagadnienia z laserowej modyfikacji materiałów, 2014, 250 s.
38,00 zł

Balik F.
Metody transimedancyjne w analizie symbolicznej i optymalizacji układów elektronicznych, 2012, 210 s.
30,45 zł

Biernat J.
Architektura komputerów, wyd. IV rozszerzone, 2005, 312 s.
25,20 zł

Biernat J.
Metody i układy arytmetyki komputerowej, wyd. II, 2001, 170 s.
18,90 zł

Borkowski J.
Metody interpolacji widma i metoda LIDFT w estymacji parametrów sygnału wieloczęstotliwościowego, 2011, 186 s.
30,00 zł

Bożejko W.
A New Class of Parallel Scheduling Algorithms, 2010, 280 s.
42,00 zł

Bożejko W., Pempera J. (red.)
Optymalizacja dyskretna w informatyce, automatyce i robotyce, 2012, 374 s.
45,15 zł

Burduk R.
Komputerowe systemy rozpoznawania wykorzystujące nieprecyzyjną reprezentację wiedzy, 2013, 132 s.
29,40 zł

Czarczyński W.
Mikroelektronika próżniowa, 2000, 166 s.
15,75 zł

Felba J.
Montaż w elektronice, 2010, 198 s.
30,00 zł

Felba J., Kisiel R.
Podstawy konstrukcji aparatury elektronicznej, 2015, 178 s.
27,50 zł

Golonka L.
Zastosowanie ceramiki LTCC w mikroelektronice, 2001, 136 s.
15,75 zł

Halawa J.
Symulacja i komputerowe projektowanie dynamiki układów sterowania, 2007, 346 s.
38,85 zł

Hałas A.
Technika próżni, 2017, 724 s.
84,00 zł

Jabłoński I.
Sieć złożona jako narzędzie poznania w metrologii, 2015, 224 s.
24,50 zł

Kowalski Z.W. (red.)
Wybrane zagadnienia informatyki i elektroniki medycznej, 2000, 172 s.
21,00 zł, cena promocyjna: 5,25 zł

Krzysztofik W.J.
Anteny terminalowe systemów komunikacji mobilnej – wybrane metody analizy, 2011, 240 s.
36,75 zł

Kucharski A.A.
Analiza zagadnień promieniowania i rozpraszania fal elektromagnetycznych za pomocą równań całkowych, 2012, 230 s.
34,65 zł

Makowski R.
Automatyczne rozpoznawanie mowy – wybrane zagadnienia, 2011, 382 s.
57,75 zł

Michalski W.
Elektryczność i magnetyzm. Zbiór zagadnień i zadań. Prąd elektryczny. Pole magnetyczne, cz. II, 2004, 370 s.
29,40 zł

Michalski W.
Podstawy teorii pola elektromagnetycznego. Fale elektromagnetyczne, cz. II, 2009, 194 s.
27,30 zł

Michalski W.
Podstawy teorii pola elektromagnetycznego. Statyczne pola elektryczne i magnetyczne, cz. I, 2013, 220 s.
33,60 zł

Miedziński B., Shoffa V.N., Ślusarek B.
Kontaktrony i ich właściwości użytkowe, 2012, 336 s.
39,90 zł

Mroczka J. (red.)
Problemy metrologii elektronicznej i fotonicznej II, t. II, 2009, 464 s.
68,25 zł

Mroczka J. (red.)
Problemy metrologii elektronicznej i fotonicznej III, t. III, 2010, 256 s.
54,60 zł

Mroczka J. (red.)
Problemy metrologii elektronicznej i fotonicznej IV, t. IV, 2011, 252 s.
34,65 zł

Mroczka J. (red.)
Problemy metrologii elektronicznej i fotonicznej V, t. V, 2012, 320 s.
37,80 zł

Mroczka J. (red.)
Problemy metrologii elektronicznej i fotonicznej VI, t. VI, 2013, 212 s.
33,60 zł

Mroczka J. (red.)
Problemy metrologii elektronicznej i fotonicznej VIII, t. VIII, 2015, 282 s.
42,00 zł

Nawrocki Z.
Wzmacniacze operacyjne i przetworniki pomiarowe, 2008, 506 s.
51,45 zł

Opieliński K.J.
Zastosowanie transmisji fal ultradźwiękowych do charakteryzowania i obrazowania struktury ośrodków biologicznych, 2011, 408 s.
48,30 zł

Paszkiewicz R.
Selektywna epitaksja azotku galu w technologii przyrządów półprzewodnikowych, 2003, 156 s.
16,80 zł

Pliński E.F.
Światło czy fale? Wybrane aspekty techniki terahercowej od elektroniki do biomedycyny, 2012, 152 s.
24,15 zł

Prałat A. (red.)
Laboratorium układów elektronicznych, cz. II, 2001, 228 s.
24,15 zł

Pucicki D.
Struktury kwantowe w technologii przyrządów półprzewodnikowych, 2017, 248 s.
42,00 zł

Walczak R.
Laboratoria chipowe z detekcją optyczną: konstrukcja, technologia i przykłady wykorzystania, 2014, 266 s.
38,00 zł

Więckowski T.W.
Badania kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych i elektronicznych, 2001, 348 s.
33,60 zł

Więckowski T.W.
Pomiar emisyjności urządzeń elektrycznych i elektronicznych, 1997, 152 s.
11,03 zł

Wolski W.
Teoretyczne podstawy techniki analogowej, wyd. II poprawione, 2007, 389 s.
35,70 zł

Zdunek R.
Nieujemna faktoryzacja macierzy i tensorów. Zastosowanie do klasyfikacji i przetwarzania sygnałów, 2014, 362 s.
49,00 zł

Elektrotechnika, energetyka

Forum of Experts. Centre of Excellence for Materials for Low-energy Consuming Technologies in Electrotechnics MALET, 2006, 116 s.
15,75 zł

International Summer School. „Reduction of CO2 emission by implementation of renewable resources in Central Europe regions in the context of EU Energy Policy”. Bielawa–Wrocław, September 1–13, 2009, 2009, 66 s.
18,90 zł

International Summer School. „Reduction of CO2 emission by implementation of renewable resources in Central Europe regions in the context of EU Energy Policy”. Bielawa–Wrocław, September 1–14, 2008, 2008, 64 s.
18,90 zł

International Summer School. „Selected issues of safety engineering and exploitation of nuclear power plants in the context of EU Energy Policy”. Trnava, Slovakia, September 1–12, 2013, 2013, 78 s.
15,75 zł

International Summer School. „Selected issues of safety engineering and exploitation of nuclear power plants in the context of EU Energy Policy”. Trnava, Slovakia, September 2–13, 2012, 2012, 102 s.
24,15 zł

Postępy w elektrotechnologii. VI konferencja naukowa, 2006, 426 s.
42,00 zł

Present Problems of Power System Control 3, 2013, 102 s.
16,80 zł

Present Problems of Power System Control 4, 2013, 76 s.
14,70 zł

Present Problems of Power System Control 5, 2014, 72 s.
17,00 zł

Present Problems of Power System Control 6, 2015, 66 s.
17,00 zł

Present Problems of Power System Control 7, 2016, 64 s.
17,00 zł

Antal L. (red.)
Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych, 2005, 496 s.
44,10 zł

Antal L. (red.)
Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych, 2006, 352 s.
36,75 zł

Antal L. (red.)
Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych, 2007, 446 s.
50,40 zł

Antal L. (red.)
Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych, 2008, 652 s.
65,10 zł

Antal L. (red.)
Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych, 2009, 578 s.
63,00 zł

Antal L. (red.)
Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych, 2010, 576 s.
77,70 zł

Antal L. (red.)
Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych, 2011, 464 s.
58,80 zł

