Nowość

Modelowanie numeryczne w środowisku OpenFOAM. Zaawansowane wprowadzenie do numerycznej mechaniki płynów z Octave, Python i C++

Kozłowski T.P.

/

Publikacja jest omówieniem narzędzi, które mogą zostać wykorzystane w numerycznej mechanice płynów. Otwiera ją rozdział zawierający podstawowe informacje dotyczące powłoki systemowej Bash pozwalającej na sprawną pracę w systemie Linux i automatyzację wielu procesów związanych z modelowaniem numerycznym w środowisku OpenFOAM.

Więcej

Nowość

Postępy badań w inżynierii dźwięku i obrazu. Pomiary, przetwarzanie, klasyfikacja i ocena jakości sygnałów audio-wideo

Opieliński K.J. (red.)

W kolejnej monografii z cyklu „Postępy badań w inżynierii dźwięku i obrazu” przedstawiamy czytelnikom zagadnienia z obszaru akustyki dotyczące pomiarów, przetwarzania, klasyfikacji i oceny jakości sygnałów audio-wideo w kontekście aktualnych osiągnięć naukowo-badawczych w tym zakresie. Książka zawiera 13 obszernych rozdziałów, opracowanych przez polskich akustyków z różnych ośrodków naukowo-badawczych we współpracy z kilkoma firmami.

Więcej

Nowość

Wpływ stosowania używek przez pracowników budowlanych na bezpieczeństwo pracy podczas realizacji robót na wysokości

Sawicki M.H.

Głównym celem przeprowadzonych badań, których wyniki przedstawiono w niniejszej monografii, była wieloaspektowa analiza wpływu stosowania używek (alkoholu i papierosów) przez pracowników budowlanych pracujących na wysokości na ich bezpieczeństwo. W związku z tym dokonano identyfikacji zagrożeń, a także przyczyn wypadków i niebezpiecznych zdarzeń pod wpływem używek – w miejscach pracy, gdzie są wykorzystywane rusztowania.

Więcej

Nowość

Wpływ struktury i właściwości mechanicznych miażdżycowych złogów mineralnych na biomechanikę aorty

Kobielarz M.

Monografia jest kompleksowym opisem wpływu masywnych złogów wapnia (depozytów wapnia), które powstają w ścianach naczyń krwionośnych w wyniku rozwoju miażdżycy i kalcyfikacji na mechaniczne zachowanie się tkanek ściany aorty. W pracy przedstawiono obszerne spektrum badań właściwości mechanicznych i budowy strukturalnej depozytów wapnia, identyfikując złożoną i hierarchiczną budowę tych struktur. Zdefiniowano także charakter połączenia sztywnych depozytów wapnia z podatną i sprężystą tkanką ściany aorty.

Więcej

Nowość

Wrocławskie wille i osiedla willowe doby historyzmu Dostępne jako plik PDF

Tomaszewicz A.

/

Monografia „Wrocławskie wille i osiedla willowe doby historyzmu” to pierwsza próba przedstawienia „domów wznoszonych w ogrodzie w wytwornym stylu dla wygody i ozdoby” w sposób całościowy, ukazujący tę formę budownictwa nie tylko jako zjawisko historyczne, ale też zadanie projektowe.

Więcej

W sprzedaży dostępna wersja drukowana

Nowość

Wyznacznik zmienności cyklu obciążenia wieloźródłowego hydrostatycznego układu napędowego

Kędzia K.

Wydanie II poprawione i uzupełnione.

W książce przedstawiono sposób określenia współczynnika zmienności (WZ), za pomocą którego inżynier do realizacji zadanego cyklu pracy może szybko i z mniejszym ryzykiem popełnienia błędu oszacować potencjalne korzyści związane z zastosowaniem wieloźródłowego układu napędowego w miejsce klasycznego.

Więcej