Katalog wydawnictw / Oferta

LEGENDA
Promocje Zapowiedzi

WTF!? (brak działu)

Gnutek Z.
Termodynamika techniczna. Zbiór zadań. Definicje, przykłady, zadania, tablice i wykresy

WTF!? (brak działu)

Kowal M. (red.)
Selected aspects of the IoT network auditing methodology

WTF!? (brak działu)

Kużawa M.
Monitoring sensoryczny obiektów mostowych w trakcie ich eksploatacji

WTF!? (brak działu)

Łydżba D. (red.)
Nowatorskie podejście do wspomagania projektowania wielkoobszarowych konstrukcji geo- i hydrotechnicznych na przykładzie OUOW Żelazny Most

Architektura i urbanistyka

Schola architecturae. Budynki szkół architektury, 2005, 236 s.
26,25 zł

Shapes of Logic. Everything Can Be Automated, 2018, 136 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Baborska-Narożny M. (red.)
Węglem i nie węglem. Ogrzewanie kamienic: perspektywa mieszkańców i scenariusze zmian. Rzeczywiste koszty, zużycie energii i warunki korzystania z różnych systemów ogrzewania, 2020, 165 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Bać Z. (red.)
Habitaty – architektura socjalna, 2014, 536 s.
69,00 zł

Bać Z. (red.)
Habitaty: mój piękny habitat, 2016, 408 s.
40,00 zł

Bać Z. (red.)
Habitaty: reaktywacja małych społeczności lokalnych, 2016, 666 s.
71,00 zł

Bagiński E., Damurski Ł.
Wizerunek Wrocławia, 2009, 143 s.
31,50 zł

Balińska G.M., Baliński J.A., Balińska D.
Krajobraz z koleją. Drogi żelazne Wielkopolski, 2011, 440 s.
98,70 zł

Biesiekierski T., Suchodolski J., Trocka-Leszczyńska E.
Architektura na obszarze Sudetów, 1999, 480 s.
60,00 zł, cena promocyjna: 42,00 zł

Bocheński S. (red.)
Projektowanie architektury na terenach o szczególnych walorach krajobrazowych i uzdrowiskowych, 2012, 310 s.
45,15 zł

Bogaczyk T., Romaszkiewicz-Białas T.
13 wykładów z geometrii wykreślnej, wyd. IX, 2014, 210 s.
45,00 zł

Brzezicki M.
Spostrzeganie przezroczystości w architekturze współczesnej. Aspekty wizualne i kognitywne, 2014, 275 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Brzezowski W., Jagiełło M.
Ogrody na Śląsku. Barok, t. II, 2017, 470 s.
120,00 zł
Przy zakupie tomów I i II „Ogrodów na Śląsku” („Od średniowiecza do XVII wieku” oraz „Barok”) oferujemy promocyjną, obniżoną o 10%, cenę: 192,11 zł. Promocja obowiązuje tylko przy łącznym zakupie obu tomów.

Chorowska M., Różycka-Rozpędowska E. (red.)
Nie tylko zamki, 2005, 596 s.
57,75 zł, cena promocyjna: 40,43 zł

Cisek E.
Norweska architektura i rzeźba wobec natury, 2017, 378 s.
48,00 zł

Czerner R., Lasota C.
Blok ratuszowy w Świdnicy do połowy XVI w., 1997, 148 s.
12,83 zł, cena promocyjna: 8,99 zł

Damurski Ł.
Re-miasto. Scenariusze rozwoju urbanizacji w XXI w., 2016, 188 s.
28,00 zł

Damurski Ł. (red.)
Model lokalnego centrum usługowego jako narzędzie kształtowania spójności terytorialnej obszarów miejskich, 2020, 279 s.
56,00 zł

Dobesz J.L.
Dom polski, 2008, 278 s.
36,75 zł

Dobesz J.L.
Wrocławska architektura spod znaku swastyki na tle budownictwa III Rzeszy, wyd. II uzupełnione, 2005, 256 s.
52,00 zł
Wznowienie

Dobesz J.L., Gryglewska A., Rudnicka-Bogusz M. (red.)
Nie tylko trony. Księga Jubileuszowa ofiarowana profesorowi Ernestowi Niemczykowi, 2012, 420 s.
90,30 zł, cena promocyjna: 63,21 zł

Drapella-Hermansdorfer A., Mycak O., Surma M. (red.)
Krajobrazy Europy. Krajobraz jako wyraz idei i wartości, 2019, 146 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Drapella-Hermansdorfer A., Mycak O., Surma M. (red.)
Krajobrazy Europy. Krajobraz Wrocławia jako dzieło, 2019, 102 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Dubel K.
Rola ocen oddziaływania na środowisko w systemie planowania przestrzennego, 2006, 69 s.
10,50 zł

Dziedzic T.
Architektura Kaplicy Totmesa I w Deir el-Bahari, 2020, 118 s.
70,00 zł

Dziubiński D., Rumińska A. (red.)
Przestrzeń publiczna Wrocławia, 2016, 208 s.
35,00 zł

Galantowicz B.
Rozwiązania urbanistyczne barokowych zespołów budowli jezuickich na Śląsku a problem akomodacji w działalności misyjnej jezuitów na przykładzie Kłodzka, Nysy, Legnicy i Wrocławia, 1997, 136 s.
14,00 zł, cena promocyjna: 9,80 zł

Gerber P.
Ochrona i modernizacja zabytkowych szpitali, 2019, 132 s.
140,00 zł (180,00 zł - Oprawa twarda szyta ręcznie, 4 egzemplarze)

Gomółka J.
Wstęp do projektowania architektonicznego, czyli o architekturze wykładów piętnaście, 2021, 306 s.
115,00 zł

Grodzka E.
Profesor Edmund Małachowicz. Architekt i konserwator. Autentyczność i wiarygodność zabytku architektury, 2020, 248 s.
95,00 zł

Gronostajska B.E.
Kształtowanie środowiska mieszkaniowego dla seniorów, 2016, 218 s.
89,00 zł

Horn P.
Zrównoważony rozwój w procesie kształtowania współczesnego osiedla. Idee, przykłady, 2019, 306 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF
DOI: 10.37190/PHorn2019

Hryncewicz-Lamber G., Lamber M. (red.)
Etyka w praktyce architektonicznej. Projektant, przestrzeń i miejsce, 2016
21,00 zł, płyta CD

Jabłońska J.
Architektura ogólnodostępnych przestrzeni współczesnych hoteli, 2018, 142 s.
45,00 zł

Jagiełło M., Brzezowski W.
Ogrody na Śląsku. Od średniowiecza do XVII wieku, t. I, 2014, 350 s.
93,45 zł
Przy zakupie tomów I i II „Ogrodów na Śląsku” („Od średniowiecza do XVII wieku” oraz „Barok”) oferujemy promocyjną, obniżoną o 10%, cenę: 192,11 zł. Promocja obowiązuje tylko przy łącznym zakupie obu tomów.

Jaklewicz K. (red.)
Dyfuzja. Inspiracje architekturą w sztukach plastycznych, 2013, 56 s.
10,00 zł

Kościuk J.
Plac Targowy wczesnośredniowiecznej osady w Abû Mînâ, 2019, 190 s.
68,50 zł

Kościuk J. (red.)
Non Solum Villae. Księga Jubileuszowa ofiarowana profesorowi Stanisławowi Medekszy, 2010, 600 s.
120,75 zł, cena promocyjna: 84,53 zł

Kozaczewska-Golasz H.
Halowe kościoły z XIII wieku na Śląsku, 2015, 312 s.
71,50 zł

Kozaczewska-Golasz H., Golasz-Szołomicka H.
Halowe kościoły z wieku XV i pierwszej połowy XVI na Śląsku, 2018, 432 s.
126,00 zł

Kozaczewski T.
Wiejskie kościoły parafialne XIII wieku na Śląsku (miejscowości A-G), wyd. II, 1995, 250 s.
21,00 zł
Przy zakupie kompletu tomów „Wiejskich kościołów parafialnych XIII wieku na Śląsku” oferujemy promocyjną, obniżoną o 10%, cenę: 47,25 zł. Promocja obowiązuje tylko przy łącznym zakupie wszystkich tomów.

Kozaczewski T.
Wiejskie kościoły parafialne XIII wieku na Śląsku (miejscowości H-O), 1994, 244 s.
10,50 zł
Przy zakupie kompletu tomów „Wiejskich kościołów parafialnych XIII wieku na Śląsku” oferujemy promocyjną, obniżoną o 10%, cenę: 47,25 zł. Promocja obowiązuje tylko przy łącznym zakupie wszystkich tomów.

Kozaczewski T.
Wiejskie kościoły parafialne XIII wieku na Śląsku (miejscowości P-S), 1994, 238 s.
10,50 zł
Przy zakupie kompletu tomów „Wiejskich kościołów parafialnych XIII wieku na Śląsku” oferujemy promocyjną, obniżoną o 10%, cenę: 47,25 zł. Promocja obowiązuje tylko przy łącznym zakupie wszystkich tomów.

Kozaczewski T.
Wiejskie kościoły parafialne XIII wieku na Śląsku (miejscowości S-Ż) i na Łużycach, 1994, 210 s.
10,50 zł
Przy zakupie kompletu tomów „Wiejskich kościołów parafialnych XIII wieku na Śląsku” oferujemy promocyjną, obniżoną o 10% cenę: 47,25 zł. Promocja obowiązuje tylko przy łącznym zakupie wszystkich tomów.

Kozaczewski T., Kozaczewska-Golasz H.
Portale trzynastowiecznej architektury na Śląsku, 2009, 500 s.
94,50 zł

Ludwig B.
Osiedla mieszkaniowe w krajobrazie wałbrzyskiego okręgu górniczo-przemysłowego (1850-1945), 2010, 650 s.
73,50 zł

Ludwig B.
Rola detalu architektonicznego w urbanistyce nowożytnej, 2009
18,90 zł, płyta CD

Łuczewska D., Maluga L., Siomkajło B. (red.)
Architektura pejzażu. Przestrzeń architektury/przestrzeń sztuki, 2010, 70 s.
10,50 zł

Łuczewska D., Maluga L., Siomkajło B. (red.)
Faktura, struktura, metafizyka. Przestrzeń architektury/przestrzeń sztuki, 2015, 58 s.
10,50 zł

Łuczewska D., Maluga L., Siomkajło B. (red.)
Forma i kolor. Przestrzeń architektury/przestrzeń sztuki, 2013, 52 s.
10,50 zł

Łuczewska D., Maluga L., Siomkajło B. (red.)
Labirynt pomiędzy architekturą a sztuką. Przestrzeń architektury/przestrzeń sztuki, 2008, 58 s.
10,50 zł

Łuczewska D., Maluga L., Siomkajło B. (red.)
Natura jako inspiracja. Przestrzeń architektury/przestrzeń sztuki, 2011, 78 s.
10,50 zł

Łuczewska D., Siomkajło B. (red.)
Szklarska Poręba. Studium przestrzeni, 2016, 94 s.
21,00 zł

Łuczyński R.M.
Zamki i pałace Dolnego Śląska. Nizina Śląska – część wschodnia, 2001, 242 s.
36,75 zł, cena promocyjna: 25,72 zł

Łużyniecka E.
Architektura klasztorów cysterskich. Filie lubiąskie i inne cenobia śląskie, 2003, 583 s.
57,75 zł, cena promocyjna: 40,42 zł

Łużyniecka E.
Kościół Dominikanów w Gdańsku, 2022, 194 s.
115,00 zł

Łużyniecka E.
Pelplin i Doberan. Architektura opactw spokrewnionych filiacyjnie, 2014, 804 s.
113,00 zł, cena promocyjna: 96,05 zł

Łużyniecka E. (red.)
Dziedzictwo architektoniczne. Badania oraz adaptacje budowli sakralnych i obronnych, 2019, 124 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF
W sprzedaży dostępna wersja drukowana.

Łużyniecka E. (red.)
Dziedzictwo architektoniczne. Badania oraz adaptacje budowli sakralnych i obronnych, 2019, 124 s.
53,00 zł

Łużyniecka E. (red.)
Dziedzictwo architektoniczne. Badania podstawowe i ich dokumentowanie, 2018, 142 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF
W sprzedaży dostępna wersja drukowana.

Łużyniecka E. (red.)
Dziedzictwo architektoniczne. Badania podstawowe i ich dokumentowanie, 2018, 142 s.
53,00 zł

Łużyniecka E. (red.)
Dziedzictwo architektoniczne. Ochrona i badania obiektów zabytkowych, 2020, 142 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Łużyniecka E. (red.)
Dziedzictwo architektoniczne. Ochrona i badania obiektów zabytkowych, 2020, 142 s.
65,00 zł

Łużyniecka E. (red.)
Dziedzictwo architektoniczne. Rekonstrukcje i badania obiektów zabytkowych, 2017, 243 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF
W sprzedaży dostępna wersja drukowana.