Antal L. (red.)
Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych, t. I i II, 2012, 408 / 432 s.
komplet - 91,35 zł

Antal L. (red.)
Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych, 2013, 562 s.
70,00 zł

Antal L. (red.)
Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych, 2014, 394 s.
70,00 zł

Antal L., Janta T., Zieliński P.
Maszyny elektryczne. Ćwiczenia laboratoryjne, 2001, 240 s.
18,90 zł

Borecki J., Stosur M., Szkółka S.
Energoelektronika. Podstawy i wybrane zastosowania. Przewodnik dydaktyczny do ćwiczeń laboratoryjnych, 2008, 262 s.
29,40 zł

Cegielski M.M.
Systemy elektroenergetyczne. Wzmacniacze impendancji przebiegów wolnozmiennych, wyd. II, 2010, 286 s.
35,70 zł

Dołęga W.
Planowanie rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii i bezpieczeństwa, 2013, 408 s.
58,80 zł

Dołęga W., Klajn A., Kobusiński M.
Laboratorium z urządzeń i instalacji elektrycznych, 2004, 264 s.
25,20 zł

Dołęga W., Kobusiński M.
Projektowanie instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych. Zagadnienia wybrane, wyd. II poprawione i uzupełnione, 2012, 270 s.
38,00 zł

Janik P.
Photovoltaic power generation assessment based on advanced signal processing and optimisation techniques, 2014, 132 s.
29,00 zł

Kacprzyk R.
Metody pomiarów w elektrostatyce, 2013, 222 s.
29,40 zł

Kacprzyk R.
Wybrane zagadnienia badań ładunku i jego zaniku w dielektrykach stałych, 2004, 160 s.
17,85 zł

Klajn A.
Właściwości dyfuzyjnego wyładowania łukowego w próżni w warunkach wymuszonego wyłączania prądu, 2006, 310 s.
32,55 zł

Kowalski C.T.
Diagnostyka układów napędowych z silnikiem indukcyjnym z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji, 2013, 364 s.
45,15 zł

Kudela H., Czajka K., Moroń W. (red.)
Zeszyty Energetyczne I. Problemy współczesnej energetyki, t. I, 2014, 252 s.
38,00 zł

Kudela H., Pietrowicz S. (red.)
Zeszyty Energetyczne III. Nowe kierunki rozwoju energetyki cieplnej, t. III, 2016, 116 s.
25,50 zł

Lis R.
Problemy z oceną i sposoby poprawy stabilności napięciowej sieci przesyłowej, 2013, 210 s.
26,25 zł

Lis R., Sobierajski M., Łabuzek M.
Analiza w Matlabie stanów ustalonych i zwarciowych systemów elektroenergetycznych, 2018
-- zł
Do książki dołączona jest płyta CD zawierająca kody źródłowe opisanych programów.

Lisowski M.
Podstawy metrologii, wyd. II poprawione i uzupełnione, 2015, 278 s.
34,00 zł

Lisowski M.
Pomiary rezystywności i przenikalności elektrycznej dielektryków stałych, 2004, 239 s.
23,10 zł

Łabuzek M.
Systemy elektroenergetyczne. Ćwiczenia laboratoryjne, 2001, 166 s.
14,70 zł

Łobos T., Łukaniszyn M., Jaszczyk B.
Teoria pola dla elektryków, 2004, 224 s.
19,95 zł

Łowkis B.
Efekt elektretowy w dielektrykach polimerowych w aspekcie wykorzystywania w medycynie i ochronie zdrowia, 2010, 189 s.
29,40 zł

Łukowicz M.
Metody wykrywania zwarć wysokooporowych w napowietrznych liniach elektroenergetycznych, 2013, 148 s.
27,30 zł

Nowak-Woźny D.
Wybrane aspekty badań materiałowych w budowie oraz eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych, 2008, 70 s.
17,85 zł

Orłowska-Kowalska T. (red.)
Napęd elektryczny. Ćwiczenia laboratoryjne, 2002, 293 s.
19,95 zł

Pawlaczyk L.
Sterowanie ekstremalne momentem elektromagnetycznym maszyny indukcyjnej, 2013, 260 s.
38,00 zł

Pawlaczyk L., Załoga Z.
Energoelektronika. Ćwiczenia laboratoryjne, 2005, 264 s.
25,20 zł

Pohl Z.
Izolatory elektroenergetyczne, wyd. II, 2000, 190 s.
15,75 zł

Pohl Z. (red.)
Napowietrzna izolacja wysokonapięciowa w elektroenergetyce, 2003, 307 s.
25,20 zł

Rosołowski E.
Komputerowe metody analizy elektromagnetycznych stanów przejściowych, 2009, 386 s.
39,90 zł

Rutkowski J. (red.)
Podstawy inżynierii materiałowej. Laboratorium, wyd. II, 2005, 122 s.
14,70 zł

Sikorski T.
Monitoring i ocena jakości energii w sieciach elektroenergetycznych z udziałem generacji rozproszonej, 2013, 168 s.
31,50 zł

Suseł M.
Komputerowa grafika inżynierska. Zbiór zadań, 1999, 104 s.
14,70 zł

Suseł M., Makowski K.
Grafika inżynierska z zastosowaniem programu AutoCAD, 2005, 157 s.
19,95 zł

Tchórzewski J.
Rozwój systemu elektroenergetycznego w ujęciu teorii sterowania i systemów, 2013, 190 s.
30,45 zł

Wilkosz K.
Metody analizy wyższych harmonicznych w systemie elektroenergetycznym, 2013, 138 s.
26,25 zł

Wróblewski Z.
Badania i symulacja cyfrowa wybranych właściwości łączników próżniowych, 2005, 284 s.
27,30 zł

Zalas A., Orłowska-Kowalska T., Ewert P.
Napęd elektryczny. Zbiór zadań projektowych z rozwiązaniami, 2015, 168 s.
29,00 zł

Ziaja J.
Cienkowarstwowe struktury metaliczne i tlenkowe. Właściwości, technologia, zastosowanie w elektrotechnice, 2013, 126 s.
25,20 zł

Geotechnika i górnictwo

IV Międzynarodowy Kongres. Górnictwo węgla brunatnego. Węgiel brunatny – Energetyka – Środowisko, 2005, 706 s.
65,10 zł

XXI Jesienna Szkoła Geodezji i Geoinformatyki – Geodezja i geoinformatyka XXI wieku, 2009, 158 s.
27,30 zł

Babiarz S., Dudek D.
Kronika awarii i katastrof maszyn podstawowych w polskim górnictwie odkrywkowym, 2007, 583 s.
63,00 zł

Bartelmus W. (red.)
Vibration diagnostic method for planetary gearboxes under varying external load with regard to cyclostationary analysis, 2009, 136 s.
26,25 zł

Drzymała J., Grodzka J., Pomianowski A.
Fizykochemiczna charakterystyka układów rozdrobnionych w mineralurgii i biologii, 2008, 132 s.
19,95 zł

Kudełko J.
Strategiczno-ekonomiczna metoda oceny integracji pionowej przedsiębiorstw górniczych, 2009, 114 s.
30,45 zł

Płaneta S.
Systemy eksploatacji podziemnej złóż rud. Koncepcja i praktyka górnicza, 2009, 264 s.
31,50 zł

Zimroz R.
Metody adaptacyjne w diagnostyce układów napędowych maszyn górniczych, 2010, 318 s.
48,30 zł

Informatyka

Information Systems Architecture and Technology ISAT 2005, 2005, 272 s.
30,00 zł

Information Systems Architecture and Technology ISAT 2013, 2013
33,60 zł, płyta CD

Information Systems Architecture and Technology ISAT 2014, 2014
37,00 zł, płyta CD

