Aktualności

Przerwa świąteczno-noworoczna

Fot.: Tim Gouw (Unsplash)

Ze względu na przerwę świąteczno-noworoczną tegoroczne zamówienia będą przyjmowane do 19 grudnia. Zamówienia złożone po tym terminie będą realizowane po 3 stycznia 2024 r.

Przepraszamy za utrudnienia.

PoliButik i Oficyna Wydawnicza

Fot.: Robert Banaś

Nasze wybrane wydawnictwa można kupić w PoliButiku, czyli politechnicznym sklepiku z gadżetami, znajdującym się w holu gmachu głównego (bud. A-1, pok. 172).

Płatność za zakupy możliwa jest tylko bezgotówkowo.

Kontakt w sprawie dostępności i zamawiania konkretnych tytułów: 533 077 069.

Nowość

Tomaszewicz A.

Wrocławskie wille i osiedla willowe doby historyzmu Dostępne jako plik PDF

Monografia „Wrocławskie wille i osiedla willowe doby historyzmu” to pierwsza próba przedstawienia „domów wznoszonych w ogrodzie w wytwornym stylu dla wygody i ozdoby” w sposób całościowy, ukazujący tę formę budownictwa nie tylko jako zjawisko historyczne, ale też zadanie projektowe.

Więcej

W sprzedaży dostępna wersja drukowana

Nowość

Opieliński K.J. (red.)

Postępy badań w inżynierii dźwięku i obrazu. Pomiary, przetwarzanie, klasyfikacja i ocena jakości sygnałów audio-wideo

W kolejnej monografii z cyklu „Postępy badań w inżynierii dźwięku i obrazu” przedstawiamy czytelnikom zagadnienia z obszaru akustyki dotyczące pomiarów, przetwarzania, klasyfikacji i oceny jakości sygnałów audio-wideo w kontekście aktualnych osiągnięć naukowo-badawczych w tym zakresie. Książka zawiera 13 obszernych rozdziałów, opracowanych przez polskich akustyków z różnych ośrodków naukowo-badawczych we współpracy z kilkoma firmami.

Więcej

Nowość

Kobielarz M.

Wpływ struktury i właściwości mechanicznych miażdżycowych złogów mineralnych na biomechanikę aorty

Monografia jest kompleksowym opisem wpływu masywnych złogów wapnia (depozytów wapnia), które powstają w ścianach naczyń krwionośnych w wyniku rozwoju miażdżycy i kalcyfikacji na mechaniczne zachowanie się tkanek ściany aorty. W pracy przedstawiono obszerne spektrum badań właściwości mechanicznych i budowy strukturalnej depozytów wapnia, identyfikując złożoną i hierarchiczną budowę tych struktur. Zdefiniowano także charakter połączenia sztywnych depozytów wapnia z podatną i sprężystą tkanką ściany aorty.

Więcej

Nowość

Leska S., Jagiełło M.

Ogrody i parki ziemi dębickiej Dostępne jako plik PDF

Niniejsza książka dotycząca zabytkowych ogrodów i parków obszaru określanego mianem Ziemi Dębickiej pokrywającej się z zasięgiem dzisiejszego powiatu dębickiego, powstałych w znakomitej większości przy dworach, jednym obiekcie o charakterze pałacowym oraz zieleni miejskiej stolicy regionu – Dębicy, została oparta na badaniach przeprowadzonych w latach 2011–2020.

Więcej

Nowość

Malecha Z.M.

Aerodynamika turbin wiatrowych. Wybrane aspekty

Monografia Aerodynamika turbin wiatrowych. Wybrane aspekty jest wprowadzeniem do zagadnień związanych z aerodynamiką turbin oraz farm wiatrowych. Zaprezentowano w niej główne teorie i metody projektowania turbin oraz farm wiatrowych. Przedstawiono także uproszczoną analizę ekonomiczną oraz możliwości wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji do wsparcia w procesie projektowania turbin wiatrowych.

Więcej

Nowość

Mielczarek B., Dobrowolska A. (red.)

Praktyczne problemy zarządzania. Wybrane prace słuchaczy 46. i 47. edycji PASB Executive MBA

Niniejsza książka jest kolejną (czwartą już) pozycją wydaną w Serii: Biblioteka Szkoły Biznesu. Stanowi zbiór tekstów autorstwa praktyków zarządzania – absolwentów 46. i 47. edycji studiów podyplomowych Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu program Executive MBA realizowanych na Wydziale Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. To wyjątkowa kolekcja obejmująca szerokie spektrum tematów dotyczących zarówno ogólnych zasad zarządzania, jak i specjalistycznych dziedzin pochodzących bezpośrednio z polskiej rzeczywistości biznesowej.

Więcej

Seria: Biblioteka Szkoły Biznesu

Zapowiedzi

W przygotowaniu

Bac-Bronowicz J., Uciechowska-Grakowicz A. (red.)

System ewaluacji usług ekosystemowych zieleni miejskiej. Geoportal 3D Seko Z z interaktywnym modelem miasta

Przedstawione badania są częścią projektu „Opracowanie Systemu ewaluacji usług ekosystemowych zieleni miejskiej (SekoZ)” POIR.04.01.04-00-0023/18 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, zrealizowanego przez Politechnikę Wrocławską, ATMOTERM S.A. i SHH Sp. z o.o. Celem projektu było opracowanie innowacyjnego systemu informatycznego przeznaczonego do ewaluacji usług ekosystemowych zieleni miejskiej SekoZ. Wykorzystanie w tym systemie technologii GIS 3D oraz modelowania parametrów meteorologicznych i rozprzestrzeniania zanieczyszczeń powietrza, pozwoliło na wyznaczenie usług ekosystemowych, jakie zieleń miejska świadczy na rzecz mieszkańców.

Więcej