Katalog wydawnictw / Oferta

Architektura i urbanistyka

Nowakowski P.
Architektura i ergonomia kuchni domowych na tle ewolucji zwyczajów kulinarnych, 2015, s. 328.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Łużyniecka E.
Architektura klasztorów cysterskich. Filie lubiąskie i inne cenobia śląskie, 2003, s. 583.
57,75 zł, cena promocyjna: 40,42 zł

Biesiekierski T., Suchodolski J., Trocka-Leszczyńska E.
Architektura na obszarze Sudetów, 1999, s. 480.
60,00 zł, cena promocyjna: 40,00 zł

Łużyniecka E., Świechowski Z., Kunkel R.
Architektura opactw cysterskich. Małopolskie filie Morimond, 2008, s. 610.
84,00 zł, cena promocyjna: 58,80 zł

Łuczewska D., Maluga L., Siomkajło B.
Architektura pejzażu – katalog wystawy, 2010, s. 70.
10,50 zł

Suchodolski J.
Architektura schronisk górskich w Sudetach, wyd. II poprawione, 2014, s. 278.
65,00 zł

Maluga L.
Autonomiczne rysunki architektoniczne, 2007, s. 277.
40,95 zł

Czerner R., Lasota C.
Blok ratuszowy w Świdnicy do połowy XVI w., 1997, s. 148.
12,83 zł

Przesmycka E., Trocka-Leszczyńska E. (red.)
Culture of the City, 2012, s. 368.
44,10 zł

Dobesz J.
Dom polski, 2008, s. 278.
35,00 zł

Wojtyszyn B.J.
Dostępność sąsiedzka i jej zgeometryzowana struktura przestrzeni zurbanizowanej, 2010, s. 212.
57,00 zł

redakcja i opracowanie katalogu: Jaklewicz K.
Dyfuzja. Inspiracje architekturą w sztukach plastycznych. Katalog wystawy, 2013, s. 56.
7,00 zł

Hryncewicz-Lamber G., Lamber M. (red.)
Etyka w praktyce architektonicznej. Projektant, przestrzeń i miejsce, 2016.
21,00 zł, Płyta CD

Łuczewska D., Maluga L., Siomkajło B. (red.)
Faktura, struktura, metafizyka. Przestrzeń architektury/przestrzeń sztuki, 2015, s. 58.
10,50 zł

redakcja i opracowanie katalogu: Maluga L.
Forma i kolor. Przestrzeń architektury/przestrzeń sztuki. Katalog wystawy, 2013, s. 52.
10,50 zł

Bać Z. (red.)
Habitaty – architektura socjalna, 2014, s. 536.
69,00 zł

Bać Z. (red.)
Habitaty: mój piękny habitat, 2016, s. 408.
40,00 zł

Bać Z. (red.)
Habitaty: reaktywacja małych społeczności lokalnych, 2016, s. 666.
71,00 zł

Niemczyk E.
Hala Ludowa we Wrocławiu, 1997, s. 96.
3,00 zł

Kozaczewska-Golasz H.
Halowe kościoły z XIII wieku na Śląsku, 2015, s. 312.
71,50 zł

Kozaczewska-Golasz H.
Halowe kościoły z XIV w. na Śląsku, 2013, s. 320.
86,10 zł

Drapella-Hermansdorfer A.
Idea jedności w architekturze, 1998, s. 208.
10,50 zł

Małachowicz E.
Katedra wrocławska. Dzieje i architektura, 2012, s. 330.
94,50 zł

Zadworny M.
Koncepcja taniego mieszkania społecznego dla rodzin najuboższych wobec ich potrzeb współcześnie w Polsce, 2013, s. 312.
46,20 zł

Małachowicz E.
Konserwacja i rewaloryzacja architektury w środowisku kulturowym, wyd. IV popr. i uzup., 2007, s. 657.
59,00 zł

Balińska G.M., Baliński J.A., Balińska D.
Krajobraz z koleją. Drogi żelazne Wielkopolski, 2011, s. 440.
98,70 zł

Misztal B.
Kształtowanie kopuł z drewna jednolitego, 2012, s. 232.
34,65 zł (45,15 zł - oprawa twarda)

Gronostajska B.E.
Kształtowanie środowiska mieszkaniowego dla seniorów, 2016, s. 218.
89,00 zł

redakcja i opracowanie katalogu: Łuczewska D., Maluga L., Siomkajło B.
Labirynt pomiędzy architekturą a sztuką. Katalog wystawy, 2008, s. 58.
10,50 zł

Kolendowicz T.
Mechanika budowli dla architektów, 2012, s. 450.
76,00 zł

Trocka-Leszczyńska E., Przesmycka E. (red.)
Miasto w kulturze, 2012, s. 528.
57,75 zł

Balińska G., Baliński J.A.
Młyny Ziemi Łomżyńskiej, 2003, s. 300.
29,00 zł

Maluga L. (red.)
Natura jako inspiracja. Katalog wystawy, 2011, s. 78.
10,50 zł

Dobesz J., Gryglewska A., Rudnicka-Bogusz M. (red.)
Nie tylko trony. Księga Jubileuszowa ofiarowana profesorowi Ernestowi Niemczykowi, 2012, s. 420.
90,30 zł, cena promocyjna: 63,21 zł

Chorowska M., Różycka-Rozpędowska E. (red.)
Nie tylko zamki, 2005, s. 596.
57,75 zł, cena promocyjna: 40,43 zł

Kościuk J. (red.)
Non Solum Villae. Księga Jubileuszowa ofiarowana profesorowi Stanisławowi Medekszy, 2010, s. 600.
120,75 zł, cena promocyjna: 84,53 zł

Cisek E.
Norweska architektura i rzeźba wobec natury, 2017, s. 378.
-- zł

Brzezowski W., Jagiełło M.
Ogrody na Śląsku. Barok, t. II, 2017, s. 470.
120 zł

Jagiełło M., Brzezowski W.
Ogrody na Śląsku. Od średniowiecza do XVII wieku, t. I, 2014, s. 350.
93,45 zł

Ludwig B.
Osiedla mieszkaniowe w krajobrazie wałbrzyskiego okręgu górniczo-przemysłowego (1850-1945), 2010, s. 650.
73,50 zł

Łużyniecka E.
Pelplin i Doberan. Architektura opactw spokrewnionych filiacyjnie, 2014, s. 804.
113,00 zł

Romaszkiewicz-Białas T.
Perspektywa praktyczna dla architektów, wyd. VI, 2013, s. 120.
24,15 zł

Kozaczewski T., Kozaczewska-Golasz H.
Portale trzynastowiecznej architektury na Śląsku, 2009, s. 500.
90,00 zł

Bocheński S. (red.)
Projektowanie architektury na terenach o szczególnych walorach krajobrazowych i uzdrowiskowych, 2012, s. 310.
45,15 zł

Dziubiński D., Rumińska A. (red.)
Przestrzeń publiczna Wrocławia, 2016, s. 208.
35,00 zł

Damurski Ł.
Re-miasto. Scenariusze rozwoju urbanizacji w XXI w., 2016, s. 188.
28,00 zł

Suchodolski J.
Regionalna architektura zajazdów i schronisk na ziemi wałbrzyskiej, 2011, s. 190.
68,25 zł

Wiszniowski J. (red.)
Reintegracja osiedli. Z cyklu Krajobrazy XXI wieku, 2014.
19,95 zł, płyta CD

Dubel K.
Rola ocen oddziaływania na środowisko w systemie planowania przestrzennego, 2006, s. 69,00.
10,50 zł

Galantowicz B.
Rozwiązania urbanistyczne barokowych zespołów budowli jezuickich na Śląsku a problem akomodacji w działalności misyjnej jezuitów na przykładzie Kłodzka, Nysy, Legnicy i Wrocławia, 1997, s. 136.
5,00 zł

Siomkajło B. (red.)
Rysunek i malarstwo. Pomiędzy naturą a architekturą, 2010, s. 114.
18,90 zł

Siomkajło B. (red.)
Rysunek i malarstwo. Problemy podstawowe. Wybrane zagadnienia, 2002, s. 272.
26,00 zł

Schola architecturae. Budynki szkół architektury, 2005, s. 236.
25,00 zł

Rębielak J.
Shaping of space structures. Examples of applications of Formian in the design of tension-strut systems, s. 298.
35,70 zł

Brzezicki M.
Spostrzeganie przezroczystości w architekturze współczesnej. Aspekty wizualne i kognitywne, 2014, s. 275.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Łuczewska D., Siomkajło B. (red.)
Szklarska Poręba. Studium przestrzeni, 2016, s. 94.
21,00 zł

Belof M.
Teoria a praktyka planowania regionalnego. Doświadczenia polskie w planowaniu przestrzennym po 1998 r., 2013, s. 234.
39,90 zł

Niemczyk E.
Trony w architekturze – architektura tronów, 2010, s. 511.
90,00 zł

Redakcja i opracowanie katalogu: Łuczewska D., Maluga L., Siomkajło B.
Tylko, jedynie, zawsze. Przestrzeń architektury/przestrzeń sztuki. Katalog wystawy, 2012, s. 60.
10,50 zł

Mironowicz I., Ryser J. (red.)
Urban Change. The Prospect of Transformation, 2011, s. 308.
126,00 zł (50 €)

Kozaczewski T.
Wiejskie kościoły parafialne XIII wieku na Śląsku (miejscowości A-G), wyd. II, 1995, s. 248.
21,00 zł
Wznowienie wydania z 1995 roku, książka w trakcie druku.