Bem D. J., Kasprzak A. (red.)
Internet 2007 – Biblioteka teleinformatyczna, t. III, 2007, 346 s.
42,00 zł

Bem D. J., Kasprzak A., Szymanowski M., Więckowski T. (red.)
Internet 2009 – Biblioteka teleinformatyczna, t. V, 2010, 270 s.
42,00 zł

Bem D.J., Kasprzak A., Szymanowski M., Więckowski T. (red.)
Internet 2006 – Biblioteka teleinformatyczna, t. IV, 2009, 472 s.
52,50 zł

Bem D.J., Kasprzak A., Szymanowski M., Więckowski T. (red.)
Internet 2008 – Biblioteka teleinformatyczna, t. II, 2006, 368 s.
48,30 zł

Bem D.J., Kasprzak A., Szymanowski M., Więckowski T. (red.)
Internet 2011 – Biblioteka teleinformatyczna, t. VI, 2012, 138 s.
37,80 zł

Bilski E., Dubilewicz I.
Cykl życia oprogramowania – modele, procesy, jakość w normach ISO, 2007, 98 s.
15,75 zł

Bilski E., Kosmulska-Bochenek E.
Systemy i usługi informatyczne. Cykl życia, procesy i zarządzanie w normach ISO, 2009, 118 s.
17,85 zł

Borzemski L., Grzech A., Świątek J., Wilimowska Z. (red.)
Information Systems Architecture and Technology ISAT 2007. Information Technology and Web Engineering: Models, Concepts and Challenges, t. I, 2007, 266 s.
35,70 zł

Borzemski L., Grzech A., Świątek J., Wilimowska Z. (red.)
Information Systems Architecture and Technology ISAT 2008. Designing, Development and Implementation of Information Systems, 2008, 218 s.
28,35 zł

Borzemski L., Grzech A., Świątek J., Wilimowska Z. (red.)
Information Systems Architecture and Technology ISAT 2008. Web Information Systems: Models, Concepts and Challenges, 2008, 284 s.
35,70 zł

Bożejko W.
A New Class of Parallel Scheduling Algorithms, 2010, 280 s.
42,00 zł

Bożejko W., Pempera J. (red.)
Optymalizacja dyskretna w informatyce, automatyce i robotyce, 2012, 374 s.
45,15 zł

Bubnicki Z.
Podstawy informatycznych systemów zarządzania, 1993, 396 s.
10,00 zł, cena promocyjna: 6,30 zł

Chałon M.
Systemy baz danych. Wprowadzenie, 2001, 158 s.
14,70 zł

Dubielewicz I., Hnatkowska B., Huzar Z., Tuzinkiewicz L.
Metodyka QUAD. Sterowanie jakością, wytwarzanie aplikacji bazodanowych, 2010, 312 s.
39,90 zł

Grzech A., Borzemski L., Świątek J., Wilimowska Z. (red.)
Information Systems Architecture and Technology ISAT 2007. Information Systems and Computer Communication Networks, t. IV, 2007, 212 s.
29,40 zł

Grzech A., Borzemski L., Świątek J., Wilimowska Z. (red.)
Information Systems Architecture and Technology ISAT 2008. Information Systems and Computer Communication Networks, 2008, 274 s.
34,65 zł

Grzech A., Borzemski L., Świątek J., Wilimowska Z. (red.)
Information Systems Architecture and Technology ISAT 2009. Service Oriented Distributed Systems: Concepts and Infrastructure, 2009, 402 s.
52,50 zł

Grzech A., Borzemski L., Świątek J., Wilimowska Z. (red.)
Information Systems Architecture and Technology ISAT 2010. Networks and Networks’ Services, 2010, 380 s.
50,40 zł

Huzar Z.
Elementy logiki i teorii mnogości dla informatyków, 2007, 336 s.
33,60 zł

Huzar Z.
LOTOS – język formalnych specyfikacji systemów informatycznych, 2007, 264 s.
29,40 zł

Kasprzak A.
Rozległe sieci komputerowe z komutacją pakietów, wyd. II poprawione, 1999, 232 s.
19,95 zł

Kisilewicz J.
Język C w środowisku Borland C++, wyd. IV, 2003, 194 s.
23,10 zł

Kisilewicz J.
Język C++. Programowanie obiektowe, wyd. III, 2005, 128 s.
14,70 zł

Kisilewicz J., Zaharieva-Stoyanova E.
Ćwiczenia laboratoryjne w Visual C++ 6, 2007, 112 s.
16,80 zł

Koleśnik K.
Podstawy programowania strukturalnego w języku C++, 2006, 810 s.
58,00 zł, cena promocyjna: 31,50 zł

Kowalski Z.W. (red.)
Wybrane zagadnienia informatyki i elektroniki medycznej, 2000, 172 s.
21,00 zł, cena promocyjna: 5,25 zł

Król D.
Wybrane metody propagacji danych w systemach rozproszonych, 2012, 126 s.
25,20 zł

Lubicz M.
Zastosowania badań operacyjnych i technik inteligentnych w systemach zdrowotnych. Analiza bibliometryczna, 2015, 452 s.
60,00 zł

Maciejewski H.
Predictive modelling in high-dimensional data: prior domain knowledge-based approaches, 2013, 148 s.
26,25 zł

Markowska-Kaczmar U., Kwaśnicka H. (red.)
Metaheurystyki inspirowane naturą w zastosowaniach, 2013, 190 s.
37,00 zł

Mazur A.
Sterowanie oparte na modelu dla nieholonomicznych manipulatorów mobilnych, 2009, 170 s.
25,20 zł

Mazur Z. (red.)
Bazy Danych 10, 2009, 192 s.
28,35 zł

Mazur Z. (red.)
Bazy Danych 9, 2008, 192 s.
25,20 zł

Skubalska-Rafajłowicz E. (red.)
Sieci neuronowe w przetwarzaniu strumieni danych. Struktury sieci i algorytmy uczenia, 2011, 180 s.
30,45 zł

Sobecki J.
Rekomendacja interfejsu użytkownika w adaptacyjnych webowych systemach informacyjnych, 2009, 194 s.
28,35 zł

Świątek J., Borzemski L., Grzech A., Wilimowska Z. (red.)
Information Systems Architecture and Technology ISAT 2007. Decision Making Models, t. III, 2007, 234 s.
33,60 zł

Świątek J., Borzemski L., Grzech A., Wilimowska Z. (red.)
Information Systems Architecture and Technology ISAT 2008. Model Based Decisions, 2008, 262 s.
33,60 zł

Świątek J., Borzemski L., Grzech A., Wilimowska Z. (red.)
Information Systems Architecture and Technology ISAT 2009. Systems Analysis in Decision Aided Problems, 2009, 388 s.
49,35 zł

Świątek J., Borzemski L., Grzech A., Wilimowska Z. (red.)
Information Systems Architecture and Technology ISAT 2010. System Analysis Approach to the Design, Control and Decision Support, 2010, 324 s.
42,00 zł

Szczygieł J.
Elementy programowania. Kurs Pascala w „Testach wyboru”, t. I, 2007, 252 s.
28,35 zł

Szczygieł J.
Elementy programowania. Testy wyboru w numerycznych aplikacjach Pascala, t. II, 2007, 162 s.
19,95 zł

Unold O.
Ewolucyjne wnioskowanie gramatyczne, 2006, 234 s.
28,35 zł

Wilimowska Z., Borzemski L., Grzech A., Świątek J. (red.)
Information Systems Architecture and Technology ISAT 2007. Application of Information Technologies in Management Systems, t. II, 2007, 240 s.
33,60 zł

Wilimowska Z., Borzemski L., Grzech A., Świątek J. (red.)
Information Systems Architecture and Technology ISAT 2008. Models of the Organization’s Risk Management, 2008, 280 s.
34,65 zł

