Katalog wydawnictw / Oferta

LEGENDA
Promocje Zapowiedzi Nakład wyczerpany

Architektura i urbanistyka

Schola architecturae. Budynki szkół architektury, 2005, 236 s.
27 zł

Shapes of Logic. Everything Can Be Automated, 2018, 136 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Baborska-Narożny M. (red.)
Węglem i nie węglem. Ogrzewanie kamienic: perspektywa mieszkańców i scenariusze zmian. Rzeczywiste koszty, zużycie energii i warunki korzystania z różnych systemów ogrzewania, 2020, 165 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Bać A.
Zrównoważenie w architekturze. Od idei do realizacji na tle doświadczeń kanadyjskich, 2016, 166 s.
63 zł
Wydrukowano na niebielonym papierze z recyklingu

Bać Z. (ed.)
Theory of Habitat: the Contemporary Context, 2019, 450 s.
55 zł

Bać Z. (red.)
Habitaty – architektura socjalna, 2014, 536 s.
69 zł

Bać Z. (red.)
Habitaty bezpieczne. Habitaty 2006, 2006, 342 s.
35,70 zł

Bać Z. (red.)
Habitaty: mój piękny habitat, 2016, 408 s.
40 zł

Bać Z. (red.)
Habitaty: reaktywacja małych społeczności lokalnych, 2016, 666 s.
71 zł

Bagiński E. (red)
Wybrane wyniki badań nad miejską siecią osadniczą Dolnego Śląska, 2004, 192 s.
18,90 zł

Bagiński E., Damurski Ł.
Wizerunek Wrocławia, 2009, 143 s.
32 zł

Balińska G., Baliński J.A.
Młyny Ziemi Łomżyńskiej, 2003, 300 s.
31 zł

Balińska G.M., Baliński J.A., Balińska D.
Krajobraz z koleją. Drogi żelazne Wielkopolski, 2011, 440 s.
99 zł
Ostatnie dwa egzemplarze; lekko uszkodzony grzbiet

Belof M.
Teoria a praktyka planowania regionalnego. Doświadczenia polskie w planowaniu przestrzennym po 1998 r., 2013, 234 s.
39,90 zł

Biesiekierski T., Suchodolski J., Trocka-Leszczyńska E.
Architektura na obszarze Sudetów, 1999, 480 s.
60 zł

Bocheński S. (red.)
Projektowanie architektury na terenach o szczególnych walorach krajobrazowych i uzdrowiskowych, 2012, 310 s.
46 zł

Bogaczyk T., Romaszkiewicz-Białas T.
13 wykładów z geometrii wykreślnej, wyd. IX, 2014, 210 s.
45 zł

Brzezicki M.
Spostrzeganie przezroczystości w architekturze współczesnej. Aspekty wizualne i kognitywne, 2014, 275 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Brzezowski W., Jagiełło M.
Ogrody na Śląsku. Barok, t. II, 2017, 470 s.
120 zł
Oprawa twarda

Chorowska M., Różycka-Rozpędowska E. (red.)
Nie tylko zamki, 2005, 596 s.
58 zł
Oprawa twarda

Cisek E.
Norweska architektura i rzeźba wobec natury, 2017, 378 s.
48 zł

Czerner R., Lasota C.
Blok ratuszowy w Świdnicy do połowy XVI w., 1997, 148 s.
13 zł

Damurski Ł.
Re-miasto. Scenariusze rozwoju urbanizacji w XXI w., 2016, 188 s.
28 zł

Damurski Ł. (red.)
Model lokalnego centrum usługowego jako narzędzie kształtowania spójności terytorialnej obszarów miejskich, 2020, 279 s.
56 zł

Dobesz J.L.
Dom polski, 2008, 278 s.
37 zł

Dobesz J.L.
Wrocławska architektura spod znaku swastyki na tle budownictwa III Rzeszy, wyd. II uzupełnione, 2005, 256 s.
53 zł
Wznowienie

Dobesz J.L., Gryglewska A., Rudnicka-Bogusz M. (red.)
Nie tylko trony. Księga Jubileuszowa ofiarowana profesorowi Ernestowi Niemczykowi, 2012, 420 s.
91 zł
Oprawa twarda

Drapella-Hermansdorfer A.
Idea jedności w architekturze, 1998, 208 s.
10,50 zł

Drapella-Hermansdorfer A., Mycak O., Surma M. (red.)
Krajobrazy Europy. Krajobraz jako wyraz idei i wartości, 2019, 146 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Drapella-Hermansdorfer A., Mycak O., Surma M. (red.)
Krajobrazy Europy. Krajobraz Wrocławia jako dzieło, 2019, 102 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Dubel K.
Rola ocen oddziaływania na środowisko w systemie planowania przestrzennego, 2006, 69 s.
11 zł

Dziedzic T.
Architektura Kaplicy Totmesa I w Deir el-Bahari, 2020, 118 s.
70 zł

Dziubiński D., Rumińska A. (red.)
Przestrzeń publiczna Wrocławia, 2016, 208 s.
35 zł

Galantowicz B.
Rozwiązania urbanistyczne barokowych zespołów budowli jezuickich na Śląsku a problem akomodacji w działalności misyjnej jezuitów na przykładzie Kłodzka, Nysy, Legnicy i Wrocławia, 1997, 136 s.
15 zł

Gerber P.
Ochrona i modernizacja zabytkowych szpitali, 2019, 132 s.
140 zł (180 zł - Oprawa twarda szyta ręcznie, 4 egzemplarze)

Gomółka J.
Wstęp do projektowania architektonicznego, czyli o architekturze wykładów piętnaście, 2021, 306 s.
115 zł

Grodzka E.
Profesor Edmund Małachowicz. Architekt i konserwator. Autentyczność i wiarygodność zabytku architektury, 2020, 248 s.
95 zł

Gronostajska B.E.
Kształtowanie środowiska mieszkaniowego dla seniorów, 2016, 218 s.
89 zł

Horn P.
Zrównoważony rozwój w procesie kształtowania współczesnego osiedla. Idee, przykłady, 2019, 306 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF
DOI: 10.37190/PHorn2019

Hryncewicz-Lamber G., Lamber M. (red.)
Etyka w praktyce architektonicznej. Projektant, przestrzeń i miejsce, 2016
21 zł, płyta CD

Jabłońska J.
Architektura ogólnodostępnych przestrzeni współczesnych hoteli, 2018, 142 s.
45 zł

Jagiełło M., Brzezowski W.
Ogrody na Śląsku. Od średniowiecza do XVII wieku, t. I, 2014, 350 s.
94 zł
Oprawa twarda

Jaklewicz K. (red.)
Dyfuzja. Inspiracje architekturą w sztukach plastycznych, 2013, 56 s.
10 zł

Kirschke K.
Fasady wrocławskich obiektów komercyjnych z lat 1890-1930, 2005, 308 s.
61 zł
Do książki dołączona jest płyta CD zawierająca mapę wrocławskich obiektów komercyjnych z lat 1890-1930.

Kolendowicz T.
Mechanika budowli dla architektów, 2012, 450 s.
76 zł

Kościuk J.
Plac Targowy wczesnośredniowiecznej osady w Abû Mînâ, 2019, 190 s.
69 zł

Kościuk J.
Wczesnośredniowieczna osada w Âbu Mînâ, 2009
42 zł

Kościuk J. (red.)
Non Solum Villae. Księga Jubileuszowa ofiarowana profesorowi Stanisławowi Medekszy, 2010, 600 s.
121 zł
Oprawa twarda

Kozaczewska-Golasz H.
Halowe kościoły z XIII wieku na Śląsku, 2015, 312 s.
72 zł

Kozaczewska-Golasz H.
Halowe kościoły z XIV w. na Śląsku, 2013, 320 s.
87 zł

Kozaczewska-Golasz H., Golasz-Szołomicka H.
Halowe kościoły z wieku XV i pierwszej połowy XVI na Śląsku, 2018, 432 s.
126 zł

Kozaczewski T.
Wiejskie kościoły parafialne XIII wieku na Śląsku (miejscowości A-G), wyd. II, 1995, 250 s.
21 zł

Kozaczewski T.
Wiejskie kościoły parafialne XIII wieku na Śląsku (miejscowości H-O), 1994, 244 s.
11 zł

Kozaczewski T.
Wiejskie kościoły parafialne XIII wieku na Śląsku (miejscowości P-S), 1994, 238 s.
11 zł

Kozaczewski T.
Wiejskie kościoły parafialne XIII wieku na Śląsku (miejscowości S-Ż) i na Łużycach, 1994, 210 s.
11 zł

Kozaczewski T., Kozaczewska-Golasz H.
Portale trzynastowiecznej architektury na Śląsku, 2009, 500 s.
95 zł

Leska S., Jagiełło M.
Ogrody i parki ziemi dębickiej, 2023, 423 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Litwińska E.
Stan równowagi w modelowaniu systemów osadniczych za pomocą modeli przesunięć bilansujących, 2004, 152 s.
17,85 zł

Ludwig B.
Fundacje sakralne Czettritzów w Wałbrzychu i okolicach, 2014, 201 s.
48,50 zł

Ludwig B.
Osiedla mieszkaniowe w krajobrazie wałbrzyskiego okręgu górniczo-przemysłowego (1850-1945), 2010, 650 s.
73,50 zł

Ludwig B.
Rola detalu architektonicznego w urbanistyce nowożytnej, 2009
19 zł, płyta CD

Łuczewska D., Maluga L., Siomkajło B. (red.)
Architektura pejzażu. Przestrzeń architektury/przestrzeń sztuki, 2010, 70 s.
11 zł

Łuczewska D., Maluga L., Siomkajło B. (red.)
Faktura, struktura, metafizyka. Przestrzeń architektury/przestrzeń sztuki, 2015, 58 s.
11 zł

Łuczewska D., Maluga L., Siomkajło B. (red.)
Forma i kolor. Przestrzeń architektury/przestrzeń sztuki, 2013, 52 s.
11 zł

Łuczewska D., Maluga L., Siomkajło B. (red.)
Labirynt obrazów – gry przestrzenią. Przestrzeń architektury/przestrzeń sztuki, 2018, 48 s.
31,50 zł

Łuczewska D., Maluga L., Siomkajło B. (red.)
Labirynt pomiędzy architekturą a sztuką. Przestrzeń architektury/przestrzeń sztuki, 2008, 58 s.
11 zł

Łuczewska D., Maluga L., Siomkajło B. (red.)
Natura jako inspiracja. Przestrzeń architektury/przestrzeń sztuki, 2011, 78 s.
11 zł

Łuczewska D., Maluga L., Siomkajło B. (red.)
Tylko, jedynie, zawsze. Przestrzeń architektury/przestrzeń sztuki, 2012, 60 s.
10,50 zł

Łuczewska D., Siomkajło B. (red.)
Szklarska Poręba. Studium przestrzeni, 2016, 94 s.
21 zł

Łuczyński R.M.
Zamki i pałace Dolnego Śląska. Nizina Śląska – część wschodnia, 2001, 242 s.
37 zł

Łużyniecka E.
Architektura klasztorów cysterskich. Filie lubiąskie i inne cenobia śląskie, 2003, 583 s.
58 zł

Łużyniecka E.
Kościół Dominikanów w Gdańsku, 2022, 194 s.
115 zł

Łużyniecka E.
Pelplin i Doberan. Architektura opactw spokrewnionych filiacyjnie, 2014, 804 s.
113 zł
Oprawa twarda, książka w jęz. polskim i niemieckim

Łużyniecka E. (red.)
Dziedzictwo architektoniczne. Badania cyfrowe bazyliki kolegiackiej w Grudziądzu
--- zł

Łużyniecka E. (red.)
Dziedzictwo architektoniczne. Badania oraz adaptacje budowli sakralnych i obronnych, 2019, 124 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF
W sprzedaży dostępna wersja drukowana.

Łużyniecka E. (red.)
Dziedzictwo architektoniczne. Badania oraz adaptacje budowli sakralnych i obronnych, 2019, 124 s.
53 zł

Łużyniecka E. (red.)
Dziedzictwo architektoniczne. Badania podstawowe i ich dokumentowanie, 2018, 142 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF
W sprzedaży dostępna wersja drukowana.

Łużyniecka E. (red.)
Dziedzictwo architektoniczne. Badania podstawowe i ich dokumentowanie, 2018, 142 s.
53 zł

Łużyniecka E. (red.)
Dziedzictwo architektoniczne. Ochrona i badania obiektów zabytkowych, 2020, 142 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Łużyniecka E. (red.)
Dziedzictwo architektoniczne. Ochrona i badania obiektów zabytkowych, 2020, 142 s.
65 zł

Łużyniecka E. (red.)
Dziedzictwo architektoniczne. Rekonstrukcje i badania obiektów zabytkowych, 2017, 243 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF
W sprzedaży dostępna wersja drukowana.

Łużyniecka E. (red.)
Dziedzictwo architektoniczne. Rekonstrukcje i badania obiektów zabytkowych, 2017, 243 s.
100 zł

Łużyniecka E. (red.)
Dziedzictwo architektoniczne. Restauracje i adaptacje zabytków, 2018, 109 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF
W sprzedaży dostępna wersja drukowana.

Łużyniecka E. (red.)
Dziedzictwo architektoniczne. Restauracje i adaptacje zabytków, 2018, 109 s.
53 zł

Łużyniecka E. (red.)
Dziedzictwo architektoniczne. W kręgu świata przyrodniczego i budowli miejskich, 2019, 73 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF
W sprzedaży dostępna wersja drukowana.

Łużyniecka E. (red.)
Dziedzictwo architektoniczne. W kręgu świata przyrodniczego i budowli miejskich, 2019, 73 s.
47 zł

Łużyniecka E. (red.)
Dziedzictwo architektoniczne. Z badań i konserwacji dachów, posadzek oraz ścian ceglanych, 2019, 74 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF
W sprzedaży dostępna wersja drukowana.

Łużyniecka E. (red.)
Dziedzictwo architektoniczne. Z badań i konserwacji dachów, posadzek oraz ścian ceglanych, 2019, 74 s.
47 zł

Łużyniecka E. (red.)
Dziedzictwo architektoniczne. Zabytki kolejnictwa, 2020, 104 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Łużyniecka E. (red.)
Dziedzictwo architektoniczne. Zabytki kolejnictwa, 2020, 104 s.
55 zł

Łużyniecka E., Świechowski Z., Kunkel R.
Architektura opactw cysterskich. Małopolskie filie Morimond, 2008, 610 s.
84 zł

Maluga L.
Autonomiczne rysunki architektoniczne, 2007, 277 s.
41 zł

Maluga L., Juchniewicz B. (red.)
Zeszyt Naukowy nr 1, 2016, 60 s.
18 zł

Małachowicz E.
Katedra wrocławska. Dzieje i architektura, 2012, 330 s.
95 zł

Małachowicz E.
Konserwacja i rewaloryzacja architektury w środowisku kulturowym, wyd. IV popr. i uzup., 2007, 658 s.
65 zł

Małachowicz E.
Wilno. Dzieje, architektura, cmentarze, 1996, 604 s.
51 zł

Masztalski R. (red.)
Współczesne funkcje handlowe w wybranych małych miastach województwa dolnośląskiego, 2014
24 zł, płyta CD

Masztalski R.P.
Współczesna urbanistyka Leszna, 2013, 186 s.
55 zł

Masztalski R.P., Kryczka P.
Przeobrażenia struktury przestrzennej małych miast Dolnego Śląska po 2000 roku, 2020, 320 s.
110 zł

Michalski M.
Gematria, geometria i inne fenomeny w architekturze judaizmu, 2020, 329 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF
W sprzedaży dostępna wersja drukowana

Michalski M.
Gematria, geometria i inne fenomeny w architekturze judaizmu, 2020, 329 s.
115 zł

Mironowicz I., Ryser J. (red.)
Urban Change. The Prospect of Transformation, 2011, 308 s.
126 zł (50 EUR)

Misztal B.
Kształtowanie kopuł z drewna jednolitego, 2012, 232 s.
35 zł (46 zł - oprawa twarda)

Niemczyk E.
Hala Ludowa we Wrocławiu, 1997, 96 s.
12 zł

Niemczyk E.
Kolosy. Wielkie rzeźby figuralne – od antyku po współczesność, 2018, 408 s.
69 zł
Posiadamy w sprzedaży egzemplarze z własnoręcznym podpisem Autora.

