Proces wydawniczy

Zasadnicze etapy procesu wydawniczego:

 1. Wstępna kalkulacja kosztów (wypełnienie formularza, zamieszczonego na stronie, z uwzględnieniem wszystkich składowych przygotowania publikacji do wydania).
 2. Recenzja publikacji.
 3. Redakcja – kompleksowe opracowanie tekstu we współpracy z autorem:
  – opracowanie pod względem merytorycznym (weryfikacja tekstu pod względem logicznym, eliminowanie błędów merytorycznych i powtórzeń, weryfikacja materiału ilustracyjnego, sprawdzenie poprawności zapisu i ujednolicenie terminologii, nazewnictwa, jednostek i in., ujednolicenie i uporządkowanie przypisów, bibliografii, opisu materiału ilustracyjnego, tj. ilustracji, tabel, wykresów i in., sprawdzenie zgodności powołań w tekście z bibliografią);
  – opracowanie pod względem językowym (sprawdzenie poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej, eliminowanie błędów językowych i stylistycznych, ujednolicanie sposobu zapisu danych, dat, nazw własnych, skrótów i akronimów);
  – opracowanie pod względem edytorskim.
 4. Korekta – sprawdzanie tekstu m.in. pod kątem poprawności ortograficznej, interpunkcyjnej i gramatycznej.
 5. Projekt oprawy graficznej (layout i okładka).
 6. Skład i łamanie (przygotowanie publikacji zgodnie z ustalonym projektem).
 7. Korekta autorska.
 8. Korekta techniczna.
 9. Zlecenie druku.
 10. Wydruk próbny (akcept).
 11. Dystrybucja (wersja drukowana i/lub cyfrowa).

Brak możliwości komentowania.