Wilimowska Z., Borzemski L., Grzech A., Świątek J. (red.)
Information Systems Architecture and Technology ISAT 2009. IT Technologies in Knowledge Oriented Management Process, 2009, 308 s.
45,15 zł

Wilimowska Z., Borzemski L., Grzech A., Świątek J. (red.)
Information Systems Architecture and Technology ISAT 2010. IT Models in Management Process, 2010, 558 s.
67,20 zł

Wodecki M.
Metody agregacji w problemach optymalizacji dyskretnej, 2009, 300 s.
31,50 zł

Zamojski W.
Internet w działalności gospodarczej, 2004, 279 s.
24,15 zł, cena promocyjna: 16,91 zł

Inne

II Konferencja naukowa studentów. Człowiek – Cywilizacja – Przyszłość, t. I i II, 2004, 576 s.
73,50 zł

Metodologia identyfikacji przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych w aspekcie polityki regionalnej Dolnego Śląska, 2006, 70 s.
10,50 zł

Naukowiec, nauczyciel, wychowawca. W setną rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Jellonka, 2007, 305 s.
33,60 zł

Politechnika Wrocławska 1945-1951. Wybór źródeł, 2005, 298 s.
21,00 zł

Śpiewnik rajdowy. Piosenki stare i nowe, 1997, 184 s.
8,40 zł

Burak M., Dackiewicz K., Pregiel P.
Wrocławskie uczelnie techniczne 1910-2010, 2010, 584 s.
112,35 zł

Dudziak D., Ziółek M. (red.)
Z problemów bibliotek naukowych Wrocławia 11. IV Wrocławskie spotkania bibliotekarzy, 2014, 442 s.
53,00 zł

Gnutek Z., Pomorski M.
Badania w zakresie termodynamiki w latach 1957-2008. Historia Zjazdów Termodynamików, 2008, 164 s.
26,25 zł

Karabon B.
Z Wilna do Wrocławia, wyd. II poprawione i uzupełnione, 2010, 172 s.
33,60 zł

Kenny P.
Panie Przewodniczący, Panie, Panowie… Przewodnik po sztuce i technice wystąpień publicznych ułożony specjalnie dla inżynierów i pracowników nauki, 1995, 216 s.
6,00 zł, cena promocyjna: 4,20 zł

Mazurek E.
Biografie edukacyjne kobiet dotkniętych rakiem piersi, 2013, 268 s.
33,60 zł

Merta A.
Wrocławskie instytucje i otoczenie instytucjonalne rolnictwa dolnośląskiego w latach 1989-2006, 2010, 212 s.
30,45 zł

Polak A.G.
Pomiary pośrednie wykorzystujące techniki modelowania matematycznego w badaniach układu oddechowego, 2007, 188 s.
28,35 zł

Prętczyński Z.
Wspomnienia o profesorach Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej (z lat studiów 1947-1952), wyd. II poprawione, 2006, 152 s.
26,25 zł

Rutkowski M.
Z Ziemi Świętokrzyskiej na Ziemie Odzyskane. Wspomnienia, 2014, 456 s.
35,00 zł

Samsonowicz Z.
Wspomnienia o Straży Akademickiej Politechniki we Wrocławiu, wyd. II poprawione i uzupełnione, 2006, 140 s.
14,70 zł

Samsonowicz Z.
Wspomnienia o Straży Akademickiej Politechniki we Wrocławiu, wyd. III poprawione i rozszerzone, 2010, 196 s.
67,20 zł

Suski M.
Wspomnienia, wyd. II, 2015, 234 s.
17,00 zł

Szarski H., Dudziak D. (red.)
Z problemów bibliotek naukowych Wrocławia 10. III Wrocławskie spotkania bibliotekarzy, 2011, 352 s.
42,00 zł

Szustakowski M.
Od Zbaraża do Wrocławia – na Czarnym Tatarskim szlaku. Wspomnienia, 2010, 176 s.
31,50 zł

Zipser T.
Respicjum. Symetryczna komedia symetryczna, 2012, 304 s.
26,25 zł

Języki obce

Kształcenie wielojęzyczne, interkulturowe i integrujące w szkole wyższej. XV Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej, 2015
21,00 zł, płyta CD

Rola akademickich ośrodków nauczania języków obcych i języka polskiego w tworzeniu europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego. XIII konferencja naukowo-dydaktyczna pod honorowym patronatem J.M. Rektora PWr prof. dr hab. Tadeusza Lutego, 2007, 438 s.
47,25 zł

Poterałowicz E.
Gramatyka francuska w kilku wierszach. Komentarze, ćwiczenia, wyd. II poprawione i uzupełnione, 2008, 78 s.
10,50 zł

Poterałowicz E.
Interpunkcja w językach francuskim i polskim, 1999, 34 s.
5,25 zł

Matematyka i fizyka

Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. Elektryczność i magnetyzm, cz. III, 1999, 224 s.
5,25 zł

Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. Optyka, cz. IV, 1999, 244 s.
5,25 zł

Półprzewodniki i struktury półprzewodnikowe, 2002, 384 s.
29,40 zł

Brachmański S.
Wybrane zagadnienia oceny jakości transmisji sygnału mowy, 2015, 166 s.
30,00 zł

Galasiewicz Z.M.
Poznawanie świata. Z dziejów filozofii i fizyki, wyd. II poprawione i uzupełnione, 2005, 196 s.
17,85 zł

Gonczarek R.
Teoria przejść fazowych. Wybrane zagadnienia, 2004, 120 s.
14,70 zł

Hałas A.
Technika próżni, 2017, 724 s.
84,00 zł

Jacak M., Jóźwiak I., Jacak J., Gruber J. Jacak W.
Wprowadzenie do kryptografii kwantowej. Implementacja protokołów kryptografii kwantowej na na systemach niesplątanych fotonów (system Clavis II) i splątanych fotonów (system EPR S405 Quelle), 2013, 196 s.
31,50 zł

Jacak W.A., Krasnyj J., Jacak L., Gonczarek R.,
Dekoherencja orbitalnych i spinowych stopni swobody w kropkach kwantowych, 2009, 134 s.
24,15 zł

Jagoszewski E.
Wstęp do optyki inżynieryjnej, 2008, 356 s.
39,90 zł

Janicka L. (opr. )
Kurs korespondencyjny MATEMATYKA. Zbiór zadań 2009-2014, 2015, 182 s.
26,00 zł

Janicka L. (opr.)
Kurs korespondencyjny MATEMATYKA. Zbiór zadań 2004-2009, 2014, 140 s.
23,00 zł

Kasprowicz M.
Badania hemodynamiki mózgowej na podstawie analizy pulsacji ciśnienia wewnątrzczaszkowego, ciśnienia tętniczego i przepływu krwi mózgowej, 2012, 78 s.
19,95 zł

Muciek A.
Wyznaczanie modeli matematycznych z danych eksperymentalnych, 2012, 280 s.
34,65 zł

Nowak J, Zając M.
Odwzorowanie w układach optycznych, wyd. II poprawione, 2013, 214 s.
30,45 zł

Płaczek-Popko E.
Spektroskopia defektów metastabilnych. Centra DX w Cd1-xMnxTe, 2004, 147 s.
16,80 zł

Podbielska H. (red.)
Optyka biomedyczna. Wybrane zagadnienia, 2011, 500 s.
49,35 zł

Podbielska H., Skrzek A. (red.)
Zastosowanie niskich temperatur w biomedycynie, 2012, 298 s.
42,00 zł

Polak A.G.
Pomiary pośrednie wykorzystujące techniki modelowania matematycznego w badaniach układu oddechowego, 2007, 188 s.
28,35 zł

Poprawski R., Salejda W.
Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. Zasady opracowania wyników pomiarów, cz. I, wyd. VI, 2009, 114 s.
15,75 zł