Niemczyk E.
Trony w architekturze – architektura tronów, 2010, 511 s.
95 zł
Oprawa twarda

Nowakowski P.
Architektura i ergonomia kuchni domowych na tle ewolucji zwyczajów kulinarnych, 2015, 328 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF
W sprzedaży dostępna wersja drukowana

Nowakowski P.
Architektura i ergonomia kuchni domowych na tle ewolucji zwyczajów kulinarnych, 2015, 328 s.
45 zł

Obrębski J.B., Tarczewski R. (eds.)
Beyond the Limits of Man, 2013, 356 s.
75 zł
książka z płytą CD

Ossowicz T.
Urbanistyka operacyjna. Zarys teorii, 2019, 294 s.
53 zł

Pach P. (red.)
Miasto. Temat rzeka, 2019, 298 s.
66 zł

Przesmycka E., Trocka-Leszczyńska E. (red.)
Culture of the City, 2012, 368 s.
45 zł

Rębielak J.
Shaping of space structures. Examples of applications of Formian in the design of tension-strut systems, 298 s.
36 zł

Romaszkiewicz-Białas T.
Perspektywa praktyczna dla architektów, wyd. VI, 2013, 120 s.
25 zł

Siomkajło B.
Rysunek i malarstwo. Problemy podstawowe. Wybrane zagadnienia, 2002, 272 s.
26 zł

Siomkajło B. (red.)
Rysunek i malarstwo. Pomiędzy naturą a architekturą, 2010, 114 s.
19 zł

Stępniewska-Janowska B.
Zabytki parków i ogrodów w Polsce w aspekcie oddziaływania kultury zachodnioeuropejskiej w XVIII i XIX w., 2004, 84 s.
13,65 zł

Suchodolski J.
Architektura schronisk górskich w Sudetach, wyd. II poprawione, 2014, 278 s.
65 zł

Suchodolski J.
Architektura schronisk i zajazdów w Dolinie Dzikiej Orlicy na pograniczu polsko-czeskim, 2021, 168 s.
110 zł

Suchodolski J.
Regionalna architektura zajazdów i schronisk na ziemi wałbrzyskiej, 2011, 190 s.
69 zł

Szumilas A.
Przestrzenie parkingowe w urbanistyce współczesnych osiedli mieszkaniowych w Polsce. Planowanie, realizacja, przyszłość, 2023, 136 s.
70 zł

Tarczewski R.
Konstruowanie architektury. Uwagi o materializacji formy architektonicznej, 2019, 198 s.
45 zł

Tarczewski R.
Topologia form strukturalnych. Naturalne i tworzone przez człowieka prototypy form konstrukcyjnych w architekturze, 2011, 286 s.
40 zł

Tomaszewicz A.
Wrocławskie wille i osiedla willowe doby historyzmu, 2019, 512 s.
209 zł

Tomaszewicz A.
Wrocławskie wille i osiedla willowe doby historyzmu, 2019, 512 s.
209 zł, plik PDF
W sprzedaży dostępna wersja drukowana

Trocka-Leszczyńska E., Przesmycka E. (red.)
Miasto w kulturze, 2012, 528 s.
58 zł

Widera B.
Proces kształtowania relacji z naturą w architekturze współczesnej, 2018, 324 s.
65 zł

Wiszniowski J.
Kształtowanie ulicy jako przestrzeni publicznej, 2019, 244 s.
65 zł

Wiszniowski J. (red.)
Reintegracja osiedli. Z cyklu Krajobrazy XXI wieku, 2014
20 zł, płyta CD

Wiszniowski J. (red.)
Reintegracja osiedli. Z cyklu Krajobrazy XXI wieku, 2014, 166 s.
42 zł

Wodo W., Sulich A. (red.)
Proceedings of 16th Students Science Conference „Science is Our Universe”, 2018, 184 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Wojciechowski Ł.
Związki architektury modernistycznej i motoryzacji indywidualnej – wybrane realizacje europejskie 1903–1973, 2019, 340 s.
50 zł

Wojtas-Harań A.
Architektura i sport w krajobrazie regionu Karkonoszy. Charakterystyka założeń sportowych XIX i XX wieku, 2023, 432 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Wojtyszyn B.J.
Dostępność sąsiedzka i jej zgeometryzowana struktura przestrzeni zurbanizowanej, 2010, 212 s.
60 zł

Wróblewski S.
Architektura spod znaku Temidy w prowincji śląskiej w latach 1877–1918, 2018, 598 s.
75 zł

Zadworny M.
Koncepcja taniego mieszkania społecznego dla rodzin najuboższych wobec ich potrzeb współcześnie w Polsce, 2013, 312 s.
47 zł

Bioinżynieria

ChemBiotIC. Book of Abstracts, 2021, 120 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Filipiak J.
Wpływ stymulacji mechanicznej na właściwości regeneratu kostnego, 2013, 130 s.
25 zł

Kasprowicz M.
Badania hemodynamiki mózgowej na podstawie analizy pulsacji ciśnienia wewnątrzczaszkowego, ciśnienia tętniczego i przepływu krwi mózgowej, 2012, 78 s.
20 zł

Kobielarz M.
Wpływ struktury i właściwości mechanicznych miażdżycowych złogów mineralnych na biomechanikę aorty, 2023, 200 s.
60 zł

Paluch R., Kuliński M., Michalski R. (red.)
Obciążenie układu ruchu. Przyczyny i skutki, 2005, 192 s.
24 zł

Pezowicz C.
Biomechanika krążka międzykręgowego – ocena przeciążeń oraz skutków wprowadzenia implantów, 2008, 114 s.
17 zł

Pezowicz C.
Biomechanika kręgosłupa, 2019, 262 s.
75 zł
Książka w oprawie twardej

Polak A.G.
Pomiary pośrednie wykorzystujące techniki modelowania matematycznego w badaniach układu oddechowego, 2007, 188 s.
29 zł

Śródka W.
Model biomechaniczny ludzkiej gałki ocznej, 2010, 242 s.
40 zł

Wodo W., Sulich A. (red.)
Proceedings of 16th Students Science Conference „Science is Our Universe”, 2018, 184 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Budownictwo

Diagnostyka, utrzymanie, remonty, modernizacje oraz budowa obiektów budowlanych na terenie Lubińskiego Zagłębia Miedziowego, 2001, 216 s.
19 zł
seminarium naukowo-techniczne, materiały konferencyjne

Biegus A.
Podstawy projektowania i oddziaływania na konstrukcje budowlane, 2014, 132 s.
26 zł

Cała M., Dobrociński S., Łydżba D.
Analiza numeryczna propagacji fal oraz stateczności zboczy, 2007, 90 s.
15 zł

Glabisz W.
Pakietowa analiza falkowa w zagadnieniach mechaniki, 2004, 140 s.
15 zł

Gosowski B.
Skręcanie i zginanie otwartych, stężonych elementów konstrukcji metalowych, 2004, 176 s.
19 zł

Gosowski B.
Zginanie i skręcanie cienkościennych elementów konstrukcji metalowych, 2015, 256 s.
38 zł

Gosowski B., Kubica E.
Badania laboratoryjne konstrukcji metalowych, wyd. IV zaktualizowane i rozszerzone, 2012, 302 s.
40 zł

Gosowski B., Kubica E.
Badania laboratoryjne z konstrukcji metalowych, wyd. III, 2011, 208 s.
31 zł

Herbut A.
Aktywna ochrona dynamiczna konstrukcji poprzez redukcję amplitudy fali propagującej w podłożu gruntowym, 2021, 214 s.
45 zł

Hoła B.
Bezpieczeństwo pracy w procesach budowlanych, 2016, 256 s.
45 zł

Hoła J., Wójtowcz S. (red.)
New Tomographic Method of Brickwork Damp Identification, 2010, 106 s.
23 zł

Kawa M.
Zastosowania pól losowych do opisu anizotropowych ośrodków gruntowych w wybranych zagadnieniach geoinżynierii, 2023, 220 s.
80 zł

Kozubal J.W.
Wzmacnianie podłoża w gruntach zapadowych i nienasyconych, 2019, 156 s.
45 zł

Kutyłowski R.
Diagnostyka stanu technicznego konstrukcji chłodni kominowych, 2013, 136 s.
26,25 zł

Kużawa M.
Monitoring sensoryczny obiektów mostowych w trakcie ich eksploatacji, 2022, 462 s.
110 zł

Lorenc W.
Nośność ciągłych łączników otwartych w zespolonych konstrukcjach stalowo-betonowych, 2010, 132 s.
26 zł

Mackiewicz P.
Trwałość zmęczeniowa mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych w nawierzchniach drogowych, 2016, 286 s.
42 zł

Madryas C., Wysocki L., Grosel J.
Odnowa konstrukcji ceglanych kolektorów kanalizacyjnych, 2021, 148 s.
89 zł

Maj M., Ubysz A.
Chimneys. Use and durability, 2021, 234 s.
80 zł

Nowak A.
Prawo budowlane. Stan prawny na 30 czerwca 2006 roku, 2007, 86 s.
10 zł

Nowak H.
Zastosowanie badań termowizyjnych w budownictwie, 2012, 332 s.
85 zł

Nowobilski T., Szóstak M.
BIM dla projektanta. Podstawy modelowania w Autodesk Revit. Poziom I
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Obrębski J.B., Tarczewski R. (eds.)
Beyond the Limits of Man, 2013, 356 s.
75 zł
książka z płytą CD

Palczak G.A.
Wytrzymałość materiałów. Ćwiczenia, cz. II, wyd. II, 2010, 170 s.
27 zł

Puła W.
Wybrane zagadnienia oceny nośności posadowienia bezpośredniego w ujęciu teorii pól losowych, 2019, 256 s.
38 zł

Rosiek G., Wala D., Werner B.
Ćwiczenia z chemii dla studentów Wydziału Budownictwa, wyd. IV, 2012, 130 s.
30 zł

Różański A.
Analiza wieloskalowa charakterystyki cieplnej wielofazowego ośrodka gruntowego, 2018, 240 s.
40 zł

Rządkowski J.
Miary bezpieczeństwa konstrukcji inżynierskich, 2018, 248 s.
37 zł

Sawicki M.H.
Wpływ stosowania używek przez pracowników budowlanych na bezpieczeństwo pracy podczas realizacji robót na wysokości, 2024, 230 s.
--- zł

Schabowicz K.
Elewacje wentylowane. Technologia produkcji i metody badania płyt włóknisto-cementowych, 2018, 214 s.
62 zł

Śliwińska E.
Środowisko fizyczne człowieka, 2003, 135 s.
14 zł

Śniady P.
Podstawy stochastycznej dynamiki konstrukcji, 2000, 174 s.
15,75 zł

Wodo W., Sulich A. (red.)
Proceedings of 16th Students Science Conference „Science is Our Universe”, 2018, 184 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Chemia. Technologia i inżynieria chemiczna

Book of Abstracts. 1st highLIGHTing SCIENCE MEETING and PANIC, 2021, 101 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

ChemBiotIC. Book of Abstracts, 2021, 120 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Prace badawcze studentów. Zeszyt 10, 2012, 180 s.
26,25 zł

Prace badawcze studentów. Zeszyt 11, 2013, 166 s.
26,25 zł

Prace badawcze studentów. Zeszyt 12, 2014, 114 s.
26,50 zł

Prace badawcze studentów. Zeszyt 13, 2015, 118 s.
25,50 zł

Prace badawcze studentów. Zeszyt 14, 2016, 126 s.
25,50 zł

Prace badawcze studentów. Zeszyt 15, 2017, 112 s.
24 zł

Prace badawcze studentów. Zeszyt 16, 2018, 76 s.
15 zł

Prace badawcze studentów. Zeszyt 6, 2008, 214 s.
21,00 / 22,05 zł

Prace badawcze studentów. Zeszyt 7, 2009, 208 s.
26,25 zł

Prace badawcze studentów. Zeszyt 8, 2010, 258 s.
29,40 zł

Prace badawcze studentów. Zeszyt 9, 2011, 218 s.
28,36 zł

Barycka I., Skudlarski K.
Podstawy chemii, 2001, 413 s.
31 zł (40 zł - oprawa twarda)

Borkowska-Burnecka J.
Analityka spektrochemiczna – emisyjna spektrometria atomów i cząstek dwuatomowych wybranych plazm bezelektrodowych, 2012, 178 s.
28 zł

Burczyk B.
Biomasa – surowiec do syntez chemicznych i produkcji paliw, 2011, 256 s.
37,80 zł

Burczyk B.
Biomasa – surowiec do syntez chemicznych i produkcji paliw, wyd. II zaktualizowane i rozszerzone, 2019, 288 s.
48 zł

Burczyk B.
Zielona chemia. Zarys, wyd. II poprawione, zaktualizowane i rozszerzone, 2014, 356 s.
41 zł

Dobrzyńska D.
Kompleksy metali z jonami chinolino-2-karboksylanowym i 9,10-dihydro-9-okso-10-akrydynooctanowym – badania strukturalne, spektroskopowe i magnetyczne, 2007, 80 s.
13,65 zł

Drożdżyński J., Mondry A., Hreniak D. (red.)
ICFE 6. 6th International Conference on f-elements. Book of Abstracts, 2006, 291 s.
50,40 zł
Wrocław 4-9 September 2006

Duczmal M.
Struktura, właściwości magnetyczne i pole krystaliczne w potrójnych chalkogenkach lantanowców i talu TlLnX2 (X = S, Se lub Te), 2003, 68 s.
10,50 zł

Dziak J.
Zastosowanie układu strumienica–mikrofiltr do usuwania zanieczyszczeń z cieczy, 2019, 273 s.
44 zł

Karabon B.
Smoła węglowa i benzol koksowniczy jako surowce przemysłu chemicznego, 2002, 148 s.
15,75 zł

Karabon B.
Woski naturalne, surowy wosk montanowy i jego przerób, 2006, 119 s.
19 zł

Kmieć A.
Zastosowanie i modelowanie procesów i aparatów ze złożem fluidalnym, 2012, 146 s.
27 zł

Królikowski L.J.
Rejony wykonalnych rozdziałów homogenicznych mieszanin trójskładnikowych, 2010, 176 s.
28 zł

Kucharski S., Głowiński J.
Podstawy obliczeń projektowych w technologii chemicznej. Wyd. III popr., 2010, 318 s.
36 zł

Masalska A.
Katalizatory niklowe i rutenowo-niklowe na nośnikach zawierających zeolit ZSM-5 i tlenek glinu. Wybrane właściwości fizykochemiczne i katalityczne, 2010, 190 s.
31 zł

Młochowski J.
Podstawy chemii, wyd. III uzupełnione, 1999, 510 s.
32 zł

Mucha A.
Fosfonamidowe oraz fosfinopeptydowe inhibitory metaloproteaz, 2006, 110 s.
14,70 zł

Olszowski A.
Chemia fizyczna. Uzupełnienia, 2004, 52 s.
7 zł

Olszowski A.
Doświadczenia fizykochemiczne, wyd. II popr., 2010, 416 s.
42 zł

Palewska K.
Wielowymiarowe widma luminescencji cząsteczek organicznych w niskotemperaturowych matrycach Szpolskiego, 2003, 130 s.
16 zł

Pawlaczyk I., Gancarz R.
Chemia organiczna, chemia leków – laboratorium. Analiza substancji organicznych, 2009, 124 s.
23,10 zł

Rycerz L.
Termochemia halogenków lantanowców i związków tworzących się w układach halogenki lantanowców-halogenki litowców, 2004, 184 s.
19,95 zł

Sadowski Z.
Biogeochemia. Wybrane zagadnienia, 2005, 213 s.
21 zł

Scerri E.
Układ okresowy. Historia i znaczenie, 2013, 388 s.
46 zł

Skoczylas A.
Przenoszenie ciepła, 1999, 288 s.
27 zł

Skoczylas A.
Zastosowanie aparatów cienkowarstewkowych jako wymienników masy, 2004, 171 s.
17 zł

Skoczylas A., Dziak J.
Procesy cieplne w inżynierii chemicznej, 2015, 344 s.
40 zł

Szczygieł J.
Projektowanie struktury porowatej heterogenicznych katalizatorów. Eksperyment komputerowy i jego weryfikacja, 2008, 190 s.
24,15 zł

Wodo W., Sulich A. (red.)
Proceedings of 16th Students Science Conference „Science is Our Universe”, 2018, 184 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Wodo W., Sulich A. (red.)
Proceedings of 17th Students Science Conference „Ocean of Knowledge”, 2019, 144 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Ekonomia i zarządzanie

Metodologia identyfikacji przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych w aspekcie polityki regionalnej Dolnego Śląska, 2006, 70 s.
11 zł

Przedsiębiorstwa i instytucje w warunkach zmieniającego się otoczenia, cz. II, 2006, 232 s.
29 zł

Symulacja systemów gospodarczych, 2002, 162 s.
14 zł
Duszniki 2002

Symulacja systemów gospodarczych, cz. II, 2004, 331 s.
29 zł

Współczesna konkurencja i wielopłaszczyznowe przewagi strategiczne – problemy i polskie wyzwania, t. I i II, 2005, 692 s.
55,65 zł
Tom I - 362 s. Tom II - 330 s.