Kozaczewski T.
Wiejskie kościoły parafialne XIII wieku na Śląsku (miejscowości H-O), 1994, s. 244.
10,50 zł

Kozaczewski T.
Wiejskie kościoły parafialne XIII wieku na Śląsku (miejscowości P-S), 1994, s. 238.
10,50 zł

Kozaczewski T.
Wiejskie kościoły parafialne XIII wieku na Śląsku (miejscowości S-Ż) i na Łużycach, 1994, s. 210.
10,50 zł

Małachowicz E.
Wilno. Dzieje, architektura, cmentarze, 1996, s. 604.
48,00 zł

Bagiński E., Damurski Ł.
Wizerunek Wrocławia, 2009, s. 143.
31,50 zł

Masztalski R.P.
Współczesna urbanistyka Leszna, 2013, s. 186.
54,60 zł

Masztalski R. (red.)
Współczesne funkcje handlowe w wybranych małych miastach województwa dolnośląskiego, 2014.
23,10 zł, płyta CD

Prętczyński Z.
Wspomnienie o profesorach Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, wyd. II poprawione, 2006, s. 152.
25,00 zł

Łuczyński R.M.
Zamki i pałace Dolnego Śląska. Nizina Śląska – część wschodnia, 2001, s. 242.
36,75 zł, cena promocyjna: 21,00 zł

Maluga L., Juchniewicz B. (red.)
Zeszyt Naukowy nr 1, 2016, s. 60.
28,00 zł

Bać A.
Zrównoważenie w architekturze. Od idei do realizacji na tle doświadczeń kanadyjskich, 2016, s. 166.
63 zł
Wydrukowano na niebielonym papierze z recyklingu

Budownictwo

Gosowski B., Kubica E.
Badania laboratoryjne konstrukcji metalowych, wyd. IV zaktualizowane i rozszerzone, 2012, s. 302.
36,75 zł

Gosowski B., Kubica E.
Badania laboratoryjne z konstrukcji metalowych, wyd. III, 2011, s. 208.
21,00 zł

Hoła B.
Bezpieczeństwo pracy w procesach budowlanych, 2016, s. 256.
45,00 zł

Kutyłowski R.
Diagnostyka stanu technicznego konstrukcji chłodni kominowych, 2013, s. 136.
26,25 zł

Hoła J., Wójtowcz S. (red.)
New Tomographic Method of Brickwork Damp Identification, 2010, s. 106.
21,00 zł

Lorenc W.
Nośność ciągłych łączników otwartych w zespolonych konstrukcjach stalowo-betonowych, 2010, s. 132.
24,00 zł

Biegus A.
Podstawy projektowania i oddziaływania na konstrukcje budowlane, 2014, s. 132.
26,00 zł

Śniady P.
Podstawy stochastycznej dynamiki konstrukcji, 2000, s. 174.
15,00 zł

Śliwińska E.
Środowisko fizyczne człowieka, 2003, s. 135.
13,00 zł

Mackiewicz P.
Trwałość zmęczeniowa mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych w nawierzchniach drogowych, 2016, s. 286.
42,00 zł

Palczak G. A.
Wytrzymałość materiałów. Ćwiczenia, cz. II, 2010, s. 170.
25,00 zł

Nowak H.
Zastosowanie badań termowizyjnych w budownictwie, 2012, s. 332.
52,00 zł

Gosowski B.
Zginanie i skręcanie cienkościennych elementów konstrukcji metalowych, 2015, s. 256.
38 zł

Chemia. Technologia i inżynieria chemiczna

Borkowska-Burnecka J.
Analityka spektrochemiczna – emisyjna spektrometria atomów i cząstek dwuatomowych wybranych plazm plazm bezelektrodowych, 2012, s. 178.
27,30 zł

Sadowski Z.
Biogeochemia. Wybrane zagadnienia, 2005, s. 213.
21,00 zł

Burczyk B.
Biomasa – surowiec do syntez chemicznych i produkcji paliw, 2011, s. 256.
37,80 zł

Olszowski A.
Chemia fizyczna. Uzupełnienia, 2004, s. 52.
6,30 zł

Masalska A.
Katalizatory niklowe i rutenowo-niklowe na nośnikach zawierających zeolit ZSM-5 i tlenek glinu. Wybrane właściwości fizykochemiczne i katalityczne, 2010, s. 190.
30,45 zł

Młochowski J.
Podstawy chemii, wyd. III uzupełnione, 1999, s. 510.
31,50 zł

Barycka I., Skudlarski K.
Podstawy chemii, 2001, s. 413.
30,45 zł

Kucharski S., Głowiński J.
Podstawy obliczeń projektowych w technologii chemicznej, 2010, s. 318.
35,70 zł

Prace badawcze studentów. Zeszyt 10, 2012.
26,25 zł

Prace badawcze studentów. Zeszyt 11, 2013, s. 166.
26,25 zł

Prace badawcze studentów. Zeszyt 12, 2014, s. 114.
26,50 zł

Prace badawcze studentów. Zeszyt 13, 2015, s. 118.
25,50 zł

Prace badawcze studentów. Zeszyt 14, 2016, s. 126.
25,50 zł

Prace badawcze studentów. Zeszyt 7, 2009.
26,25 zł

Prace badawcze studentów. Zeszyt 8, 2010, s. 258.
29,40 zł

Prace badawcze studentów. Zeszyt 9, 2011, s. 218.
28,36 zł

Królikowski L.J.
Rejony wykonalnych rozdziałów homogenicznych mieszanin trójskładnikowych, 2010, s. 176.
27,30 zł

Karabon B.
Smoła węglowa i benzol koksowniczy jako surowce przemysłu chemicznego, 2002, s. 148.
15,75 zł

Scerri E.
Układ okresowy. Historia i znaczenie, 2013, s. 388.
45,15 zł, cena promocyjna: 31.61 zł

Palewska K.
Wielowymiarowe widma luminescencji cząsteczek organicznych w niskotemperaturowych matrycach Szpolskiego, 2003, s. 130.
15,75 zł

Karabon B.
Woski naturalne, surowy wosk montanowy i jego przerób, 2006, s. 119.
18,90 zł

Kmieć A.
Zastosowanie i modelowanie procesów i aparatów ze złożem fluidalnym, 2012, s. 146.
26,25 zł

Burczyk B.
Zielona chemia. Zarys, wyd. II poprawione, zaktualizowane i rozszerzone, 2014, s. 356.
41,00 zł

Ekonomia i zarządzanie

Dudycz T.
Działalność inwestycyjna spółek debiutujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 2013, s. 208.
31,50 zł

Mercik J., Szmigiel Cz.
Ekonometria, 2007, s. 321.
34,00 zł

Martan L. (red.)
Eseje z dziedziny kierowania organizacjami, 2005, s. 61.
12,00 zł

Metodologia identyfikacji przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych w aspekcie polityki regionalnej Dolnego Śląska, 2006, s. 70.
10,00 zł

Balcerak A., Kwaśnicki W. (red.)
Modele symulacyjne i gry menedżerskie we wspomaganiu decyzji i w dydaktyce, 2010, s. 320.
47,25 zł

Gładysz B., Mercik J.
Modelowanie ekonometryczne. Studium przypadku, wyd. II, 2007, s. 126.
17,00 zł

Malara Z. (red.)
Oblicza innowacji w gospodarce i społeczeństwie, 2016, s. 262.
36,00 zł

Kuchta D., Klaus-Rosińska A. (red.)
Podejście procesowe. Teoria i praktyka, 2011, s. 87.
16,80 zł

Mikuś J.
Prognozowanie w badaniach marketingowych, 2003, s. 452.
31,00 zł

Przedsiębiorstwa i instytucje w warunkach zmieniającego się otoczenia, cz. II, 2006, s. 232.
27,00 zł

Borys F.
Przedsięwzięcia techniczno-ekonomiczne. Metodyka organizacji i zarządzania, 2002, s. 201.
16,00 zł

Malara Z. (red.)
Przyzwoitość w zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, 2014, s. 218.
36,00 zł

Malara Z., Kroik J., Malara M., Sobol-Wojciechowska J.
Ryzyko. Perspektywa jakościowa, 2013, s. 140.
24,15 zł

Symulacja systemów gospodarczych, 2002, s. 162.
14,00 zł
Duszniki 2002

Symulacja systemów gospodarczych, cz. II, 2004, s. 331.
29,00 zł

Współczesna konkurencja i wielopłaszczyznowe przewagi strategiczne – problemy i polskie wyzwania, t. I i II, 2005, s. 362 / 330.
53,00 zł

Hopej M., Krall Z. (red.)
Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce, 2011, s. 256.
37,80 zł

Kuchta D.
Zagadnienie czasu i kosztów w zarządzaniu projektami. Wybrane metody planowania i kontroli, 2011, s. 204.
31,50 zł

Steinmann H., Schreyögg G.
Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, 2001, s. 582.
53,00 zł, cena promocyjna: 20,00 zł

Lubicz M.
Zastosowania badań operacyjnych i technik inteligentnych w systemach zdrowotnych. Analiza bibliometryczna, 2015, s. 452.
60,00 zł

Elektronika

„Photonics and microsystems”. St. Marienthaz, Germany, 12–14 July, 2013. Proceedings of 2013 International Students and Young Scientists Workshop, 2014, s. 112.
33,60 zł

Kucharski A.A.
Analiza zagadnień promieniowania i rozpraszania fal elektromagnetycznych za pomocą równań całkowych, 2012, s. 230.
34,65 zł

Krzysztofik W.J.
Anteny terminalowe systemów komunikacji mobilnej – wybrane metody analizy, 2011, s. 240.
36,75 zł

Biernat J.
Architektura komputerów, wyd. IV rozszerzone, 2005, s. 312.
24,00 zł

Makowski R.
Automatyczne rozpoznawanie mowy – wybrane zagadnienia, 2011, s. 382.
57,75 zł

Więckowski T.W.
Badania kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych i elektronicznych, 2001, s. 348.
32,00 zł