Łużyniecka E. (red.)
Dziedzictwo architektoniczne. Rekonstrukcje i badania obiektów zabytkowych, 2017, 243 s.
100,00 zł

Łużyniecka E. (red.)
Dziedzictwo architektoniczne. Restauracje i adaptacje zabytków, 2018, 109 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF
W sprzedaży dostępna wersja drukowana.

Łużyniecka E. (red.)
Dziedzictwo architektoniczne. Restauracje i adaptacje zabytków, 2018, 109 s.
53,00 zł

Łużyniecka E. (red.)
Dziedzictwo architektoniczne. W kręgu świata przyrodniczego i budowli miejskich, 2019, 73 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF
W sprzedaży dostępna wersja drukowana.

Łużyniecka E. (red.)
Dziedzictwo architektoniczne. W kręgu świata przyrodniczego i budowli miejskich, 2019, 73 s.
47,00 zł

Łużyniecka E. (red.)
Dziedzictwo architektoniczne. Z badań i konserwacji dachów, posadzek oraz ścian ceglanych, 2019, 74 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF
W sprzedaży dostępna wersja drukowana.

Łużyniecka E. (red.)
Dziedzictwo architektoniczne. Z badań i konserwacji dachów, posadzek oraz ścian ceglanych, 2019, 74 s.
47,00 zł

Łużyniecka E. (red.)
Dziedzictwo architektoniczne. Zabytki kolejnictwa, 2020, 104 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Łużyniecka E. (red.)
Dziedzictwo architektoniczne. Zabytki kolejnictwa, 2020, 104 s.
55,00 zł

Łużyniecka E., Świechowski Z., Kunkel R.
Architektura opactw cysterskich. Małopolskie filie Morimond, 2008, 610 s.
84,00 zł, cena promocyjna: 58,80 zł

Maluga L.
Autonomiczne rysunki architektoniczne, 2007, 277 s.
40,95 zł

Maluga L., Juchniewicz B. (red.)
Zeszyt Naukowy nr 1, 2016, 60 s.
18,00 zł

Małachowicz E.
Katedra wrocławska. Dzieje i architektura, 2012, 330 s.
94,50 zł

Małachowicz E.
Konserwacja i rewaloryzacja architektury w środowisku kulturowym, wyd. IV popr. i uzup., 2007, 658 s.
65,00 zł

Małachowicz E.
Wilno. Dzieje, architektura, cmentarze, 1996, 604 s.
50,40 zł

Masztalski R. (red.)
Współczesne funkcje handlowe w wybranych małych miastach województwa dolnośląskiego, 2014
23,10 zł, płyta CD

Masztalski R.P.
Współczesna urbanistyka Leszna, 2013, 186 s.
54,60 zł

Masztalski R.P., Kryczka P.
Przeobrażenia struktury przestrzennej małych miast Dolnego Śląska po 2000 roku, 2020, 320 s.
110,00 zł

Michalski M.
Gematria, geometria i inne fenomeny w architekturze judaizmu, 2020, 329 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF
W sprzedaży dostępna wersja drukowana

Michalski M.
Gematria, geometria i inne fenomeny w architekturze judaizmu, 2020, 329 s.
115,00 zł

Mironowicz I., Ryser J. (red.)
Urban Change. The Prospect of Transformation, 2011, 308 s.
126,00 zł (50 EUR), cena promocyjna: 100,80 zł

Misztal B.
Kształtowanie kopuł z drewna jednolitego, 2012, 232 s.
34,65 zł (45,15 zł - oprawa twarda)

Niemczyk E.
Hala Ludowa we Wrocławiu, 1997, 96 s.
12 zł, cena promocyjna: 6 zł

Niemczyk E.
Kolosy. Wielkie rzeźby figuralne – od antyku po współczesność, 2018, 408 s.
69,00 zł
Posiadamy w sprzedaży egzemplarze z własnoręcznym podpisem Autora.

Niemczyk E.
Trony w architekturze – architektura tronów, 2010, 511 s.
94,50 zł, cena promocyjna: 66,15 zł
Oprawa twarda

Nowakowski P.
Architektura i ergonomia kuchni domowych na tle ewolucji zwyczajów kulinarnych, 2015, 328 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF
W sprzedaży dostępna wersja drukowana

Nowakowski P.
Architektura i ergonomia kuchni domowych na tle ewolucji zwyczajów kulinarnych, 2015, 328 s.
45,00 zł

Ossowicz T.
Urbanistyka operacyjna. Zarys teorii, 2019, 294 s.
50,00 zł

Pach P. (red.)
Miasto. Temat rzeka, 2019, 298 s.
64,00 zł

Przesmycka E., Trocka-Leszczyńska E. (red.)
Culture of the City, 2012, 368 s.
44,10 zł

Rębielak J.
Shaping of space structures. Examples of applications of Formian in the design of tension-strut systems, 298 s.
35,70 zł

Romaszkiewicz-Białas T.
Perspektywa praktyczna dla architektów, wyd. VI, 2013, 120 s.
24,15 zł

Siomkajło B.
Rysunek i malarstwo. Problemy podstawowe. Wybrane zagadnienia, 2002, 272 s.
26,00 zł

Siomkajło B. (red.)
Rysunek i malarstwo. Pomiędzy naturą a architekturą, 2010, 114 s.
18,90 zł

Suchodolski J.
Architektura schronisk górskich w Sudetach, wyd. II poprawione, 2014, 278 s.
65,00 zł

Suchodolski J.
Architektura schronisk i zajazdów w Dolinie Dzikiej Orlicy na pograniczu polsko-czeskim, 2021, 168 s.
110,00 zł

Suchodolski J.
Regionalna architektura zajazdów i schronisk na ziemi wałbrzyskiej, 2011, 190 s.
68,25 zł

Szumilas A.
Przestrzenie parkingowe w urbanistyce współczesnych osiedli mieszkaniowych w Polsce. Planowanie, realizacja, przyszłość
--- zł

Tarczewski R.
Konstruowanie architektury. Uwagi o materializacji formy architektonicznej, 2019, 198 s.
43,00 zł

Tarczewski R.
Topologia form strukturalnych. Naturalne i tworzone przez człowieka prototypy form konstrukcyjnych w architekturze, 2011, 286 s.
38,85 zł

Tomaszewicz A.
Wrocławskie wille i osiedla willowe doby historyzmu, 2019, 512 s.
209,00 zł

Trocka-Leszczyńska E., Przesmycka E. (red.)
Miasto w kulturze, 2012, 528 s.
57,75 zł

Widera B.
Proces kształtowania relacji z naturą w architekturze współczesnej, 2018, 324 s.
65,00 zł

Wiszniowski J.
Kształtowanie ulicy jako przestrzeni publicznej, 2019, 244 s.
65,00 zł

Wiszniowski J. (red.)
Reintegracja osiedli. Z cyklu Krajobrazy XXI wieku, 2014
19,95 zł, płyta CD

Wodo W., Sulich A. (red.)
Proceedings of 16th Students Science Conference „Science is Our Universe”, 2018, 184 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Wojciechowski Ł.
Związki architektury modernistycznej i motoryzacji indywidualnej – wybrane realizacje europejskie 1903–1973, 2019, 340 s.
49,50 zł

Wojtas-Harań A.
Architektura i sport w krajobrazie regionu Karkonoszy. Charakterystyka założeń sportowych XIX i XX wieku, 2022
--- zł

Wojtyszyn B.J.
Dostępność sąsiedzka i jej zgeometryzowana struktura przestrzeni zurbanizowanej, 2010, 212 s.
59,85 zł

Wróblewski S.
Architektura spod znaku Temidy w prowincji śląskiej w latach 1877–1918, 2018, 598 s.
75,00 zł

Zadworny M.
Koncepcja taniego mieszkania społecznego dla rodzin najuboższych wobec ich potrzeb współcześnie w Polsce, 2013, 312 s.
46,20 zł

Bioinżynieria

ChemBiotIC. Book of Abstracts, 2021, 120 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Filipiak J.
Wpływ stymulacji mechanicznej na właściwości regeneratu kostnego, 2013, 130 s.
24,15 zł

Kasprowicz M.
Badania hemodynamiki mózgowej na podstawie analizy pulsacji ciśnienia wewnątrzczaszkowego, ciśnienia tętniczego i przepływu krwi mózgowej, 2012, 78 s.
19,95 zł

Pezowicz C.
Biomechanika krążka międzykręgowego – ocena przeciążeń oraz skutków wprowadzenia implantów, 2008, 114 s.
16,80 zł

Pezowicz C.
Biomechanika kręgosłupa, 2019, 262 s.
75,00 zł
Książka w oprawie twardej

Polak A.G.
Pomiary pośrednie wykorzystujące techniki modelowania matematycznego w badaniach układu oddechowego, 2007, 188 s.
28,35 zł

Śródka W.
Model biomechaniczny ludzkiej gałki ocznej, 2010, 242 s.
39,90 zł

Wodo W., Sulich A. (red.)
Proceedings of 16th Students Science Conference „Science is Our Universe”, 2018, 184 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Budownictwo

Biegus A.
Podstawy projektowania i oddziaływania na konstrukcje budowlane, 2014, 132 s.
26,00 zł

Gosowski B.
Zginanie i skręcanie cienkościennych elementów konstrukcji metalowych, 2015, 256 s.
38,00 zł

Gosowski B., Kubica E.
Badania laboratoryjne konstrukcji metalowych, wyd. IV zaktualizowane i rozszerzone, 2012, 302 s.
36,75 zł

Gosowski B., Kubica E.
Badania laboratoryjne z konstrukcji metalowych, wyd. III, 2011, 208 s.
30,45 zł, cena promocyjna: 21,32 zł

Herbut A.
Aktywna ochrona dynamiczna konstrukcji poprzez redukcję amplitudy fali propagującej w podłożu gruntowym, 2021, 214 s.
45,00 zł

Hoła B.
Bezpieczeństwo pracy w procesach budowlanych, 2016, 256 s.
45,00 zł

Hoła J., Wójtowcz S. (red.)
New Tomographic Method of Brickwork Damp Identification, 2010, 106 s.
22,05 zł

Kozubal J.W.
Wzmacnianie podłoża w gruntach zapadowych i nienasyconych, 2019, 156 s.
42,00 zł

Lorenc W.
Nośność ciągłych łączników otwartych w zespolonych konstrukcjach stalowo-betonowych, 2010, 132 s.
25,20 zł

Mackiewicz P.
Trwałość zmęczeniowa mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych w nawierzchniach drogowych, 2016, 286 s.
42,00 zł

Madryas C., Wysocki L., Grosel J.
Odnowa konstrukcji ceglanych kolektorów kanalizacyjnych, 2021, 148 s.
89,00 zł

Maj M., Ubysz A.
Chimneys. Use and durability, 2021, 234 s.
80,00 zł

Nowak H.
Zastosowanie badań termowizyjnych w budownictwie, 2012, 332 s.
85,00 zł

Nowobilski T., Szóstak M.
BIM dla projektanta. Podstawy modelowania w Autodesk Revit. Poziom I
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Palczak G.A.
Wytrzymałość materiałów. Ćwiczenia, cz. II, wyd. II, 2010, 170 s.
26,25 zł

Puła W.
Wybrane zagadnienia oceny nośności posadowienia bezpośredniego w ujęciu teorii pól losowych, 2019, 256 s.
38,00 zł

Rosiek G., Wala D., Werner B.
Ćwiczenia z chemii dla studentów Wydziału Budownictwa, wyd. IV, 2012, 130 s.
25,00 zł

Różański A.
Analiza wieloskalowa charakterystyki cieplnej wielofazowego ośrodka gruntowego, 2018, 240 s.
40,00 zł

Rządkowski J.
Miary bezpieczeństwa konstrukcji inżynierskich, 2018, 248 s.
37,00 zł

Schabowicz K.
Elewacje wentylowane. Technologia produkcji i metody badania płyt włóknisto-cementowych, 2018, 214 s.
62,00 zł

Śliwińska E.
Środowisko fizyczne człowieka, 2003, 135 s.
13,65 zł

Wodo W., Sulich A. (red.)
Proceedings of 16th Students Science Conference „Science is Our Universe”, 2018, 184 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Chemia. Technologia i inżynieria chemiczna

Book of Abstracts. 1st highLIGHTing SCIENCE MEETING and PANIC, 2021, 101 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