Balcerak A., Kwaśnicki W. (red.)
Modele symulacyjne i gry menedżerskie we wspomaganiu decyzji i w dydaktyce, 2010, 320 s.
48 zł

Balcerak A., Kwaśnicki W. (red.)
Symulacja systemów społeczno-gospodarczych. Z. 77, SIM 19, 2005, 280 s.
28 zł
Ostatni egzemplarz

Borys F.
Przedsięwzięcia techniczno-ekonomiczne. Metodyka organizacji i zarządzania, 2002, 201 s.
17 zł

Bubnicki Z.
Podstawy informatycznych systemów zarządzania, 1993, 396 s.
20 zł

Chodak G.
Wybrane zagadnienia logistyki w sklepach internetowych. Modele, badania rynku, 2014, 272 s.
41 zł

Dudycz T.
Działalność inwestycyjna spółek debiutujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 2013, 208 s.
32 zł

Gładysz B., Mercik J.
Modelowanie ekonometryczne. Studium przypadku, wyd. II, 2007, 126 s.
18 zł

Hejducki Z., Rogalska M.
Time Coupling Methods. Construction Scheduling and Time/Cost Optimization, 2011, 100 s.
19,95 zł

Hopej M. (red.)
Przedsiębiorstwo, 1999, 184 s.
18 zł

Hopej M., Kamiński R.
Struktury organizacyjne współczesnych organizacji, 2010
18 zł

Hopej M., Krall Z. (red.)
Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce, 2011, 256 s.
38 zł

Jach K.
Metodyka wspomagania aktywności zawodowej osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, 2019, 222 s.
35 zł

Kamiński R.
Subkultura zespołu projektowego, 2021, 296 s.
40 zł

Kasprzak W.A., Pelc K.I.
Innowacje – strategie techniczne i rozwojowe, 2012, 292 s.
35,70 zł

Kierzkowski A.
Metodyka modelowania strumieni pasażerów w porcie lotniczym z uwzględnieniem wydajności, bezpieczeństwa i poziomu obsługi, 2018, 288 s.
44 zł

Klaus-Rosińska A.
Sukces projektów badawczych i badawczo-rozwojowych w sektorze nauki, 2019, 332 s.
49,50 zł

Kuchta D.
Zagadnienie czasu i kosztów w zarządzaniu projektami. Wybrane metody planowania i kontroli, 2011, 204 s.
32 zł

Kuchta D., Klaus-Rosińska A. (red.)
Podejście procesowe. Teoria i praktyka, 2011, 87 s.
17 zł

Lubicz M.
Zastosowania badań operacyjnych i technik inteligentnych w systemach zdrowotnych. Analiza bibliometryczna, 2015, 452 s.
60 zł

Malara Z. (red.)
Oblicza innowacji w gospodarce i społeczeństwie, 2016, 262 s.
36 zł

Malara Z. (red.)
Przyzwoitość w zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, 2014, 218 s.
36 zł

Malara Z., Kroik J., Malara M., Sobol-Wojciechowska J.
Ryzyko. Perspektywa jakościowa, 2013, 140 s.
25 zł

Malara Z., Rutkowska M. (red.)
Innowacje w dobie technologii IT. Obszary – Koncepcje – Narzędzia, 2020, 328 s.
42 zł

Malara Z., Skonieczny J. (red.)
Innowacje w gospodarce, przedsiębiorstwie i społeczeństwie, 2018, 286 s.
48 zł

Malara Z., Tutaj J. (red.)
Innowacje a dobrostan społeczeństwa, gospodarki i przedsiębiorstw. Próba pomiaru, 2019, 260 s.
45 zł

Martan L. (red.)
Eseje z dziedziny kierowania organizacjami, 2005, 61 s.
13 zł

Mercik J., Szmigiel C.
Ekonometria, 2007, 321 s.
36 zł

Mielczarek B., Dobrowolska A. (red.)
Praktyczne problemy zarządzania. Wybrane prace słuchaczy 40. i 41. edycji PASB Executive MBA, 2020, 129 s.
29 zł
Seria: Biblioteka Szkoły Biznesu

Mielczarek B., Dobrowolska A. (red.)
Praktyczne problemy zarządzania. Wybrane prace słuchaczy 42. i 43. edycji PASB Executive MBA, 2021, 214 s.
30 zł
Seria: Biblioteka Szkoły Biznesu

Mielczarek B., Dobrowolska A. (red.)
Praktyczne problemy zarządzania. Wybrane prace słuchaczy 44. i 45. edycji PASB Executive MBA, 2022, 158 s.
25 zł
Seria: Biblioteka Szkoły Biznesu

Mielczarek B., Dobrowolska A. (red.)
Praktyczne problemy zarządzania. Wybrane prace słuchaczy 46. i 47. edycji PASB Executive MBA, 2023, 188 s.
30 zł
Seria: Biblioteka Szkoły Biznesu

Mielczarek B., Dobrowolska A. (red.)
Praktyczne problemy zarządzania. Wybrane prace słuchaczy 48. i 49. edycji PASB Executive MBA, 2024, 140 s.
--- zł
Seria: Biblioteka Szkoły Biznesu

Mikuś J.
Prognozowanie w badaniach marketingowych, 2003, 452 s.
33 zł

Parkitna A.
Determinanty efektywności małego przedsiębiorstwa, 2020, 268 s.
47 zł

Rosienkiewicz M.
Hybrydowe modele prognozowania w produkcji i metodyka oceny ich efektywności, 2019, 252 s.
50 zł

Skonieczny J.
Twórczość jako fundament strategii organizacji, 2019, 292 s.
45 zł

Solnik W., Zajda Z.
Komputerowe sieci przemysłowe Profibus DP i MPI, wyd. III, 2007, 97 s.
--- zł

Stalewski T.
Kształcenie i zawód specjalisty zarządzania, 2000, 192 s.
23 zł

Steinmann H., Schreyögg G.
Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, wyd. IV poprawione i uzupełnione, 2001, 582 s.
53 zł

Szalbierz Z. (red.)
Innowacje technologiczne w teorii i praktyce, 2019, 502 s.
125 zł
Oprawa twarda

Tubis A.
Metoda zarządzania ryzykiem operacyjnym w transporcie drogowym, 2018, 284 s.
44 zł

Tutaj J., Czaja S.
Powstanie, rozwój i znaczenie współczesnej myśli liberalnej, 2023, 314 s.
40 zł

Wodo W., Stygar D., Winiarska K.
Bezpieczeństwo systemów bankowości elektronicznej i mobilnej w Polsce. Badania użytkowników 2019, 2019, 54 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF
DOI: 10.37190/WSW_BU2019

Wodo W., Sulich A. (red.)
Proceedings of 16th Students Science Conference „Science is Our Universe”, 2018, 184 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Wodo W., Sulich A. (red.)
Proceedings of 17th Students Science Conference „Ocean of Knowledge”, 2019, 144 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Zgrzywa-Ziemak A.
Model zrównoważenia przedsiębiorstwa, 2019, 328 s.
48 zł

Zymonik K.
Wybrane zagadnienia z zakresu prawa. Podręcznik akademicki dla studentów studiów technicznych, 2020, 124 s.
20 zł

Zymonik Z.
Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, wyd. II poszerzone, 2003, 229 s.
22 zł

Elektronika

International Students and Young Scientists Workshop PHOTONICS AND MICROSYSTEMS, 2003, 88 s.
10 zł

Photonics and microsystems. Proceedings of 2013 International Students and Young Scientists Workshop. St. Marienthaz, Germany, 12–14 July, 2013, 2014, 112 s.
34 zł

Polska elektronika próżniowa wczoraj i dziś. Jubileuszowe seminarium naukowe, 2005, 64 s.
10 zł

VI Ogólnopolska Konferencja: Warsztaty ISDN, 2003, 264 s.
24 zł
Wrocław 2002

X Sympozjum Inżynierii i Reżyserii Dźwięku, ISSET 2003, 2003, 174 s.
19 zł

Antończak A.J.
Wybrane zagadnienia z laserowej modyfikacji materiałów, 2014, 250 s.
38 zł

Balik F.
Metody transimedancyjne w analizie symbolicznej i optymalizacji układów elektronicznych, 2012, 210 s.
31 zł

Berlicki T.
Warstwowe czujniki cieplne, 2007, 156 s.
20 zł

Biernat J.
Architektura komputerów.wyd. IV, wyd. IV rozszerzone, 2005, 312 s.
26 zł

Biernat J.
Metody i układy arytmetyki komputerowej, wyd. II, 2001, 170 s.
19 zł

Borkowski J.
Metody interpolacji widma i metoda LIDFT w estymacji parametrów sygnału wieloczęstotliwościowego, 2011, 186 s.
30 zł

Bożejko W.
A New Class of Parallel Scheduling Algorithms, 2010, 280 s.
42 zł

Bożejko W., Pempera J. (red.)
Optymalizacja dyskretna w informatyce, automatyce i robotyce, 2012, 374 s.
46 zł

Burduk R.
Komputerowe systemy rozpoznawania wykorzystujące nieprecyzyjną reprezentację wiedzy, 2013, 132 s.
30 zł

Czarczyński W.
Mikroelektronika próżniowa, 2000, 166 s.
16 zł

Czarczyński W.
Podstawy techniki mikrofalowej, 2003, 144 s.
15,75 zł

Felba J.
Montaż w elektronice, 2010, 198 s.
30 zł

Felba J., Kisiel R.
Podstawy konstrukcji aparatury elektronicznej, 2015, 178 s.
28 zł

Golonka L.
Zastosowanie ceramiki LTCC w mikroelektronice, 2001, 136 s.
16 zł

Halawa J.
Symulacja i komputerowe projektowanie dynamiki układów sterowania, 2007, 346 s.
39 zł

Hałas A.
Technika próżni, 2017, 724 s.
160 zł

Jabłoński I.
Sieć złożona jako narzędzie poznania w metrologii, 2015, 224 s.
25 zł

Kabacik P.
Reliable evaluation and property determination of madern-day advanced antennas, 2004, 190 s.
20 zł

Kaczmarek D.
Modyfikacja wybranych właściwości cienkich warstw TiO2, 2008, 128 s.
20 zł

Korbutowicz R.
Epitaksja grubych warstw azotku galu, 2008, 164 s.
19 zł

Kowalski Z.W. (red.)
Wybrane zagadnienia informatyki i elektroniki medycznej, 2000, 172 s.
21 zł

Krzysztofik W.J.
Anteny terminalowe systemów komunikacji mobilnej – wybrane metody analizy, 2011, 240 s.
37 zł

Kucharski A.A.
Analiza zagadnień promieniowania i rozpraszania fal elektromagnetycznych za pomocą równań całkowych, 2012, 230 s.
35 zł

Makowski R.
Automatyczne rozpoznawanie mowy – wybrane zagadnienia, 2011, 382 s.
58 zł

Michalski W.
Elektryczność i magnetyzm. Zbiór zagadnień i zadań. Część II. Prąd elektryczny. Pole magnetyczne, 2004, 370 s.
30 zł

Michalski W.
Podstawy teorii pola elektromagnetycznego. Część I. Statyczne pola elektryczne i magnetyczne, 2013, 220 s.
34 zł

Michalski W.
Podstawy teorii pola elektromagnetycznego. Część II. Fale elektromagnetyczne, 2009, 194 s.
28 zł

Miedziński B., Shoffa V.N., Ślusarek B.
Kontaktrony i ich właściwości użytkowe, 2012, 336 s.
40 zł

Mroczka J. (red.)
Problemy metrologii elektronicznej i fotonicznej 2, 2009, 464 s.
69 zł

Mroczka J. (red.)
Problemy metrologii elektronicznej i fotonicznej 3, 2010, 256 s.
55 zł

Mroczka J. (red.)
Problemy metrologii elektronicznej i fotonicznej 4, 2011, 252 s.
35 zł

Mroczka J. (red.)
Problemy metrologii elektronicznej i fotonicznej 5, 2012, 320 s.
38 zł

Mroczka J. (red.)
Problemy metrologii elektronicznej i fotonicznej 6, 2013, 212 s.
34 zł

Mroczka J. (red.)
Problemy metrologii elektronicznej i fotonicznej 8, 2015, 282 s.
42 zł

Mroczka J. (red.)
Problemy metrologii elektronicznej i fotonicznej 9, 2018, 252 s.
37 zł

Nawrocki Z.
Wzmacniacze operacyjne i przetworniki pomiarowe, 2008, 506 s.
52 zł

Nowak K., Pliński E.F.
Zarys teorii i techniki żyrotronu. Wybrane aspekty, 2022, 152 s.
42 zł

Opieliński K.J.
Zastosowanie transmisji fal ultradźwiękowych do charakteryzowania i obrazowania struktury ośrodków biologicznych, 2011, 408 s.
49 zł

Paszkiewicz R.
Selektywna epitaksja azotku galu w technologii przyrządów półprzewodnikowych, 2003, 156 s.
17 zł

Pliński E.F.
Światło czy fale? Wybrane aspekty techniki terahercowej od elektroniki do biomedycyny, 2012, 152 s.
25 zł

Prałat A. (red.)
Laboratorium układów elektronicznych cz.II, cz. II, 2001, 228 s.
25 zł

Pucicki D.
Struktury kwantowe w technologii przyrządów półprzewodnikowych, 2017, 248 s.
42 zł

Ruszel P.
Kompatybilność elektromagnetyczna elektronicznych urządzeń pomiarowych, 2008, 206 s.
26 zł

Słobodzian P.M.
Electromagnetic analysis of shielded microwave structures. The surface integral equation approach, 2007, 205 s.
25 zł

Solnik W., Zajda Z.
Komputerowe sieci przemysłowe Profibus DP i MPI, wyd. III, 2007, 97 s.
--- zł

Solnik W., Zajda Z.
Komputerowe sieci przemysłowe Uni-Telway i magistrala rozszerzenia TSX, 2005, 123 s.
16 zł

Walczak R.
Laboratoria chipowe z detekcją optyczną: konstrukcja, technologia i przykłady wykorzystania, 2014, 266 s.
38 zł

Więckowski T.W.
Badania kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych i elektronicznych, 2001, 348 s.
34 zł

Więckowski T.W.
Pomiar emisyjności urządzeń elektrycznych i elektronicznych, 1997, 152 s.
12 zł

Wodo W., Sulich A. (red.)
Proceedings of 16th Students Science Conference „Science is Our Universe”, 2018, 184 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Wolski W.
Teoretyczne podstawy techniki analogowej, wyd. II poprawione, 2007, 389 s.
36 zł

Zdunek R.
Nieujemna faktoryzacja macierzy i tensorów. Zastosowanie do klasyfikacji i przetwarzania sygnałów, 2014, 362 s.
49 zł