Michalski W.
Elektryczność i magnetyzm. Zbiór zagadnień i zadań. Prąd elektryczny. Pole magnetyczne, cz. II, 2004, s. 370.
28,00 zł

International Students and Young Scientists Workshop PHOTONICS AND MICROSYSTEMS, 2003, s. 88.
10,00 zł

Bem D.J., Kasprzak A., Szymanowski M., Więckowski T. (red.)
Internet 2006 – Biblioteka Teleinformatyczna, t. IV, 2009, s. 472.
50,00 zł

Bem D.J., Kasprzak A., Szymanowski M., Więckowski T. (red.)
Internet 2008 – Biblioteka Teleinformatyczna, t. II, 2006, s. 368.
46,00 zł

Bem D.J., Kasprzak A., Szymanowski M., Więckowski T. (red.)
Internet 2011 – Biblioteka Teleinformatyczna, t. VI, 2012, s. 138.
37,80 zł

Burduk R.
Komputerowe systemy rozpoznawania wykorzystujące nieprecyzyjną reprezentację wiedzy, 2013, s. 132.
29,40 zł

Miedziński B., Shoffa V.N., Ślusarek B.
Kontaktrony i ich właściwości użytkowe, 2012, s. 336.
39,90 zł

Walczak R.
Laboratoria chipowe z detekcją optyczną: konstrukcja, technologia i przykłady wykorzystania, 2014, s. 266.
38,00 zł

Prałat A. (red.)
Laboratorium układów elektronicznych, cz. II, 2001, s. 228.
23,00 zł

Biernat J.
Metody i układy arytmetyki komputerowej, wyd. II, 2001, s. 170.
18,00 zł

Borkowski J.
Metody interpolacji widma i metoda LIDFT w estymacji parametrów sygnału wieloczęstotliwościowego, 2011, s. 186.
30,00 zł

Balik F.
Metody transimedancyjne w analizie symbolicznej i optymalizacji układów elektronicznych, 2012, s. 210.
30,45 zł

Czarczyński W.
Mikroelektronika próżniowa, 2000, s. 166.
15,00 zł

Zdunek R.
Nieujemna faktoryzacja macierzy i tensorów. Zastosowanie do klasyfikacji i przetwarzania sygnałów, 2014, s. 362.
49,00 zł

Felba J., Kisiel R.
Podstawy konstrukcji aparatury elektronicznej, 2015, s. 178.
27,50 zł

Michalski W.
Podstawy teorii pola elektromagnetycznego. Fale elektromagnetyczne, cz. II, 2009, s. 194.
26,00 zł

Michalski W.
Podstawy teorii pola elektromagnetycznego. Statyczne pola elektryczne i magnetyczne, cz. I, 2013, s. 220.
33,60 zł

Więckowski T.W.
Pomiar emisyjności urządzeń elektrycznych i elektronicznych, 1997, s. 152.
10,50 zł

Mroczka J. (red.)
Problemy metrologii elektronicznej i fotonicznej II, t. II, 2009, s. 464.
68,25 zł

Mroczka J. (red.)
Problemy metrologii elektronicznej i fotonicznej III, t. III, 2010, s. 256.
52,00 zł

Mroczka J. (red.)
Problemy metrologii elektronicznej i fotonicznej IV, t. IV, 2011, s. 252.
34,65 zł

Mroczka J. (red.)
Problemy metrologii elektronicznej i fotonicznej V, t. V, 2012, s. 320.
37,80 zł

Mroczka J. (red.)
Problemy metrologii elektronicznej i fotonicznej VI, t. VI, 2013, s. 212.
33,60 zł

Mroczka J. (red.)
Problemy metrologii elektronicznej i fotonicznej VIII, t. VIII, 2015, s. 282.
42,00 zł

Paszkiewicz R.
Selektywna epitaksja azotku galu w technologii przyrządów półprzewodnikowych, 2003, s. 156.
16,00 zł

Jabłoński I.
Sieć złożona jako narzędzie poznania w metrologii, 2015, s. 224.
24,50 zł

Pucicki D.
Struktury kwantowe w technologii przyrządów półprzewodnikowych, 2017.
-- zł

Pliński E.F.
Światło czy fale? Wybrane aspekty techniki terahercowej od elektroniki do biomedycyny, 2012, s. 152.
24,15 zł

Halawa J.
Symulacja i komputerowe projektowanie dynamiki układów sterowania, 2007, s. 346.
37,00 zł

Wolski W.
Teoretyczne podstawy techniki analogowej, wyd. II poprawione, 2007, s. 389.
34,00 zł

Kowalski Z.W. (red.)
Wybrane zagadnienia informatyki i elektroniki medycznej, 2000, s. 172.
21,00 zł, cena promocyjna: 5,25 zł

Antończak A.J.
Wybrane zagadnienia z laserowej modyfikacji materiałów, 2014, s. 250.
38,00 zł

Nawrocki Z.
Wzmacniacze operacyjne i przetworniki pomiarowe, 2008, s. 506.
49,00 zł

Golonka L.
Zastosowanie ceramiki LTCC w mikroelektronice, 2001, s. 136.
15,00 zł

Opieliński K.J.
Zastosowanie transmisji fal ultradźwiękowych do charakteryzowania i obrazowania struktury ośrodków biologicznych, 2011, s. 408.
48,30 zł

Elektrotechnika, energetyka

Wróblewski Z.
Badania i symulacja cyfrowa wybranych właściwości łączników próżniowych, 2005, s. 284.
26,00 zł

Ziaja J.
Cienkowarstwowe struktury metaliczne i tlenkowe. Właściwości, technologia, zastosowanie w elektrotechnice, 2013, s. 126.
25,20 zł

Kowalski C.T.
Diagnostyka układów napędowych z silnikiem indukcyjnym z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji, 2013, s. 364.
45,15 zł

Łowkis B.
Efekt elektretowy w dielektrykach polimerowych w aspekcie wykorzystywania w medycynie i ochronie zdrowia, 2010, s. 189.
28,00 zł

Pawlaczyk L., Załoga Z.
Energoelektronika. Ćwiczenia laboratoryjne, 2005, s. 264.
24,00 zł

Borecki J., Stosur M., Szkółka S.
Energoelektronika. Podstawy i wybrane zastosowania. Przewodnik dydaktyczny do ćwiczeń laboratoryjnych, 2008, s. 262.
28,00 zł

Forum of Experts. Centre of Excellence for Materials for Low-energy Consuming Technologies in Electrotechnics MALET, 2006, s. 116.
15,00 zł

Suseł M., Makowski K.
Grafika inżynierska z zastosowaniem programu AutoCAD, 2005, s. 157.
19,00 zł

International Summer School. „Reduction of CO2 emission by implementation of renewable resources in Central Europe regions in the context of EU Energy Policy”. Bielawa–Wrocław, September 1–13, 2009, 2009, s. 66.
18,90 zł

International Summer School. „Reduction of CO2 emission by implementation of renewable resources in Central Europe regions in the context of EU Energy Policy”. Bielawa–Wrocław, September 1–14, 2008, 2008, s. 64.
18,90 zł

International Summer School. „Selected issues of safety engineering and exploitation of nuclear power plants in the context of EU Energy Policy”. Trnava, Slovakia, September 1–12, 2013, 2013, s. 78.
15,75 zł

International Summer School. „Selected issues of safety engineering and exploitation of nuclear power plants in the context of EU Energy Policy”. Trnava, Slovakia, September 2–13, 2012, 2012, s. 102.
24,15 zł

Pohl Z.
Izolatory elektroenergetyczne, wyd. II, 2000, s. 190.
15,00 zł

Suseł M.
Komputerowa grafika inżynierska. Zbiór zadań, 1999, s. 104.
14,00 zł

Rosołowski E.
Komputerowe metody analizy elektromagnetycznych stanów przejściowych, 2009, s. 386.
38,00 zł

Dołęga W., Klajn A., Kobusiński M.
Laboratorium z urządzeń i instalacji elektrycznych, 2004, s. 264.
24,00 zł

Antal L., Janta T., Zieliński P.
Maszyny elektryczne. Ćwiczenia laboratoryjne, 2001, s. 240.
18,00 zł

Wilkosz K.
Metody analizy wyższych harmonicznych w systemie elektroenergetycznym, 2013, s. 138.
26,25 zł

Kacprzyk R.
Metody pomiarów w elektrostatyce, 2013, s. 222.
29,40 zł

Łukowicz M.
Metody wykrywania zwarć wysokooporowych w napowietrznych liniach elektroenergetycznych, 2013, s. 148.
27,30 zł

Sikorski T.
Monitoring i ocena jakości energii w sieciach elektroenergetycznych z udziałem generacji rozproszonej, 2013, s. 168.
31,50 zł

Orłowska-Kowalska T. (red.)
Napęd elektryczny. Ćwiczenia laboratoryjne, 2002, s. 293.
19,00 zł

Zalas A., Orłowska-Kowalska T., Ewert P.
Napęd elektryczny. Zbiór zadań projektowych z rozwiązaniami, 2015, s. 168.
29,00 zł

Pohl Z. (red.)
Napowietrzna izolacja wysokonapięciowa w elektroenergetyce, 2003, s. 307.
24,00 zł

Janik P.
Photovoltaic power generation assessment based on advanced signal processing and optimisation techniques, 2014, s. 132.
29,00 zł

Dołęga W.
Planowanie rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii i bezpieczeństwa, 2013, s. 408.
58,80 zł

Rutkowski J. (red.)
Podstawy inżynierii materiałowej. Laboratorium, wyd. II, 2005, s. 122.
14,00 zł

Lisowski M.
Podstawy metrologii, wyd. II poprawione i uzupełnione, 2015, s. 278.
34,00 zł

Lisowski M.
Pomiary rezystywności i przenikalności elektrycznej dielektryków stałych, 2004, s. 239.
22,00 zł