ChemBiotIC. Book of Abstracts, 2021, 120 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Barycka I., Skudlarski K.
Podstawy chemii, 2001, 413 s.
30,45 zł (39,90 zł - oprawa twarda)

Borkowska-Burnecka J.
Analityka spektrochemiczna – emisyjna spektrometria atomów i cząstek dwuatomowych wybranych plazm bezelektrodowych, 2012, 178 s.
27,30 zł

Burczyk B.
Biomasa – surowiec do syntez chemicznych i produkcji paliw, wyd. II zaktualizowane i rozszerzone, 2019, 288 s.
48,00 zł

Burczyk B.
Zielona chemia. Zarys, wyd. II poprawione, zaktualizowane i rozszerzone, 2014, 356 s.
41,00 zł

Dziak J.
Zastosowanie układu strumienica–mikrofiltr do usuwania zanieczyszczeń z cieczy, 2019, 273 s.
44,00 zł

Karabon B.
Woski naturalne, surowy wosk montanowy i jego przerób, 2006, 119 s.
18,90 zł

Kmieć A.
Zastosowanie i modelowanie procesów i aparatów ze złożem fluidalnym, 2012, 146 s.
26,25 zł

Królikowski L.J.
Rejony wykonalnych rozdziałów homogenicznych mieszanin trójskładnikowych, 2010, 176 s.
27,30 zł

Kucharski S., Głowiński J.
Podstawy obliczeń projektowych w technologii chemicznej, 2010, 318 s.
35,70 zł

Masalska A.
Katalizatory niklowe i rutenowo-niklowe na nośnikach zawierających zeolit ZSM-5 i tlenek glinu. Wybrane właściwości fizykochemiczne i katalityczne, 2010, 190 s.
30,45 zł

Młochowski J.
Podstawy chemii, wyd. III uzupełnione, 1999, 510 s.
31,50 zł

Olszowski A.
Chemia fizyczna. Uzupełnienia, 2004, 52 s.
6,30 zł

Palewska K.
Wielowymiarowe widma luminescencji cząsteczek organicznych w niskotemperaturowych matrycach Szpolskiego, 2003, 130 s.
15,75 zł

Sadowski Z.
Biogeochemia. Wybrane zagadnienia, 2005, 213 s.
21,00 zł

Skoczylas A.
Przenoszenie ciepła, 1999, 288 s.
26,25 zł, cena promocyjna: 18,38 zł

Skoczylas A.
Zastosowanie aparatów cienkowarstewkowych jako wymienników masy, 2004, 171 s.
16,80 zł

Skoczylas A., Dziak J.
Procesy cieplne w inżynierii chemicznej, 2015, 344 s.
40,00 zł

Wodo W., Sulich A. (red.)
Proceedings of 16th Students Science Conference „Science is Our Universe”, 2018, 184 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Wodo W., Sulich A. (red.)
Proceedings of 17th Students Science Conference „Ocean of Knowledge”, 2019, 144 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Ekonomia i zarządzanie

Metodologia identyfikacji przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych w aspekcie polityki regionalnej Dolnego Śląska, 2006, 70 s.
10,50 zł

Przedsiębiorstwa i instytucje w warunkach zmieniającego się otoczenia, cz. II, 2006, 232 s.
28,35 zł

Współczesna konkurencja i wielopłaszczyznowe przewagi strategiczne – problemy i polskie wyzwania, t. I i II, 2005, 692 s.
55,65 zł
Tom I - 362 s. Tom II - 330 s.

Balcerak A., Kwaśnicki W. (red.)
Modele symulacyjne i gry menedżerskie we wspomaganiu decyzji i w dydaktyce, 2010, 320 s.
47,25 zł

Balcerak A., Kwaśnicki W. (red.)
Symulacja systemów społeczno-gospodarczych, 2005, 280 s.
27,30 zł

Borys F.
Przedsięwzięcia techniczno-ekonomiczne. Metodyka organizacji i zarządzania, 2002, 201 s.
16,80 zł

Dudycz T.
Działalność inwestycyjna spółek debiutujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 2013, 208 s.
31,50 zł

Gładysz B., Mercik J.
Modelowanie ekonometryczne. Studium przypadku, wyd. II, 2007, 126 s.
17,85 zł

Hopej M., Kamiński R.
Struktury organizacyjne współczesnych organizacji, 2010
17,85 zł

Hopej M., Krall Z. (red.)
Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce, 2011, 256 s.
37,80 zł

Jach K.
Metodyka wspomagania aktywności zawodowej osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, 2019, 222 s.
35,00 zł

Kamiński R.
Subkultura zespołu projektowego, 2021, 296 s.
40,00 zł

Kierzkowski A.
Metodyka modelowania strumieni pasażerów w porcie lotniczym z uwzględnieniem wydajności, bezpieczeństwa i poziomu obsługi, 2018, 288 s.
44,00 zł

Kuchta D.
Zagadnienie czasu i kosztów w zarządzaniu projektami. Wybrane metody planowania i kontroli, 2011, 204 s.
31,50 zł

Kuchta D., Klaus-Rosińska A. (red.)
Podejście procesowe. Teoria i praktyka, 2011, 87 s.
16,80 zł

Lubicz M.
Zastosowania badań operacyjnych i technik inteligentnych w systemach zdrowotnych. Analiza bibliometryczna, 2015, 452 s.
60,00 zł

Malara Z. (red.)
Oblicza innowacji w gospodarce i społeczeństwie, 2016, 262 s.
36,00 zł

Malara Z. (red.)
Przyzwoitość w zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, 2014, 218 s.
36,00 zł

Malara Z., Kroik J., Malara M., Sobol-Wojciechowska J.
Ryzyko. Perspektywa jakościowa, 2013, 140 s.
24,15 zł

Malara Z., Rutkowska M. (red.)
Innowacje w dobie technologii IT. Obszary – Koncepcje – Narzędzia, 2020, 328 s.
42,00 zł

Malara Z., Tutaj J. (red.)
Innowacje a dobrostan społeczeństwa, gospodarki i przedsiębiorstw. Próba pomiaru, 2019, 260 s.
39,00 zł

Martan L. (red.)
Eseje z dziedziny kierowania organizacjami, 2005, 61 s.
12,60 zł

Mercik J., Szmigiel C.
Ekonometria, 2007, 321 s.
35,70 zł

Mielczarek B., Dobrowolska A. (red.)
Praktyczne problemy zarządzania. Wybrane prace słuchaczy 40. i 41. edycji PASB Executive MBA, 2020, 129 s.
29,00 zł
Seria: Biblioteka Szkoły Biznesu

Mielczarek B., Dobrowolska A. (red.)
Praktyczne problemy zarządzania. Wybrane prace słuchaczy 42. i 43. edycji PASB Executive MBA, 2021, 214 s.
30,00 zł
Seria: Biblioteka Szkoły Biznesu

Mielczarek B., Dobrowolska A. (red.)
Praktyczne problemy zarządzania. Wybrane prace słuchaczy 44. i 45. edycji PASB Executive MBA, 2022, 158 s.
25,00 zł
Seria: Biblioteka Szkoły Biznesu

Mikuś J.
Prognozowanie w badaniach marketingowych, 2003, 452 s.
32,55 zł

Parkitna A.
Determinanty efektywności małego przedsiębiorstwa, 2020, 268 s.
45,00 zł

Rosienkiewicz M.
Hybrydowe modele prognozowania w produkcji i metodyka oceny ich efektywności, 2019, 252 s.
47,00 zł

Skonieczny J.
Twórczość jako fundament strategii organizacji, 2019, 292 s.
45,00 zł

Steinmann H., Schreyögg G.
Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, wyd. IV poprawione i uzupełnione, 2001, 582 s.
53,00 zł, cena promocyjna: 37,10 zł

Szalbierz Z. (red.)
Innowacje technologiczne w teorii i praktyce, 2019, 502 s.
125,00 zł
Oprawa twarda

Tubis A.
Metoda zarządzania ryzykiem operacyjnym w transporcie drogowym, 2018, 284 s.
44,00 zł

Wodo W., Stygar D., Winiarska K.
Bezpieczeństwo systemów bankowości elektronicznej i mobilnej w Polsce. Badania użytkowników 2019, 2019, 54 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF
DOI: 10.37190/WSW_BU2019

Wodo W., Sulich A. (red.)
Proceedings of 16th Students Science Conference „Science is Our Universe”, 2018, 184 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Wodo W., Sulich A. (red.)
Proceedings of 17th Students Science Conference „Ocean of Knowledge”, 2019, 144 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Zgrzywa-Ziemak A.
Model zrównoważenia przedsiębiorstwa, 2019, 328 s.
48,00 zł

Zymonik K.
Wybrane zagadnienia z zakresu prawa. Podręcznik akademicki dla studentów studiów technicznych, 2020, 124 s.
20,00 zł

Elektronika

Photonics and microsystems. Proceedings of 2013 International Students and Young Scientists Workshop. St. Marienthaz, Germany, 12–14 July, 2013, 2014, 112 s.
33,60 zł

Antończak A.J.
Wybrane zagadnienia z laserowej modyfikacji materiałów, 2014, 250 s.
38,00 zł

Balik F.
Metody transimedancyjne w analizie symbolicznej i optymalizacji układów elektronicznych, 2012, 210 s.
30,45 zł

Biernat J.
Architektura komputerów, wyd. IV rozszerzone, 2005, 312 s.
25,20 zł

Biernat J.
Metody i układy arytmetyki komputerowej, wyd. II, 2001, 170 s.
18,90 zł

Borkowski J.
Metody interpolacji widma i metoda LIDFT w estymacji parametrów sygnału wieloczęstotliwościowego, 2011, 186 s.
30,00 zł

Bożejko W.
A New Class of Parallel Scheduling Algorithms, 2010, 280 s.
42,00 zł

Bożejko W., Pempera J. (red.)
Optymalizacja dyskretna w informatyce, automatyce i robotyce, 2012, 374 s.
45,15 zł

Burduk R.
Komputerowe systemy rozpoznawania wykorzystujące nieprecyzyjną reprezentację wiedzy, 2013, 132 s.
29,40 zł

Czarczyński W.
Mikroelektronika próżniowa, 2000, 166 s.
15,75 zł

Czarczyński W.
Podstawy techniki mikrofalowej, 2003, 144 s.
15,75 zł

Felba J.
Montaż w elektronice, 2010, 198 s.
30,00 zł

Felba J., Kisiel R.
Podstawy konstrukcji aparatury elektronicznej, 2015, 178 s.
27,50 zł

Golonka L.
Zastosowanie ceramiki LTCC w mikroelektronice, 2001, 136 s.
15,75 zł

Halawa J.
Symulacja i komputerowe projektowanie dynamiki układów sterowania, 2007, 346 s.
38,85 zł

Hałas A.
Technika próżni, 2017, 724 s.
150,00 zł

Jabłoński I.
Sieć złożona jako narzędzie poznania w metrologii, 2015, 224 s.
24,50 zł

Kowalski Z.W. (red.)
Wybrane zagadnienia informatyki i elektroniki medycznej, 2000, 172 s.
21,00 zł, cena promocyjna: 14,70 zł

Krzysztofik W.J.
Anteny terminalowe systemów komunikacji mobilnej – wybrane metody analizy, 2011, 240 s.
36,75 zł

Kucharski A.A.
Analiza zagadnień promieniowania i rozpraszania fal elektromagnetycznych za pomocą równań całkowych, 2012, 230 s.
34,65 zł

Makowski R.
Automatyczne rozpoznawanie mowy – wybrane zagadnienia, 2011, 382 s.
57,75 zł

Michalski W.
Elektryczność i magnetyzm. Zbiór zagadnień i zadań. Część II. Prąd elektryczny. Pole magnetyczne, 2004, 370 s.
29,40 zł

Michalski W.
Podstawy teorii pola elektromagnetycznego. Część I. Statyczne pola elektryczne i magnetyczne, 2013, 220 s.
33,60 zł

Michalski W.
Podstawy teorii pola elektromagnetycznego. Część II. Fale elektromagnetyczne, 2009, 194 s.
27,30 zł

Miedziński B., Shoffa V.N., Ślusarek B.
Kontaktrony i ich właściwości użytkowe, 2012, 336 s.
39,90 zł

Mroczka J. (red.)
Problemy metrologii elektronicznej i fotonicznej 2, 2009, 464 s.
68,25 zł

Mroczka J. (red.)
Problemy metrologii elektronicznej i fotonicznej 3, 2010, 256 s.
54,60 zł

Mroczka J. (red.)
Problemy metrologii elektronicznej i fotonicznej 4, 2011, 252 s.
34,65 zł

Mroczka J. (red.)
Problemy metrologii elektronicznej i fotonicznej 5, 2012, 320 s.
37,80 zł