Elektrotechnika, energetyka

Forum of Experts. Centre of Excellence for Materials for Low-energy Consuming Technologies in Electrotechnics MALET, 2006, 116 s.
16 zł

International Summer School. „Reduction of CO2 emission by implementation of renewable resources in Central Europe regions in the context of EU Energy Policy”. Bielawa–Wrocław, September 1–13, 2009, 2009, 66 s.
18,90 zł

International Summer School. „Reduction of CO2 emission by implementation of renewable resources in Central Europe regions in the context of EU Energy Policy”. Bielawa–Wrocław, September 1–14, 2008, 2008, 64 s.
18,90 zł

International Summer School. „Selected issues of safety engineering and exploitation of nuclear power plants in the context of EU Energy Policy”. Trnava, Slovakia, September 1–12, 2013, 2013, 78 s.
15,75 zł

International Summer School. „Selected issues of safety engineering and exploitation of nuclear power plants in the context of EU Energy Policy”. Trnava, Slovakia, September 2–13, 2012, 2012, 102 s.
24,15 zł

Nauka i polityka. Jubileusz siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Andrzeja Wiszniewskiego, 2005, 162 s.
15 zł
Konferencja Wydziału Elektrycznego i Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej

Postępy w elektrotechnologii. V Konferencja Naukowa, 2003, 369 s.
36 zł

Postępy w elektrotechnologii. VI konferencja naukowa, 2006, 426 s.
42 zł

Present Problems of Power System Control 3, 2013, 102 s.
16,80 zł

Present Problems of Power System Control 4, 2013, 76 s.
14,70 zł

Present Problems of Power System Control 5, 2014, 72 s.
17 zł

Present Problems of Power System Control 6, 2015, 66 s.
17 zł

Present Problems of Power System Control 7, 2016, 64 s.
17 zł

Present Problems of Power System Control 8, 2017, 60 s.
18 zł

Present Problems of Power System Control 9, 2018, 58 s.
19,50 zł

Andruszkiewicz A.
Badania przepływów ciekły metal-gaz w polu magnetycznym ultradźwiękową metodą echa, 2022, 140 s.
50 zł

Antal L. (red.)
Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych T-1 i T-2, 2012, Z 66, SiM 32., t. I i II, 2012
92 zł
cena za komplet

Antal L. (red.)
Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych, 2005, Z.58, SiM 25, 2005, 496 s.
45 zł

Antal L. (red.)
Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych, 2006, Z. 59, SiM 26., 2006, 352 s.
37 zł

Antal L. (red.)
Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych, 2007, Z.60, SiM 27, 2007, 446 s.
51 zł

Antal L. (red.)
Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych, 2008, Z. 62, SiM 28., 2008, 652 s.
66 zł

Antal L. (red.)
Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych, 2009, Z. 63, SiM 29., 2009, 578 s.
63 zł

Antal L. (red.)
Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych, 2010, Z.64, SiM 30, 2010, 576 s.
78 zł

Antal L. (red.)
Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych, 2011, Z. 65, SiM 31, 2011, 464 s.
59 zł

Antal L. (red.)
Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych, 2013, Z.69, SiM33, 2013, 562 s.
70 zł

Antal L. (red.)
Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych, 2014, Z.70, SiM 34, 2014, 394 s.
70 zł

Antal L., Janta T., Zieliński P.
Maszyny elektryczne. Ćwiczenia laboratoryjne, 2001, 240 s.
19 zł

Borecki J., Stosur M., Szkółka S.
Energoelektronika. Podstawy i wybrane zastosowania. Przewodnik dydaktyczny do ćwiczeń laboratoryjnych, 2008, 262 s.
30 zł

Cegielski M.M.
Systemy elektroenergetyczne. Wzmacniacze impendancji przebiegów wolnozmiennych, wyd. II, 2010, 286 s.
36 zł

Dołęga W.
Planowanie rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii i bezpieczeństwa, 2013, 408 s.
59 zł

Dołęga W., Klajn A., Kobusiński M.
Laboratorium z urządzeń i instalacji elektrycznych, 2004, 264 s.
26 zł

Dołęga W., Kobusiński M.
Projektowanie instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych. Zagadnienia wybrane, wyd. II poprawione i uzupełnione, 2012, 270 s.
45 zł

Fleszyński J. (red.)
Laboratorium wysokonapięciowe w dydaktyce i elektroenergetyce, 1999, 316 s.
18 zł

Głowacki T.
Pomiary geometrii w górnictwie, energetyce i ochronie środowiska, 2022, 216 s.
80 zł

Janik P.
Photovoltaic power generation assessment based on advanced signal processing and optimisation techniques, 2014, 132 s.
29 zł

Jurasz J.
Czasowa i przestrzenna komplementarność niedyspozycyjnych odnawialnych źródeł energii w kontekście zapotrzebowania na energię elektryczną. Zlewnia Nysy Kłodzkiej na obszarze powiatu kłodzkiego – studium przypadku, 2023, 296 s.
130 zł

Kacprzyk R.
Metody pomiarów w elektrostatyce, 2013, 222 s.
29,40 zł

Kacprzyk R.
Wybrane zagadnienia badań ładunku i jego zaniku w dielektrykach stałych, 2004, 160 s.
18 zł

Klajn A.
Właściwości dyfuzyjnego wyładowania łukowego w próżni w warunkach wymuszonego wyłączania prądu, 2006, 310 s.
33 zł

Koczela D. (red.)
Miernictwo elektryczne. Ćwiczenia laboratoryjne, 2001, 194 s.
18 zł

Kowalski C.T.
Diagnostyka układów napędowych z silnikiem indukcyjnym z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji, 2013, 364 s.
46 zł

Kudela H., Czajka K., Moroń W. (red.)
Zeszyty Energetyczne I. Problemy współczesnej energetyki, 2014, 252 s.
38 zł

Kudela H., Machalski A., Cholewiński M.
XIII Konferencja „Młodzi w Energetyce”, książka streszczeń
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Kudela H., Machalski A., Cholewiński M.
Zeszyty energetyczne VII. Wyzwania naukowe w dobie światowej transformacji energetycznej, 470 s.
95 zł

Kudela H., Pietrowicz S. (red.)
Zeszyty Energetyczne III. Nowe kierunki rozwoju energetyki cieplnej, 2016, 116 s.
25,50 zł

Kudela H., Pietrowicz S. (red.)
Zeszyty Energetyczne IV. Modelowanie procesów cieplno-przepływowych, 2017, 98 s.
26 zł

Leonowicz Z.
Parametric methods for time-frequency analysis of electronic signals, 2006, 108 s.
14 zł

Lis R.
Problemy z oceną i sposoby poprawy stabilności napięciowej sieci przesyłowej, 2013, 210 s.
27 zł

Lis R., Sobierajski M., Łabuzek M.
Analiza w Matlabie stanów ustalonych i zwarciowych systemów elektroenergetycznych, 2019, 398 s.
55 zł
Do książki dołączona jest płyta CD zawierająca kody źródłowe opisanych programów.

Lisowski M.
Podstawy metrologii, wyd. II poprawione i uzupełnione, 2015, 278 s.
34 zł

Lisowski M.
Pomiary rezystywności i przenikalności elektrycznej dielektryków stałych, 2004, 239 s.
24 zł

Łabuzek M.
Systemy elektroenergetyczne. Ćwiczenia laboratoryjne, 2001, 166 s.
15 zł

Łobos T., Łukaniszyn M., Jaszczyk B.
Teoria pola dla elektryków, 2004, 224 s.
20 zł

Łowkis B.
Efekt elektretowy w dielektrykach polimerowych w aspekcie wykorzystywania w medycynie i ochronie zdrowia, 2010, 189 s.
30 zł

Łukowicz M.
Metody wykrywania zwarć wysokooporowych w napowietrznych liniach elektroenergetycznych, 2013, 148 s.
28 zł

Malecha Z.M.
Aerodynamika turbin wiatrowych. Wybrane aspekty, 2023, 156 s.
80 zł

Nowak-Woźny D.
Wybrane aspekty badań materiałowych w budowie oraz eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych, 2008, 70 s.
18 zł

Orłowska-Kowalska T. (red.)
Napęd elektryczny. Ćwiczenia laboratoryjne, 2002, 293 s.
20 zł

Pawlaczyk L.
Sterowanie ekstremalne momentem elektromagnetycznym maszyny indukcyjnej, 2013, 260 s.
38 zł

Pawlaczyk L., Załoga Z.
Energoelektronika. Ćwiczenia laboratoryjne, 2005, 264 s.
26 zł

Pietrowicz S. (red.)
Zeszyty energetyczne VIII. Technologie energetyczne, 2021, 208 s.
60 zł

Pohl Z.
Izolatory elektroenergetyczne, wyd. II, 2000, 190 s.
16 zł

Pohl Z. (red.)
Napowietrzna izolacja wysokonapięciowa w elektroenergetyce, 2003, 307 s.
26 zł

Rosołowski E.
Komputerowe metody analizy elektromagnetycznych stanów przejściowych, 2009, 386 s.
40 zł

Rutkowski J. (red.)
Podstawy inżynierii materiałowej. Laboratorium, wyd. II, 2005, 122 s.
15 zł

Sikorski T.
Monitoring i ocena jakości energii w sieciach elektroenergetycznych z udziałem generacji rozproszonej, 2013, 168 s.
32 zł

Solnik W., Zajda Z.
Komputerowe sieci przemysłowe Profibus DP i MPI, wyd. III, 2007, 97 s.
--- zł

Suseł M.
Komputerowa grafika inżynierska. Zbiór zadań, 1999, 104 s.
15 zł

Suseł M., Makowski K.
Grafika inżynierska z zastosowaniem programu AutoCAD, 2005, 157 s.
20 zł

Tchórzewski J.
Rozwój systemu elektroenergetycznego w ujęciu teorii sterowania i systemów, 2013, 190 s.
31 zł

Wieczorek K.
Wybrane zagadnienia związane z badaniami izolatorów liniowych kompozytowych, 2019, 164 s.
52 zł

Wilkosz K.
Metody analizy wyższych harmonicznych w systemie elektroenergetycznym, 2013, 138 s.
26,25 zł

Wróblewski Z.
Badania i symulacja cyfrowa wybranych właściwości łączników próżniowych, 2005, 284 s.
28 zł

Zalas A., Orłowska-Kowalska T., Ewert P.
Napęd elektryczny. Zbiór zadań projektowych z rozwiązaniami, 2015, 168 s.
29 zł

Ziaja J.
Cienkowarstwowe struktury metaliczne i tlenkowe. Właściwości, technologia, zastosowanie w elektrotechnice, 2013, 126 s.
26 zł

Geotechnika i górnictwo

Górnictwo i geologia XI, 2009, 246 s.
27 zł

Górnictwo i geologia XII, 2009, 284 s.
45 zł

Górnictwo i geologia XV, 2011, 329 s.
55,65 zł

Górnictwo i geologia XVI, 2011, 143 s.
27,30 zł

IV Międzynarodowy Kongres. Górnictwo węgla brunatnego. Węgiel brunatny – Energetyka – Środowisko, 2005, 706 s.
66 zł

XVII Jesienna Szkoła Geodezji. Geodezja w systemach geoinformacyjnych, 2000, 346 s.
26 zł

XXI Jesienna Szkoła Geodezji i Geoinformatyki – Geodezja i geoinformatyka XXI wieku, 2009, 158 s.
28 zł

XXVIII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii – Geotechnika w budownictwie i górnictwie, 2005, 545 s.
50 zł

XXX Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii – Geotechnika w budownictwie i górnictwie, 2007, 696 s.
60 zł

Babiarz S., Dudek D.
Kronika awarii i katastrof maszyn podstawowych w polskim górnictwie odkrywkowym, 2007, 583 s.
63 zł

Bartelmus W. (red.)
Vibration diagnostic method for planetary gearboxes under varying external load with regard to cyclostationary analysis, 2009, 136 s.
27 zł

Bartlewska-Urban M.
Modele lepkosprężyste ośrodka porowatego i przykłady ich zastosowań w geoinżynierii, 2020
--- zł

Czmochowski J.
Identyfikacja modeli modalnych maszyn urabiających w górnictwie węgla brunatnego, 2008, 150 s.
24 zł

Drzymała J., Grodzka J., Pomianowski A.
Fizykochemiczna charakterystyka układów rozdrobnionych w mineralurgii i biologii, 2008, 132 s.
20 zł

Dudek D. (red.)
Strategia utrzymania w ruchu maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego o wysokim stopniu degradacji technicznej, 2014, 674 s.
83 zł

Glapa W. (red.)
40 lat Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PWr 1968-2008. Księga Pamiątkowa, 2008, 230 s.
29 zł

Głowacki T.
Pomiary geometrii w górnictwie, energetyce i ochronie środowiska, 2022, 216 s.
80 zł

Kozubal J.W.
Wzmacnianie podłoża w gruntach zapadowych i nienasyconych, 2019, 156 s.
45 zł

Kudełko J.
Strategiczno-ekonomiczna metoda oceny integracji pionowej przedsiębiorstw górniczych, 2009, 114 s.
31 zł

Madeja-Strumińska B., Strumiński A.
Optymalizacja wymuszonych rozpływów powietrza w warunkach skrępowanych oraz ocena wybranych zagrożeń w kopalniach podziemnych, 2004, 111 s.
13 zł

Płaneta S.
Systemy eksploatacji podziemnej złóż rud. Koncepcja i praktyka górnicza, 2009, 264 s.
32 zł

Rusiński E. (red.)
Ocena stanu technicznego maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego, 2015, 314 s.
46 zł

Zimroz R.
Metody adaptacyjne w diagnostyce układów napędowych maszyn górniczych, 2010, 318 s.
49 zł

Informatyka

Information Systems Architecture and Technology ISAT, 2005, 272 s.
30 zł

Information Systems Architecture and Technology ISAT, 2013
33,60 zł, płyta CD

Information Systems Architecture and Technology ISAT, 2014
37 zł, płyta CD

Multimedia and Network Information Systems, vol. II, 2004, 228 s.
25 zł

Nowe media w edukacji 2008. Zastosowania technik informacyjnych i komunikacyjnych w kształceniu, 2008, 164 s.
20 zł
Wrocław 22 września 2008

Proceedings of the 15th International Conference on Systems Science, vol. I, 2004, 410 s.
35 zł

Proceedings of the 15th International Conference on Systems Science, vol. II, 2004, 402 s.
35 zł

Proceedings of the 15th International Conference on Systems Science, vol. III, 2004, 528 s.
44 zł

Bem D.J., Kasprzak A. (red.)
Internet 2007 – Biblioteka teleinformatyczna, t. 3, 2007, 346 s.
40 zł

Bem D.J., Kasprzak A., Szymanowski M., Więckowski T. (red.)
Internet 2006 – Biblioteka teleinformatyczna, t. 2, 2006, 368 s.
48,30 zł

Bem D.J., Kasprzak A., Szymanowski M., Więckowski T. (red.)
Internet 2008 – Biblioteka teleinformatyczna, t. 4, 2009, 472 s.
52,50 zł

Bem D.J., Kasprzak A., Szymanowski M., Więckowski T. (red.)
Internet 2009 – Biblioteka teleinformatyczna, t. 5, 2010, 270 s.
42 zł

Bem D.J., Kasprzak A., Szymanowski M., Więckowski T. (red.)
Internet 2011 – Biblioteka teleinformatyczna, t. 6, 2012, 138 s.
37,80 zł

Bilski E., Dubilewicz I.
Cykl życia oprogramowania – modele, procesy, jakość w normach ISO, 2007, 98 s.
16 zł

Bilski E., Kosmulska-Bochenek E.
Systemy i usługi informatyczne. Cykl życia, procesy i zarządzanie w normach ISO, 2009, 118 s.
18 zł

Borzemski L., Grzech A., Świątek J., Wilimowska Z. (red.)
Information Systems Architecture and Technology ISAT. Advances in Web-Age Information Systems, 2009, 360 s.
46 zł