Postępy w elektrotechnologii. VI konferencja naukowa, 2006, s. 426.
40,00 zł

Present Problems of Power System Control 3, 2013, s. 102.
16,80 zł

Present Problems of Power System Control 4, 2013, s. 76.
14,70 zł

Present Problems of Power System Control 5, 2014, s. 72.
17,00 zł

Present Problems of Power System Control 6, 2015, s. 66.
17,00 zł

Present Problems of Power System Control 7, 2016, s. 64.
17,00 zł

Lis R.
Problemy z oceną i sposoby poprawy stabilności napięciowej sieci przesyłowej, 2013, s. 210.
26,25 zł

Dołęga W., Kobusiński M.
Projektowanie instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych. Zagadnienia wybrane, wyd. II poprawione i uzupełnione, 2012, s. 270.
38,00 zł

Tchórzewski J.
Rozwój systemu elektroenergetycznego w ujęciu teorii sterowania i systemów, 2013, s. 190.
30,45 zł

Pawlaczyk L.
Sterowanie ekstremalne momentem elektromagnetycznym maszyny indukcyjnej, 2013, s. 260.
38,00 zł

Łabuzek M.
Systemy elektroenergetyczne. Ćwiczenia laboratoryjne, 2001, s. 166.
14,00 zł

Cegielski M.M.
Systemy elektroenergetyczne. Wzmacniacze impendancji przebiegów wolnozmiennych, wyd. II, 2010, s. 286.
36,70 zł

Łobos T., Łukaniszyn M., Jaszczyk B.
Teoria pola dla elektryków, 2004, s. 224.
19,00 zł

Klajn A.
Właściwości dyfuzyjnego wyładowania łukowego w próżni w warunkach wymuszonego wyłączania prądu, 2006, s. 310.
31,00 zł

Nowak-Woźny D.
Wybrane aspekty badań materiałowych w budowie oraz eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych, 2008, s. 70.
17,00 zł

Kacprzyk R.
Wybrane zagadnienia badań ładunku i jego zaniku w dielektrykach stałych, 2004, s. 160.
17,00 zł

Antal L. (red.)
Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych, 2005.
44,10 zł

Antal L. (red.)
Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych, 2006, s. 352.
36,75 zł

Antal L. (red.)
Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych, 2007, s. 446.
50,40 zł

Antal L. (red.)
Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych, 2008, s. 652.
65,10 zł

Antal L. (red.)
Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych, 2009, s. 578.
63,00 zł

Antal L. (red.)
Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych, 2010, s. 576.
77,70 zł

Antal L. (red.)
Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych, 2011, s. 464.
58,80 zł

Antal L. (red.)
Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych, t. I i II, 2012, s. 408 / 432.
komplet - 91,35 zł

Antal L. (red.)
Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych, 2013, s. 562.
70,00 zł

Antal L. (red.)
Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych, 2014, s. 394.
70,00 zł

Kudela H., Czajka K., Moroń W. (red.)
Zeszyty Energetyczne I. Problemy współczesnej energetyki, t. I, 2014, s. 252.
38,00 zł

Kudela H., Pietrowicz S. (red.)
Zeszyty Energetyczne III. Nowe kierunki rozwoju energetyki cieplnej, t. III, 2016, s. 116.
25,50 zł

Geotechnika i górnictwo

Drzymała J., Grodzka J., Pomianowski A.
Fizykochemiczna charakterystyka układów rozdrobnionych w mineralurgii i biologii, 2008, s. 132.
19,00 zł

IV Międzynarodowy Kongres. Górnictwo węgla brunatnego. Węgiel brunatny – Energetyka – Środowisko, 2005, s. 706.
62,00 zł

Babiarz S., Dudek D.
Kronika awarii i katastrof maszyn podstawowych w polskim górnictwie odkrywkowym, 2007, s. 583.
60,00 zł

Zimroz R.
Metody adaptacyjne w diagnostyce układów napędowych maszyn górniczych, 2010, s. 318.
48,30 zł

Kudełko J.
Strategiczno-ekonomiczna metoda oceny integracji pionowej przedsiębiorstw górniczych, 2009, s. 114.
29,00 zł

Płaneta S.
Systemy eksploatacji podziemnej złóż rud. Koncepcja i praktyka górnicza, 2009, s. 264.
30,00 zł

Bartelmus W. (red.)
Vibration diagnostic method for planetary gearboxes under varying external load with regard to cyclostationary analysis, 2009, s. 136.
25,00 zł

XVII Jesienna Szkoła Geodezji. Geodezja w systemach geoinformacyjnych, 2000, s. 346.
26,00 zł

XXI Jesienna Szkoła Geodezji i Geoinformatyki – Geodezja i geoinformatyka XXI wieku, 2009, s. 158.
26,00 zł

Informatyka

Mazur Z. (red.)
Bazy Danych 10, 2009, s. 192.
28,35 zł

Mazur Z. (red.)
Bazy Danych 9, 2008, s. 192.
25,20 zł

Kisilewicz J., Zaharieva-Stoyanova E.
Ćwiczenia laboratoryjne w Visual C++ 6, 2007, s. 112.
16,00 zł

Bilski E., Dubilewicz I.
Cykl życia oprogramowania – modele, procesy, jakość w normach ISO, 2007, s. 98.
15,00 zł

Huzar Z.
Elementy logiki i teorii mnogości dla informatyków, 2007, s. 336.
32,00 zł

Szczygieł J.
Elementy programowania. Testy wyboru w numerycznych aplikacjach Pascala, t. II, 2007, s. 162.
19,00 zł

Unold O.
Ewolucyjne wnioskowanie gramatyczne, 2006, s. 234.
27,00 zł

Information Systems Applications and Technology ISAT 2005, 2005, s. 272.
30,00 zł

Information Systems Architecture and Technology, 2013.
33,60 zł, płyta CD

Borzemski L., Grzech A., Świątek J., Wilimowska Z. (red.)
Information Systems Architecture and Technology. Advances in Web-Age Information Systems, 2009, s. 360.
46,00 zł

Wilimowska Z., Borzemski L., Grzech A., Świątek J. (red.)
Information Systems Architecture and Technology. Application of Information Technologies in Management Systems, 2007, s. 240.
32,00 zł

Świątek J., Borzemski L., Grzech A., Wilimowska Z. (red.)
Information Systems Architecture and Technology. Decision Making Models, 2007, s. 234.
32,00 zł

Borzemski L., Grzech A., Świątek J., Wilimowska Z. (red.)
Information Systems Architecture and Technology. Designing, Development and Implementation of Information Systems, 2008, s. 218.
27,00 zł

Grzech A., Borzemski L., Świątek J., Wilimowska Z. (red.)
Information Systems Architecture and Technology. Information Systems and Computer Communication Networks, 2007, s. 212.
28,00 zł

Grzech A., Borzemski L., Świątek J., Wilimowska Z. (red.)
Information Systems Architecture and Technology. Information systems and Computer Communication Networks, 2008, s. 274.
33,00 zł

Borzemski L., Grzech A., Świątek J., Wilimowska Z. (red.)
Information Systems Architecture and Technology. Information Technology and Web Engineering, 2007, s. 266.
34,00 zł

Wilimowska Z., Borzemski L., Grzech A., Świątek J. (red.)
Information Systems Architecture and Technology. IT Models in Management Process, 2010, s. 558.
64,00 zł

Wilimowska Z., Borzemski L., Grzech A., Świątek J. (red.)
Information Systems Architecture and Technology. IT Technologies in Knowledge Oriented Management Process, 2009, s. 308.
43,00 zł

Świątek J., Borzemski L., Grzech A., Wilimowska Z. (red.)
Information Systems Architecture and Technology. Model Based Decisions, 2008, s. 262.
32,00 zł

Wilimowska Z., Borzemski L., Grzech A., Świątek J. (red.)
Information Systems Architecture and Technology. Models of the Organization’s Risk Management, 2008, s. 280.
33,00 zł

Grzech A., Borzemski L., Świątek J., Wilimowska Z. (red.)
Information Systems Architecture and Technology. Networks and Networks’ Services, 2010, s. 380.
48,00 zł

Borzemski L., Grzech A., Świątek J., Wilimowska Z. (red.)
Information Systems Architecture and Technology. New Developments in Web-AgeInformation Systems, 2010, s. 396.
45,00 zł

Grzech A., Borzemski L., Świątek J., Wilimowska Z. (red.)
Information Systems Architecture and Technology. Service Oriented Distributed Systems: Concepts and Infrastructure, 2009, s. 402.
50,00 zł

Świątek J., Borzemski L., Grzech A., Wilimowska Z. (red.)
Information Systems Architecture and Technology. System Analysis Approach to the Design, Control and Decision Support, 2010, s. 324.
40,00 zł

Świątek J., Borzemski L., Grzech A., Wilimowska Z. (red.)
Information Systems Architecture and Technology. Systems Analysis in Decision Aided Problems, 2009, s. 388.
47,00 zł

Borzemski L., Grzech A., Świątek J., Wilimowska Z. (red.)
Information Systems Architecture and Technology. Web information systems: models, concepts and challenges, 2008, s. 284.
34,00 zł

Bem D. J., Kasprzak A. (red.)
Internet 2007 – Biblioteka teleinformatyczna, t. III, 2007, s. 346.
40,00 zł

Bem D. J., Kasprzak A., Szymanowski M., Więckowski T. (red.)
Internet 2009 – Biblioteka teleinformatyczna, t. V, 2010, s. 270.
40,00 zł

Zamojski W.
Internet w działalności gospodarczej, 2004, s. 279.
24,15 zł, cena promocyjna: 16,91 zł