Ratajczyk F.
Dwójłomność i polaryzacja optyczna, 2000, 234 s.
19,95 zł

Ratajczyk F.
Instrumenty optyczne, 2002, 206 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Ratajczyk F.
Instrumenty optyczne, wyd. II, 2005, 206 s.
19,95 zł

Trybuła S.
Statystyka matematyczna z elementami teorii decyzji, wyd. II poprawione, 2004, 268 s.
27,30 zł

Trybuła S., Radzik T.
Gry czasowe, 2003, 184 s.
16,80 zł

Trybuła S., Radzik T.
Gry wyboru momentów działania, 2010, 222 s.
31,50 zł

Wnuczak E.
Physik für Ingenieure / Fizyka dla inżynierów, t. 2/I, 2003, 114 s.
14,70 zł

Zając M.
Aberracje obiektywów hybrydowych, 2005, 130 s.
17,85 zł

Mechanika

Ambroszko W. (red.)
Układy mechatroniczne w pojazdach. Przykłady, 2013, 188 s.
29,40 zł

Ambroziak A.
Zgrzewanie tarciowe materiałów o różnych właściwościach, 2011, 222 s.
31,50 zł

Babiarz S., Dudek D.
Kronika awarii i katastrof maszyn podstawowych w polskim górnictwie odkrywkowym, 2007, 583 s.
63,00 zł

Bałchanowski J.
Przestrzenne mechanizmy równoległe. Analiza i synteza, 2016, 300 s.
40 zł

Bolek W., Ślifirska E. (red.)
Ćwiczenia laboratoryjne z podstaw automatyki, 2001, 172 s.
14,70 zł

Burduk A.
Modelowanie systemów narzędziem oceny stabilności procesów produkcyjnych, 2013, 182 s.
30,45 zł

Capanidis D.
Mechanizm tarcia i zużywania wieloskładnikowych kompozytów na osnowie polioksymetylenu, 2013, 242 s.
37,80 zł

Cichosz P. (red.)
Techniki wytwarzania. Obróbka ubytkowa. Laboratorium, 2002, 139 s.
14,70 zł

Długosz T., Sikorska A., Wróbel R.
Protokoły komunikacyjne w pojazdach samochodowych, 2013, 88 s.
18,90 zł

Dudek D. (red.)
Strategia utrzymania w ruchu maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego o wysokim stopniu degradacji technicznej, 2014, 674 s.
82,95 zł

Dudziński W., Widanka K. (red.)
Ćwiczenia laboratoryjne z materiałoznawstwa, wyd. III, 2012, 364 s.
42,00 zł

Dybkowski M.
Estymacja prędkości kątowej w złożonych układach napędowych – zagadnienia wybrane, 2013, 246 s.
34,65 zł

Ferens W., Wach J.
CAD. Program AutoCAD 2D, 2012, 190 s.
36,75 zł

Filipiak J.
Wpływ stymulacji mechanicznej na właściwości regeneratu kostnego, 2013, 130 s.
24,15 zł

Gabryszewski Z.
Teoria sprężystości i plastyczności, 2001, 382 s.
24,15 zł

Gajewski J.B.
Electrostatic Induction in Two-Phase Gas-Solid Flow Measurements. 50 Years of a Measurement Method, 2010, 150 s.
27,30 zł

Gawliński M.
Lokalne warunki styku a opory tarcia elastomerowych wargowych pierścieni uszczelniających, 2004, 150 s.
18,90 zł

Gronostajski Z.
Badania stosowane w zaawansowanych procesach kształtowania plastycznego, 2003, 207 s.
26,25 zł

Grygier D.
Nanokrystalizacja cementytu w stalach perlitycznych stosowanych na druty kordowe do opon, 2017, 162 s.
31,00 zł

Iluk A.
Wybrane aspekty bezpieczeństwa biernego w pojazdach narażonych na eksplozje min, 2013, 234 s.
36,75 zł

Jamroziak K.
Identyfikacja własności materiałów w balistyce końcowej, 2013, 224 s.
31,50 zł

Janicka A.
Ocena toksyczności mikroatmosfery środowiska wnętrza pojazdu samochodowego, 2013, 142 s.
33,60 zł

Janicka A., Kolonek C., Walkowiak W.W.
Podstawy procesów termodynamicznych w silnikach spalinowych, 2013, 142 s.
27,30 zł

Janus A.
Kształtowanie struktury odlewów z austenitycznego żeliwa. Ni-Mn-Cu, 2013, 178 s.
30,45 zł

Jaśniewicz Z.
Zbiór zadań ze statyki, wyd. V poprawione i uzupełnione, 2004, 293 s.
21,00 zł

Kaczmar J.W.
Wytwarzanie, właściwości i zastosowanie elementów z materiałów kompozytowych, 2013, 202 s.
29,40 zł

Kaczyński P., Rusiński E.
Ocena wytrzymałości połączeń punktowych w cienkościennych strukturach energochłonnych, 2014, 164 s.
45,00 zł

Kaleta J.
Materiały magnetyczne SMART. Budowa, wytwarzanie, badanie właściwości, zastosowanie, 2013, 416 s.
52,50 zł

Kaźmierczak A.
Wpływ stanu energetycznego warstwy wierzchniej elementów silnika spalinowego na zużycie i tarcie par trących, 2013, 230 s.
29,40 zł

Kaźmierczak A., Bielawski Ł.
Wybrane zagadnienia elektronicznych systemów wspomagania kierowcy w jeździe zautomatyzowanej, 2018, 210 s.
47,00 zł

Kędzia K.
Wyznacznik zmienności cyklu obciążenia wieloźródłowego hydrostatycznego układu napędowego, 2014, 164 s.
30,45 zł

Kollek W.
Podstawy projektowania napędów i sterowań hydraulicznych, 2004, 206 s.
19,95 zł

Kollek W., Osiński P.
Modelling and design of gear pumps, 2009, 131 s.
21,00 zł

Kopczyński A., Rusiński E.
Bezpieczeństwo bierne, pochłanianie energii przez profile cienkościenne, 2010, 196 s.
49,35 zł

Krzyżanowski J.
Wprowadzenie do elastycznych systemów wytwórczych, 2005, 248 s.
24,15 zł

Kudela H., Czajka K., Moroń W. (red.)
Zeszyty Energetyczne I. Problemy współczesnej energetyki, t. I, 2014, 252 s.
38,00 zł

Kudela H., Pietrowicz S. (red.)
Zeszyty Energetyczne III. Nowe kierunki rozwoju energetyki cieplnej, t. III, 2016, 116 s.
25,50 zł

Kulczyk J., Winter J.
Śródlądowy transport wodny, 2003, 390 s.
32,55 zł

Kulisiewicz M., Piesiak S.
Dynamika układów mechanicznych w zadaniach technicznych. Podstawy kinematyki, cz. I, 2002, 198 s.
12,60 zł

Lawrowski Z.
Bezobsługowe łożyska ślizgowe, 2001, 114 s.
12,60 zł

Mieczyński M.
Egzergia w termodynamice. Teoria i zastosowania, 2013, 164 s.
27,30 zł

Miernik M.
Skrawalność metali. Metody określania i prognozowania, 2000, 200 s.
18,00 zł, cena promocyjna: 5,25 zł

Mikulczyński T. (red.)
Laboratorium podstaw automatyki i automatyzacji, 2005, 236 s.
25,00 zł, cena promocyjna: 21,00 zł

Miller R.
Waste Gases Oxidation, 2010, 112 s.
24,15 zł

Mirski Z.
Spajanie węglików spiekanych ze stalą, 2011, 370 s.
45,15 zł

Mirski Z. (red.)
Technologia i badanie materiałów inżynierskich – Laboratorium, wyd. II poprawione, 2017, 188 s.
29,00 zł