Borzemski L., Grzech A., Świątek J., Wilimowska Z. (red.)
Information Systems Architecture and Technology ISAT. Designing, Development and Implementation of Information Systems, 2008, 218 s.
28,35 zł

Borzemski L., Grzech A., Świątek J., Wilimowska Z. (red.)
Information Systems Architecture and Technology ISAT. Information Technology and Web Engineering: Models, Concepts and Challenges, 2007, 266 s.
35,70 zł

Borzemski L., Grzech A., Świątek J., Wilimowska Z. (red.)
Information Systems Architecture and Technology ISAT. New Developments in Web-Age Information Systems, 2010, 396 s.
45 zł

Borzemski L., Grzech A., Świątek J., Wilimowska Z. (red.)
Information Systems Architecture and Technology ISAT. Web Information Systems: Models, Concepts and Challenges, 2008, 284 s.
35,70 zł

Bożejko W.
A New Class of Parallel Scheduling Algorithms, 2010, 280 s.
42 zł

Bożejko W., Pempera J. (red.)
Optymalizacja dyskretna w informatyce, automatyce i robotyce, 2012, 374 s.
46 zł

Brzostowski K.
Zastosowanie przetwarzania sygnałów w fuzji danych strumieniowych, 2020, 503 s.
140 zł

Bubnicki Z.
Podstawy informatycznych systemów zarządzania, 1993, 396 s.
20 zł

Chałon M.
Ochrona i bezpieczeństwo danych oraz tendencje rozwojowe baz danych, 2007, 147 s.
16 zł

Chałon M.
Systemy baz danych. Wprowadzenie, 2001, 158 s.
15 zł

Dubielewicz I., Hnatkowska B., Huzar Z., Tuzinkiewicz L.
Metodyka QUAD. Sterowanie jakością, wytwarzanie aplikacji bazodanowych, 2010, 312 s.
40 zł

Grzech A. (red.)
Proceedings of the 16th International Conference on System Science, vol. III, 2007, 531 s.
52 zł

Grzech A. (red.)
Proceedings of the 16th International Conference on System Science, vol. II, 2007, 541 s.
53 zł

Grzech A. (red.)
Proceedings of the 16th International Conference on System Science, vol. I, 2007, 541 s.
53 zł

Grzech A. (red.)
Proceedings of the 4th Polish-German Teletraffic Symposium PGTS 2006, 2006, 226 s.
28 zł

Grzech A., Borzemski L., Świątek J., Wilimowska Z. (red.)
Information Systems Architecture and Technology ISAT. Information Systems and Computer Communication Networks, 2007, 212 s.
29,40 zł

Grzech A., Borzemski L., Świątek J., Wilimowska Z. (red.)
Information Systems Architecture and Technology ISAT. Information Systems and Computer Communication Networks, 2008, 274 s.
34,65 zł

Grzech A., Borzemski L., Świątek J., Wilimowska Z. (red.)
Information Systems Architecture and Technology ISAT. Networks and Networks’ Services, 2010, 380 s.
50,40 zł

Grzech A., Borzemski L., Świątek J., Wilimowska Z. (red.)
Information Systems Architecture and Technology ISAT. Service Oriented Distributed Systems: Concepts and Infrastructure, 2009, 402 s.
52,50 zł

Hnatkowska B., Huzar Z. (red.)
Metody i narzędzia wytwarzania oprogramowania, 2007, 634 s.
58 zł
Szklarska Poręba 14-16 maja 2007

Hruska T., Madeyski L., Ochodek M. (red.)
Software engineering techniques in progress, 2008, 284 s.
28 zł

Huzar Z.
Elementy logiki i teorii mnogości dla informatyków, 2007, 336 s.
34 zł

Huzar Z.
LOTOS – język formalnych specyfikacji systemów informatycznych, 2007, 264 s.
30 zł

Józefczyk J.
Wybrane problemy podejmowania decyzji w kompleksach operacji, 2001, 262 s.
21 zł

Karcz-Dulęba I.
Dynamika adaptacji ewolucyjnych metod fenotypowych, 2008, 156 s.
20 zł

Kasprzak A.
Rozległe sieci komputerowe z komutacją pakietów, wyd. II poprawione, 1999, 232 s.
20 zł

Kisilewicz J.
Język C w środowisku Borland C++, wyd. IV, 2003, 194 s.
24 zł

Kisilewicz J.
Język C++. Programowanie obiektowe, wyd. III, wyd. III, 2005, 128 s.
15 zł

Kisilewicz J., Zaharieva-Stoyanova E.
Ćwiczenia laboratoryjne w Visual C++ 6, 2007, 112 s.
17 zł

Koleśnik K.
Podstawy programowania strukturalnego w języku C++, 2006, 810 s.
58 zł

Kosmulska-Bochenek E.
Wymiana informacji w heterogenicznych systemach sieciowych, 2002, 216 s.
18 zł

Kowal M. (red.)
Selected aspects of the IoT network auditing methodology
--- zł

Kowalski Z.W. (red.)
Wybrane zagadnienia informatyki i elektroniki medycznej, 2000, 172 s.
21 zł

Kozłowski T.P.
Modelowanie numeryczne w środowisku OpenFOAM. Zaawansowane wprowadzenie do numerycznej mechaniki płynów z Octave, Python i C++, 2023, 136 s.
85 zł

Król D.
Wybrane metody propagacji danych w systemach rozproszonych, 2012, 126 s.
26 zł
Ostatnie 2 egz.

Lubicz M.
Zastosowania badań operacyjnych i technik inteligentnych w systemach zdrowotnych. Analiza bibliometryczna, 2015, 452 s.
60 zł

Maciejewski H.
Predictive modelling in high-dimensional data: prior domain knowledge-based approaches, 2013, 148 s.
27 zł

Markowska-Kaczmar U., Kwaśnicka H. (red.)
Metaheurystyki inspirowane naturą w zastosowaniach, 2013, 190 s.
37 zł

Mazur A.
Sterowanie oparte na modelu dla nieholonomicznych manipulatorów mobilnych, 2009, 170 s.
26 zł

Mazur Z. (red.)
Bazy danych, cz. 7, 2006, 148 s.
16 zł

Mazur Z. (red.)
Bazy danych, cz. 8, 2007, 169 s.
25 zł

Mazur Z. (red.)
Bazy danych 10, 2009, 192 s.
29 zł

Mazur Z. (red.)
Bazy danych 9, 2008, 192 s.
26 zł

Mazurkiewicz J., Nowak K., Sugier J., Walkowiak T. (red.)
Monographs of System Dependability. Dependability in Complex System Modelling, 2012, 218 s.
27,30 zł

Mazurkiewicz J., Sugier J., Walkowiak T., Michalska K. (red.)
Monographs of System Dependability. Problems of Dependability and Modelling, 2011, 296 s.
42 zł

Mazurkiewicz J., Sugier J., Walkowiak T., Zamojski W. (red.)
Monographs of System Dependability. Models and Methodology of System Dependability, 2010, 186 s.
30 zł

Poźniak-Koszałka I.
Relacyjne bazy danych w środowisku SYBASE. Modelowanie, projektowanie, aplikacje, 2004, 238 s.
22 zł

Rafajłowicz E.
Optymalizacja eksperymentu z zastosowaniami w monitorowaniu jakości produkcji, 2005, 213 s.
19 zł

Skubalska-Rafajłowicz E. (red.)
Sieci neuronowe w przetwarzaniu strumieni danych. Struktury sieci i algorytmy uczenia, 2011, 180 s.
31 zł

Sobecki J.
Rekomendacja interfejsu użytkownika w adaptacyjnych webowych systemach informacyjnych, 2009, 194 s.
29 zł

Solnik W., Zajda Z.
Komputerowe sieci przemysłowe Profibus DP i MPI, wyd. III, 2007, 97 s.
--- zł

Solnik W., Zajda Z.
Komputerowe sieci przemysłowe Uni-Telway i magistrala rozszerzenia TSX, 2005, 123 s.
16 zł

Sugier J., Mazurkiewicz J., Walkowiak T., Zamojski W. (red.)
Monographs of System Dependability. Technical Approach to Dependability, 2010, 200 s.
32 zł

Świątek J., Borzemski L., Grzech A., Wilimowska Z. (red.)
Information Systems Architecture and Technology ISAT. Decision Making Models, 2007, 234 s.
33,60 zł

Świątek J., Borzemski L., Grzech A., Wilimowska Z. (red.)
Information Systems Architecture and Technology ISAT. Model Based Decisions, 2008, 262 s.
33,60 zł

Świątek J., Borzemski L., Grzech A., Wilimowska Z. (red.)
Information Systems Architecture and Technology ISAT. System Analysis Approach to the Design, Control and Decision Support, 2010, 324 s.
42 zł

Świątek J., Borzemski L., Grzech A., Wilimowska Z. (red.)
Information Systems Architecture and Technology ISAT. Systems Analysis in Decision Aided Problems, 2009, 388 s.
49,35 zł

Szczygieł J.
Elementy programowania I. Kurs Pascala w „testach wyboru”, 2007, 252 s.
29 zł

Szczygieł J.
Elementy programowania II. „Testy wyboru” w numerycznych aplikacjach Pascala, t. II, 2007, 162 s.
20 zł

Unold O.
Ewolucyjne wnioskowanie gramatyczne, 2006, 234 s.
29 zł

Walkowiak T., Mazurkiewicz J., Sugier J., Zamojski W. (red.)
Monographs of System Dependability. Dependability of Networks, 2010, 210 s.
35 zł

Wilimowska Z., Borzemski L., Grzech A., Świątek J. (red.)
Information Systems Architecture and Technology ISAT. Application of Information Technologies in Management Systems, 2007, 240 s.
33,60 zł

Wilimowska Z., Borzemski L., Grzech A., Świątek J. (red.)
Information Systems Architecture and Technology ISAT. IT Models in Management Process, 2010, 558 s.
67,20 zł

Wilimowska Z., Borzemski L., Grzech A., Świątek J. (red.)
Information Systems Architecture and Technology ISAT. IT Technologies in Knowledge Oriented Management Process, 2009, 308 s.
45,15 zł

Wilimowska Z., Borzemski L., Grzech A., Świątek J. (red.)
Information Systems Architecture and Technology ISAT. Models of the Organization’s Risk Management, 2008, 280 s.
34,65 zł

Wodecki M.
Metody agregacji w problemach optymalizacji dyskretnej, 2009, 300 s.
32 zł

Wodo W., Rybak D., Błaśkiewicz P.
Analiza ekosystemu tożsamości cyfrowej w Polsce, stopnia jego wdrożenia i zastosowanie dowodów osobistych z warstwą elektroniczną, 2023, 89 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Wodo W., Sulich A. (red.)
Proceedings of 16th Students Science Conference „Science is Our Universe”, 2018, 184 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Zamojski W.
Internet w działalności gospodarczej, 2004, 279 s.
25 zł

Zgrzywa A. (red.)
Multimedia and Network Information Systems, 2006, 388 s.
37 zł

Inne

I Konferencja naukowa studentów. Człowiek – Cywilizacja – Przyszłość, 2003, 561 s.
35 zł

II Konferencja naukowa studentów. Człowiek – Cywilizacja – Przyszłość, t. I i II, 2004, 576 s.
74 zł

Metodologia identyfikacji przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych w aspekcie polityki regionalnej Dolnego Śląska, 2006, 70 s.
11 zł

Nauka i polityka. Jubileusz siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Andrzeja Wiszniewskiego, 2005, 162 s.
15 zł
Konferencja Wydziału Elektrycznego i Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej

Naukowiec, nauczyciel, wychowawca. W setną rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Jellonka, 2007, 305 s.
34 zł

Politechnika Wrocławska 1945–1951. Wybór źródeł, 2005, 298 s.
21 zł

Problemy uczelni a Unia Europejska, 2004, 106 s.
13 zł
Seminarium inicjowane przez Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola

Śpiewnik rajdowy. Piosenki stare i nowe, 1997, 184 s.
10 zł

Burak M.
Politechnika Wrocławska 1945-1952, 2020, 334 s.
190 zł
Oprawa twarda z obwolutą.

Burak M., Dackiewicz K., Pregiel P.
Wrocławskie uczelnie techniczne 1910–2010, 2010, 584 s.
113 zł

Czemplik A.
Dynamika układów. Wprowadzenia do modelowania, analizy i symulacji, 2021, 306 s.
45 zł

Dudziak D., Ziółek M. (red.)
Z problemów bibliotek naukowych Wrocławia 11. IV Wrocławskie spotkania bibliotekarzy, 2014, 442 s.
53 zł

Felisiak P.A.
Application of Dual Quaternions to Kinematics of Free-Floating Robots and its Practical Consequences, 2021, 88 s.
35 zł

Gnutek Z., Pomorski M.
Badania w zakresie termodynamiki w latach 1957–2008. Historia Zjazdów Termodynamików, 2008, 164 s.
27 zł

Karabon B.
Z Wilna do Wrocławia, wyd. II poprawione i uzupełnione, 2010, 172 s.
34 zł

Kasperski J.
Metody graficznej prezentacji danych naukowych. Teoria i przykłady zastosowań, 2021, 158 s.
67 zł

Kenny P.
Panie Przewodniczący, Panie, Panowie… Przewodnik po sztuce i technice wystąpień publicznych ułożony specjalnie dla inżynierów i pracowników nauki, 1995, 216 s.
8 zł

Łuszpak A., Leśniewski J. (red.)
Z problemów bibliotek naukowych Wrocławia 13. V Wrocławskie spotkania bibliotekarzy, 2017, 130 s.
28 zł

Mazurek E.
Biografie edukacyjne kobiet dotkniętych rakiem piersi, 2013, 268 s.
34 zł

Merta A.
Wrocławskie instytucje i otoczenie instytucjonalne rolnictwa dolnośląskiego w latach 1989–2006, 2010, 212 s.
31 zł

Merta-Staszczak A., Burak M., Leśniewski J.
Nauka i przemysł. Politechnika Wrocławska w odbudowie i rozwoju gospodarczym Dolnego Śląska (1945–1989), 2020, 228 s.
160 zł
Oprawa twarda z obwolutą.