Kisilewicz J.
Język C w środowisku Borland C++, wyd. IV, 2003, s. 194.
22,00 zł

Kisilewicz J.
Język C++. Programowanie obiektowe, wyd. III, 2005, s. 128.
14,00 zł

Huzar Z.
LOTOS – język formalnych specyfikacji systemów informatycznych, 2007, s. 264.
28,00 zł

Markowska-Kaczmar U., Kwaśnicka H. (red.)
Metaheurystyki inspirowane naturą w zastosowaniach, 2013, s. 190.
37,00 zł

Wodecki M.
Metody agregacji w problemach optymalizacji dyskretnej, 2009, s. 300.
30,00 zł

Dubielewicz I., Hnatkowska B., Huzar Z., Tuzinkiewicz L.
Metodyka QUAD. Sterowanie jakością, wytwarzanie aplikacji bazodanowych, 2010, s. 312.
38,00 zł

Bożejko W., Pempera J. (red.)
Optymalizacja dyskretna w informatyce, automatyce i robotyce, 2012, s. 374.
45,15 zł

Bubnicki Z.
Podstawy informatycznych systemów zarządzania, 1993, s. 396.
10,00 zł

Koleśnik K.
Podstawy programowania strukturalnego w języku C++, 2006, s. 810.
58,00 zł, cena promocyjna: 40,60 zł

Maciejewski H.
Predictive modelling in high-dimensional data: prior domain knowledge-based approaches, 2013, s. 148.
26,25 zł

Sobecki J.
Rekomendacja interfejsu użytkownika w adaptacyjnych webowych systemach informacyjnych, 2009, s. 194.
27,00 zł

Kasprzak A.
Rozległe sieci komputerowe z komutacją pakietów, wyd. II poprawione, 1999, s. 232.
19,00 zł

Skubalska-Rafajłowicz E. (red.)
Sieci neuronowe w przetwarzaniu strumieni danych. Struktury sieci i algorytmy uczenia, 2011, s. 180.
30,45 zł

Mazur A.
Sterowanie oparte na modelu dla nieholonomicznych manipulatorów mobilnych, 2009, s. 170.
24,00 zł

Chałon M.
Systemy baz danych. Wprowadzenie, 2001, s. 158.
14,00 zł

Bilski E., Kosmulska-Bochenek E.
Systemy i usługi informatyczne. Cykl życia, procesy i zarządzanie w normach ISO, 2009, s. 118.
17,00 zł

Król D.
Wybrane metody propagacji danych w systemach rozproszonych, 2012, s. 126.
25,20 zł

Kowalski Z.W. (red.)
Wybrane zagadnienia informatyki i elektroniki medycznej, 2000, s. 172.
21,00 zł, cena promocyjna: 5,25 zł

Lubicz M.
Zastosowania badań operacyjnych i technik inteligentnych w systemach zdrowotnych. Analiza bibliometryczna, 2015, s. 452.
60,00 zł

Inne

Gnutek Z., Pomorski M.
Badania w zakresie termodynamiki w latach 1957-2008. Historia Zjazdów Termodynamików, 2008, s. 164.
25,00 zł

Mazurek E.
Biografie edukacyjne kobiet dotkniętych rakiem piersi, 2013, s. 268.
33,60 zł

II Konferencja naukowa studentów. Człowiek – Cywilizacja – Przyszłość, t. I i II, 2004, s. 576.
70,00 zł

Metodologia identyfikacji przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych w aspekcie polityki regionalnej Dolnego Śląska, 2006, s. 70.
10,00 zł

Naukowiec, nauczyciel, wychowawca. W setną rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Jellonka, 2007, s. 305.
32,00 zł

Szustakowski M.
Od Zbaraża do Wrocławia – na Czarnym Tatarskim szlaku. Wspomnienia, 2010, s. 176.
30,00 zł

Kenny P.
Panie Przewodniczący, Panie, Panowie… Przewodnik po sztuce i technice wystąpień publicznych ułożony specjalnie dla inżynierów i pracowników nauki, 1995, s. 216.
4,00 zł

Politechnika Wrocławska 1945-1951. Wybór źródeł, 2005, s. 298.
20,00 zł

Polak A.G.
Pomiary pośrednie wykorzystujące techniki modelowania matematycznego w badaniach układu oddechowego, 2007, s. 188.
27,00 zł

Zipser T.
Respicjum. Symetryczna komedia symetryczna, 2012, s. 304.
26,25 zł

Śpiewnik rajdowy. Piosenki stare i nowe, 1997, s. 184.
8,00 zł

Merta A.
Wrocławskie instytucje i otoczenie instytucjonalne rolnictwa dolnośląskiego w latach 1989-2006, 2010, s. 212.
29,00 zł

Burak M., Dackiewicz K., Pregiel P.
Wrocławskie uczelnie techniczne 1910-2010, 2010, s. 584.
107,00 zł

Suski M.
Wspomnienia, wyd. II, 2015, s. 234.
17,00 zł

Prętczyński Z.
Wspomnienia o profesorach Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej (z lat studiów 1947-1952), 2006, s. 152.
25,00 zł

Samsonowicz Z.
Wspomnienia o Straży Akademickiej Politechniki we Wrocławiu, wyd. II poprawione i uzupełnione, 2006, s. 140.
14,00 zł

Samsonowicz Z.
Wspomnienia o Straży Akademickiej Politechniki we Wrocławiu, wyd. III poprawione i rozszerzone, 2010, s. 196.
64,00 zł

Szarski H., Dudziak D. (red.)
Z problemów bibliotek naukowych Wrocławia 10. III Wrocławskie spotkania bibliotekarzy, 2011, s. 352.
42,00 zł

Dudziak D., Ziółek M. (red.)
Z problemów bibliotek naukowych Wrocławia 11. IV Wrocławskie spotkania bibliotekarzy, 2014, s. 442.
53,00 zł

Łuszpak A., Leśniewski J. (red.)
Z problemów bibliotek naukowych Wrocławia 13. V Wrocławskie spotkania bibliotekarzy, 2017, s. 130.
28,00 zł

Karabon B.
Z Wilna do Wrocławia, wyd. II poprawione i uzupełnione, 2010, s. 172.
32,00 zł

Rutkowski M.
Z Ziemi Świętokrzyskiej na Ziemie Odzyskane. Wspomnienia, 2014, s. 456.
35,00 zł

Języki obce

Poterałowicz E.
Gramatyka francuska w kilku wierszach. Komentarze, ćwiczenia, wyd. II poprawione i uzupełnione, 2008, s. 78.
10,00 zł

Poterałowicz E.
Interpunkcja w językach francuskim i polskim, 1999, s. 34.
5,00 zł

Kształcenie wielojęzyczne, interkulturowe i integrujące w szkole wyższej. XV Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej, 2015.
21,00 zł, płyta CD

Rola akademickich ośrodków nauczania języków obcych i języka polskiego w tworzeniu europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego. XIII konferencja naukowo-dydaktyczna pod honorowym patronatem J.M. Rektora PWr prof. dr hab. Tadeusza Lutego, 2007, s. 438.
45,00 zł

Matematyka i fizyka

Zając M.
Aberracje obiektywów hybrydowych, 2005, s. 130.
17,00 zł

Kasprowicz M.
Badania hemodynamiki mózgowej na podstawie analizy pulsacji ciśnienia wewnątrzczaszkowego, ciśnienia tętniczego i przepływu krwi mózgowej, 2012, s. 78.
19,95 zł

Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. Elektryczność i magnetyzm, cz. III, 1999, s. 224.
5,00 zł

Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. Optyka, cz. IV, 1999, s. 244.
5,00 zł

Poprawski R., Salejda W.
Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. Zasady opracowania wyników pomiarów, cz. I, wyd. VI, 2009, s. 114.
15,00 zł

Jacak W.A., Krasnyj J., Jacak L., Gonczarek R.,
Dekoherencja orbitalnych i spinowych stopni swobody w kropkach kwantowych, 2009, s. 134.
23,00 zł

Ratajczyk F.
Dwójłomność i polaryzacja optyczna, 2000, s. 234.
19,00 zł

Trybuła S., Radzik T.
Gry czasowe, 2003, s. 184.
16,00 zł

Trybuła S., Radzik T.
Gry wyboru momentów działania, 2010, s. 222.
30,00 zł

Ratajczyk F.
Instrumenty optyczne, 2002, s. 206.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Ratajczyk F.
Instrumenty optyczne, wyd. II, 2005, s. 206.
19,00 zł

opr. Janicka L.
Kurs korespondencyjny MATEMATYKA. Zbiór zadań 2004-2009, 2014, s. 140.
23 zł

Janicka L. (opr. )
Kurs korespondencyjny MATEMATYKA. Zbiór zadań 2009-2014, 2015, s. 182.
26,00 zł

Nowak J, Zając M.
Odwzorowanie w układach optycznych, wyd. II poprawione, 2013, s. 214.
30,45 zł

Podbielska H. (red.)
Optyka biomedyczna. Wybrane zagadnienia, 2011, s. 500.
49,35 zł

Wnuczak E.
Physik für Ingenieure / Fizyka dla inżynierów, t. 2/I, 2003, s. 114.
14,00 zł

Półprzewodniki i struktury półprzewodnikowe, 2002, s. 384.
28,00 zł

Polak A.G.
Pomiary pośrednie wykorzystujące techniki modelowania matematycznego w badaniach układu oddechowego, 2007, s. 188.
27,00 zł

Galasiewicz Z.M.
Poznawanie świata. Z dziejów filozofii i fizyki, wyd. II poprawione i uzupełnione, 2005, s. 196.
17,00 zł

Płaczek-Popko E.
Spektroskopia defektów metastabilnych. Centra DX w Cd1-xMnxTe, 2004, s. 147.
16,00 zł

Trybuła S.
Statystyka matematyczna z elementami teorii decyzji, wyd. II poprawione, 2004, s. 268.
26,00 zł