Mroczka J. (red.)
Problemy metrologii elektronicznej i fotonicznej 6, 2013, 212 s.
33,60 zł

Mroczka J. (red.)
Problemy metrologii elektronicznej i fotonicznej 8, 2015, 282 s.
42,00 zł

Mroczka J. (red.)
Problemy metrologii elektronicznej i fotonicznej 9, 2018, 252 s.
37,00 zł

Nawrocki Z.
Wzmacniacze operacyjne i przetworniki pomiarowe, 2008, 506 s.
51,45 zł

Nowak K., Pliński E.F.
Zarys teorii i techniki żyrotronu. Wybrane aspekty, 2022, 152 s.
40,00 zł

Opieliński K.J.
Zastosowanie transmisji fal ultradźwiękowych do charakteryzowania i obrazowania struktury ośrodków biologicznych, 2011, 408 s.
48,30 zł

Paszkiewicz R.
Selektywna epitaksja azotku galu w technologii przyrządów półprzewodnikowych, 2003, 156 s.
16,80 zł

Pliński E.F.
Światło czy fale? Wybrane aspekty techniki terahercowej od elektroniki do biomedycyny, 2012, 152 s.
24,15 zł

Prałat A. (red.)
Laboratorium układów elektronicznych, cz. II, 2001, 228 s.
24,15 zł

Pucicki D.
Struktury kwantowe w technologii przyrządów półprzewodnikowych, 2017, 248 s.
42,00 zł

Walczak R.
Laboratoria chipowe z detekcją optyczną: konstrukcja, technologia i przykłady wykorzystania, 2014, 266 s.
38,00 zł

Więckowski T.W.
Badania kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych i elektronicznych, 2001, 348 s.
33,60 zł

Więckowski T.W.
Pomiar emisyjności urządzeń elektrycznych i elektronicznych, 1997, 152 s.
11,03 zł

Wodo W., Sulich A. (red.)
Proceedings of 16th Students Science Conference „Science is Our Universe”, 2018, 184 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Wolski W.
Teoretyczne podstawy techniki analogowej, wyd. II poprawione, 2007, 389 s.
35,70 zł

Zdunek R.
Nieujemna faktoryzacja macierzy i tensorów. Zastosowanie do klasyfikacji i przetwarzania sygnałów, 2014, 362 s.
49,00 zł

Elektrotechnika, energetyka

Forum of Experts. Centre of Excellence for Materials for Low-energy Consuming Technologies in Electrotechnics MALET, 2006, 116 s.
15,75 zł

Postępy w elektrotechnologii. VI konferencja naukowa, 2006, 426 s.
42,00 zł

Andruszkiewicz A.
Badania przepływów ciekły metal-gaz w polu magnetycznym ultradźwiękową metodą echa, 2022, 140 s.
50,00 zł

Antal L. (red.)
Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych, 2005, 496 s.
44,10 zł

Antal L. (red.)
Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych, 2006, 352 s.
36,75 zł

Antal L. (red.)
Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych, 2007, 446 s.
50,40 zł

Antal L. (red.)
Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych, 2008, 652 s.
65,10 zł

Antal L. (red.)
Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych, 2009, 578 s.
63,00 zł

Antal L. (red.)
Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych, 2010, 576 s.
77,70 zł

Antal L. (red.)
Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych, 2011, 464 s.
58,80 zł

Antal L. (red.)
Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych, t. I i II, 2012, 408 / 432 s.
komplet - 91,35 zł

Antal L. (red.)
Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych, 2013, 562 s.
70,00 zł

Antal L. (red.)
Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych, 2014, 394 s.
70,00 zł

Antal L., Janta T., Zieliński P.
Maszyny elektryczne. Ćwiczenia laboratoryjne, 2001, 240 s.
18,90 zł

Borecki J., Stosur M., Szkółka S.
Energoelektronika. Podstawy i wybrane zastosowania. Przewodnik dydaktyczny do ćwiczeń laboratoryjnych, 2008, 262 s.
29,40 zł

Cegielski M.M.
Systemy elektroenergetyczne. Wzmacniacze impendancji przebiegów wolnozmiennych, wyd. II, 2010, 286 s.
35,70 zł

Dołęga W.
Planowanie rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii i bezpieczeństwa, 2013, 408 s.
58,80 zł

Dołęga W., Klajn A., Kobusiński M.
Laboratorium z urządzeń i instalacji elektrycznych, 2004, 264 s.
25,20 zł

Dołęga W., Kobusiński M.
Projektowanie instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych. Zagadnienia wybrane, wyd. II poprawione i uzupełnione, 2012, 270 s.
42,00 zł

Głowacki T.
Pomiary geometrii w górnictwie, energetyce i ochronie środowiska, 2022, 216 s.
80,00 zł

Janik P.
Photovoltaic power generation assessment based on advanced signal processing and optimisation techniques, 2014, 132 s.
29,00 zł

Kacprzyk R.
Metody pomiarów w elektrostatyce, 2013, 222 s.
29,40 zł

Kacprzyk R.
Wybrane zagadnienia badań ładunku i jego zaniku w dielektrykach stałych, 2004, 160 s.
17,85 zł

Klajn A.
Właściwości dyfuzyjnego wyładowania łukowego w próżni w warunkach wymuszonego wyłączania prądu, 2006, 310 s.
32,55 zł

Kowalski C.T.
Diagnostyka układów napędowych z silnikiem indukcyjnym z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji, 2013, 364 s.
45,15 zł

Kudela H., Czajka K., Moroń W. (red.)
Zeszyty Energetyczne I. Problemy współczesnej energetyki, 2014, 252 s.
38,00 zł

Kudela H., Machalski A., Cholewiński M.
XIII Konferencja „Młodzi w Energetyce”, książka streszczeń
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Kudela H., Machalski A., Cholewiński M.
Zeszyty energetyczne VII, 470 s.
95,00 zł

Kudela H., Pietrowicz S. (red.)
Zeszyty Energetyczne III. Nowe kierunki rozwoju energetyki cieplnej, 2016, 116 s.
25,50 zł

Kudela H., Pietrowicz S. (red.)
Zeszyty Energetyczne IV. Modelowanie procesów cieplno-przepływowych, 2017, 98 s.
25,50 zł

Lis R.
Problemy z oceną i sposoby poprawy stabilności napięciowej sieci przesyłowej, 2013, 210 s.
26,25 zł

Lis R., Sobierajski M., Łabuzek M.
Analiza w Matlabie stanów ustalonych i zwarciowych systemów elektroenergetycznych, 2018, 398 s.
49,00 zł
Do książki dołączona jest płyta CD zawierająca kody źródłowe opisanych programów.

Lisowski M.
Podstawy metrologii, wyd. II poprawione i uzupełnione, 2015, 278 s.
34,00 zł

Lisowski M.
Pomiary rezystywności i przenikalności elektrycznej dielektryków stałych, 2004, 239 s.
23,10 zł

Łabuzek M.
Systemy elektroenergetyczne. Ćwiczenia laboratoryjne, 2001, 166 s.
14,70 zł

Łobos T., Łukaniszyn M., Jaszczyk B.
Teoria pola dla elektryków, 2004, 224 s.
19,95 zł

Łowkis B.
Efekt elektretowy w dielektrykach polimerowych w aspekcie wykorzystywania w medycynie i ochronie zdrowia, 2010, 189 s.
29,40 zł

Łukowicz M.
Metody wykrywania zwarć wysokooporowych w napowietrznych liniach elektroenergetycznych, 2013, 148 s.
27,30 zł

Nowak-Woźny D.
Wybrane aspekty badań materiałowych w budowie oraz eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych, 2008, 70 s.
17,85 zł

Orłowska-Kowalska T. (red.)
Napęd elektryczny. Ćwiczenia laboratoryjne, 2002, 293 s.
19,95 zł

Pawlaczyk L.
Sterowanie ekstremalne momentem elektromagnetycznym maszyny indukcyjnej, 2013, 260 s.
38,00 zł

Pawlaczyk L., Załoga Z.
Energoelektronika. Ćwiczenia laboratoryjne, 2005, 264 s.
25,20 zł

Pohl Z.
Izolatory elektroenergetyczne, wyd. II, 2000, 190 s.
15,75 zł

Pohl Z. (red.)
Napowietrzna izolacja wysokonapięciowa w elektroenergetyce, 2003, 307 s.
25,20 zł

Rosołowski E.
Komputerowe metody analizy elektromagnetycznych stanów przejściowych, 2009, 386 s.
39,90 zł

Rutkowski J. (red.)
Podstawy inżynierii materiałowej. Laboratorium, wyd. II, 2005, 122 s.
14,70 zł

Sikorski T.
Monitoring i ocena jakości energii w sieciach elektroenergetycznych z udziałem generacji rozproszonej, 2013, 168 s.
31,50 zł

Suseł M., Makowski K.
Grafika inżynierska z zastosowaniem programu AutoCAD, 2005, 157 s.
19,95 zł

Tchórzewski J.
Rozwój systemu elektroenergetycznego w ujęciu teorii sterowania i systemów, 2013, 190 s.
30,45 zł

Wieczorek K.
Wybrane zagadnienia związane z badaniami izolatorów liniowych kompozytowych, 2019, 164 s.
50,00 zł

Wróblewski Z.
Badania i symulacja cyfrowa wybranych właściwości łączników próżniowych, 2005, 284 s.
27,30 zł

Zalas A., Orłowska-Kowalska T., Ewert P.
Napęd elektryczny. Zbiór zadań projektowych z rozwiązaniami, 2015, 168 s.
29,00 zł

Ziaja J.
Cienkowarstwowe struktury metaliczne i tlenkowe. Właściwości, technologia, zastosowanie w elektrotechnice, 2013, 126 s.
25,20 zł

Geotechnika i górnictwo

IV Międzynarodowy Kongres. Górnictwo węgla brunatnego. Węgiel brunatny – Energetyka – Środowisko, 2005, 706 s.
65,10 zł

XXI Jesienna Szkoła Geodezji i Geoinformatyki – Geodezja i geoinformatyka XXI wieku, 2009, 158 s.
27,30 zł

Babiarz S., Dudek D.
Kronika awarii i katastrof maszyn podstawowych w polskim górnictwie odkrywkowym, 2007, 583 s.
63,00 zł

Bartelmus W. (red.)
Vibration diagnostic method for planetary gearboxes under varying external load with regard to cyclostationary analysis, 2009, 136 s.
26,25 zł

Drzymała J., Grodzka J., Pomianowski A.
Fizykochemiczna charakterystyka układów rozdrobnionych w mineralurgii i biologii, 2008, 132 s.
19,95 zł

Dudek D. (red.)
Strategia utrzymania w ruchu maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego o wysokim stopniu degradacji technicznej, 2014, 674 s.
82,95 zł

Głowacki T.
Pomiary geometrii w górnictwie, energetyce i ochronie środowiska, 2022, 216 s.
80,00 zł

Kozubal J.W.
Wzmacnianie podłoża w gruntach zapadowych i nienasyconych, 2019, 156 s.
42,00 zł

Kudełko J.
Strategiczno-ekonomiczna metoda oceny integracji pionowej przedsiębiorstw górniczych, 2009, 114 s.
30,45 zł

Płaneta S.
Systemy eksploatacji podziemnej złóż rud. Koncepcja i praktyka górnicza, 2009, 264 s.
31,50 zł

Rusiński E. (red.)
Ocena stanu technicznego maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego, 2015, 314 s.
45,50 zł

Zimroz R.
Metody adaptacyjne w diagnostyce układów napędowych maszyn górniczych, 2010, 318 s.
48,30 zł

Informatyka

Bilski E., Dubilewicz I.
Cykl życia oprogramowania – modele, procesy, jakość w normach ISO, 2007, 98 s.
15,75 zł

Bilski E., Kosmulska-Bochenek E.
Systemy i usługi informatyczne. Cykl życia, procesy i zarządzanie w normach ISO, 2009, 118 s.
17,85 zł

Bożejko W.
A New Class of Parallel Scheduling Algorithms, 2010, 280 s.
42,00 zł

Bożejko W., Pempera J. (red.)
Optymalizacja dyskretna w informatyce, automatyce i robotyce, 2012, 374 s.
45,15 zł

Brzostowski K.
Zastosowanie przetwarzania sygnałów w fuzji danych strumieniowych, 2020, 503 s.
140,00 zł

Chałon M.
Systemy baz danych. Wprowadzenie, 2001, 158 s.
14,70 zł

Dubielewicz I., Hnatkowska B., Huzar Z., Tuzinkiewicz L.
Metodyka QUAD. Sterowanie jakością, wytwarzanie aplikacji bazodanowych, 2010, 312 s.
39,90 zł