Prętczyński Z.
Wspomnienia o profesorach Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej (z lat studiów 1947–1952), wyd. II poprawione, 2006, 152 s.
27 zł

Rutkowski M.
Z Ziemi Świętokrzyskiej na Ziemie Odzyskane. Wspomnienia, 2014, 456 s.
35 zł

Samsonowicz Z.
Wspomnienia o Straży Akademickiej Politechniki we Wrocławiu, wyd. II, wyd. II poprawione i uzupełnione, 2006, 140 s.
15 zł

Samsonowicz Z.
Wspomnienia o Straży Akademickiej Politechniki we Wrocławiu, wyd. III, wyd. III poprawione i rozszerzone, 2010, 196 s.
68 zł

Suski M.
Wspomnienia, wyd. II, 2015, 234 s.
17 zł

Szarski H., Dudziak D. (red.)
Z problemów bibliotek naukowych Wrocławia 10. III Wrocławskie spotkania bibliotekarzy, 2011, 352 s.
42 zł

Szustakowski M.
Od Zbaraża do Wrocławia – na Czarnym Tatarskim szlaku. Wspomnienia, 2010, 176 s.
32 zł

Zipser T.
Respicjum. Symetryczna komedia symetryczna, 2012, 304 s.
27 zł

Języki obce

Kształcenie wielojęzyczne, interkulturowe i integrujące w szkole wyższej. XV Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej, 2015
21 zł, płyta CD

Rola akademickich ośrodków nauczania języków obcych i języka polskiego w tworzeniu europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego. XIII konferencja naukowo-dydaktyczna pod honorowym patronatem J.M. Rektora PWr prof. dr hab. Tadeusza Lutego, 2007, 438 s.
48 zł

Poterałowicz E.
Gramatyka francuska w kilku wierszach. Komentarze, ćwiczenia, wyd. II poprawione i uzupełnione, 2008, 78 s.
11 zł

Poterałowicz E.
Interpunkcja w językach francuskim i polskim, 1999, 34 s.
5,25 zł

Logistyka i transport

Kierzkowski A.
Metodyka modelowania strumieni pasażerów w porcie lotniczym z uwzględnieniem wydajności, bezpieczeństwa i poziomu obsługi, 2018, 288 s.
44 zł

Kwaśniowski S., Zając P.
Navigator 24. Podstawy automatycznej identyfikacji dla logistyków, 2020, 272 s.
63 zł

Molecki B. (red.)
Navigator 20. Rola samorządu w kształtowaniu transportu regionalnego w Polsce i w Europie, 2010, 192 s.
40 zł

Molecki B. (red.)
Navigator 23. Nowoczesne tramwaje w komunikacji miejskiej, 2014, 156 s.
50 zł

Smalko Z.
Navigator 21. Studium terminologiczne inżynierii bezpieczeństwa transportu, 2010, 60 s.
21 zł

Smalko Z., Nowakowski T., Tubis A.
Navigator 25. Zarys niezawodnościowej teorii zagrożeń, 2020, 100 s.
--- zł
Oprawa twarda

Tubis A.
Metoda zarządzania ryzykiem operacyjnym w transporcie drogowym, 2018, 284 s.
44 zł

Zając M.
Model procesu obsługi jednostek intermodalnych w terminalu kontenerowym
--- zł

Zając P.
Navigator 17. CRM. Zarządzanie relacjami z klientem w logistyce dystrybucji, 2007, 114 s.
29 zł

Matematyka i fizyka

13th International Symposium on Dynamic Games and Applications, 2008, 236 s.
25 zł

Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. Część III. Elektryczność i magnetyzm, 1999, 224 s.
15 zł

Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. Część IV. Optyka, 1999, 244 s.
15 zł

Półprzewodniki i struktury półprzewodnikowe, 2002, 384 s.
30 zł

Brachmański S.
Wybrane zagadnienia oceny jakości transmisji sygnału mowy, 2015, 166 s.
30 zł

Czemplik A.
Dynamika układów. Wprowadzenia do modelowania, analizy i symulacji, 2021, 306 s.
45 zł

Galasiewicz Z.M.
Poznawanie świata. Z dziejów filozofii i fizyki, wyd. II poprawione i uzupełnione, 2005, 196 s.
18 zł

Głowacki T.
Pomiary geometrii w górnictwie, energetyce i ochronie środowiska, 2022, 216 s.
80 zł

Gonczarek R.
Teoria przejść fazowych. Wybrane zagadnienia, 2004, 120 s.
15 zł

Gonczarek R., Gładysiewicz-Kudrawiec M.
Scenariusz van Hove’a w nadprzewodnictwie wysokotemperaturowym, 2004, 160 s.
14 zł

Hałas A.
Technika próżni, 2017, 724 s.
160 zł

Jacak M., Jóźwiak I., Jacak J., Gruber J. Jacak W.
Wprowadzenie do kryptografii kwantowej. Implementacja protokołów kryptografii kwantowej na systemach niesplątanych fotonów (system Clavis II) i splątanych fotonów (system EPR S405 Quelle), 2013, 196 s.
31,50 zł

Jacak W.A., Krasnyj J., Jacak L., Gonczarek R.,
Dekoherencja orbitalnych i spinowych stopni swobody w kropkach kwantowych, 2009, 134 s.
25 zł

Jagoszewski E.
Wstęp do optyki inżynieryjnej, 2008, 356 s.
40 zł

Janicka L. (opr. )
Kurs korespondencyjny MATEMATYKA. Zbiór zadań 2009–2014, 2015, 182 s.
26 zł

Janicka L. (opr.)
Kurs korespondencyjny MATEMATYKA. Zbiór zadań 2004–2009, 2014, 140 s.
23 zł

Janicka L., Sztonyk P. (opr.)
Kurs korespondencyjny MATEMATYKA. Zbiór zadań 2014–2019, 2021, 246 s.
30 zł

Kozłowski T.P.
Modelowanie numeryczne w środowisku OpenFOAM. Zaawansowane wprowadzenie do numerycznej mechaniki płynów z Octave, Python i C++, 2023, 136 s.
85 zł

Magiera L.
Analiza wyników pomiarów fizycznych wspomagana algebrą komputerową, 2004, 137 s.
14 zł

Masajada J.
Optical vortices and their application to interferometry, 2004, 104 s.
15 zł

Muciek A.
Wyznaczanie modeli matematycznych z danych eksperymentalnych, 2012, 280 s.
35 zł

Nowak J., Zając M.
Odwzorowanie w układach optycznych, wyd. II poprawione, 2013, 214 s.
31 zł

Nowak K., Pliński E.F.
Zarys teorii i techniki żyrotronu. Wybrane aspekty, 2022, 152 s.
42 zł

Opieliński K.J. (red.)
Postępy badań w inżynierii dźwięku i obrazu. Nowe trendy i zastosowani technologii dźwięku wielokanałowego oraz badania jakości dźwięku, 2021, 270 s.
70 zł

Opieliński K.J. (red.)
Postępy badań w inżynierii dźwięku i obrazu. Pomiary, przetwarzanie, klasyfikacja i ocena jakości sygnałów audio-wideo, 2023, 188 s.
95 zł

Płaczek-Popko E.
Spektroskopia defektów metastabilnych. Centra DX w Cd1–xMnxTe, 2004, 147 s.
17 zł

Podbielska H. (red.)
Optyka biomedyczna. Wybrane zagadnienia, 2011, 500 s.
50 zł

Podbielska H., Skrzek A. (red.)
Zastosowanie niskich temperatur w biomedycynie, 2012, 298 s.
42 zł

Polak A.G.
Pomiary pośrednie wykorzystujące techniki modelowania matematycznego w badaniach układu oddechowego, 2007, 188 s.
29 zł

Poprawski R., Salejda W.
Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. Część I. Zasady opracowania wyników pomiarów, wyd. VI, wyd. VI, 2009, 114 s.
16 zł

Ratajczyk F.
Dwójłomność i polaryzacja optyczna, 2000, 234 s.
20 zł

Ratajczyk F.
Instrumenty optyczne, 2002, 206 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Ratajczyk F.
Instrumenty optyczne, wyd. II, 2005, 206 s.
20 zł

Rysiakiewicz-Pasek E.
Technologia, właściwości fizyczne i zastosowania krzemionkowych szkieł porowatych, 2005, 96 s.
13 zł

Trybuła S.
Statystyka matematyczna z elementami teorii decyzji, wyd. II poprawione, 2004, 268 s.
28 zł

Trybuła S., Radzik T.
Gry czasowe, 2003, 184 s.
17 zł

Trybuła S., Radzik T.
Gry wyboru momentów działania, 2010, 222 s.
32 zł

Wnuczak E.
Physik für Ingenieure / Fizyka dla inżynierów, t. 2/I, 2003, 114 s.
15 zł

Wodo W., Sulich A. (red.)
Proceedings of 16th Students Science Conference „Science is Our Universe”, 2018, 184 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Wodo W., Sulich A. (red.)
Proceedings of 17th Students Science Conference „Ocean of Knowledge”, 2019, 144 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Zając M.
Aberracje obiektywów hybrydowych, 2005, 130 s.
18 zł

Zajączkowski B.
Intensyfikacja procesów wymiany ciepła i masy w systemach adsorpcyjnych
--- zł

Mechanika

2019 Additive Manufacturing Meeting. 3D Printing. International AM Users’ Conference. Proceedings Book, 2019
Publikacja bezpłatna, plik PDF
DOI: 10.5277/amm-2019-proceedings-book

Centra doskonałości – ich rola w badaniach i wzroście konkurencyjności gospodarki. III Konferencja CAMT, 2004, 106 s.
14 zł

Rapid Production 2004. Innovation – Knowlege – Industry, 2004, 302 s.
30 zł
1st International Conference

Ambroszko W. (red.)
Układy mechatroniczne w pojazdach. Przykłady, 2013, 188 s.
30 zł

Ambroziak A.
Zgrzewanie tarciowe materiałów o różnych właściwościach, 2011, 222 s.
31,50 zł

Andruszkiewicz A.
Badania przepływów ciekły metal-gaz w polu magnetycznym ultradźwiękową metodą echa, 2022, 140 s.
50 zł

Babiarz S., Dudek D.
Kronika awarii i katastrof maszyn podstawowych w polskim górnictwie odkrywkowym, 2007, 583 s.
63 zł

Bałchanowski J.
Przestrzenne mechanizmy równoległe. Analiza i synteza, 2016, 300 s.
40 zł

Bocian M.
Wybrane metody modelowania i identyfikacji złożonych układów dynamicznych, 2019, 162 s.
30 zł

Bolek W., Ślifirska E. (red.)
Ćwiczenia laboratoryjne z podstaw automatyki, 2001, 172 s.
15 zł

Burduk A.
Modelowanie systemów narzędziem oceny stabilności procesów produkcyjnych, 2013, 182 s.
31 zł

Capanidis D.
Mechanizm tarcia i zużywania wieloskładnikowych kompozytów na osnowie polioksymetylenu, 2013, 242 s.
38 zł

Chorowski M., Fydrych J., Piotrowska-Hajnus A., Strzelecka K. (red.)
Proceedings of the Twenty-Third International Cryogenic Engineering Conference and International Cryogenic Materials Conference 2010, 2011, 1264 s.
90,30 zł

Cichosz P. (red.)
Techniki wytwarzania. Obróbka ubytkowa. Laboratorium, 2002, 139 s.
15 zł

Długosz T., Sikorska A., Wróbel R.
Protokoły komunikacyjne w pojazdach samochodowych, 2013, 88 s.
19 zł

Dudek D. (red.)
Strategia utrzymania w ruchu maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego o wysokim stopniu degradacji technicznej, 2014, 674 s.
83 zł

Dudziński P.
Theorie der Lenksysteme für industrielle Radfahrzeuge, 2004, 184 s.
35 zł

Dudziński W., Widanka K. (red.)
Ćwiczenia laboratoryjne z materiałoznawstwa, wyd. III, wyd. III, 2012, 364 s.
42 zł

Dybkowski M.
Estymacja prędkości kątowej w złożonych układach napędowych – zagadnienia wybrane, 2013, 246 s.
35 zł

Felisiak P.A.
Application of Dual Quaternions to Kinematics of Free-Floating Robots and its Practical Consequences, 2021, 88 s.
35 zł

Ferens W., Wach J.
CAD. Program AutoCAD 2D, 2012, 190 s.
37 zł

Filipiak J.
Wpływ stymulacji mechanicznej na właściwości regeneratu kostnego, 2013, 130 s.
25 zł

Gabryszewska B., Pszonka A.
Mechanika. Część II. Kinematyka i dynamika, 1998, 334 s.
28 zł

Gabryszewski Z.
Teoria sprężystości i plastyczności, 2001, 382 s.
25 zł

Gajewski J.B.
Electrostatic Induction in Two-Phase Gas-Solid Flow Measurements. 50 Years of a Measurement Method, 2010, 150 s.
28 zł

Gawliński M.
Lokalne warunki styku a opory tarcia elastomerowych wargowych pierścieni uszczelniających, 2004, 150 s.
19 zł

Gronostajski Z.
Badania stosowane w zaawansowanych procesach kształtowania plastycznego, 2003, 207 s.
27 zł

Grygier D.
Nanokrystalizacja cementytu w stalach perlitycznych stosowanych na druty kordowe do opon, 2017, 162 s.
31 zł

Iluk A.
Wybrane aspekty bezpieczeństwa biernego w pojazdach narażonych na eksplozje min, 2013, 234 s.
37 zł

Iwko J.
Modelowanie procesu uplastyczniania tworzyw polimerowych przy wtryskiwaniu, 2021, 156 s.
35 zł

Jamroziak K.
Identyfikacja własności materiałów w balistyce końcowej, 2013, 224 s.
32 zł

Janicka A.
Ocena toksyczności mikroatmosfery środowiska wnętrza pojazdu samochodowego, 2013, 142 s.
34 zł

Janicka A., Kolonek C., Walkowiak W.W.
Podstawy procesów termodynamicznych w silnikach spalinowych, 2013, 142 s.
28 zł

Janus A.
Kształtowanie struktury odlewów z austenitycznego żeliwa Ni-Mn-Cu, 2013, 178 s.
31 zł

Jasiński R.
Profile kulturowe a rozwój gospodarczy, 2007, 186 s.
26 zł

Jaśniewicz Z.
Zbiór zadań ze statyki, wyd. V poprawione i uzupełnione, 2004, 293 s.
21 zł

Kaczmar J.W.
Wytwarzanie, właściwości i zastosowanie elementów z materiałów kompozytowych, 2013, 202 s.
30 zł

Kaczyński P., Rusiński E.
Ocena wytrzymałości połączeń punktowych w cienkościennych strukturach energochłonnych, 2014, 164 s.
45 zł

Kaleta J.
Materiały magnetyczne SMART. Budowa, wytwarzanie, badanie właściwości, zastosowanie, 2013, 416 s.
52,50 zł

Kasprowicz M.
Badania hemodynamiki mózgowej na podstawie analizy pulsacji ciśnienia wewnątrzczaszkowego, ciśnienia tętniczego i przepływu krwi mózgowej, 2012, 78 s.
20 zł

Kasprzak W.A.
Ocena projektów badań i innowacji, 2009, 72 s.
15,75 zł

Kaźmierczak A.
Wpływ stanu energetycznego warstwy wierzchniej elementów silnika spalinowego na zużycie i tarcie par trących, 2013, 230 s.
30 zł

Kaźmierczak A., Bielawski Ł.
Wybrane zagadnienia elektronicznych systemów wspomagania kierowcy w jeździe zautomatyzowanej, 2018, 210 s.
47 zł

Kędzia K.
Wyznacznik zmienności cyklu obciążenia wieloźródłowego hydrostatycznego układu napędowego, 2014, 164 s.
31 zł

Kędzia K.
Wyznacznik zmienności cyklu obciążenia wieloźródłowego hydrostatycznego układu napędowego, wyd. II poprawione i uzupełnione, 2023, 164 s.
80 zł

Kollek W.
Podstawy projektowania napędów i sterowań hydraulicznych, 2004, 206 s.
20 zł

Kollek W., Osiński P.
Modelling and design of gear pumps, 2009, 131 s.
21 zł

Kopczyński A., Rusiński E.
Bezpieczeństwo bierne, pochłanianie energii przez profile cienkościenne, 2010, 196 s.
50 zł

Kowalski A.
Metodyka planowania efektywności wydobycia urobku w komorowo-filarowych systemach eksploatacji, 2019, 238 s.
50 zł

Koziołek S.
Inżynieria Wynalazczości. Metodologia projektowania innowacyjnych systemów technicznych, 2019, 132 s.
50 zł

Krawiec S.
Kompozycje smarów plastycznych i stałych w procesie tarcia stalowych węzłów maszyn, 2011, 146 s.
28 zł

Krzyżanowski J.
Wprowadzenie do elastycznych systemów wytwórczych, 2005, 248 s.
25 zł

Kudźma Z.
Tłumienie pulsacji ciśnienia i hałasu w układach hydraulicznych w stanach przejściowych i ustalonych, 2012, 262 s.
37,80 zł

Kulczyk J., Winter J.
Śródlądowy transport wodny, 2003, 390 s.
33 zł

Kulisiewicz M.
Modeling and identification of nonlinear mechanical systems under dynamic complex loads, 2005, 189 s.
20 zł

Kulisiewicz M., Lesiuk G., Piesiak S. (red.)
Dynamika układów mechanicznych w zadaniach technicznych. Część II. Podstawy dynamiki układów dyskretnych, 2019, 248 s.
49 zł

Kulisiewicz M., Piesiak S.
Dynamika układów mechanicznych w zadaniach technicznych. Część I. Podstawy kinematyki, 2002, 198 s.
13 zł

Kurzynowski T.
Metoda projektowania i implementacji technologii selektywnej laserowej mikrometalurgii proszków, 2019, 188 s.
45 zł

Kwaśniowski S., Zając P.
Navigator 24. Podstawy automatycznej identyfikacji dla logistyków, 2020, 272 s.
63 zł