Gonczarek R.
Teoria przejść fazowych. Wybrane zagadnienia, 2004, s. 120.
14,00 zł

Jacak M., Jóźwiak I., Jacak J., Gruber J. Jacak W.
Wprowadzenie do kryptografii kwantowej. Implementacja protokołów kryptografii kwantowej na na systemach niesplątanych fotonów (system Clavis II) i splątanych fotonów (system EPR S405 Quelle), 2013, s. 196.
31,50 zł

Jagoszewski E.
Wstęp do optyki inżynieryjnej, 2008, s. 356.
38,00 zł

Brachmański S.
Wybrane zagadnienia oceny jakości transmisji sygnału mowy, 2015, s. 166.
30,00 zł

Muciek A.
Wyznaczanie modeli matematycznych z danych eksperymentalnych, 2012, s. 280.
34,65 zł

Podbielska H., Skrzek A. (red.)
Zastosowanie niskich temperatur w biomedycynie, 2012, s. 298.
42,00 zł

Mechanika

Tomczuk K.
Algorytmiczna kompensacja dynamicznych właściwości wybranych przyrządów pomiarowych, 2013, s. 88.
19,95 zł

Pawłowski M.
Alternatywne systemy napędowe w pojazdach samochodowych, 2013, s. 92.
19,85 zł

Gronostajski Z.
Badania stosowane w zaawansowanych procesach kształtowania plastycznego, 2003, s. 207.
25,00 zł

Lawrowski Z.
Bezobsługowe łożyska ślizgowe, 2001, s. 114.
12,00 zł

Wieleba W.
Bezobsługowe łożyska ślizgowe z polimerów termoplastycznych, 2013, s. 274.
37,80 zł

Kopczyński A., Rusiński E.
Bezpieczeństwo bierne, pochłanianie energii przez profile cienkościenne, 2010, s. 196.
47,00 zł

Pezowicz C.
Biomechanika krążka międzykręgowego – ocena przeciążeń oraz skutków wprowadzenia implantów, 2008, s. 114.
16,00 zł

Ferens W., Wach J.
CAD. AutoCAD 2D, 2012, s. 190.
36,75 zł

Dudziński W., Widanka K. (red.)
Ćwiczenia laboratoryjne z materiałoznawstwa, wyd. III, 2012, s. 364.
44,00 zł

Bolek W., Ślifirska E. (red.)
Ćwiczenia laboratoryjne z podstaw automatyki, 2001, s. 172.
14,00 zł

Przystupa F.W.
Diagnozer w systemie technicznym od ontologii i aksjologii do praktyki, 2010, s. 542.
60,00 zł

Rydzak F., Chlebus E.
Dynamic model based Resilience Analysis in production systems, 2008, s. 168.
25,00 zł

Kulisiewicz M., Piesiak S.
Dynamika układów mechanicznych w zadaniach technicznych. Podstawy kinematyki, cz. I, 2002, s. 198.
12,00 zł

Mieczyński M.
Egzergia w termodynamice. Teoria i zastosowania, 2013, s. 164.
27,30 zł

Gajewski J.B.
Electrostatic Induction in Two-Phase Gas-Solid Flow Measurements. 50 Years of a Measurement Method, 2010, s. 150.
26,00 zł

Dybkowski M.
Estymacja prędkości kątowej w złożonych układach napędowych – zagadnienia wybrane, 2013, s. 246.
34,65 zł

Reiner J.
Identyfikacja i modelowanie optyczne systemów wizyjnej kontroli jakości wytwarzania, 2013, s. 222.
34,65 zł

Jamroziak K.
Identyfikacja własności materiałów w balistyce końcowej, 2013, s. 224.
31,50 zł

Pieczonka K.
Inżynieria maszyn roboczych. Podstawy urabiania, jazdy, podnoszenia i obrotu, cz. I, wyd. II, 2009, s. 520.
60,00 zł

Lewandowski K.
Kontenerowe systemy transportowe. Geneza i rozwój do 1914 r., 2015, s. 490.
46,00 zł

Babiarz S., Dudek D.
Kronika awarii i katastrof maszyn podstawowych w polskim górnictwie odkrywkowym, 2007, s. 583.
60,00 zł

Janus A.
Kształtowanie struktury odlewów z austenitycznego żeliwa. Ni-Mn-Cu, 2013, s. 178.
30,45 zł

Mikulczyński T. (red.)
Laboratorium podstaw automatyki i automatyzacji, 2005, s. 236.
25,00 zł, cena promocyjna: 20,00 zł

Laboratorium sterowania procesami dyskretnymi, 1998, s. 114.
12,00 zł

Z. Rechul, J. Ziaja, R. Żuchowski (red.)
Laboratorium wytrzymałości materiałów, 2001, s. 314.
27,00 zł

Gawliński M.
Lokalne warunki styku a opory tarcia elastomerowych wargowych pierścieni uszczelniających, 2004, s. 150.
17,00 zł

Naplocha K.
Materiały kompozytowe umacniane preformami wytworzonymi w procesie wysokotemperaturowej syntezy w polu mikrofalowym, 2013, s. 164.
29,40 zł

Gabryszewska B., Pszonka A.
Mechanika. Część II. Kinematyka i dynamika, 1998, s. 334.
27,30 zł, cena promocyjna: 5,25 zł

Capanidis D.
Mechanizm tarcia i zużywania wieloskładnikowych kompozytów na osnowie polioksymetylenu, 2013, s. 242.
37,80 zł

Młyńczak M.
Metodyka badań eksploatacyjnych obiektów mechanicznych, 2012, s. 204.
36,75 zł

Śródka W.
Model biomechaniczny ludzkiej gałki ocznej, 2010, s. 242.
38,00 zł

Kollek W., Osiński P.
Modelling and design of gear pumps, 2009, s. 131.
20,00 zł

Burduk A.
Modelowanie systemów narzędziem oceny stabilności procesów produkcyjnych, 2013, s. 182.
30,45 zł

Szata M.
Modelowanie wybranych procesów mechaniki pękania i zmęczenia materiałów z wykorzystaniem analizy wymiarowej, 2013, s. 106.
21,00 zł

Grygier D.
Nanokrystalizacja cementytu w stalach perlitycznych stosowanych na druty kordowe do opon, 2017, s. 162.
31,00 zł

Molecki B. (red.)
Navigator 20. Rola samorządu w kształtowaniu transportu regionalnego w Polsce i w Europie, 2010, s. 192.
38,00 zł

Śmiałko Z.
Navigator 21. Studium terminologiczne inżynierii bezpieczeństwa transportu, 2010, s. 60.
21,00 zł

Molecki B. (red.)
Navigator 23. Nowoczesne tramwaje w komunikacji miejskiej, 2014, s. 156.
49,50 zł

Nowakowski T.
Niezawodność systemów logistycznych, 2011, s. 212.
29,40 zł

Skowroński M.
Obliczenia hydrauliczne i cieplne układów pompowych, 2015, s. 369.
48,00 zł

Zaborski S.
Obróbka elektrochemiczno-ścierna. Podstawy i zastosowania, 2007, s. 402.
42,00 zł

Kasprzak W.A.
Ocena projektów badań i innowacji, 2009, s. 72.
15,00 zł

Rusiński E. (red.)
Ocena stanu technicznego maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego, 2015, s. 314.
45,50 zł

Janicka A.
Ocena toksyczności mikroatmosfery środowiska wnętrza pojazdu samochodowego, 2013, s. 142.
33,60 zł

Struś M.S.
Ocena wpływu biopaliw na wybrane właściwości eksploatacyjne silników o zapłonie samoczynnym, 2012, s. 144.
27,30 zł

Kaczyński P., Rusiński E.
Ocena wytrzymałości połączeń punktowych w cienkościennych strukturach energochłonnych, 2014, s. 164.
45,00 zł

Janicka A., Kolonek C., Walkowiak W.W.
Podstawy procesów termodynamicznych w silnikach spalinowych, 2013, s. 142.
27,30 zł

Kollek W.
Podstawy projektowania napędów i sterowań hydraulicznych, 2004, s. 206.
19,00 zł

Sokolski M.
Podstawy syntezy charakterystyk młotów hydraulicznych, 2013, s. 190.
31,50 zł

Długosz T., Sikorska A., Wróbel R.
Protokoły komunikacyjne w pojazdach samochodowych, 2013, s. 88.
18,90 zł

Bałchanowski J.
Przestrzenne mechanizmy równoległe. Analiza i synteza, 2016, s. 300.
40 zł

Nowak-Woźny D.
Rola defektów sieciowych oraz zmian zachodzących na poziomie mikrostruktury w kształtowaniu właściwości mechanicznych materiałów monokrystalicznych, polikrystalicznych i ceramicznych, 2007, s. 166.
18,00 zł

Miernik M.
Skrawalność metali. Metody określania i prognozowania, 2000, s. 200.
18,00 zł, cena promocyjna: 5,25 zł

Mirski Z.
Spajanie węglików spiekanych ze stalą, 2011, s. 370.
45,15 zł

Kulczyk J., Winter J.
Śródlądowy transport wodny, 2003, s. 390.
31,00 zł

Dudek D. (red.)
Strategia utrzymania w ruchu maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego o wysokim stopniu degradacji technicznej, 2014, s. 674.
83,00 zł

Cichosz P. (red.)
Techniki wytwarzania. Obróbka ubytkowa. Laboratorium, 2002, s. 139.
14,00 zł

Żebrowski H. (red.)
Techniki wytwarzania. Obróbka wiórowa, ścierna, erozyjna, 2004, s. 429.
29,00 zł

Mirski Z. (red.)
Technologia i badanie materiałów inżynierskich – Laboratorium, wyd. II poprawione, 2017, s. 188.
29,00 zł