Huzar Z.
Elementy logiki i teorii mnogości dla informatyków, 2007, 336 s.
33,60 zł

Huzar Z.
LOTOS – język formalnych specyfikacji systemów informatycznych, 2007, 264 s.
29,40 zł

Kasprzak A.
Rozległe sieci komputerowe z komutacją pakietów, wyd. II poprawione, 1999, 232 s.
19,95 zł

Kisilewicz J.
Język C w środowisku Borland C++, wyd. IV, 2003, 194 s.
23,10 zł

Kisilewicz J.
Język C++. Programowanie obiektowe, wyd. III, 2005, 128 s.
14,70 zł

Kisilewicz J., Zaharieva-Stoyanova E.
Ćwiczenia laboratoryjne w Visual C++ 6, 2007, 112 s.
16,80 zł

Koleśnik K.
Podstawy programowania strukturalnego w języku C++, 2006, 810 s.
58,00 zł, cena promocyjna: 40,60 zł

Kowalski Z.W. (red.)
Wybrane zagadnienia informatyki i elektroniki medycznej, 2000, 172 s.
21,00 zł, cena promocyjna: 14,70 zł

Król D.
Wybrane metody propagacji danych w systemach rozproszonych, 2012, 126 s.
25,20 zł

Lubicz M.
Zastosowania badań operacyjnych i technik inteligentnych w systemach zdrowotnych. Analiza bibliometryczna, 2015, 452 s.
60,00 zł

Maciejewski H.
Predictive modelling in high-dimensional data: prior domain knowledge-based approaches, 2013, 148 s.
26,25 zł

Markowska-Kaczmar U., Kwaśnicka H. (red.)
Metaheurystyki inspirowane naturą w zastosowaniach, 2013, 190 s.
37,00 zł

Mazur A.
Sterowanie oparte na modelu dla nieholonomicznych manipulatorów mobilnych, 2009, 170 s.
25,20 zł

Mazur Z. (red.)
Bazy danych 10, 2009, 192 s.
28,35 zł

Mazur Z. (red.)
Bazy danych 9, 2008, 192 s.
25,20 zł

Skubalska-Rafajłowicz E. (red.)
Sieci neuronowe w przetwarzaniu strumieni danych. Struktury sieci i algorytmy uczenia, 2011, 180 s.
30,45 zł

Sobecki J.
Rekomendacja interfejsu użytkownika w adaptacyjnych webowych systemach informacyjnych, 2009, 194 s.
28,35 zł

Szczygieł J.
Elementy programowania. Kurs Pascala w „Testach wyboru”, 2007, 252 s.
28,35 zł

Szczygieł J.
Elementy programowania. Testy wyboru w numerycznych aplikacjach Pascala, t. II, 2007, 162 s.
19,95 zł

Unold O.
Ewolucyjne wnioskowanie gramatyczne, 2006, 234 s.
28,35 zł

Wodecki M.
Metody agregacji w problemach optymalizacji dyskretnej, 2009, 300 s.
31,50 zł

Wodo W., Sulich A. (red.)
Proceedings of 16th Students Science Conference „Science is Our Universe”, 2018, 184 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Zamojski W.
Internet w działalności gospodarczej, 2004, 279 s.
24,15 zł, cena promocyjna: 16,91 zł

Inne

II Konferencja naukowa studentów. Człowiek – Cywilizacja – Przyszłość, t. I i II, 2004, 576 s.
73,50 zł

Metodologia identyfikacji przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych w aspekcie polityki regionalnej Dolnego Śląska, 2006, 70 s.
10,50 zł

Naukowiec, nauczyciel, wychowawca. W setną rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Jellonka, 2007, 305 s.
33,60 zł

Politechnika Wrocławska 1945–1951. Wybór źródeł, 2005, 298 s.
21,00 zł

Śpiewnik rajdowy. Piosenki stare i nowe, 1997, 184 s.
8,40 zł

Burak M.
Politechnika Wrocławska 1945-1952, 2020, 334 s.
190,00 zł
Oprawa twarda z obwolutą. Nakład wyczerpany.

Burak M., Dackiewicz K., Pregiel P.
Wrocławskie uczelnie techniczne 1910–2010, 2010, 584 s.
112,35 zł

Czemplik A.
Dynamika układów. Wprowadzenia do modelowania, analizy i symulacji, 2021, 306 s.
45,00 zł

Dudziak D., Ziółek M. (red.)
Z problemów bibliotek naukowych Wrocławia 11. IV Wrocławskie spotkania bibliotekarzy, 2014, 442 s.
53,00 zł

Felisiak P.A.
Application of Dual Quaternions to Kinematics of Free-Floating Robots and its Practical Consequences, 2021, 88 s.
35,00 zł

Gnutek Z., Pomorski M.
Badania w zakresie termodynamiki w latach 1957–2008. Historia Zjazdów Termodynamików, 2008, 164 s.
26,25 zł

Karabon B.
Z Wilna do Wrocławia, wyd. II poprawione i uzupełnione, 2010, 172 s.
33,60 zł

Kasperski J.
Metody graficznej prezentacji danych naukowych. Teoria i przykłady zastosowań, 2021, 158 s.
65,00 zł

Kenny P.
Panie Przewodniczący, Panie, Panowie… Przewodnik po sztuce i technice wystąpień publicznych ułożony specjalnie dla inżynierów i pracowników nauki, 1995, 216 s.
6,00 zł, cena promocyjna: 4,20 zł

Mazurek E.
Biografie edukacyjne kobiet dotkniętych rakiem piersi, 2013, 268 s.
33,60 zł

Merta A.
Wrocławskie instytucje i otoczenie instytucjonalne rolnictwa dolnośląskiego w latach 1989–2006, 2010, 212 s.
30,45 zł

Merta-Staszczak A., Burak M., Leśniewski J.
Nauka i przemysł. Politechnika Wrocławska w odbudowie i rozwoju gospodarczym Dolnego Śląska (1945–1989), 2020, 228 s.
160,00 zł
Oprawa twarda z obwolutą. Nakład wyczerpany.

Prętczyński Z.
Wspomnienia o profesorach Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej (z lat studiów 1947–1952), wyd. II poprawione, 2006, 152 s.
26,25 zł

Rutkowski M.
Z Ziemi Świętokrzyskiej na Ziemie Odzyskane. Wspomnienia, 2014, 456 s.
35,00 zł

Samsonowicz Z.
Wspomnienia o Straży Akademickiej Politechniki we Wrocławiu, wyd. II poprawione i uzupełnione, 2006, 140 s.
14,70 zł

Samsonowicz Z.
Wspomnienia o Straży Akademickiej Politechniki we Wrocławiu, wyd. III poprawione i rozszerzone, 2010, 196 s.
67,20 zł

Szarski H., Dudziak D. (red.)
Z problemów bibliotek naukowych Wrocławia 10. III Wrocławskie spotkania bibliotekarzy, 2011, 352 s.
42,00 zł

Szustakowski M.
Od Zbaraża do Wrocławia – na Czarnym Tatarskim szlaku. Wspomnienia, 2010, 176 s.
31,50 zł

Zipser T.
Respicjum. Symetryczna komedia symetryczna, 2012, 304 s.
26,25 zł

Języki obce

Kształcenie wielojęzyczne, interkulturowe i integrujące w szkole wyższej. XV Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej, 2015
21,00 zł, płyta CD

Rola akademickich ośrodków nauczania języków obcych i języka polskiego w tworzeniu europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego. XIII konferencja naukowo-dydaktyczna pod honorowym patronatem J.M. Rektora PWr prof. dr hab. Tadeusza Lutego, 2007, 438 s.
47,25 zł

Poterałowicz E.
Gramatyka francuska w kilku wierszach. Komentarze, ćwiczenia, wyd. II poprawione i uzupełnione, 2008, 78 s.
10,50 zł

Logistyka i transport

Kierzkowski A.
Metodyka modelowania strumieni pasażerów w porcie lotniczym z uwzględnieniem wydajności, bezpieczeństwa i poziomu obsługi, 2018, 288 s.
44,00 zł

Kwaśniowski S., Zając P.
Navigator 24. Podstawy automatycznej identyfikacji dla logistyków, 2020, 272 s.
63,00 zł

Molecki B. (red.)
Navigator 20. Rola samorządu w kształtowaniu transportu regionalnego w Polsce i w Europie, 2010, 192 s.
39,90 zł

Molecki B. (red.)
Navigator 23. Nowoczesne tramwaje w komunikacji miejskiej, 2014, 156 s.
49,50 zł

Śmiałko Z.
Navigator 21. Studium terminologiczne inżynierii bezpieczeństwa transportu, 2010, 60 s.
21,00 zł

Tubis A.
Metoda zarządzania ryzykiem operacyjnym w transporcie drogowym, 2018, 284 s.
44,00 zł

Matematyka i fizyka

Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. Część III. Elektryczność i magnetyzm, 1999, 224 s.
5,25 zł

Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. Część IV. Optyka, 1999, 244 s.
5,25 zł

Półprzewodniki i struktury półprzewodnikowe, 2002, 384 s.
29,40 zł

Brachmański S.
Wybrane zagadnienia oceny jakości transmisji sygnału mowy, 2015, 166 s.
30,00 zł

Czemplik A.
Dynamika układów. Wprowadzenia do modelowania, analizy i symulacji, 2021, 306 s.
45,00 zł

Galasiewicz Z.M.
Poznawanie świata. Z dziejów filozofii i fizyki, wyd. II poprawione i uzupełnione, 2005, 196 s.
17,85 zł

Głowacki T.
Pomiary geometrii w górnictwie, energetyce i ochronie środowiska, 2022, 216 s.
80,00 zł

Gonczarek R.
Teoria przejść fazowych. Wybrane zagadnienia, 2004, 120 s.
14,70 zł

Hałas A.
Technika próżni, 2017, 724 s.
150,00 zł

Jacak W.A., Krasnyj J., Jacak L., Gonczarek R.,
Dekoherencja orbitalnych i spinowych stopni swobody w kropkach kwantowych, 2009, 134 s.
24,15 zł

Jagoszewski E.
Wstęp do optyki inżynieryjnej, 2008, 356 s.
39,90 zł

Janicka L. (opr. )
Kurs korespondencyjny MATEMATYKA. Zbiór zadań 2009–2014, 2015, 182 s.
26,00 zł

Janicka L. (opr.)
Kurs korespondencyjny MATEMATYKA. Zbiór zadań 2004–2009, 2014, 140 s.
23,00 zł

Janicka L., Sztonyk P. (opr.)
Kurs korespondencyjny MATEMATYKA. Zbiór zadań 2014–2019, 2021, 246 s.
30,00 zł

Muciek A.
Wyznaczanie modeli matematycznych z danych eksperymentalnych, 2012, 280 s.
34,65 zł

Nowak J., Zając M.
Odwzorowanie w układach optycznych, wyd. II poprawione, 2013, 214 s.
30,45 zł

Nowak K., Pliński E.F.
Zarys teorii i techniki żyrotronu. Wybrane aspekty, 2022, 152 s.
40,00 zł

Opieliński K.
Postępy badań w inżynierii dźwięku i obrazu. Nowe trendy i zastosowani technologii dźwięku wielokanałowego oraz badania jakości dźwięku, 2021, 270 s.
70,00 zł

Płaczek-Popko E.
Spektroskopia defektów metastabilnych. Centra DX w Cd1–xMnxTe, 2004, 147 s.
16,80 zł

Podbielska H. (red.)
Optyka biomedyczna. Wybrane zagadnienia, 2011, 500 s.
49,35 zł

Podbielska H., Skrzek A. (red.)
Zastosowanie niskich temperatur w biomedycynie, 2012, 298 s.
42,00 zł

Polak A.G.
Pomiary pośrednie wykorzystujące techniki modelowania matematycznego w badaniach układu oddechowego, 2007, 188 s.
28,35 zł

Poprawski R., Salejda W.
Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. Część I. Zasady opracowania wyników pomiarów, wyd. VI, 2009, 114 s.
15,75 zł

Ratajczyk F.
Dwójłomność i polaryzacja optyczna, 2000, 234 s.
19,95 zł

Ratajczyk F.
Instrumenty optyczne, 2002, 206 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Ratajczyk F.
Instrumenty optyczne, wyd. II, 2005, 206 s.
19,95 zł

Trybuła S.
Statystyka matematyczna z elementami teorii decyzji, wyd. II poprawione, 2004, 268 s.
27,30 zł

Trybuła S., Radzik T.
Gry czasowe, 2003, 184 s.
16,80 zł

Trybuła S., Radzik T.
Gry wyboru momentów działania, 2010, 222 s.
31,50 zł

Wnuczak E.
Physik für Ingenieure / Fizyka dla inżynierów, t. 2/I, 2003, 114 s.
14,70 zł