Lawrowski Z.
Bezobsługowe łożyska ślizgowe, 2001, 114 s.
13 zł

Lewandowski K.
Kontenerowe systemy transportowe. Geneza i rozwój do 1914 r., 2015, 490 s.
46 zł

Łatka L.
Powłoki natryskiwane plazmowo z zawiesin szkieł bioaktywnych oraz stabilizowanego tlenku cyrkonu, 2019, 196 s.
55 zł

Malecha Z.M.
Aerodynamika turbin wiatrowych. Wybrane aspekty, 2023, 156 s.
80 zł

Mieczyński M.
Egzergia w termodynamice. Teoria i zastosowania, 2013, 164 s.
28 zł

Miernik M.
Skrawalność metali. Metody określania i prognozowania, 2000, 200 s.
19 zł

Mikulczyński T. (red.)
Laboratorium podstaw automatyki i automatyzacji, 2005, 236 s.
25 zł, cena promocyjna: 21 zł

Miller R.
Waste Gases Oxidation, 2010, 112 s.
25 zł

Mirski Z.
Spajanie węglików spiekanych ze stalą, 2011, 370 s.
46 zł

Mirski Z. (red.)
Technologia i badanie materiałów inżynierskich – Laboratorium, wyd. II poprawione, 2017, 188 s.
29 zł

Młyńczak M.
Metodyka badań eksploatacyjnych obiektów mechanicznych, 2012, 204 s.
38 zł

Molecki B. (red.)
Navigator 20. Rola samorządu w kształtowaniu transportu regionalnego w Polsce i w Europie, 2010, 192 s.
40 zł

Molecki B. (red.)
Navigator 23. Nowoczesne tramwaje w komunikacji miejskiej, 2014, 156 s.
50 zł

Myślecki K.
Metoda elementów brzegowych w statyce dźwigarów powierzchniowych, 2004, 81 s.
14 zł

Naplocha K.
Materiały kompozytowe umacniane preformami wytworzonymi w procesie wysokotemperaturowej syntezy w polu mikrofalowym, 2013, 164 s.
30 zł

Nowak D.
Prognozowanie parametrów nagrzewania mikrofalowego mas formierskich i rdzeniowych, 2018, 128 s.
43 zł

Nowak-Woźny D.
Rola defektów sieciowych oraz zmian zachodzących na poziomie mikrostruktury w kształtowaniu właściwości mechanicznych materiałów monokrystalicznych, polikrystalicznych i ceramicznych, 2007, 166 s.
19 zł

Nowakowski T.
Niezawodność systemów logistycznych, 2011, 212 s.
30 zł

Osiński P.
Pompy zębate o obniżonym poziomie emisji hałasu, 2017, 196 s.
40 zł

Osiński P.
Wysokociśnieniowe i niskopulsacyjne pompy zębate o zazębieniu zewnętrznym, 2013, 200 s.
31 zł

Osiński P.
Wysokosprawnościowe pompy zębate, 2019, 212 s.
69 zł

Paszkowski M.
Przepływy smarów plastycznych w układach smarowniczych i węzłach tarcia. Wybrane zagadnienia, 2017, 126 s.
33 zł

Pawłowski M.
Alternatywne systemy napędowe w pojazdach samochodowych, 2013, 92 s.
19,95 zł

Pezowicz C.
Biomechanika krążka międzykręgowego – ocena przeciążeń oraz skutków wprowadzenia implantów, 2008, 114 s.
17 zł

Pezowicz C. (red.)
Wybrane zagadnienia budowy i eksploatacji maszyn, 2016, 160 s.
34 zł

Pieczonka K.
Inżynieria maszyn roboczych. Podstawy urabiania, jazdy, podnoszenia i obrotu, cz. I, wyd. II, 2009, 520 s.
63 zł

Pihowicz W.
Wybrane zagadnienia inżynierii bezpieczeństwa technicznego – procedura wykrywania miejsc niebezpiecznych w podzespołach krytycznych obiektów technicznych, 2005, 66 s.
11 zł

Przystupa F.W.
Diagnozer w systemie technicznym od ontologii i aksjologii do praktyki, 2010, 542 s.
63 zł

Rechul Z., Ziaja J., Żuchowski R. (red.)
Laboratorium wytrzymałości materiałów, 2001, 314 s.
29 zł

Reiner J.
Identyfikacja i modelowanie optyczne systemów wizyjnej kontroli jakości wytwarzania, 2013, 222 s.
34,65 zł

Rusiński E. (red.)
Ocena stanu technicznego maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego, 2015, 314 s.
46 zł

Rusiński E., Czmochowski J., Smolnicki T.
Zaawansowana metoda elementów skończonych w konstrukcjach nośnych, 2000, 444 s.
38 zł

Ruta P.
Zastosowanie wielomianów Czebyszewa w dynamice dźwigarów o zmiennych parametrach geometrycznych i mechanicznych, 2007, 234 s.
36 zł

Rydzak F., Chlebus E.
Dynamic model based Resilience Analysis in production systems, 2008, 168 s.
27 zł

Rydzanicz I.
Struktura przestrzeni wybranych zadań technicznych w kontekście twórczości projektowo-konstrukcyjnej, 2005, 112 s.
15 zł

Sitnik L.
Filtracja, 2021, 92 s.
30 zł

Skowroński M.
Obliczenia hydrauliczne i cieplne układów pompowych, 2015, 269 s.
48 zł

Ślifirska E. (red.)
Laboratorium sterowania procesami dyskretnymi, 1998, 114 s.
13 zł

Smalko Z.
Navigator 21. Studium terminologiczne inżynierii bezpieczeństwa transportu, 2010, 60 s.
21 zł

Smalko Z., Nowakowski T., Tubis A.
Navigator 25. Zarys niezawodnościowej teorii zagrożeń, 2020, 100 s.
--- zł
Oprawa twarda

Smolnicki T.
Wielkogabarytowe toczne węzły obrotowe. Zagadnienia globalne i lokalne, 2013, 476 s.
48 zł

Sokolski M.
Podstawy syntezy charakterystyk młotów hydraulicznych, 2013, 190 s.
32 zł

Śródka W.
Model biomechaniczny ludzkiej gałki ocznej, 2010, 242 s.
40 zł

Sroka Z.J.
Wybrane zagadnienia teorii tłokowych silników spalinowych w aspekcie zmian objętości skokowej, 2013, 136 s.
27 zł

Struś M.S.
Ocena wpływu biopaliw na wybrane właściwości eksploatacyjne silników o zapłonie samoczynnym, 2012, 144 s.
28 zł

Szata M.
Modelowanie wybranych procesów mechaniki pękania i zmęczenia materiałów z wykorzystaniem analizy wymiarowej, 2013, 106 s.
21 zł

Szrek J.
Inspekcyjne roboty mobilne. Synteza, badania, aplikacje, 2023, 158 s.
80 zł

Tomczuk K.
Algorytmiczna kompensacja dynamicznych właściwości wybranych przyrządów pomiarowych, 2013, 88 s.
20 zł

Werbińska-Wojciechowska S.
Modele utrzymania systemów technicznych w aspekcie koncepcji opóźnień czasowych, 2018, 218 s.
37 zł

Wieleba W.
Analiza procesów tribologicznych zachodzących podczas współpracy kompozytów PTFE ze stalą, 2002, 150 s.
14 zł

Wieleba W.
Bezobsługowe łożyska ślizgowe z polimerów termoplastycznych, 2013, 274 s.
38 zł

Witkowski C.
Zbiór zadań z mechaniki. Część I. Kinematyka, 1999, 176 s.
22 zł

Witkowski C.
Zbiór zadań z mechaniki. Część II. Dynamika, 2003, 245 s.
23 zł

Witkowski C.
Zbiór zadań z mechaniki. Część III. Elementy dynamiki i mechaniki analitycznej, 2006, 243 s.
30 zł

Wodo W., Sulich A. (red.)
Proceedings of 16th Students Science Conference „Science is Our Universe”, 2018, 184 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Wodo W., Sulich A. (red.)
Proceedings of 17th Students Science Conference „Ocean of Knowledge”, 2019, 144 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Zaborski S.
Obróbka elektrochemiczno-ścierna. Podstawy i zastosowania, 2007, 402 s.
45 zł

Zając P.
Navigator 17. CRM. Zarządzanie relacjami z klientem w logistyce dystrybucji, 2007, 114 s.
29 zł

Żebrowski H. (red.)
Techniki wytwarzania. Obróbka wiórowa, ścierna, erozyjna, 2004, 429 s.
31 zł

Zieliński A.
Wybrane zagadnienia z mechaniki płynów, 2011, 294 s.
40 zł

Żuchowski R.
Wytrzymałość materiałów, wyd. II poprawione, wyd. II poprawione, 1998, 264 s.
20 zł

Nauki społeczne

Przedsiębiorstwa i instytucje w warunkach zmieniającego się otoczenia, cz. II, 2006, 232 s.
29 zł

Ciekot K.
Funkcje ewaluacji w zapewnianiu jakości kształcenia na uczelniach wyższych, 2007, 320 s.
37 zł

Grabińska T.
Philosophy in Science, 2003, 184 s.
14 zł

Grabińska T., Zabierowski M. (red.)
Część i całość (seria Cosmos-Logos), 2002, 219 s.
16 zł

Grabińska T., Zabierowski M. (red.)
Quaestiones, vol. I, 2002, 236 s.
21 zł

Ilski Z.
Jakub Bojko (1857-1943). Biografia polityczna, 2004, 345 s.
26 zł

Kordas J.
Wydarzenia 31 sierpnia 1982 r. na Dolnym Śląsku. Geneza, przebieg, skutki, 2010, 220 s.
37 zł

Machnacz J., Małek M., Serafin K. (red.)
Człowiek wobec wyzwań rozwoju technologicznego, 2011, 304 s.
35 zł

Madejski P. (red.)
Wielość form dyskursów poznawczych, 2004, 164 s.
19 zł

Mańczyk A.
Komunikacja myśli, 2001, 212 s.
16 zł

Miodek M. (red.)
Dialog w Unii Europejskiej. Scenariusze zajęć dydaktycznych z zakresu komunikacji, mediacji, stereotypów i przeciwdziałania dezinformacji, 2022, 160 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Serafin K.
Doświadczenie i urzeczywistnienie wartości w ujęciu Józefa Tischnera. Studium z antropologii filozoficznej, 2010, 242 s.
37 zł

Sikora M. (red.)
Człowiek między filozofią a teologią, 2009, 214 s.
28 zł

Sikora M. (red.)
Realizm wobec wyzwań antyrealizmu. Multidyscyplinarny przegląd stanowisk, 2011, 252 s.
32 zł

Tabernacka M., Kusiak-Winter R., Krakowska M., Knauber A., Reinhard E., Miodek M., Tracz-Molasy A.
Europa, dialog i perspektywy młodych ludzi w zwierciadle wyników badań prowadzonych w projekcie GANESA, 2022, 176 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Tutaj J., Czaja S.
Powstanie, rozwój i znaczenie współczesnej myśli liberalnej, 2023, 314 s.
40 zł

Wadowski J.
Encyklika FIDES ET RATIO a świat współczesny, 2010, 194 s.
30 zł

Waszkiewicz J.
Od komunikacji do wspólnoty, 2002, 262 s.
23 zł

Ochrona i inżynieria środowiska

Bac-Bronowicz J., Uciechowska-Grakowicz A. (red.)
System ewaluacji usług ekosystemowych zieleni miejskiej. Geoportal 3D Seko Z z interaktywnym modelem miasta, 2022, 174 s.
--- zł

Bryjak M., Majewska-Nowak K., Kabsch-Korbutowicz M. (red.)
The impact of membrane technology to human life, 2006, 152 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Bujak J.W.
Odzysk ciepła w procesie termicznej utylizacji odpadów medycznych, 2010, 128 s.
21 zł

den Boer E.
Ocena możliwości osiągnięcia neutralności klimatycznej w gospodarce odpadami komunalnymi w kontekście wyników badań ich składu i właściwości
--- zł

Dudkiewicz E.
Wielokryterialna ocena systemu odzysku ciepła odpadowego z promienników gazowych, 2021, 218 s.
70 zł

Gaj K., Kuropka J. (red.)
Powietrze atmosferyczne. Jakość – zagrożenia – ochrona, 2016, 336 s.
42 zł

Głowacki T.
Pomiary geometrii w górnictwie, energetyce i ochronie środowiska, 2022, 216 s.
80 zł

Grabas K.
Zagrożenia środowiska na terenach poeksploatacyjnych rud uranu oraz ich likwidacja, 2006, 286 s.
35 zł

Hotloś H., Mielcarzewicz E.
Warunki i ocena niezawodności działania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenach górniczych, 2011, 84 s.
17 zł

Jedlikowski A.
Modelowanie wymienników do odzyskiwania ciepła w systemach wentylacyjnych, 2021, 306 s.
100 zł

Jurasz J.
Czasowa i przestrzenna komplementarność niedyspozycyjnych odnawialnych źródeł energii w kontekście zapotrzebowania na energię elektryczną. Zlewnia Nysy Kłodzkiej na obszarze powiatu kłodzkiego – studium przypadku, 2023, 296 s.
130 zł

Kaźmierczak B.
Prognozy zmian maksymalnych wysokości opadów deszczowych we Wrocławiu, 2019, 138 s.
40 zł
Seria: Prace Naukowe Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej

Kaźmierczak B., Kotowski A.
Weryfikacja przepustowości kanalizacji deszczowej w modelowaniu hydrodynamicznym, 2012, 144 s.
27 zł

Kołwzan B., Adamiak W., Grabas K., Pawełczyk A.
Introduction to environmental microbiology, 2006, 112 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Kołwzan B., Adamiak W., Grabas K., Pawełczyk A.
Podstawy mikrobiologii w ochronie środowiska, wyd. II poprawione, 2006, 117 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Kowalski T.
Wykorzystanie i oczyszczanie wód zanieczyszczonych, 2007, 208 s.
29 zł

Krzyżyńska R.
Zintegrowane oczyszczanie spalin z SO2, NOx i Hg w układach mokrego odsiarczania spalin, 2012, 140 s.
27 zł

Kuropka J.
Oczyszczanie gazów odlotowych z zanieczyszczeń gazowych. Obliczenia, tabele, materiały pomocnicze, wyd. II, 1996, 206 s.
16 zł

Kuropka J.
Technologie oczyszczania gazów z dwutlenku siarki i tlenków azotu, 2012, 200 s.
35 zł

Kuropka J. (red.)
Oczyszczanie gazów. Laboratorium, 2000, 202 s.
20 zł

Kuropka J., Gaj K., Sówka I. (red.)
Aktualne problemy w inżynierii i ochronie atmosfery, 2018, 238 s.
46 zł

Kutyłowska M.
Metody regresyjne i klasyfikacyjne w analizie i ocenie poziomu awaryjności przewodów wodociągowych, 2019, 192 s.
42 zł
Seria: Prace Naukowe Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej

Łydżba D. (red.)
Nowatorskie podejście do wspomagania projektowania wielkoobszarowych konstrukcji geo- i hydrotechnicznych na przykładzie OUOW Żelazny Most, 2022, 230 s.
--- zł

Maciejewska M.
Analiza danych w czujnikowych pomiarach zanieczyszczeń powietrza, 2012, 214 s.
35 zł

Malinowski P.
Modelowanie hydrotermiczne i optymalizacja systemów zaopatrzenia w ciepło, 2009, 240 s.
31 zł

Misiak H. (red.)
Dolnośląski Dom Energooszczędny, 2011
27,30 zł, płyta CD
materiały konferencyjne

Mołczan M.
Parametry procesu wymiany anionowej na proszkowych adsorbentach magnetycznych jako narzędzie kontroli usuwania naturalnych substancji organicznych z wody, 2019, 304 s.
48 zł
Seria: Prace Naukowe Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej

Nowakowska M., Kotowski A.
Metodyka i zasady modelowania odwodnień terenów zurbanizowanych, 2017, 120 s.
25 zł