Młyńczak M.
Metodyka badań eksploatacyjnych obiektów mechanicznych, 2012, 204 s.
36,75 zł

Molecki B. (red.)
Navigator 20. Rola samorządu w kształtowaniu transportu regionalnego w Polsce i w Europie, 2010, 192 s.
39,90 zł

Molecki B. (red.)
Navigator 23. Nowoczesne tramwaje w komunikacji miejskiej, 2014, 156 s.
49,50 zł

Naplocha K.
Materiały kompozytowe umacniane preformami wytworzonymi w procesie wysokotemperaturowej syntezy w polu mikrofalowym, 2013, 164 s.
29,40 zł

Nowak-Woźny D.
Rola defektów sieciowych oraz zmian zachodzących na poziomie mikrostruktury w kształtowaniu właściwości mechanicznych materiałów monokrystalicznych, polikrystalicznych i ceramicznych, 2007, 166 s.
18,90 zł

Nowakowski T.
Niezawodność systemów logistycznych, 2011, 212 s.
29,40 zł

Osiński P.
Pompy zębate o obniżonym poziomie emisji hałasu, 2017, 196 s.
40,00 zł

Osiński P.
Wysokociśnieniowe i niskopulsacyjne pompy zębate o zazębieniu zewnętrznym, 2013, 200 s.
30,45 zł

Paszkowski M.
Przepływy smarów plastycznych w układach smarowniczych i węzłach tarcia. Wybrane zagadnienia, 2017, 126 s.
33,00 zł

Pawłowski M.
Alternatywne systemy napędowe w pojazdach samochodowych, 2013, 92 s.
19,95 zł

Pezowicz C.
Biomechanika krążka międzykręgowego – ocena przeciążeń oraz skutków wprowadzenia implantów, 2008, 114 s.
16,80 zł

Pezowicz C. (red.)
Wybrane zagadnienia budowy i eksploatacji maszyn, 2016, 160 s.
34,00 zł

Pieczonka K.
Inżynieria maszyn roboczych. Podstawy urabiania, jazdy, podnoszenia i obrotu, cz. I, wyd. II, 2009, 520 s.
63,00 zł

Pihowicz W.
Wybrane zagadnienia inżynierii bezpieczeństwa technicznego – procedura wykrywania miejsc niebezpiecznych w podzespołach krytycznych obiektów technicznych, 2005, 66 s.
10,50 zł

Przystupa F.W.
Diagnozer w systemie technicznym od ontologii i aksjologii do praktyki, 2010, 542 s.
63,00 zł

Rusiński E. (red.)
Ocena stanu technicznego maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego, 2015, 314 s.
45,50 zł

Rusiński E., Czmochowski J., Smolnicki T.
Zaawansowana metoda elementów skończonych w konstrukcjach nośnych, 2000, 444 s.
37,80 zł

Ruta P.
Zastosowanie wielomianów Czybyszewa w dynamice dźwigarów o zmiennych parametrach geometrycznych i mechanicznych, 2007, 234 s.
35,70 zł

Rydzak F., Chlebus E.
Dynamic model based Resilience Analysis in production systems, 2008, 168 s.
26,25 zł

Skowroński M.
Obliczenia hydrauliczne i cieplne układów pompowych, 2015, 369 s.
48,00 zł

Ślifirska E. (red.)
Laboratorium sterowania procesami dyskretnymi, 1998, 114 s.
12,60 zł

Śmiałko Z.
Navigator 21. Studium terminologiczne inżynierii bezpieczeństwa transportu, 2010, 60 s.
21,00 zł

Smolnicki T.
Wielkogabarytowe toczne węzły obrotowe. Zagadnienia globalne i lokalne, 2013, 476 s.
47,25 zł

Sokolski M.
Podstawy syntezy charakterystyk młotów hydraulicznych, 2013, 190 s.
31,50 zł

Śródka W.
Model biomechaniczny ludzkiej gałki ocznej, 2010, 242 s.
39,90 zł

Sroka Z.J.
Wybrane zagadnienia teorii tłokowych silników spalinowych w aspekcie zmian objętości skokowej, 2013, 136 s.
26,25 zł

Struś M.S.
Ocena wpływu biopaliw na wybrane właściwości eksploatacyjne silników o zapłonie samoczynnym, 2012, 144 s.
27,30 zł

Szata M.
Modelowanie wybranych procesów mechaniki pękania i zmęczenia materiałów z wykorzystaniem analizy wymiarowej, 2013, 106 s.
21,00 zł

Tomczuk K.
Algorytmiczna kompensacja dynamicznych właściwości wybranych przyrządów pomiarowych, 2013, 88 s.
19,95 zł

Werbińska-Wojciechowska S.
Modele utrzymania systemów technicznych w aspekcie koncepcji opóźnień czasowych, 2018, 218 s.
37,00 zł

Wieleba W.
Bezobsługowe łożyska ślizgowe z polimerów termoplastycznych, 2013, 274 s.
37,80 zł

Witkowski Cz.
Zbiór zadań z mechaniki. Dynamika, cz. II, 2003, 245 s.
18,90 zł

Witkowski Cz.
Zbiór zadań z mechaniki. Elementy dynamiki i mechaniki analitycznej, cz. III, 2006, 243 s.
25,20 zł

Witkowski Cz.
Zbiór zadań z mechaniki. Kinematyka, cz. I, 1999, 176 s.
17,85 zł

Z. Rechul, J. Ziaja, R. Żuchowski (red.)
Laboratorium wytrzymałości materiałów, 2001, 314 s.
28,35 zł

Zaborski S.
Obróbka elektrochemiczno-ścierna. Podstawy i zastosowania, 2007, 402 s.
44,10 zł

Żebrowski H. (red.)
Techniki wytwarzania. Obróbka wiórowa, ścierna, erozyjna, 2004, 429 s.
30,45 zł

Zieliński A.
Wybrane zagadnienia z mechaniki płynów, 2011, 294 s.
35,00 zł

Żuchowski R.
Wytrzymałość materiałów, wyd. II poprawione, 1998, 264 s.
19,95 zł

Nauki społeczne

Przedsiębiorstwa i instytucje w warunkach zmieniającego się otoczenia, cz. II, 2006, 232 s.
28,35 zł

Kordas J.
Wydarzenia 31 sierpnia 1982 r. na Dolnym Śląsku. Geneza, przebieg, skutki, 2010, 220 s.
36,75 zł

Machnacz J., Małek M., Serafin K. (red.)
Człowiek wobec wyzwań rozwoju technologicznego, 2011, 304 s.
34,65 zł

Madejski P. (red.)
Wielość form dyskursów poznawczych, 2004, 164 s.
18,90 zł

Mańczyk A.
Komunikacja myśli, 2001, 212 s.
15,75 zł

Serafin K.
Doświadczenie i urzeczywistnienie wartości w ujęciu Józefa Tischnera. Studium z antropologii filozoficznej, 2010, 242 s.
36,75 zł

Sikora M. (red.)
Człowiek między filozofią a teologią, 2009, 214 s.
27,30 zł

Sikora M. (red.)
Realizm wobec wyzwań antyrealizmu. Multidyscyplinarny przegląd stanowisk, 2011, 252 s.
31,50 zł

Wadowski J.
Encyklika FIDES ET RATIO a świat współczesny, 2010, 194 s.
29,40 zł

Ochrona i inżynieria środowiska

Bryjak M., Majewska-Nowak K., Kabsch-Korbutowicz M. (red.)
The impact of membrane technology to human life, 2006, 152 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Bujak J.W.
Odzysk ciepła w procesie termicznej utylizacji odpadów medycznych, 2010, 128 s.
21,00 zł