Gabryszewski Z.
Teoria sprężystości i plastyczności, 2001, s. 382.
23,00 zł

Ambroszko W. (red.)
Układy mechatroniczne w pojazdach. Przykłady, 2013, s. 188.
29,40 zł

Miller R.
Waste Gases Oxidation, 2010, s. 112.
23,00 zł

Smolnicki T.
Wielkogabarytowe toczne węzły obrotowe. Zagadnienia globalne i lokalne, 2013, s. 476.
47,25 zł

Kaźmierczak A.
Wpływ stanu energetycznego warstwy wierzchniej elementów silnika spalinowego na zużycie i tarcie par trących, 2013, s. 230.
29,40 zł

Filipiak J.
Wpływ stymulacji mechanicznej na właściwości regeneratu kostnego, 2013, s. 130.
24,15 zł

Krzyżanowski J.
Wprowadzenie do elastycznych systemów wytwórczych, 2005, s. 248.
23,00 zł

Iluk A.
Wybrane aspekty bezpieczeństwa biernego w pojazdach narażonych na eksplozje min, 2013, s. 234.
36,75 zł

Pezowicz C. (red.)
Wybrane zagadnienia budowy i eksploatacji maszyn, 2016, s. 160.
34 zł

Pihowicz W.
Wybrane zagadnienia inżynierii bezpieczeństwa technicznego – procedura wykrywania miejsc niebezpiecznych w podzespołach krytycznych obiektów technicznych, 2005, s. 66.
10,00 zł

Sroka Z.J.
Wybrane zagadnienia teorii tłokowych silników spalinowych w aspekcie zmian objętości skokowej, 2013, s. 136.
26,25 zł

Osiński P.
Wysokociśnieniowe i niskopulsacyjne pompy zębate o zazębieniu zewnętrznym, 2013, s. 200.
30,45 zł

Żuchowski R.
Wytrzymałość materiałów, 1998, s. 264.
19,00 zł

Kaczmar J.W.
Wytwarzanie, właściwości i zastosowanie elementów z materiałów kompozytowych, 2013, s. 202.
29,40 zł

Kędzia K.
Wyznacznik zmienności cyklu obciążenia wieloźródłowego hydrostatycznego układu napędowego, 2014, s. 164.
30,45 zł

Rusiński E., Czmochowski J., Smolnicki T.
Zaawansowana metoda elementów skończonych w konstrukcjach nośnych, 2000, s. 444.
36,00 zł

Ruta P.
Zastosowanie wielomianów Czybyszewa w dynamice dźwigarów o zmiennych parametrach geometrycznych i mechanicznych, 2007, s. 234.
34,00 zł

Witkowski Cz.
Zbiór zadań z mechaniki. Dynamika, cz. II, 2003, s. 245.
18,00 zł

Witkowski C.
Zbiór zadań z mechaniki. Elementy dynamiki i mechaniki analitycznej, cz. III, 2006, s. 243.
24,00 zł

Witkowski Cz.
Zbiór zadań z mechaniki. Kinematyka, cz. I, 1999, s. 176.
17,00 zł

Jaśniewicz Z.
Zbiór zadań ze statyki, wyd. V poprawione i uzupełnione, 2004, s. 293.
20,00 zł

Kudela H., Czajka K., Moroń W. (red.)
Zeszyty Energetyczne I. Problemy współczesnej energetyki, t. I, 2014, s. 252.
38,00 zł

Kudela H., Pietrowicz S. (red.)
Zeszyty Energetyczne III. Nowe kierunki rozwoju energetyki cieplnej, t. III, 2016, s. 116.
25,50 zł

Ambroziak A.
Zgrzewanie tarciowe materiałów o różnych właściwościach, 2011, s. 222.
31,50 zł

Nauki społeczne

Sikora M. (red.)
Człowiek między filozofią a teologią, 2009, s. 214.
26,00 zł

Machnacz J., Małek M., Serafin K. (red.)
Człowiek wobec wyzwań rozwoju technologicznego, 2011, s. 304.
34,65 zł

Serafin K.
Doświadczenie i urzeczywistnienie wartości w ujęciu Józefa Tischnera. Studium z antropologii filozoficznej, 2010, s. 242.
35,00 zł

Wadowski J.
Encyklika FIDES ET RATIO a świat współczesny, 2010, s. 194.
28,00 zł

Mańczyk A.
Komunikacja myśli, 2001, s. 212.
15,00 zł

Przedsiębiorstwa i instytucje w warunkach zmieniającego się otoczenia, cz. II, 2006, s. 232.
27,00 zł

Sikora M. (red.)
Realizm wobec wyzwań antyrealizmu. Multidyscyplinarny przegląd stanowisk, 2011, s. 252.
31,50 zł

Madejski P. (red.)
Wielość form dyskursów poznawczych, 2004, s. 164.
18,00 zł

Kordas J.
Wydarzenia 31 sierpnia 1982 r. na Dolnym Śląsku. Geneza, przebieg, skutki, 2010, s. 220.
35,00 zł

Ochrona i inżynieria środowiska

Maciejewska M.
Analiza danych w czujnikowych pomiarach zanieczyszczeń powietrza, 2012, s. 214.
34,65 zł

Pawlaczyk-Szpilowa M.
Biologia i ekologia, 1997, s. 388.
22,00 zł

Traczewska T.
Biologiczne metody oceny skażeń środowiska, 2011, s. 216.
34,65 zł

Traczewska T.M., Hanus-Lorenz B. (red.)
Hydrobiology in Environment Protection, 2013.
19,95 zł, płyta CD

Traczewska T.M. (red.)
Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska, 2011, s. 440.
69,30 zł

Kołwzan B., Adamiak W., Grabas K., Pawełczyk A.
Introduction to environmental microbiology, 2006, s. 112.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Sówka J.
Metody identyfikacji odorotwórczych gazów emitowanych z obiektów przemysłowych, 2011, s. 90.
19,95 zł

Nowakowska M., Kotowski A.
Metodyka i zasady modelowania odwodnień terenów zurbanizowanych, 2017, s. 120.
25,00 zł

Malinowski P.
Modelowanie hydrotermiczne i optymalizacja systemów zaopatrzenia w ciepło, 2009, s. 240.
29,00 zł

Kuropka J. (red.)
Oczyszczanie gazów. Laboratorium, 2000, s. 202.
19,00 zł

Bujak J.W.
Odzysk ciepła w procesie termicznej utylizacji odpadów medycznych, 2010, s. 128.
20,00 zł

Kołwzan B., Adamiak W., Grabas K., Pawełczyk A.
Podstawy mikrobiologii w ochronie środowiska, wyd. II poprawione, 2006, s. 117.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Świerczok A.
Podwyższanie skuteczności odpylania cząstek drobnych w elektrofiltrach przez zmiany konstrukcyjne elektrod ulotowych, 2017, s. 116.
21,00 zł

Gaj K., Kuropka J. (red.)
Powietrze atmosferyczne. Jakość – zagrożenia – ochrona, 2016, s. 336.
42,00 zł

Zieliński S.
Skażenia chemiczne w środowisku, 2007, s. 188.
19,00 zł

Kuropka J.
Technologie oczyszczania gazów z dwutlenku siarki i tlenków azotu, 2012, s. 200.
34,65 zł

Bryjak M., Majewska-Nowak K., Kabsch-Korbutowicz M. (red.)
The impact of membrane technology to human life, 2006, s. 152.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Wolska M.
Usuwanie substancji biogennych w technologii oczyszczania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 2015, s. 110.
23,00 zł

Hotloś H., Mielcarzewicz E.
Warunki i ocena niezawodności działania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenach górniczych, 2011, s. 84.
16,80 zł

Pełech A., Szczęśniak S.
Wentylacja i klimatyzacja. Zadania z rozwiązaniami i komentarzami, 2012, s. 286.
45,15 zł

Kaźmierczak B., Kotowski A.
Weryfikacja przepustowości kanalizacji deszczowej w modelowaniu hydrodynamicznym, 2012, s. 144.
26,25 zł

Rybak J.
Wykorzystanie właściwości kumulacyjnych sieci pajęczych do indykacji i ewaluacji zanieczyszczeń komunikacyjnych powietrza, 2014, s. 178.
31,00 zł

Krzyżyńska R.
Zintegrowane oczyszczanie spalin z SO2, NOx i Hg w układach mokrego odsiarczania spalin, 2012, s. 140.
26,25 zł

Publikacje elektroniczne

Nowakowski P.
Architektura i ergonomia kuchni domowych na tle ewolucji zwyczajów kulinarnych, 2015, s. 328.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Misiak H. (red.)
Dolnośląski Dom Energooszczędny, 2011.
27,30 zł, płyta CD
materiały konferencyjne

Hryncewicz-Lamber G., Lamber M. (red.)
Etyka w praktyce architektonicznej. Projektant, przestrzeń i miejsce, 2016.
21,00 zł, Płyta CD

Traczewska T.M., Hanus-Lorenz B. (red.)
Hydrobiology in Environment Protection, 2013.
19,95 zł, płyta CD

Information Systems Architecture and Technology, 2013.
33,60 zł, płyta CD

Ratajczyk F.
Instrumenty optyczne, 2002, s. 206.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Kołwzan B., Adamiak W., Grabas K., Pawełczyk A.
Introduction to environmental microbiology, 2006, s. 112.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Kształcenie wielojęzyczne, interkulturowe i integrujące w szkole wyższej. XV Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej, 2015.
21,00 zł, płyta CD

Kołwzan B., Adamiak W., Grabas K., Pawełczyk A.
Podstawy mikrobiologii w ochronie środowiska, wyd. II poprawione, 2006, s. 117.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Wiszniowski J. (red.)
Reintegracja osiedli. Z cyklu Krajobrazy XXI wieku, 2014.
19,95 zł, płyta CD

