Nowość

Aerodynamika turbin wiatrowych. Wybrane aspekty

Malecha Z.M.

/

Monografia Aerodynamika turbin wiatrowych. Wybrane aspekty jest wprowadzeniem do zagadnień związanych z aerodynamiką turbin oraz farm wiatrowych. Zaprezentowano w niej główne teorie i metody projektowania turbin oraz farm wiatrowych. Przedstawiono także uproszczoną analizę ekonomiczną oraz możliwości wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji do wsparcia w procesie projektowania turbin wiatrowych.

Więcej

Nowość

Czasowa i przestrzenna komplementarność niedyspozycyjnych odnawialnych źródeł energii w kontekście zapotrzebowania na energię elektryczną. Zlewnia Nysy Kłodzkiej na obszarze powiatu kłodzkiego – studium przypadku

Jurasz J.

/

W monografii dokonano opisu zmian zachodzących w systemach elektroenergetycznych na skutek rosnącej zmienności po stronie podażowej. Zaprezentowano wiele działań związanych ze sposobami integracji źródeł odnawialnych, szczególny nacisk kładąc na koncepcję ich komplementarności. Przedstawiono założenia teoretyczne dotyczące komplementarności oraz przywołano i zaimplementowano główne wskaźniki służące do jej oceny. Porównano i oceniono ich przydatność w kontekście badania niezawodności układu zasilania bazującego na źródłach niedyspozycyjnych. Analizę wskaźników komplementarności oparto na danych rzeczywistych raportowanych przez operatorów systemów przesyłowych lub symulowano je na podstawie parametrów meteorologicznych.

Więcej

Nowość

Modelowanie numeryczne w środowisku OpenFOAM. Zaawansowane wprowadzenie do numerycznej mechaniki płynów z Octave, Python i C++

Kozłowski T.P.

/

Publikacja jest omówieniem narzędzi, które mogą zostać wykorzystane w numerycznej mechanice płynów. Otwiera ją rozdział zawierający podstawowe informacje dotyczące powłoki systemowej Bash pozwalającej na sprawną pracę w systemie Linux i automatyzację wielu procesów związanych z modelowaniem numerycznym w środowisku OpenFOAM.

Więcej

Nowość

Ogrody i parki ziemi dębickiej Dostępne jako plik PDF

Leska S., Jagiełło M.

/

Niniejsza książka dotycząca zabytkowych ogrodów i parków obszaru określanego mianem ziemi dębickiej pokrywającej się z zasięgiem dzisiejszego powiatu dębickiego, powstałych w znakomitej większości przy dworach, jednym obiekcie o charakterze pałacowym oraz zieleni miejskiej stolicy regionu – Dębicy, została oparta na badaniach przeprowadzonych w latach 2011–2020.

Więcej

Nowość

Postępy badań w inżynierii dźwięku i obrazu. Pomiary, przetwarzanie, klasyfikacja i ocena jakości sygnałów audio-wideo

Opieliński K.J. (red.)

W kolejnej monografii z cyklu „Postępy badań w inżynierii dźwięku i obrazu” przedstawiamy czytelnikom zagadnienia z obszaru akustyki dotyczące pomiarów, przetwarzania, klasyfikacji i oceny jakości sygnałów audio-wideo w kontekście aktualnych osiągnięć naukowo-badawczych w tym zakresie. Książka zawiera 13 obszernych rozdziałów, opracowanych przez polskich akustyków z różnych ośrodków naukowo-badawczych we współpracy z kilkoma firmami.

Więcej

Nowość

Powstanie, rozwój i znaczenie współczesnej myśli liberalnej

Tutaj J., Czaja S.

/

Praca zawiera obszerną dawkę wieloprzekrojowych analiz, wskazujących na złożoność, ewoluowanie i rozwój teorii liberalizmu i jej znaczenia w warunkach występowania rozmaitych sprzeczności, konfliktogennych procesów oraz barier w różnych sferach i obszarach życia społeczno-gospodarczego, sprzeczności interesów zarówno między państwami, jak i wewnątrz poszczególnych krajów

Więcej

Nowość

Praktyczne problemy zarządzania. Wybrane prace słuchaczy 46. i 47. edycji PASB Executive MBA

Mielczarek B., Dobrowolska A. (red.)

Niniejsza książka jest kolejną (czwartą już) pozycją wydaną w Serii: Biblioteka Szkoły Biznesu. Stanowi zbiór tekstów autorstwa praktyków zarządzania – absolwentów 46. i 47. edycji studiów podyplomowych Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu program Executive MBA realizowanych na Wydziale Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. To wyjątkowa kolekcja obejmująca szerokie spektrum tematów dotyczących zarówno ogólnych zasad zarządzania, jak i specjalistycznych dziedzin pochodzących bezpośrednio z polskiej rzeczywistości biznesowej.

Więcej

Seria: Biblioteka Szkoły Biznesu

Nowość

Wpływ struktury i właściwości mechanicznych miażdżycowych złogów mineralnych na biomechanikę aorty

Kobielarz M.

Monografia jest kompleksowym opisem wpływu masywnych złogów wapnia (depozytów wapnia), które powstają w ścianach naczyń krwionośnych w wyniku rozwoju miażdżycy i kalcyfikacji na mechaniczne zachowanie się tkanek ściany aorty. W pracy przedstawiono obszerne spektrum badań właściwości mechanicznych i budowy strukturalnej depozytów wapnia, identyfikując złożoną i hierarchiczną budowę tych struktur. Zdefiniowano także charakter połączenia sztywnych depozytów wapnia z podatną i sprężystą tkanką ściany aorty.

Więcej

Nowość

Wrocławskie wille i osiedla willowe doby historyzmu Dostępne jako plik PDF

Tomaszewicz A.

/

Monografia „Wrocławskie wille i osiedla willowe doby historyzmu” to pierwsza próba przedstawienia „domów wznoszonych w ogrodzie w wytwornym stylu dla wygody i ozdoby” w sposób całościowy, ukazujący tę formę budownictwa nie tylko jako zjawisko historyczne, ale też zadanie projektowe.

Więcej

W sprzedaży dostępna wersja drukowana

Nowość

Wyznacznik zmienności cyklu obciążenia wieloźródłowego hydrostatycznego układu napędowego

Kędzia K.

Wydanie II poprawione i uzupełnione.

W książce przedstawiono sposób określenia współczynnika zmienności (WZ), za pomocą którego inżynier do realizacji zadanego cyklu pracy może szybko i z mniejszym ryzykiem popełnienia błędu oszacować potencjalne korzyści związane z zastosowaniem wieloźródłowego układu napędowego w miejsce klasycznego.

Więcej