W przygotowaniu

Chemia wody. Monitoring i metody oznaczeń parametrów jakości wody

Wolska M., Solipiwko-Pieścik A.

/

Substancje organiczne są obecne we wszystkich rodzajach wód naturalnych. Najwięcej, bo aż 80–90%, jest substancji humusowych, tj. kwasów humusowych, kwasów fulwowych, kwasów huminowych i humin, charakteryzujących się bardzo zróżnicowaną budową cząsteczek oraz zróżnicowaną masą cząsteczkową. Substancje spoza tej grupy w większości są pochodzenia antropogenicznego. Ze względu na występowanie najczęściej w małych stężeniach są nazywane mikrozanieczyszczeniami, jednak ze względu na ogromną różnorodność nie jest możliwe wskazanie wszystkich związków organicznych obecnych w wodach, a co za tym idzie również grup związków.

Więcej

W przygotowaniu

Praktyczne problemy zarządzania. Wybrane prace słuchaczy 48. i 49. edycji PASB Executive MBA

Mielczarek B., Dobrowolska A. (red.)

Niniejsza książka jest piątą publikacją z cyklu „Biblioteka Szkoły Biznesu”, w której polscy menedżerowie – absolwenci 48. i 49. edycji Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu, Program Executive MBA prezentują wyniki własnych badań oraz rozwiązania realnych problemów, z którymi spotkali się w praktyce.

Bieżący numer jest kontynuacją tematyczną linii całego cyklu, w którym poruszane są istotne i aktualne dla każdego menedżera kwestie, takie jak analiza kosztów czy wyzwania zarządcze na poziomie operacyjnym. W publikacji pojawiają się również nowe, dotychczas nieuwzględniane tematy, jak na przykład przegląd polskich programów typu MBA wraz z krytycznym omówieniem kryteriów ich pozycjonowania w ogólnopolskich rankingach.

Więcej

Seria: Biblioteka Szkoły Biznesu

W przygotowaniu

Wpływ stosowania używek przez pracowników budowlanych na bezpieczeństwo pracy podczas realizacji robót na wysokości

Sawicki M.H.

Głównym celem przeprowadzonych badań, których wyniki przedstawiono w niniejszej monografii, była wieloaspektowa analiza wpływu stosowania używek (alkoholu i papierosów) przez pracowników budowlanych pracujących na wysokości na ich bezpieczeństwo. W związku z tym dokonano identyfikacji zagrożeń, a także przyczyn wypadków i niebezpiecznych zdarzeń pod wpływem używek – w miejscach pracy, gdzie są wykorzystywane rusztowania.

Więcej