Wodo W., Sulich A. (red.)
Proceedings of 16th Students Science Conference „Science is Our Universe”, 2018, 184 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Wodo W., Sulich A. (red.)
Proceedings of 17th Students Science Conference „Ocean of Knowledge”, 2019, 144 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Zając M.
Aberracje obiektywów hybrydowych, 2005, 130 s.
17,85 zł

Mechanika

2019 Additive Manufacturing Meeting. 3D Printing. International AM Users’ Conference. Proceedings Book, 2019
Publikacja bezpłatna, plik PDF
DOI: 10.5277/amm-2019-proceedings-book

Ambroszko W. (red.)
Układy mechatroniczne w pojazdach. Przykłady, 2013, 188 s.
29,40 zł

Andruszkiewicz A.
Badania przepływów ciekły metal-gaz w polu magnetycznym ultradźwiękową metodą echa, 2022, 140 s.
50,00 zł

Babiarz S., Dudek D.
Kronika awarii i katastrof maszyn podstawowych w polskim górnictwie odkrywkowym, 2007, 583 s.
63,00 zł

Bałchanowski J.
Przestrzenne mechanizmy równoległe. Analiza i synteza, 2016, 300 s.
40 zł

Bocian M.
Wybrane metody modelowania i identyfikacji złożonych układów dynamicznych, 2019, 162 s.
30,00 zł

Bolek W., Ślifirska E. (red.)
Ćwiczenia laboratoryjne z podstaw automatyki, 2001, 172 s.
14,70 zł

Burduk A.
Modelowanie systemów narzędziem oceny stabilności procesów produkcyjnych, 2013, 182 s.
30,45 zł

Capanidis D.
Mechanizm tarcia i zużywania wieloskładnikowych kompozytów na osnowie polioksymetylenu, 2013, 242 s.
37,80 zł

Cichosz P. (red.)
Techniki wytwarzania. Obróbka ubytkowa. Laboratorium, 2002, 139 s.
14,70 zł

Długosz T., Sikorska A., Wróbel R.
Protokoły komunikacyjne w pojazdach samochodowych, 2013, 88 s.
18,90 zł

Dudek D. (red.)
Strategia utrzymania w ruchu maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego o wysokim stopniu degradacji technicznej, 2014, 674 s.
82,95 zł

Dudziński W., Widanka K. (red.)
Ćwiczenia laboratoryjne z materiałoznawstwa, wyd. III, 2012, 364 s.
42,00 zł

Dybkowski M.
Estymacja prędkości kątowej w złożonych układach napędowych – zagadnienia wybrane, 2013, 246 s.
34,65 zł

Felisiak P.A.
Application of Dual Quaternions to Kinematics of Free-Floating Robots and its Practical Consequences, 2021, 88 s.
35,00 zł

Ferens W., Wach J.
CAD. Program AutoCAD 2D, 2012, 190 s.
36,75 zł

Filipiak J.
Wpływ stymulacji mechanicznej na właściwości regeneratu kostnego, 2013, 130 s.
24,15 zł

Gabryszewski Z.
Teoria sprężystości i plastyczności, 2001, 382 s.
24,15 zł

Gajewski J.B.
Electrostatic Induction in Two-Phase Gas-Solid Flow Measurements. 50 Years of a Measurement Method, 2010, 150 s.
27,30 zł

Gawliński M.
Lokalne warunki styku a opory tarcia elastomerowych wargowych pierścieni uszczelniających, 2004, 150 s.
18,90 zł

Gronostajski Z.
Badania stosowane w zaawansowanych procesach kształtowania plastycznego, 2003, 207 s.
26,25 zł

Grygier D.
Nanokrystalizacja cementytu w stalach perlitycznych stosowanych na druty kordowe do opon, 2017, 162 s.
31,00 zł

Iluk A.
Wybrane aspekty bezpieczeństwa biernego w pojazdach narażonych na eksplozje min, 2013, 234 s.
36,75 zł

Iwko J.
Modelowanie procesu uplastyczniania tworzyw polimerowych przy wtryskiwaniu, 2021, 156 s.
35,00 zł

Jamroziak K.
Identyfikacja własności materiałów w balistyce końcowej, 2013, 224 s.
31,50 zł

Janicka A.
Ocena toksyczności mikroatmosfery środowiska wnętrza pojazdu samochodowego, 2013, 142 s.
33,60 zł

Janicka A., Kolonek C., Walkowiak W.W.
Podstawy procesów termodynamicznych w silnikach spalinowych, 2013, 142 s.
27,30 zł

Janus A.
Kształtowanie struktury odlewów z austenitycznego żeliwa Ni-Mn-Cu, 2013, 178 s.
30,45 zł

Jaśniewicz Z.
Zbiór zadań ze statyki, wyd. V poprawione i uzupełnione, 2004, 293 s.
21,00 zł

Kaczmar J.W.
Wytwarzanie, właściwości i zastosowanie elementów z materiałów kompozytowych, 2013, 202 s.
29,40 zł

Kaczyński P., Rusiński E.
Ocena wytrzymałości połączeń punktowych w cienkościennych strukturach energochłonnych, 2014, 164 s.
45,00 zł

Kasprowicz M.
Badania hemodynamiki mózgowej na podstawie analizy pulsacji ciśnienia wewnątrzczaszkowego, ciśnienia tętniczego i przepływu krwi mózgowej, 2012, 78 s.
19,95 zł

Kaźmierczak A.
Wpływ stanu energetycznego warstwy wierzchniej elementów silnika spalinowego na zużycie i tarcie par trących, 2013, 230 s.
29,40 zł

Kaźmierczak A., Bielawski Ł.
Wybrane zagadnienia elektronicznych systemów wspomagania kierowcy w jeździe zautomatyzowanej, 2018, 210 s.
47,00 zł

Kędzia K.
Wyznacznik zmienności cyklu obciążenia wieloźródłowego hydrostatycznego układu napędowego, 2014, 164 s.
30,45 zł

Kollek W.
Podstawy projektowania napędów i sterowań hydraulicznych, 2004, 206 s.
19,95 zł

Kollek W., Osiński P.
Modelling and design of gear pumps, 2009, 131 s.
21,00 zł

Kopczyński A., Rusiński E.
Bezpieczeństwo bierne, pochłanianie energii przez profile cienkościenne, 2010, 196 s.
49,35 zł

Kowalski A.
Metodyka planowania efektywności wydobycia urobku w komorowo-filarowych systemach eksploatacji, 2019, 238 s.
50,00 zł

Koziołek S.
Inżynieria Wynalazczości. Metodologia projektowania innowacyjnych systemów technicznych, 2019, 132 s.
45,00 zł

Krawiec S.
Kompozycje smarów plastycznych i stałych w procesie tarcia stalowych węzłów maszyn, 2011, 146 s.
27,30 zł

Krzyżanowski J.
Wprowadzenie do elastycznych systemów wytwórczych, 2005, 248 s.
24,15 zł

Kulczyk J., Winter J.
Śródlądowy transport wodny, 2003, 390 s.
32,55 zł

Kulisiewicz M., Lesiuk G., Piesiak S. (red.)
Dynamika układów mechanicznych w zadaniach technicznych. Część II. Podstawy dynamiki układów dyskretnych, 2019, 248 s.
49,00 zł

Kulisiewicz M., Piesiak S.
Dynamika układów mechanicznych w zadaniach technicznych. Część I. Podstawy kinematyki, 2002, 198 s.
12,60 zł

Kurzynowski T.
Metoda projektowania i implementacji technologii selektywnej laserowej mikrometalurgii proszków, 2019, 188 s.
42,00 zł

Kwaśniowski S., Zając P.
Navigator 24. Podstawy automatycznej identyfikacji dla logistyków, 2020, 272 s.
63,00 zł

Lawrowski Z.
Bezobsługowe łożyska ślizgowe, 2001, 114 s.
12,60 zł

Łatka L.
Powłoki natryskiwane plazmowo z zawiesin szkieł bioaktywnych oraz stabilizowanego tlenku cyrkonu, 2019, 196 s.
54,50 zł

Mieczyński M.
Egzergia w termodynamice. Teoria i zastosowania, 2013, 164 s.
27,30 zł

Miernik M.
Skrawalność metali. Metody określania i prognozowania, 2000, 200 s.
18,90 zł, cena promocyjna: 13,23 zł

Mikulczyński T. (red.)
Laboratorium podstaw automatyki i automatyzacji, 2005, 236 s.
25,00 zł, cena promocyjna: 21,00 zł

Miller R.
Waste Gases Oxidation, 2010, 112 s.
24,15 zł

Mirski Z.
Spajanie węglików spiekanych ze stalą, 2011, 370 s.
45,15 zł

Mirski Z. (red.)
Technologia i badanie materiałów inżynierskich – Laboratorium, wyd. II poprawione, 2017, 188 s.
29,00 zł

Młyńczak M.
Metodyka badań eksploatacyjnych obiektów mechanicznych, 2012, 204 s.
36,75 zł

Molecki B. (red.)
Navigator 20. Rola samorządu w kształtowaniu transportu regionalnego w Polsce i w Europie, 2010, 192 s.
39,90 zł

Molecki B. (red.)
Navigator 23. Nowoczesne tramwaje w komunikacji miejskiej, 2014, 156 s.
49,50 zł

Naplocha K.
Materiały kompozytowe umacniane preformami wytworzonymi w procesie wysokotemperaturowej syntezy w polu mikrofalowym, 2013, 164 s.
29,40 zł

Nowak D.
Prognozowanie parametrów nagrzewania mikrofalowego mas formierskich i rdzeniowych, 2018, 128 s.
43,00 zł

Nowak-Woźny D.
Rola defektów sieciowych oraz zmian zachodzących na poziomie mikrostruktury w kształtowaniu właściwości mechanicznych materiałów monokrystalicznych, polikrystalicznych i ceramicznych, 2007, 166 s.
18,90 zł

Nowakowski T.
Niezawodność systemów logistycznych, 2011, 212 s.
29,40 zł

Osiński P.
Pompy zębate o obniżonym poziomie emisji hałasu, 2017, 196 s.
40,00 zł

Osiński P.
Wysokociśnieniowe i niskopulsacyjne pompy zębate o zazębieniu zewnętrznym, 2013, 200 s.
30,45 zł

Osiński P.
Wysokosprawnościowe pompy zębate, 2019, 212 s.
69,00 zł

Paszkowski M.
Przepływy smarów plastycznych w układach smarowniczych i węzłach tarcia. Wybrane zagadnienia, 2017, 126 s.
33,00 zł

Pezowicz C.
Biomechanika krążka międzykręgowego – ocena przeciążeń oraz skutków wprowadzenia implantów, 2008, 114 s.
16,80 zł

Pezowicz C. (red.)
Wybrane zagadnienia budowy i eksploatacji maszyn, 2016, 160 s.
34,00 zł

Pihowicz W.
Wybrane zagadnienia inżynierii bezpieczeństwa technicznego – procedura wykrywania miejsc niebezpiecznych w podzespołach krytycznych obiektów technicznych, 2005, 66 s.
10,50 zł

Przystupa F.W.
Diagnozer w systemie technicznym od ontologii i aksjologii do praktyki, 2010, 542 s.
63,00 zł

Rechul Z., Ziaja J., Żuchowski R. (red.)
Laboratorium wytrzymałości materiałów, 2001, 314 s.
28,35 zł

Rusiński E. (red.)
Ocena stanu technicznego maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego, 2015, 314 s.
45,50 zł

Rusiński E., Czmochowski J., Smolnicki T.
Zaawansowana metoda elementów skończonych w konstrukcjach nośnych, 2000, 444 s.
37,80 zł

Ruta P.
Zastosowanie wielomianów Czebyszewa w dynamice dźwigarów o zmiennych parametrach geometrycznych i mechanicznych, 2007, 234 s.
35,70 zł

Rydzak F., Chlebus E.
Dynamic model based Resilience Analysis in production systems, 2008, 168 s.
26,25 zł

Sitnik L.
Filtracja, 2021, 92 s.
30,00 zł

Ślifirska E. (red.)
Laboratorium sterowania procesami dyskretnymi, 1998, 114 s.
12,60 zł

Śmiałko Z.
Navigator 21. Studium terminologiczne inżynierii bezpieczeństwa transportu, 2010, 60 s.
21,00 zł

Smolnicki T.
Wielkogabarytowe toczne węzły obrotowe. Zagadnienia globalne i lokalne, 2013, 476 s.
47,25 zł

Sokolski M.
Podstawy syntezy charakterystyk młotów hydraulicznych, 2013, 190 s.
31,50 zł

