Katalog wydawnictw / Oferta: nowości

LEGENDA
Promocje Zapowiedzi

WTF!? (brak działu)

Gnutek Z.
Termodynamika techniczna. Zbiór zadań. Definicje, przykłady, zadania, tablice i wykresy

WTF!? (brak działu)

Kowal M. (red.)
Selected aspects of the IoT network auditing methodology

WTF!? (brak działu)

Kużawa M.
Monitoring sensoryczny obiektów mostowych w trakcie ich eksploatacji

WTF!? (brak działu)

Łydżba D. (red.)
Nowatorskie podejście do wspomagania projektowania wielkoobszarowych konstrukcji geo- i hydrotechnicznych na przykładzie OUOW Żelazny Most

Architektura i urbanistyka

Łużyniecka E.
Kościół Dominikanów w Gdańsku, 2022, 194 s.
115,00 zł

Bioinżynieria

Niczego nie znaleziono

Budownictwo

Maj M., Ubysz A.
Chimneys. Use and durability, 2021, 234 s.
80,00 zł

Nowobilski T., Szóstak M.
BIM dla projektanta. Podstawy modelowania w Autodesk Revit. Poziom I
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Chemia. Technologia i inżynieria chemiczna

Niczego nie znaleziono

Ekonomia i zarządzanie

Mielczarek B., Dobrowolska A. (red.)
Praktyczne problemy zarządzania. Wybrane prace słuchaczy 44. i 45. edycji PASB Executive MBA, 2022, 158 s.
25,00 zł
Seria: Biblioteka Szkoły Biznesu

Elektronika

Nowak K., Pliński E.F.
Zarys teorii i techniki żyrotronu. Wybrane aspekty, 2022, 152 s.
40,00 zł

Elektrotechnika, energetyka

Andruszkiewicz A.
Badania przepływów ciekły metal-gaz w polu magnetycznym ultradźwiękową metodą echa, 2022, 140 s.
50,00 zł

Głowacki T.
Pomiary geometrii w górnictwie, energetyce i ochronie środowiska, 2022, 216 s.
80,00 zł

Kudela H., Machalski A., Cholewiński M.
XIII Konferencja „Młodzi w Energetyce”, książka streszczeń
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Geotechnika i górnictwo

Głowacki T.
Pomiary geometrii w górnictwie, energetyce i ochronie środowiska, 2022, 216 s.
80,00 zł

Informatyka

Niczego nie znaleziono

Inne

Niczego nie znaleziono

Języki obce

Niczego nie znaleziono

Logistyka i transport

Niczego nie znaleziono

Matematyka i fizyka

Głowacki T.
Pomiary geometrii w górnictwie, energetyce i ochronie środowiska, 2022, 216 s.
80,00 zł

Nowak K., Pliński E.F.
Zarys teorii i techniki żyrotronu. Wybrane aspekty, 2022, 152 s.
40,00 zł

Mechanika

Andruszkiewicz A.
Badania przepływów ciekły metal-gaz w polu magnetycznym ultradźwiękową metodą echa, 2022, 140 s.
50,00 zł

Nauki społeczne

Miodek M. (red.)
Dialog w Unii Europejskiej. Scenariusze zajęć dydaktycznych z zakresu komunikacji, mediacji, stereotypów i przeciwdziałania dezinformacji, 2022, 160 s.
30,00 zł
Druk na zamówienie

Tabernacka M., Kusiak-Winter R., Krakowska M., Knauber A., Reinhard E., Miodek M., Tracz-Molasy A.
Europa, dialog i perspektywy młodych ludzi w zwierciadle wyników badań prowadzonych w projekcie GANESA, 2022, 176 s.
60 zł
Druk na zamówienie

Ochrona i inżynieria środowiska

Głowacki T.
Pomiary geometrii w górnictwie, energetyce i ochronie środowiska, 2022, 216 s.
80,00 zł

Jedlikowski A.
Modelowanie wymienników do odzyskiwania ciepła w systemach wentylacyjnych, 2021, 306 s.
100,00 zł

Szlachta M.
Nanomateriały węglowe w usuwaniu syntetycznych barwników organicznych z wód, 2022, 162 s.
25,00 zł

Urbanowska A.
Oczyszczanie ciekłej frakcji pofermentu pochodzenia komunalnego z wykorzystaniem zintegrowanych procesów membranowych, 2022, 180 s.
50,00 zł

Publikacje elektroniczne

Nowobilski T., Szóstak M.
BIM dla projektanta. Podstawy modelowania w Autodesk Revit. Poziom I
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Termoenergetyka

Karcz H.
Kinetyka spalania węgla. Tom I, 2022, 198 s.
50,00 zł

Karcz H.
Kinetyka spalania węgla. Tom II, 2022, 403 s.
140,00 zł

Karcz H.
Kinetyka spalania węgla. Tom III, 2022, 493 s.
110,00 zł