Gaj K., Kuropka J. (red.)
Powietrze atmosferyczne. Jakość – zagrożenia – ochrona, 2016, 336 s.
42,00 zł

Hotloś H., Mielcarzewicz E.
Warunki i ocena niezawodności działania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenach górniczych, 2011, 84 s.
16,80 zł

Kaźmierczak B., Kotowski A.
Weryfikacja przepustowości kanalizacji deszczowej w modelowaniu hydrodynamicznym, 2012, 144 s.
26,25 zł

Kołwzan B., Adamiak W., Grabas K., Pawełczyk A.
Introduction to environmental microbiology, 2006, 112 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Kołwzan B., Adamiak W., Grabas K., Pawełczyk A.
Podstawy mikrobiologii w ochronie środowiska, wyd. II poprawione, 2006, 117 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Krzyżyńska R.
Zintegrowane oczyszczanie spalin z SO2, NOx i Hg w układach mokrego odsiarczania spalin, 2012, 140 s.
26,25 zł

Kuropka J.
Oczyszczanie gazów odlotowych z zanieczyszczeń gazowych. Obliczenia, tabele, materiały pomocnicze, wyd. II, 1996, 206 s.
15,75 zł

Kuropka J.
Technologie oczyszczania gazów z dwutlenku siarki i tlenków azotu, 2012, 200 s.
34,65 zł

Kuropka J. (red.)
Oczyszczanie gazów. Laboratorium, 2000, 202 s.
19,95 zł

Kuropka J., Gaj K., Sówka I. (red.)
Aktualne problemy w inżynierii i ochronie atmosfery, 2018, 238 s.
46,00 zł

Maciejewska M.
Analiza danych w czujnikowych pomiarach zanieczyszczeń powietrza, 2012, 214 s.
34,65 zł

Malinowski P.
Modelowanie hydrotermiczne i optymalizacja systemów zaopatrzenia w ciepło, 2009, 240 s.
30,45 zł

Nowakowska M., Kotowski A.
Metodyka i zasady modelowania odwodnień terenów zurbanizowanych, 2017, 120 s.
25,00 zł

Pawlaczyk-Szpilowa M.
Biologia i ekologia, 1997, 388 s.
23,10 zł

Pełech A.
Wentylacja i klimatyzacja. Podstawy, wyd. IV, 2013, 762 s.
80,00 zł

Pełech A., Szczęśniak S.
Wentylacja i klimatyzacja. Zadania z rozwiązaniami i komentarzami, 2012, 286 s.
47,00 zł

Rybak J.
Wykorzystanie właściwości kumulacyjnych sieci pajęczych do indykacji i ewaluacji zanieczyszczeń komunikacyjnych powietrza, 2014, 178 s.
31,00 zł

Sówka J.
Metody identyfikacji odorotwórczych gazów emitowanych z obiektów przemysłowych, 2011, 90 s.
19,95 zł

Świerczok A.
Podwyższanie skuteczności odpylania cząstek drobnych w elektrofiltrach przez zmiany konstrukcyjne elektrod ulotowych, 2017, 116 s.
21,00 zł

Traczewska T.
Biologiczne metody oceny skażeń środowiska, 2011, 216 s.
34,65 zł

Traczewska T.M. (red.)
Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska, 2011, 440 s.
69,30 zł

Traczewska T.M., Hanus-Lorenz B. (red.)
Hydrobiology in Environment Protection, 2013
19,95 zł, płyta CD

Wolska M.
Usuwanie substancji biogennych w technologii oczyszczania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 2015, 110 s.
23,00 zł

Zieliński S.
Skażenia chemiczne w środowisku, wyd. II poprawione i uzupełnione, 2007, 188 s.
19,95 zł

Publikacje elektroniczne

Information Systems Architecture and Technology ISAT 2013, 2013
33,60 zł, płyta CD

Information Systems Architecture and Technology ISAT 2014, 2014
37,00 zł, płyta CD

Kształcenie wielojęzyczne, interkulturowe i integrujące w szkole wyższej. XV Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej, 2015
21,00 zł, płyta CD

Bryjak M., Majewska-Nowak K., Kabsch-Korbutowicz M. (red.)
The impact of membrane technology to human life, 2006, 152 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Brzezicki M.
Spostrzeganie przezroczystości w architekturze współczesnej. Aspekty wizualne i kognitywne, 2014, 275 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Kołwzan B., Adamiak W., Grabas K., Pawełczyk A.
Introduction to environmental microbiology, 2006, 112 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Kołwzan B., Adamiak W., Grabas K., Pawełczyk A.
Podstawy mikrobiologii w ochronie środowiska, wyd. II poprawione, 2006, 117 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Masztalski R. (red.)
Współczesne funkcje handlowe w wybranych małych miastach województwa dolnośląskiego, 2014
23,10 zł, płyta CD

Misiak H. (red.)
Dolnośląski Dom Energooszczędny, 2011
27,30 zł, płyta CD
materiały konferencyjne

Nowakowski P.
Architektura i ergonomia kuchni domowych na tle ewolucji zwyczajów kulinarnych, 2015, 328 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF
W przygotowaniu wersja drukowana

Ratajczyk F.
Instrumenty optyczne, 2002, 206 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Traczewska T.M., Hanus-Lorenz B. (red.)
Hydrobiology in Environment Protection, 2013
19,95 zł, płyta CD

Wiszniowski J. (red.)
Reintegracja osiedli. Z cyklu Krajobrazy XXI wieku, 2014
19,95 zł, płyta CD

Termoenergetyka

Białko B., Królicki Z., Zajączkowski B.
Termodynamiczne podstawy obiegów chłodniczych i kriogenicznych, 2016, 264 s.
39,90 zł

Bolek W., Wiśniewski T.
Linearyzacja przez sprzężenie zwrotne w syntezie algorytmów regulacji dla obiektów termoenergetycznych, 2006, 164 s.
18,90 zł

Danielewicz J., Gołecki K.
Podstawy projektowania niskotemperaturowych kotłowni wodnych z zastosowaniem kotłów DeDietrich i Schäfer Interdomo, 2000, 52 s.
5,25 zł

Danielewicz J., Gołecki K.
Projektowanie kotłowni wodnych, niskotemperaturowych, 2002, 112 s.
25,20 zł

Fydrych J., Jeżowiecka-Kabsch K., Szewczyk H.
Pulsujące przepływy cieczy przez przewód z nagłym rozszerzeniem, 2003, 104 s.
12,00 zł

Gnutek Z.
Gazowe objętościowe maszyny energetyczne. Podstawy, 2004, 256 s.
23,10 zł

Gnutek Z., Kordylewski W.
Maszynoznawstwo energetyczne, 2003, 445 s.
28,35 zł

Kalinowski E.
Przekazywanie ciepła i wymienniki, 1995, 320 s.
10,50 zł

Kasperski J.
Wybrane zagadnienia pracy strumieniowych urządzeń chłodniczych z uwzględnieniem sił grawitacji, 2010, 112 s.
15,75 zł

Królicki Z.
Termodynamiczne podstawy obniżania temperatury, 2006, 456 s.
39,90 zł

Kudela H.
Matematyczne wprowadzenie do mechaniki płynów, 2016, 270 s.
42,00 zł

Lichota J.
Neuronowe sterowanie obiektami termoenergetycznymi, 2013, 144 s.
26,25 zł

Mazur M., Teisseyre M.
Zasilanie palników pyłowych kotła energetycznego. Zagadnienia podstawowe, 2008, 208 s.
25,20 zł

Mieczyński M.
Istota symetrii termodynamiki klasycznej i współczesnej, wyd. II uzupełnione, 2003, 203 s.
18,90 zł

Misiak H. (red.)
Dolnośląski Dom Energooszczędny, 2011
27,30 zł, płyta CD
materiały konferencyjne