Śródka W.
Model biomechaniczny ludzkiej gałki ocznej, 2010, 242 s.
39,90 zł

Sroka Z.J.
Wybrane zagadnienia teorii tłokowych silników spalinowych w aspekcie zmian objętości skokowej, 2013, 136 s.
26,25 zł

Struś M.S.
Ocena wpływu biopaliw na wybrane właściwości eksploatacyjne silników o zapłonie samoczynnym, 2012, 144 s.
27,30 zł

Szata M.
Modelowanie wybranych procesów mechaniki pękania i zmęczenia materiałów z wykorzystaniem analizy wymiarowej, 2013, 106 s.
21,00 zł

Tomczuk K.
Algorytmiczna kompensacja dynamicznych właściwości wybranych przyrządów pomiarowych, 2013, 88 s.
19,95 zł

Werbińska-Wojciechowska S.
Modele utrzymania systemów technicznych w aspekcie koncepcji opóźnień czasowych, 2018, 218 s.
37,00 zł

Wieleba W.
Bezobsługowe łożyska ślizgowe z polimerów termoplastycznych, 2013, 274 s.
37,80 zł

Witkowski C.
Zbiór zadań z mechaniki. Część I. Kinematyka, 1999, 176 s.
17,85 zł

Witkowski C.
Zbiór zadań z mechaniki. Część II. Dynamika, 2003, 245 s.
18,90 zł

Witkowski C.
Zbiór zadań z mechaniki. Część III. Elementy dynamiki i mechaniki analitycznej, 2006, 243 s.
25,20 zł

Wodo W., Sulich A. (red.)
Proceedings of 16th Students Science Conference „Science is Our Universe”, 2018, 184 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Wodo W., Sulich A. (red.)
Proceedings of 17th Students Science Conference „Ocean of Knowledge”, 2019, 144 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Zaborski S.
Obróbka elektrochemiczno-ścierna. Podstawy i zastosowania, 2007, 402 s.
44,10 zł

Żebrowski H. (red.)
Techniki wytwarzania. Obróbka wiórowa, ścierna, erozyjna, 2004, 429 s.
30,45 zł

Zieliński A.
Wybrane zagadnienia z mechaniki płynów, 2011, 294 s.
35,00 zł

Żuchowski R.
Wytrzymałość materiałów, wyd. II poprawione, 1998, 264 s.
19,95 zł

Nauki społeczne

Przedsiębiorstwa i instytucje w warunkach zmieniającego się otoczenia, cz. II, 2006, 232 s.
28,35 zł

Kordas J.
Wydarzenia 31 sierpnia 1982 r. na Dolnym Śląsku. Geneza, przebieg, skutki, 2010, 220 s.
36,75 zł

Machnacz J., Małek M., Serafin K. (red.)
Człowiek wobec wyzwań rozwoju technologicznego, 2011, 304 s.
34,65 zł

Madejski P. (red.)
Wielość form dyskursów poznawczych, 2004, 164 s.
18,90 zł

Mańczyk A.
Komunikacja myśli, 2001, 212 s.
15,75 zł

Miodek M. (red.)
Dialog w Unii Europejskiej. Scenariusze zajęć dydaktycznych z zakresu komunikacji, mediacji, stereotypów i przeciwdziałania dezinformacji, 2022, 160 s.
30,00 zł
Druk na zamówienie

Serafin K.
Doświadczenie i urzeczywistnienie wartości w ujęciu Józefa Tischnera. Studium z antropologii filozoficznej, 2010, 242 s.
36,75 zł

Sikora M. (red.)
Człowiek między filozofią a teologią, 2009, 214 s.
27,30 zł

Sikora M. (red.)
Realizm wobec wyzwań antyrealizmu. Multidyscyplinarny przegląd stanowisk, 2011, 252 s.
31,50 zł

Tabernacka M., Kusiak-Winter R., Krakowska M., Knauber A., Reinhard E., Miodek M., Tracz-Molasy A.
Europa, dialog i perspektywy młodych ludzi w zwierciadle wyników badań prowadzonych w projekcie GANESA, 2022, 176 s.
60 zł
Druk na zamówienie

Wadowski J.
Encyklika FIDES ET RATIO a świat współczesny, 2010, 194 s.
29,40 zł

Ochrona i inżynieria środowiska

Bac-Bronowicz J., Uciechowska-Grakowicz A. (red.)
System ewaluacji usług ekosystemowych zieleni miejskiej. Geoportal 3D Seko Z z interaktywnym modelem miasta, 2022, 174 s.
--- zł

Bryjak M., Majewska-Nowak K., Kabsch-Korbutowicz M. (red.)
The impact of membrane technology to human life, 2006, 152 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Bujak J.W.
Odzysk ciepła w procesie termicznej utylizacji odpadów medycznych, 2010, 128 s.
21,00 zł

Dudkiewicz E.
Wielokryterialna ocena systemu odzysku ciepła odpadowego z promienników gazowych, 2021, 218 s.
70,00 zł

Gaj K., Kuropka J. (red.)
Powietrze atmosferyczne. Jakość – zagrożenia – ochrona, 2016, 336 s.
42,00 zł

Głowacki T.
Pomiary geometrii w górnictwie, energetyce i ochronie środowiska, 2022, 216 s.
80,00 zł

Hotloś H., Mielcarzewicz E.
Warunki i ocena niezawodności działania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenach górniczych, 2011, 84 s.
16,80 zł

Jedlikowski A.
Modelowanie wymienników do odzyskiwania ciepła w systemach wentylacyjnych, 2021, 306 s.
100,00 zł

Jurasz J.
Ocena czasowej i przestrzennej komplementarności zasobów energii wód płynących, wiatru i promieniowania słonecznego w kontekście zapotrzebowania na energię elektryczną. Studium przypadku zlewni Nysy Kłodzkiej na obszarze powiatu kłodzkiego, 2023
--- zł

Kaźmierczak B.
Prognozy zmian maksymalnych wysokości opadów deszczowych we Wrocławiu, 2019, 138 s.
40,00 zł
Seria: Prace Naukowe Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej

Kaźmierczak B., Kotowski A.
Weryfikacja przepustowości kanalizacji deszczowej w modelowaniu hydrodynamicznym, 2012, 144 s.
26,25 zł

Kołwzan B., Adamiak W., Grabas K., Pawełczyk A.
Introduction to environmental microbiology, 2006, 112 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Kołwzan B., Adamiak W., Grabas K., Pawełczyk A.
Podstawy mikrobiologii w ochronie środowiska, wyd. II poprawione, 2006, 117 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Kowalski T.
Wykorzystanie i oczyszczanie wód zanieczyszczonych, 2007, 208 s.
28,35 zł

Krzyżyńska R.
Zintegrowane oczyszczanie spalin z SO2, NOx i Hg w układach mokrego odsiarczania spalin, 2012, 140 s.
26,25 zł

Kuropka J.
Oczyszczanie gazów odlotowych z zanieczyszczeń gazowych. Obliczenia, tabele, materiały pomocnicze, wyd. II, 1996, 206 s.
15,75 zł

Kuropka J.
Technologie oczyszczania gazów z dwutlenku siarki i tlenków azotu, 2012, 200 s.
34,65 zł

Kuropka J. (red.)
Oczyszczanie gazów. Laboratorium, 2000, 202 s.
19,95 zł

Kuropka J., Gaj K., Sówka I. (red.)
Aktualne problemy w inżynierii i ochronie atmosfery, 2018, 238 s.
46,00 zł

Kutyłowska M.
Metody regresyjne i klasyfikacyjne w analizie i ocenie poziomu awaryjności przewodów wodociągowych, 2019, 192 s.
42,00 zł
Seria: Prace Naukowe Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej

Maciejewska M.
Analiza danych w czujnikowych pomiarach zanieczyszczeń powietrza, 2012, 214 s.
34,65 zł

Malinowski P.
Modelowanie hydrotermiczne i optymalizacja systemów zaopatrzenia w ciepło, 2009, 240 s.
30,45 zł

Misiak H. (red.)
Dolnośląski Dom Energooszczędny, 2011
27,30 zł, płyta CD
materiały konferencyjne

Mołczan M.
Parametry procesu wymiany anionowej na proszkowych adsorbentach magnetycznych jako narzędzie kontroli usuwania naturalnych substancji organicznych z wody, 2019, 304 s.
48,00 zł
Seria: Prace Naukowe Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej

Nowakowska M., Kotowski A.
Metodyka i zasady modelowania odwodnień terenów zurbanizowanych, 2017, 120 s.
25,00 zł

Pawlaczyk-Szpilowa M.
Biologia i ekologia, 1997, 388 s.
23,10 zł

Pełech A.
Wentylacja i klimatyzacja. Podstawy, wyd. IV, 2013, 762 s.
84,00 zł

Pełech A., Szczęśniak S.
Wentylacja i klimatyzacja. Zadania z rozwiązaniami i komentarzami, 2012, 286 s.
55,00 zł

Rybak J.
Wykorzystanie właściwości kumulacyjnych sieci pajęczych do indykacji i ewaluacji zanieczyszczeń komunikacyjnych powietrza, 2014, 178 s.
31,00 zł

Sówka I., Gaj K., Miller U. (red.)
Aktualne trendy w ochronie powietrza i klimatu – kontrola, monitoring, prognozowanie i ograniczanie emisji, 2020, 152 s.
25,00 zł

Sówka J.
Metody identyfikacji odorotwórczych gazów emitowanych z obiektów przemysłowych, 2011, 90 s.
19,95 zł

Świerczok A.
Podwyższenie skuteczności odpylania cząstek drobnych w elektrofiltrach przez zmiany konstrukcyjne elektrod ulotowych, 2017, 116 s.
21,00 zł

Szlachta M.
Nanomateriały węglowe w usuwaniu syntetycznych barwników organicznych z wód, 2022, 162 s.
25,00 zł

Traczewska T.
Biologiczne metody oceny skażeń środowiska, 2011, 216 s.
34,65 zł

Traczewska T.M. (red.)
Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska, 2011, 440 s.
69,30 zł

Urbanowska A.
Oczyszczanie ciekłej frakcji pofermentu pochodzenia komunalnego z wykorzystaniem zintegrowanych procesów membranowych, 2022, 180 s.
50,00 zł

Wartalska K.E., Kotowski A.
Metodyka tworzenia wzorców opadów do modelowania odwodnień terenów, 2020, 154 s.
30,00 zł
Seria: Prace Naukowe Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej

Wdowikowski M., Kaźmierczak B., Kotowski A.
Probabilistyczne modelowanie deszczów maksymalnych na przykładzie dorzecza Górnej i Środkowej Odry, 2021, 140 s.
45,00 zł
Seria: Prace Naukowe Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej

Wodo W., Sulich A. (red.)
Proceedings of 16th Students Science Conference „Science is Our Universe”, 2018, 184 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Wodo W., Sulich A. (red.)
Proceedings of 17th Students Science Conference „Ocean of Knowledge”, 2019, 144 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Wolf-Baca M.
Sezonowa zmienność migracji genów oporności na antybiotyki i struktur bakteryjnych w biofilmie na kolejnych etapach oczyszczania wody przeznaczonej do spożycia, 2023
--- zł

Wolska M.
Usuwanie substancji biogennych w technologii oczyszczania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 2015, 110 s.
23,00 zł

Wolska M., Urbanowska A.
Projektowanie zakładów oczyszczania wody, 2019, 176 s.
34,00 zł

Wolska M., Urbanowska A.
Projektowanie zakładów oczyszczania wody, wyd. II popr. i uzup., 2020, 176 s.
40,00 zł

Zieliński S.
Skażenia chemiczne w środowisku, wyd. II poprawione i uzupełnione, 2007, 188 s.
19,95 zł

Publikacje elektroniczne

2019 Additive Manufacturing Meeting. 3D Printing. International AM Users’ Conference. Proceedings Book, 2019
Publikacja bezpłatna, plik PDF
DOI: 10.5277/amm-2019-proceedings-book

Kształcenie wielojęzyczne, interkulturowe i integrujące w szkole wyższej. XV Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej, 2015
21,00 zł, płyta CD

Shapes of Logic. Everything Can Be Automated, 2018, 136 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Baborska-Narożny M. (red.)
Węglem i nie węglem. Ogrzewanie kamienic: perspektywa mieszkańców i scenariusze zmian. Rzeczywiste koszty, zużycie energii i warunki korzystania z różnych systemów ogrzewania, 2020, 165 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Bryjak M., Majewska-Nowak K., Kabsch-Korbutowicz M. (red.)
The impact of membrane technology to human life, 2006, 152 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Brzezicki M.
Spostrzeganie przezroczystości w architekturze współczesnej. Aspekty wizualne i kognitywne, 2014, 275 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Drapella-Hermansdorfer A., Mycak O., Surma M. (red.)
Krajobrazy Europy. Krajobraz jako wyraz idei i wartości, 2019, 146 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Drapella-Hermansdorfer A., Mycak O., Surma M. (red.)
Krajobrazy Europy. Krajobraz Wrocławia jako dzieło, 2019, 102 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Horn P.
Zrównoważony rozwój w procesie kształtowania współczesnego osiedla. Idee, przykłady, 2019, 306 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF
DOI: 10.37190/PHorn2019

Hryncewicz-Lamber G., Lamber M. (red.)
Etyka w praktyce architektonicznej. Projektant, przestrzeń i miejsce, 2016
21,00 zł, płyta CD

Kołwzan B., Adamiak W., Grabas K., Pawełczyk A.
Introduction to environmental microbiology, 2006, 112 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Kołwzan B., Adamiak W., Grabas K., Pawełczyk A.
Podstawy mikrobiologii w ochronie środowiska, wyd. II poprawione, 2006, 117 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Łużyniecka E. (red.)
Dziedzictwo architektoniczne. Badania oraz adaptacje budowli sakralnych i obronnych, 2019, 124 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF
W sprzedaży dostępna wersja drukowana.

