Katalog wydawnictw / Oferta: nowości

LEGENDA
Promocje Zapowiedzi

Architektura i urbanistyka

Szumilas A.
Przestrzenie parkingowe w urbanistyce współczesnych osiedli mieszkaniowych w Polsce. Planowanie, realizacja, przyszłość, 2023, 136 s.
70,00 zł

Bioinżynieria

Niczego nie znaleziono

Budownictwo

Kawa M.
Zastosowania pól losowych do opisu anizotropowych ośrodków gruntowych w wybranych zagadnieniach geoinżynierii, 2023, 220 s.
80,00 zł

Kużawa M.
Monitoring sensoryczny obiektów mostowych w trakcie ich eksploatacji, 2022, 462 s.
110 zł

Nowobilski T., Szóstak M.
BIM dla projektanta. Podstawy modelowania w Autodesk Revit. Poziom I
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Chemia. Technologia i inżynieria chemiczna

Niczego nie znaleziono

Ekonomia i zarządzanie

Mielczarek B., Dobrowolska A. (red.)
Praktyczne problemy zarządzania. Wybrane prace słuchaczy 46. i 47. edycji PASB Executive MBA, 2023, 188 s.
30,00 zł
Seria: Biblioteka Szkoły Biznesu

Tutaj J., Czaja S.
Powstanie, rozwój i znaczenie współczesnej myśli liberalnej, 2023, 314 s.
40,00 zł

Elektronika

Niczego nie znaleziono

Elektrotechnika, energetyka

Andruszkiewicz A.
Badania przepływów ciekły metal-gaz w polu magnetycznym ultradźwiękową metodą echa, 2022, 140 s.
50,00 zł

Głowacki T.
Pomiary geometrii w górnictwie, energetyce i ochronie środowiska, 2022, 216 s.
80,00 zł

Jurasz J.
Czasowa i przestrzenna komplementarność niedyspozycyjnych odnawialnych źródeł energii w kontekście zapotrzebowania na energię elektryczną. Zlewnia Nysy Kłodzkiej na obszarze powiatu kłodzkiego – studium przypadku, 2023, 296 s.
130,00 zł

Malecha Z.M.
Aerodynamika turbin wiatrowych. Wybrane aspekty, 2023, 156 s.
80,00 zł

Pietrowicz S. (red.)
Zeszyty energetyczne VIII. Technologie energetyczne, 2021, 208 s.
60,00 zł

Geotechnika i górnictwo

Głowacki T.
Pomiary geometrii w górnictwie, energetyce i ochronie środowiska, 2022, 216 s.
80,00 zł

Informatyka

Wodo W., Rybak D., Błaśkiewicz P.
Analiza ekosystemu tożsamości cyfrowej w Polsce, stopnia jego wdrożenia i zastosowanie dowodów osobistych z warstwą elektroniczną, 2023, 89 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Inne

Niczego nie znaleziono

Języki obce

Niczego nie znaleziono

Logistyka i transport

Niczego nie znaleziono

Matematyka i fizyka

Głowacki T.
Pomiary geometrii w górnictwie, energetyce i ochronie środowiska, 2022, 216 s.
80,00 zł

Mechanika

Andruszkiewicz A.
Badania przepływów ciekły metal-gaz w polu magnetycznym ultradźwiękową metodą echa, 2022, 140 s.
50,00 zł

Malecha Z.M.
Aerodynamika turbin wiatrowych. Wybrane aspekty, 2023, 156 s.
80,00 zł

Szrek J.
Inspekcyjne roboty mobilne. Synteza, badania, aplikacje, 2023, 158 s.
80,00 zł

Nauki społeczne

Tutaj J., Czaja S.
Powstanie, rozwój i znaczenie współczesnej myśli liberalnej, 2023, 314 s.
40,00 zł

Ochrona i inżynieria środowiska

Głowacki T.
Pomiary geometrii w górnictwie, energetyce i ochronie środowiska, 2022, 216 s.
80,00 zł

Jurasz J.
Czasowa i przestrzenna komplementarność niedyspozycyjnych odnawialnych źródeł energii w kontekście zapotrzebowania na energię elektryczną. Zlewnia Nysy Kłodzkiej na obszarze powiatu kłodzkiego – studium przypadku, 2023, 296 s.
130,00 zł

Szlachta M.
Nanomateriały węglowe w usuwaniu syntetycznych barwników organicznych z wód, 2022, 162 s.
25,00 zł

Wolf-Baca M.
Sezonowa zmienność migracji genów oporności na antybiotyki i struktur bakteryjnych w biofilmie na kolejnych etapach oczyszczania wody przeznaczonej do spożycia, 2023, 150 s.
40,00 zł

Publikacje elektroniczne

Nowobilski T., Szóstak M.
BIM dla projektanta. Podstawy modelowania w Autodesk Revit. Poziom I
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Wodo W., Rybak D., Błaśkiewicz P.
Analiza ekosystemu tożsamości cyfrowej w Polsce, stopnia jego wdrożenia i zastosowanie dowodów osobistych z warstwą elektroniczną, 2023, 89 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Termoenergetyka

Gnutek Z.
Zbiór zadań z termodynamiki technicznej. Definicje, przykłady, zadania, tablice i wykresy, 2023, 268 s.
80,00 zł