Skoczylas A.
Przenoszenie ciepła, 1999, 288 s.
26,25 zł

Skoczylas A.
Zastosowanie aparatów cienkowarstewkowych jako wymienników masy, 2004, 171 s.
16,80 zł

Skoczylas A., Dziak J.
Procesy cieplne w inżynierii chemicznej, 2015, 344 s.
40,00 zł

Stańda J., Górecki J., Andruszkiewicz A.
Badanie maszyn i urządzeń energetycznych, 2004, 216 s.
22,05 zł

Szafran R.
Podstawy procesów energetycznych, wyd. II zmienione, 1997, 288 s.
19,95 zł

Szafran R.
Zbiór zadań z podstaw procesów energetycznych, 1998, 172 s.
16,80 zł

Szulc P.
Modelowanie procesów cieplno-przepływowych towarzyszących pracy kotła energetycznego, 2017, 110 s.
20,00 zł

Werszko D.
Wybrane zagadnienia z techniki cieplnej, wyd. III, 2003, 294 s.
23,10 zł

Wiśniewski T.
Zaawansowane metody syntezy układów regulacji bloku energetycznego, 2011, 144 s.
19,95 zł

Wójs K.
Kawitacja w cieczach o różnych właściwościach reologicznych, 2004, 193 s.
19,95 zł

Czasopisma

Acta of Bioengineering and Biomechanics

W sprzedaży dostępne są następujące numery pisma:

2013

Vol. 15, No. 1, 2013, 27,00 zł
Vol. 15, No. 2, 2013, 27,00 zł
Vol. 15, No. 3, 2013, 27,00 zł
Vol. 15, No. 4, 2013, 27,00 zł

2014

Vol. 16, No. 1, 2014, 27,00 zł
Vol. 16, No. 2, 2014, 27,00 zł
Vol. 16, No. 3, 2014, 27,00 zł

2015

Vol. 17, No. 1, 2015, 28,00 zł
Vol. 17, No. 2, 2015, 28,00 zł
Vol. 17, No. 3, 2015, 28,00 zł
Vol. 17, No. 4, 2015, 28,00 zł

2016

Vol. 18, No. 1, 2016, 28,00 zł
Vol. 18, No. 2, 2016, 28,00 zł
Vol. 18, No. 3, 2016, 28,00 zł
Vol. 18, No. 4, 2016, 28,00 zł

2017

Vol. 19, No. 1, 2017, 29,00 zł
Vol. 19, No. 2, 2017, 29,00 zł

Architectus

W sprzedaży dostępne są następujące numery pisma:

2010

1(27)/2010, 27,00 zł
Suplement 2010, 14,00 zł
2(28)/2010, 27,00 zł

2011

1(29)/2011, 30,00 zł

2012

1(31)/2012, 34,00 zł
2(32)/2012, 34,00 zł

2013

1(33)/2013, 39,00 zł
3(35)/2013, 39,00 zł
4(36)/2013, 39,00 zł

2014

1(37)/2014, 39,00 zł
2(38)/2014, 39,00 zł
4(40)/2014, 39,00 zł

2015

1(41)/2015, 39,00 zł
4(44)/2015, 39,00 zł

2016

1(45)/2016, 40,00 zł
2(46)/2016, 40,00 zł
3(47)/2016, 40,00 zł

2017

1(49)/2017, 42,00 zł
2(50)/2017, 42,00 zł
3(51)/2017, 42,00 zł

e-Informatica

W sprzedaży dostępne są następujące numery pisma:

2013

Vol. 7, issue 1/2013, 27,00 zł

2014

Vol. 8, issue 1/2014, 27,00 zł

2015

Vol. 9, issue 1/2015, 28,00 zł

2016

Vol. 10, issue 1/2016, 29,00 zł

2017

Vol. 11, issue 1/2017, 29,00 zł

Environment Protection Engineering

W sprzedaży dostępne są następujące numery pisma:

2013

1/2013, 29,00 zł
2/2013, 29,00 zł
3/2013, 29,00 zł
4/2013, 29,00 zł

2014

1/2014, 29,00 zł
2/2014, 29,00 zł
3/2014, 29,00 zł
4/2014, 29,00 zł

2015

1/2015, 29,00 zł
2/2015, 29,00 zł
3/2015, 29,00 zł
4/2015, 29,00 zł

2016

1/2016, 30,00 zł
2/2016, 30,00 zł
3/2016, 30,00 zł
4/2016, 30,00 zł

Operations Research and Decisions

W sprzedaży dostępne są następujące numery pisma:

2013

Vol. 23, 1/2013, 29,00 zł
Vol. 23, 2/2013, 29,00 zł
Vol. 23, 3/2013, 29,00 zł
Vol. 23, 4/2013, 29,00 zł

2014

Vol. 24, 1/2014, 29,00 zł
Vol. 24, 2/2014, 29,00 zł
Vol. 24, 3/2014, 29,00 zł
Vol. 24, 4/2014, 29,00 zł

2015

Vol. 25, 1/2015, 30,00 zł
Vol. 25, 3/2015, 30,00 zł
Vol. 25, 4/2015, 30,00 zł

2016

Vol. 26, 1/2016, 31,00 zł
Vol. 26, 2/2016, 31,00 zł
Vol. 26, 3/2016, 31,00 zł
Vol. 26, 4/2016, 31,00 zł

2017

Vol. 27, 1/2017, 31,00 zł
Vol. 27, 2/2017, 31,00 zł

Optica Applicata

W sprzedaży dostępne są następujące numery pisma:

2013

Vol. XLIII, No. 1/2013, 38,00 zł
Vol. XLIII, No. 2/2013, 38,00 zł
Vol. XLIII, No. 3/2013, 38,00 zł
Vol. XLIII, No. 4/2013, 38,00 zł

2014

Vol. XLIV, No. 1/2014, 38,00 zł
Vol. XLIV, No. 2/2014, 38,00 zł

2015

Vol. XLV, No. 1/2015, 39,00 zł
Vol. XLV, No. 2/2015, 39,00 zł
Vol. XLV, No. 3/2015, 39,00 zł
Vol. XLV, No. 4/2015, 39,00 zł

2016

Vol. XLVI, No. 1/2016, 39,00 zł
Vol. XLVI, No. 2/2016, 39,00 zł
Vol. XLVI, No. 3/2016, 39,00 zł
Vol. XLVI, No. 4/2016, 39,00 zł

2017

Vol. XLVII, No. 1/2017, 40,00 zł
Vol. XLVII, No. 2/2017, 40,00 zł
Vol. XLVII, No. 3/2017, 40,00 zł
Vol. XLVII, No. 4/2017, 40,00 zł

Power Electronics and Drives

W sprzedaży dostępne są następujące numery pisma:

2016

Vol. 1(36), No. 1/2016, 35,00 zł
Vol. 1(36), No. 2/2016, 35,00 zł

2017

Vol. 2(37), No. 1/2017, 35,00 zł
Vol. 2(37), No. 2/2017, 35,00 zł

Studia Geotechnica et Mechanica

W sprzedaży dostępne są następujące numery pisma:

2013

1/2013, 27,00 zł
2/2013, 27,00 zł
3/2013, 27,00 zł
4/2013, 27,00 zł

2014

1/2014, 27,00 zł
2/2014, 27,00 zł
3/2014, 27,00 zł
4/2014, 27,00 zł

2015

1/2015, 27,00 zł
2/2015, 27,00 zł
3/2015, 27,00 zł
4/2015, 27,00 zł

2016

1/2016, 27,00 zł
2/2016, 27,00 zł
3/2016, 27,00 zł
4/2016, 27,00 zł

2017

1/2017, 28,00 zł
2/2017, 28,00 zł