Łużyniecka E. (red.)
Dziedzictwo architektoniczne. Badania podstawowe i ich dokumentowanie, 2018, 142 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF
W sprzedaży dostępna wersja drukowana.

Łużyniecka E. (red.)
Dziedzictwo architektoniczne. Rekonstrukcje i badania obiektów zabytkowych, 2017, 243 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF
W sprzedaży dostępna wersja drukowana.

Łużyniecka E. (red.)
Dziedzictwo architektoniczne. Restauracje i adaptacje zabytków, 2018, 109 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF
W sprzedaży dostępna wersja drukowana.

Łużyniecka E. (red.)
Dziedzictwo architektoniczne. W kręgu świata przyrodniczego i budowli miejskich, 2019, 73 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF
W sprzedaży dostępna wersja drukowana.

Łużyniecka E. (red.)
Dziedzictwo architektoniczne. Z badań i konserwacji dachów, posadzek oraz ścian ceglanych, 2019, 74 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF
W sprzedaży dostępna wersja drukowana.

Masztalski R. (red.)
Współczesne funkcje handlowe w wybranych małych miastach województwa dolnośląskiego, 2014
23,10 zł, płyta CD

Michalski M.
Gematria, geometria i inne fenomeny w architekturze judaizmu, 2020, 329 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF
W sprzedaży dostępna wersja drukowana

Misiak H. (red.)
Dolnośląski Dom Energooszczędny, 2011
27,30 zł, płyta CD
materiały konferencyjne

Nowakowski P.
Architektura i ergonomia kuchni domowych na tle ewolucji zwyczajów kulinarnych, 2015, 328 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF
W sprzedaży dostępna wersja drukowana

Nowobilski T., Szóstak M.
BIM dla projektanta. Podstawy modelowania w Autodesk Revit. Poziom I
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Ratajczyk F.
Instrumenty optyczne, 2002, 206 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Wiszniowski J. (red.)
Reintegracja osiedli. Z cyklu Krajobrazy XXI wieku, 2014
19,95 zł, płyta CD

Wodo W., Stygar D., Winiarska K.
Bezpieczeństwo systemów bankowości elektronicznej i mobilnej w Polsce. Badania użytkowników 2019, 2019, 54 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF
DOI: 10.37190/WSW_BU2019

Wodo W., Sulich A. (red.)
Proceedings of 16th Students Science Conference „Science is Our Universe”, 2018, 184 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Wodo W., Sulich A. (red.)
Proceedings of 17th Students Science Conference „Ocean of Knowledge”, 2019, 144 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Termoenergetyka

Białko B.
Termodynamiczne aspekty stosowalności mieszaniny węglowodorów nasyconych do realizacji obiegów lewobieżnych, 2019, 120 s.
21,00 zł

Białko B., Królicki Z., Zajączkowski B.
Termodynamiczne podstawy obiegów chłodniczych i kriogenicznych, 2016, 264 s.
39,90 zł

Bolek W., Wiśniewski T.
Linearyzacja przez sprzężenie zwrotne w syntezie algorytmów regulacji dla obiektów termoenergetycznych, 2006, 164 s.
18,90 zł

Danielewicz J., Gołecki K.
Podstawy projektowania niskotemperaturowych kotłowni wodnych z zastosowaniem kotłów DeDietrich i Schäfer Interdomo, 2000, 52 s.
5,25 zł

Fydrych J., Jeżowiecka-Kabsch K., Szewczyk H.
Pulsujące przepływy cieczy przez przewód z nagłym rozszerzeniem, 2003, 104 s.
12,00 zł

Gnutek Z.
Gazowe objętościowe maszyny energetyczne. Podstawy, 2004, 256 s.
23,10 zł

Gnutek Z., Kordylewski W.
Maszynoznawstwo energetyczne, 2003, 445 s.
28,35 zł

Kalinowski E.
Przekazywanie ciepła i wymienniki, 1995, 320 s.
10,50 zł

Karcz H.
Kinetyka spalania węgla. Tom I, 2022, 198 s.
50,00 zł

Karcz H.
Kinetyka spalania węgla. Tom II, 2022, 403 s.
140,00 zł

Karcz H.
Kinetyka spalania węgla. Tom III, 2022, 493 s.
110,00 zł

Kasperski J.
Wybrane zagadnienia pracy strumieniowych urządzeń chłodniczych z uwzględnieniem sił grawitacji, 2010, 112 s.
15,75 zł

Kolasiński P.
Układy Organic Rankine Cycle (ORC) małej i średniej mocy wykorzystujące rozprężarki wyporowe, 2021, 201 s.
40,00 zł

Królicki Z.
Termodynamiczne podstawy obniżania temperatury, 2006, 456 s.
39,90 zł

Kudela H.
Matematyczne wprowadzenie do mechaniki płynów, 2016, 270 s.
42,00 zł

Lichota J.
Neuronowe sterowanie obiektami termoenergetycznymi, 2013, 144 s.
26,25 zł

Mazur M., Teisseyre M.
Zasilanie palników pyłowych kotła energetycznego. Zagadnienia podstawowe, 2008, 208 s.
25,20 zł

Mieczyński M.
Istota symetrii termodynamiki klasycznej i współczesnej, wyd. II uzupełnione, 2003, 203 s.
18,90 zł

Misiak H. (red.)
Dolnośląski Dom Energooszczędny, 2011
27,30 zł, płyta CD
materiały konferencyjne

Skoczylas A.
Przenoszenie ciepła, 1999, 288 s.
26,25 zł, cena promocyjna: 18,38 zł

Skoczylas A.
Zastosowanie aparatów cienkowarstewkowych jako wymienników masy, 2004, 171 s.
16,80 zł

Skoczylas A., Dziak J.
Procesy cieplne w inżynierii chemicznej, 2015, 344 s.
40,00 zł

Stańda J., Górecki J., Andruszkiewicz A.
Badanie maszyn i urządzeń energetycznych, 2004, 216 s.
22,05 zł

Szafran R.
Podstawy procesów energetycznych, wyd. II zmienione, 1997, 288 s.
19,95 zł

Szafran R.
Zbiór zadań z podstaw procesów energetycznych, 1998, 172 s.
16,80 zł

Szulc P.
Modelowanie procesów cieplno-przepływowych towarzyszących pracy kotła energetycznego, 2017, 110 s.
20,00 zł

Werszko D.
Wybrane zagadnienia z techniki cieplnej, wyd. III, 2003, 294 s.
23,10 zł

Wiśniewski T.
Zaawansowane metody syntezy układów regulacji bloku energetycznego, 2011, 144 s.
19,95 zł

Wójs K.
Kawitacja w cieczach o różnych właściwościach reologicznych, 2004, 193 s.
19,95 zł

Czasopisma

Acta of Bioengineering and Biomechanics

W sprzedaży dostępne są następujące numery pisma:

2017

Vol. 19, No. 1, 2017, 29,00 zł
Vol. 19, No. 2, 2017, 29,00 zł
Vol. 19, No. 3, 2017, 29,00 zł
Vol. 19, No. 4, 2017, 29,00 zł

2018

Vol. 20, No. 1, 2018, 32,00 zł
Vol. 20, No. 2, 2018, 32,00 zł
Vol. 20, No. 3, 2018, 32,00 zł
Vol. 20, No. 4, 2018, 32,00 zł

2019

Vol. 21, No. 1, 2019, 34,00 zł
Vol. 21, No. 2, 2019, 34,00 zł
Vol. 21, No. 3, 2019, 34,00 zł
Vol. 21, No. 4, 2019, 34,00 zł

2020

Vol. 22, No. 1, 2020, 35,00 zł
Vol. 22, No. 2, 2020, 35,00 zł
Vol. 22, No. 3, 2020, 35,00 zł
Vol. 22, No. 4, 2020, 35,00 zł

2021

Vol. 23, No. 1, 2021, 38,00 zł
Vol. 23, No. 2, 2021, 38,00 zł
Vol. 23, No. 3, 2021, 38,00 zł
Vol. 23, No. 4, 2021, 38,00 zł

2022

Vol. 24, No. 1, 2022, 41,00 zł
Vol. 24, No. 2, 2022, 41,00 zł

Architectus

W sprzedaży dostępne są następujące numery pisma:

2017

1(49)/2017, 42,00 zł
2(50)/2017, 42,00 zł
3(51)/2017, 42,00 zł
4(52)/2017, 42,00 zł

2018

1(53)/2018, 42,00 zł
2(54)/2018, 42,00 zł
4(56)/2018, 42,00 zł

2019

1(57)/2019, 44,00 zł
2(58)/2019, 44,00 zł
3(59)/2019, 44,00 zł
4(60)/2019, 44,00 zł

2020

1(61)/2020, 45,00 zł
2(62)/2020, 45,00 zł
4(64)/2020, 45,00 zł

2021

1(65)/2021, 48,00 zł
2(66)/2021, 48,00 zł

e-Informatica

W sprzedaży dostępne są następujące numery pisma:

2017

Vol. 11, issue 1/2017, 29,00 zł

2018

Vol. 12, issue 1/2018, 29,00 zł

2019

Vol. 13, issue 1/2019, 38,00 zł

2020

Vol. 14, issue 1/2020, 39,00 zł

2021

Vol. 15, issue 1/2021, 42,00 zł

2022

Vol. 165, issue 1/2022, 43,00 zł

Environment Protection Engineering

W sprzedaży dostępne są następujące numery pisma:

2019

3/2019, 34,00 zł
4/2019, 34,00 zł

2020

1/2020, 35,00 zł
2/2020, 35,00 zł
3/2020, 35,00 zł
4/2020, 35,00 zł

2021

1/2021, 38,00 zł
2/2021, 38,00 zł
3/2021, 38,00 zł
4/2021, 38,00 zł

2022

1/2022, 39,00 zł
2/2022, 39,00 zł
3/2022, 39,00 zł
4/2022, 39,00 zł

Operations Research and Decisions

W sprzedaży dostępne są następujące numery pisma:

2017

Vol. 27, 1/2017, 31,00 zł
Vol. 27, 2/2017, 31,00 zł
Vol. 27, 3/2017, 31,00 zł
Vol. 27, 4/2017, 31,00 zł

2018

Vol. 28, 1/2018, 31,00 zł
Vol. 28, 2/2018, 31,00 zł
Vol. 28, 3/2018, 31,00 zł
Vol. 28, 4/2018, 31,00 zł

2019

Vol. 29, 1/2019, 33,00 zł
Vol. 29, 2/2019, 33,00 zł
Vol. 29, 3/2019, 33,00 zł
Vol. 29, 4/2019, 33,00 zł

2020

Vol. 30, 1/2020, 34,00 zł
Vol. 30, 2/2020, 34,00 zł
Vol. 30, 3/2020, 34,00 zł
Vol. 30, 4/2020, 34,00 zł

2021

Vol. 31, 1/2021, 37,00 zł
Vol. 31, 2/2021, 37,00 zł
Vol. 31, 3/2021, 37,00 zł
Vol. 31, 4/2021, 37,00 zł

Od 2022 r. pismo jest wydawane wyłącznie w wersji elektronicznej.

Power Electronics and Drives

W sprzedaży dostępne są następujące numery pisma:

2017

Vol. 2(37), No. 1/2017, 35,00 zł
Vol. 2(37), No. 2/2017, 35,00 zł

Probability and Mathematical Statistics

Czasopismo jest dostępne wyłącznie w prenumeracie.