Brzezicki M.
Spostrzeganie przezroczystości w architekturze współczesnej. Aspekty wizualne i kognitywne, 2014, s. 275.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Bryjak M., Majewska-Nowak K., Kabsch-Korbutowicz M. (red.)
The impact of membrane technology to human life, 2006, s. 152.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Masztalski R. (red.)
Współczesne funkcje handlowe w wybranych małych miastach województwa dolnośląskiego, 2014.
23,10 zł, płyta CD

Termoenergetyka

Stańda J., Górecki J., Andruszkiewicz A.
Badanie maszyn i urządzeń energetycznych, 2004, s. 216.
21,00 zł

Misiak H. (red.)
Dolnośląski Dom Energooszczędny, 2011.
27,30 zł, płyta CD
materiały konferencyjne

Gnutek Z.
Gazowe objętościowe maszyny energetyczne. Podstawy, 2004, s. 256.
22,00 zł

Reiner J.
Identyfikacja i modelowanie optyczne systemów wizyjnej kontroli jakości wytwarzania, 2013, s. 222.
34,65 zł

Mieczyński M.
Istota symetrii termodynamiki klasycznej i współczesnej, wyd. II uzupełnione, 2003, s. 203.
18,00 zł

Wójs K.
Kawitacja w cieczach o różnych właściwościach reologicznych, 2004, s. 193.
19,00 zł

Bolek W., Wiśniewski T.
Linearyzacja przez sprzężenie zwrotne w syntezie algorytmów regulacji dla obiektów termoenergetycznych, 2006, s. 164.
18,00 zł

Gnutek Z., Kordylewski W.
Maszynoznawstwo energetyczne, 2003, s. 445.
27,00 zł

Kudela H.
Matematyczne wprowadzenie do mechaniki płynów, 2016, s. 270.
42,00 zł

Szulc P.
Modelowanie procesów cieplno-przepływowych towarzyszących pracy kotła energetycznego, 2017, s. 110.
20,00 zł

Lichota J.
Neuronowe sterowanie obiektami termoenergetycznymi, 2013, s. 144.
26,25 zł

Szafran R.
Podstawy procesów energetycznych, wyd. II zmienione, 1997, s. 288.
19,95 zł

Danielewicz J., Gołecki K.
Podstawy projektowania niskotemperaturowych kotłowni wodnych z zastosowaniem kotłów DeDietrich i Schäfer Interdomo, 2000, s. 52.
5,00 zł

Skoczylas A., Dziak J.
Procesy cieplne w inżynierii chemicznej, 2015, s. 344.
40,00 zł

Kalinowski E.
Przekazywanie ciepła i wymienniki, 1995, s. 320.
10,00 zł

Skoczylas A.
Przenoszenie ciepła, 1999, s. 288.
25,00 zł

Fydrych J., Jeżowiecka-Kabsch K., Szewczyk H.
Pulsujące przepływy cieczy przez przewód z nagłym rozszerzeniem, 2003, s. 104.
12,00 zł

Białko B., Królicki Z., Zajączkowski B.
Termodynamiczne podstawy obiegów chłodniczych i kriogenicznych, 2016, s. 264.
39,00 zł

Królicki Z.
Termodynamiczne podstawy obniżania temperatury, 2006, s. 456.
38,00 zł

Kasperski J.
Wybrane zagadnienia pracy strumieniowych urządzeń chłodniczych z uwzględnieniem sił grawitacji, 2010, s. 112.
15,00 zł

Werszko D.
Wybrane zagadnienia z techniki cieplnej, wyd. III, 2003, s. 294.
23,10 zł

Wiśniewski T.
Zaawansowane metody syntezy układów regulacji bloku energetycznego, 2011, s. 144.
19,95 zł

Mazur M., Teisseyre M.
Zasilanie palników pyłowych kotła energetycznego. Zagadnienia podstawowe, 2008, s. 208.
24,00 zł

Skoczylas A.
Zastosowanie aparatów cienkowarstewkowych jako wymienników masy, 2004, s. 171.
16,00 zł

Szafran R.
Zbiór zadań z podstaw procesów energetycznych, 1998, s. 172.
16,80 zł

Czasopisma

Acta of Bioengineering and Biomechanics

W sprzedaży dostępne są następujące numery pisma:

2013

Vol. 15, No. 1, 2013, 27,00 zł
Vol. 15, No. 2, 2013, 27,00 zł
Vol. 15, No. 3, 2013, 27,00 zł
Vol. 15, No. 4, 2013, 27,00 zł

2014

Vol. 16, No. 1, 2014, 27,00 zł
Vol. 16, No. 2, 2014, 27,00 zł
Vol. 16, No. 3, 2014, 27,00 zł

2015

Vol. 17, No. 1, 2015, 28,00 zł
Vol. 17, No. 2, 2015, 28,00 zł
Vol. 17, No. 3, 2015, 28,00 zł
Vol. 17, No. 4, 2015, 28,00 zł

2016

Vol. 18, No. 1, 2016, 28,00 zł
Vol. 18, No. 2, 2016, 28,00 zł
Vol. 18, No. 3, 2016, 28,00 zł
Vol. 18, No. 4, 2016, 28,00 zł

2017

Vol. 19, No. 1, 2017, 29,00 zł

Architectus

W sprzedaży dostępne są następujące numery pisma:

2010

1(27)/2010, 27,00 zł
Suplement 2010, 14,00 zł
2(28)/2010, 27,00 zł

2011

1(29)/2011, 30,00 zł

2012

1(31)/2012, 34,00 zł
2(32)/2012, 34,00 zł

2013

1(33)/2013, 39,00 zł
3(35)/2013, 39,00 zł
4(36)/2013, 39,00 zł

2014

1(37)/2014, 39,00 zł
2(38)/2014, 39,00 zł
4(40)/2014, 39,00 zł

2015

1(41)/2015, 39,00 zł
4(44)/2015, 39,00 zł

2016

1(45)/2016, 40,00 zł
2(46)/2016, 40,00 zł
3(47)/2016, 40,00 zł

2017

1(49)/2017, 42,00 zł

e-Informatica

W sprzedaży dostępne są następujące numery pisma:

2013

Vol. 7, issue 1/2013, 27,00 zł

2014

Vol. 8, issue 1/2014, 27,00 zł

2015

Vol. 9, issue 1/2015, 28,00 zł

2016

Vol. 10, issue 1/2016, 29,00 zł

2017

Vol. 11, issue 1/2017, 29,00 zł

Environment Protection Engineering

W sprzedaży dostępne są następujące numery pisma:

2013

1/2013, 29,00 zł
2/2013, 29,00 zł
3/2013, 29,00 zł
4/2013, 29,00 zł

2014

1/2014, 29,00 zł
2/2014, 29,00 zł
3/2014, 29,00 zł
4/2014, 29,00 zł

2015

1/2015, 29,00 zł
2/2015, 29,00 zł
3/2015, 29,00 zł
4/2015, 29,00 zł

2016

1/2016, 30,00 zł
2/2016, 30,00 zł
3/2016, 30,00 zł
4/2016, 30,00 zł

2017

1/2017, 32,00 zł
2/2017, 32,00 zł

Operations Research and Decisions

W sprzedaży dostępne są następujące numery pisma:

2013

Vol. 23, 1/2013, 29,00 zł
Vol. 23, 2/2013, 29,00 zł
Vol. 23, 3/2013, 29,00 zł
Vol. 23, 4/2013, 29,00 zł

2014

Vol. 24, 1/2014, 29,00 zł
Vol. 24, 2/2014, 29,00 zł
Vol. 24, 3/2014, 29,00 zł
Vol. 24, 4/2014, 29,00 zł

2015

Vol. 25, 1/2015, 30,00 zł
Vol. 25, 3/2015, 30,00 zł
Vol. 25, 4/2015, 30,00 zł

2016

Vol. 26, 1/2016, 31,00 zł
Vol. 26, 2/2016, 31,00 zł
Vol. 26, 3/2016, 31,00 zł
Vol. 26, 4/2016, 31,00 zł

2017

Vol. 27, 1/2017, 31,00 zł

Optica Applicata

W sprzedaży dostępne są następujące numery pisma:

2013

Vol. XLIII, No. 1/2013, 38,00 zł
Vol. XLIII, No. 2/2013, 38,00 zł
Vol. XLIII, No. 3/2013, 38,00 zł
Vol. XLIII, No. 4/2013, 38,00 zł

2014

Vol. XLIV, No. 1/2014, 38,00 zł
Vol. XLIV, No. 2/2014, 38,00 zł

2015

Vol. XLV, No. 1/2015, 39,00 zł
Vol. XLV, No. 2/2015, 39,00 zł
Vol. XLV, No. 3/2015, 39,00 zł
Vol. XLV, No. 4/2015, 39,00 zł

2016

Vol. XLVI, No. 1/2016, 39,00 zł
Vol. XLVI, No. 2/2016, 39,00 zł
Vol. XLVI, No. 3/2016, 39,00 zł
Vol. XLVI, No. 4/2016, 39,00 zł

2017

Vol. XLVII, No. 1/2017, 40,00 zł

Studia Geotechnica et Mechanica

W sprzedaży dostępne są następujące numery pisma:

2013

1/2013, 27,00 zł
2/2013, 27,00 zł
3/2013, 27,00 zł
4/2013, 27,00 zł

2014

1/2014, 27,00 zł
2/2014, 27,00 zł
3/2014, 27,00 zł
4/2014, 27,00 zł

2015

1/2015, 27,00 zł
2/2015, 27,00 zł
3/2015, 27,00 zł
4/2015, 27,00 zł

2016

1/2016, 27,00 zł
2/2016, 27,00 zł
3/2016, 27,00 zł
4/2016, 27,00 zł

2017

1/2017, 28,00 zł