Pawlaczyk-Szpilowa M.
Biologia i ekologia, 1997, 388 s.
24 zł

Pełech A.
Wentylacja i klimatyzacja. Podstawy, wyd. IV, 2013, 762 s.
95 zł

Pełech A., Szczęśniak S.
Wentylacja i klimatyzacja. Zadania z rozwiązaniami i komentarzami, 2012, 286 s.
60 zł

Piekarska K.
Modyfikacje testu SALMONELLA do oceny mutagenności pyłowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, 2008, 196 s.
27 zł

Rybak J.
Wykorzystanie właściwości kumulacyjnych sieci pajęczych do indykacji i ewaluacji zanieczyszczeń komunikacyjnych powietrza, 2014, 178 s.
31 zł

Sówka I., Gaj K., Miller U. (red.)
Aktualne trendy w ochronie powietrza i klimatu – kontrola, monitoring, prognozowanie i ograniczanie emisji, 2020, 152 s.
25 zł

Sówka J.
Metody identyfikacji odorotwórczych gazów emitowanych z obiektów przemysłowych, 2011, 90 s.
20 zł

Świerczok A.
Podwyższenie skuteczności odpylania cząstek drobnych w elektrofiltrach przez zmiany konstrukcyjne elektrod ulotowych, 2017, 116 s.
21 zł

Szlachta M.
Nanomateriały węglowe w usuwaniu syntetycznych barwników organicznych z wód, 2022, 162 s.
25 zł

Traczewska T.
Biologiczne metody oceny skażeń środowiska, 2011, 216 s.
35 zł

Traczewska T.M. (red.)
Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska, 2011, 440 s.
70 zł

Traczewska T.M., Hanus-Lorenz B. (red.)
Hydrobiology in Environment Protection, 2013
19,95 zł, płyta CD

Urbanowska A.
Oczyszczanie ciekłej frakcji pofermentu pochodzenia komunalnego z wykorzystaniem zintegrowanych procesów membranowych, 2022, 180 s.
50 zł

Wartalska K.E., Kotowski A.
Metodyka tworzenia wzorców opadów do modelowania odwodnień terenów, 2020, 154 s.
30 zł
Seria: Prace Naukowe Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej

Wdowikowski M., Kaźmierczak B., Kotowski A.
Probabilistyczne modelowanie deszczów maksymalnych na przykładzie dorzecza Górnej i Środkowej Odry, 2021, 140 s.
45 zł
Seria: Prace Naukowe Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej

Wodo W., Sulich A. (red.)
Proceedings of 16th Students Science Conference „Science is Our Universe”, 2018, 184 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Wodo W., Sulich A. (red.)
Proceedings of 17th Students Science Conference „Ocean of Knowledge”, 2019, 144 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Wolf-Baca M.
Sezonowa zmienność migracji genów oporności na antybiotyki i struktur bakteryjnych w biofilmie na kolejnych etapach oczyszczania wody przeznaczonej do spożycia, 2023, 150 s.
40 zł

Wolska M.
Usuwanie substancji biogennych w technologii oczyszczania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 2015, 110 s.
23 zł

Wolska M., Solipiwko-Pieścik A.
Chemia wody. Monitoring i metody oznaczeń parametrów jakości wody, 2024, 160 s.
Publikacja bezpłatna

Wolska M., Urbanowska A.
Projektowanie zakładów oczyszczania wody, 2019, 176 s.
34 zł

Wolska M., Urbanowska A.
Projektowanie zakładów oczyszczania wody, wyd. II popr. i uzup., 2020, 176 s.
40 zł
Wyd. II poprawione i uzupełnione.

Zieliński S.
Skażenia chemiczne w środowisku, wyd. II poprawione i uzupełnione, 2007, 188 s.
20 zł

Publikacje elektroniczne

2019 Additive Manufacturing Meeting. 3D Printing. International AM Users’ Conference. Proceedings Book, 2019
Publikacja bezpłatna, plik PDF
DOI: 10.5277/amm-2019-proceedings-book

Information Systems Architecture and Technology ISAT, 2013
33,60 zł, płyta CD

Information Systems Architecture and Technology ISAT, 2014
37 zł, płyta CD

Kształcenie wielojęzyczne, interkulturowe i integrujące w szkole wyższej. XV Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej, 2015
21 zł, płyta CD

Shapes of Logic. Everything Can Be Automated, 2018, 136 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Baborska-Narożny M. (red.)
Węglem i nie węglem. Ogrzewanie kamienic: perspektywa mieszkańców i scenariusze zmian. Rzeczywiste koszty, zużycie energii i warunki korzystania z różnych systemów ogrzewania, 2020, 165 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Bryjak M., Majewska-Nowak K., Kabsch-Korbutowicz M. (red.)
The impact of membrane technology to human life, 2006, 152 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Brzezicki M.
Spostrzeganie przezroczystości w architekturze współczesnej. Aspekty wizualne i kognitywne, 2014, 275 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Drapella-Hermansdorfer A., Mycak O., Surma M. (red.)
Krajobrazy Europy. Krajobraz jako wyraz idei i wartości, 2019, 146 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Drapella-Hermansdorfer A., Mycak O., Surma M. (red.)
Krajobrazy Europy. Krajobraz Wrocławia jako dzieło, 2019, 102 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Horn P.
Zrównoważony rozwój w procesie kształtowania współczesnego osiedla. Idee, przykłady, 2019, 306 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF
DOI: 10.37190/PHorn2019

Hryncewicz-Lamber G., Lamber M. (red.)
Etyka w praktyce architektonicznej. Projektant, przestrzeń i miejsce, 2016
21 zł, płyta CD

Kołwzan B., Adamiak W., Grabas K., Pawełczyk A.
Introduction to environmental microbiology, 2006, 112 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Kołwzan B., Adamiak W., Grabas K., Pawełczyk A.
Podstawy mikrobiologii w ochronie środowiska, wyd. II poprawione, 2006, 117 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Leska S., Jagiełło M.
Ogrody i parki ziemi dębickiej, 2023, 423 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Łużyniecka E. (red.)
Dziedzictwo architektoniczne. Badania oraz adaptacje budowli sakralnych i obronnych, 2019, 124 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF
W sprzedaży dostępna wersja drukowana.

Łużyniecka E. (red.)
Dziedzictwo architektoniczne. Badania podstawowe i ich dokumentowanie, 2018, 142 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF
W sprzedaży dostępna wersja drukowana.

Łużyniecka E. (red.)
Dziedzictwo architektoniczne. Rekonstrukcje i badania obiektów zabytkowych, 2017, 243 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF
W sprzedaży dostępna wersja drukowana.

Łużyniecka E. (red.)
Dziedzictwo architektoniczne. Restauracje i adaptacje zabytków, 2018, 109 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF
W sprzedaży dostępna wersja drukowana.

Łużyniecka E. (red.)
Dziedzictwo architektoniczne. W kręgu świata przyrodniczego i budowli miejskich, 2019, 73 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF
W sprzedaży dostępna wersja drukowana.

Łużyniecka E. (red.)
Dziedzictwo architektoniczne. Z badań i konserwacji dachów, posadzek oraz ścian ceglanych, 2019, 74 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF
W sprzedaży dostępna wersja drukowana.

Masztalski R. (red.)
Współczesne funkcje handlowe w wybranych małych miastach województwa dolnośląskiego, 2014
24 zł, płyta CD

Michalski M.
Gematria, geometria i inne fenomeny w architekturze judaizmu, 2020, 329 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF
W sprzedaży dostępna wersja drukowana

Miodek M. (red.)
Dialog w Unii Europejskiej. Scenariusze zajęć dydaktycznych z zakresu komunikacji, mediacji, stereotypów i przeciwdziałania dezinformacji, 2022, 160 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Misiak H. (red.)
Dolnośląski Dom Energooszczędny, 2011
27,30 zł, płyta CD
materiały konferencyjne

Nowakowski P.
Architektura i ergonomia kuchni domowych na tle ewolucji zwyczajów kulinarnych, 2015, 328 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF
W sprzedaży dostępna wersja drukowana

Nowobilski T., Szóstak M.
BIM dla projektanta. Podstawy modelowania w Autodesk Revit. Poziom I
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Ratajczyk F.
Instrumenty optyczne, 2002, 206 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Tabernacka M., Kusiak-Winter R., Krakowska M., Knauber A., Reinhard E., Miodek M., Tracz-Molasy A.
Europa, dialog i perspektywy młodych ludzi w zwierciadle wyników badań prowadzonych w projekcie GANESA, 2022, 176 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Tomaszewicz A.
Wrocławskie wille i osiedla willowe doby historyzmu, 2019, 512 s.
209 zł, plik PDF
W sprzedaży dostępna wersja drukowana

Traczewska T.M., Hanus-Lorenz B. (red.)
Hydrobiology in Environment Protection, 2013
19,95 zł, płyta CD

Wiszniowski J. (red.)
Reintegracja osiedli. Z cyklu Krajobrazy XXI wieku, 2014
20 zł, płyta CD

Wodo W., Rybak D., Błaśkiewicz P.
Analiza ekosystemu tożsamości cyfrowej w Polsce, stopnia jego wdrożenia i zastosowanie dowodów osobistych z warstwą elektroniczną, 2023, 89 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Wodo W., Stygar D., Winiarska K.
Bezpieczeństwo systemów bankowości elektronicznej i mobilnej w Polsce. Badania użytkowników 2019, 2019, 54 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF
DOI: 10.37190/WSW_BU2019

Wodo W., Sulich A. (red.)
Proceedings of 16th Students Science Conference „Science is Our Universe”, 2018, 184 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Wodo W., Sulich A. (red.)
Proceedings of 17th Students Science Conference „Ocean of Knowledge”, 2019, 144 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Wojtas-Harań A.
Architektura i sport w krajobrazie regionu Karkonoszy. Charakterystyka założeń sportowych XIX i XX wieku, 2023, 432 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Wolska M., Solipiwko-Pieścik A.
Chemia wody. Monitoring i metody oznaczeń parametrów jakości wody, 2024, 160 s.
Publikacja bezpłatna

Termoenergetyka

Białko B.
Termodynamiczne aspekty stosowalności mieszaniny węglowodorów nasyconych do realizacji obiegów lewobieżnych, 2019, 120 s.
21 zł

Białko B., Królicki Z., Zajączkowski B.
Termodynamiczne podstawy obiegów chłodniczych i kriogenicznych, 2016, 264 s.
40 zł

Bolek W., Wiśniewski T.
Linearyzacja przez sprzężenie zwrotne w syntezie algorytmów regulacji dla obiektów termoenergetycznych, 2006, 164 s.
19 zł

Danielewicz J., Gołecki K.
Podstawy projektowania niskotemperaturowych kotłowni wodnych z zastosowaniem kotłów DeDietrich i Schäfer Interdomo, 2000, 52 s.
15 zł

Danielewicz J., Gołecki K.
Poradnik projektanta kotłowni, 2004, 140 s.
21 zł
Ostatni egzemplarz

Danielewicz J., Gołecki K.
Projektowanie kotłowni wodnych, niskotemperaturowych, 2002, 112 s.
26 zł
Ostatnie egzemplarze!

Fydrych J., Jeżowiecka-Kabsch K., Szewczyk H.
Pulsujące przepływy cieczy przez przewód z nagłym rozszerzeniem, 2003, 104 s.
12 zł

Gnutek Z.
Gazowe objętościowe maszyny energetyczne. Podstawy, 2004, 256 s.
24 zł

Gnutek Z.
Zbiór zadań z termodynamiki technicznej. Definicje, przykłady, zadania, tablice i wykresy, 2023, 268 s.
80 zł

Gnutek Z., Kordylewski W.
Maszynoznawstwo energetyczne, 2003, 445 s.
30 zł

Kalinowski E.
Przekazywanie ciepła i wymienniki, 1995, 320 s.
11 zł

Karcz H.
Kinetyka spalania węgla. Tom I, 2022, 198 s.
50 zł

Karcz H.
Kinetyka spalania węgla. Tom II, 2022, 404 s.
140 zł

Karcz H.
Kinetyka spalania węgla. Tom III, 2022, 494 s.
110 zł

Kasperski J.
Wybrane zagadnienia pracy strumieniowych urządzeń chłodniczych z uwzględnieniem sił grawitacji, 2010, 112 s.
16 zł

Kolasiński P.
Układy Organic Rankine Cycle (ORC) małej i średniej mocy wykorzystujące rozprężarki wyporowe, 2021, 201 s.
40 zł

Królicki Z.
Termodynamiczne podstawy obniżania temperatury, 2006, 456 s.
40 zł

Kudela H.
Matematyczne wprowadzenie do mechaniki płynów, 2016, 270 s.
42 zł

Kudela H., Regucki P. (red.)
XVII Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów. Abstrakty (Bełchatów, 17-21 września 2006), 2006, 122 s.
17 zł

Lichota J.
Neuronowe sterowanie obiektami termoenergetycznymi, 2013, 144 s.
27 zł

Mazur M., Teisseyre M.
Zasilanie palników pyłowych kotła energetycznego. Zagadnienia podstawowe, 2008, 208 s.
26 zł

Mieczyński M.
Istota symetrii termodynamiki klasycznej i współczesnej, wyd. II uzupełnione, 2003, 203 s.
19 zł

Misiak H. (red.)
Dolnośląski Dom Energooszczędny, 2011
27,30 zł, płyta CD
materiały konferencyjne

Reiner J.
Identyfikacja i modelowanie optyczne systemów wizyjnej kontroli jakości wytwarzania, 2013, 222 s.
34,65 zł

Sitnik L.J.
Strömungskavitationsverschleiß, 2005, 162 s.
17 zł

Skoczylas A.
Przenoszenie ciepła, 1999, 288 s.
27 zł

Skoczylas A.
Zastosowanie aparatów cienkowarstewkowych jako wymienników masy, 2004, 171 s.
17 zł

Skoczylas A., Dziak J.
Procesy cieplne w inżynierii chemicznej, 2015, 344 s.
40 zł

Stańda J., Górecki J., Andruszkiewicz A.
Badanie maszyn i urządzeń energetycznych, 2004, 216 s.
23 zł

Szafran R.
Podstawy procesów energetycznych, wyd. II zmienione, 1997, 288 s.
20 zł

Szafran R.
Zbiór zadań z podstaw procesów energetycznych, 1998, 172 s.
17 zł

Szulc P.
Modelowanie procesów cieplno-przepływowych towarzyszących pracy kotła energetycznego, 2017, 110 s.
20 zł

Werszko D.
Wybrane zagadnienia z techniki cieplnej, wyd. III, 2003, 294 s.
24 zł

Wiśniewski T.
Zaawansowane metody syntezy układów regulacji bloku energetycznego, 2011, 144 s.
20 zł

Wójs K.
Kawitacja w cieczach o różnych właściwościach reologicznych, 2004, 193 s.
20 zł

Wójs K., Szulc P., Tietze T. (red.)
Aktualne kierunki rozwoju energetyki, 2012, 242 s.
37,80 zł

Zajączkowski B.
Intensyfikacja procesów wymiany ciepła i masy w systemach adsorpcyjnych
--- zł

Czasopisma

Acta of Bioengineering and Biomechanics

W sprzedaży dostępne są następujące numery pisma:

2017

Vol. 19, No. 1, 2017, 29,00 zł
Vol. 19, No. 2, 2017, 29,00 zł
Vol. 19, No. 3, 2017, 29,00 zł
Vol. 19, No. 4, 2017, 29,00 zł

2018

Vol. 20, No. 1, 2018, 32,00 zł
Vol. 20, No. 2, 2018, 32,00 zł
Vol. 20, No. 3, 2018, 32,00 zł
Vol. 20, No. 4, 2018, 32,00 zł

2019

Vol. 21, No. 1, 2019, 34,00 zł
Vol. 21, No. 2, 2019, 34,00 zł
Vol. 21, No. 3, 2019, 34,00 zł
Vol. 21, No. 4, 2019, 34,00 zł

2020

Vol. 22, No. 1, 2020, 35,00 zł
Vol. 22, No. 2, 2020, 35,00 zł
Vol. 22, No. 3, 2020, 35,00 zł
Vol. 22, No. 4, 2020, 35,00 zł

2021

Vol. 23, No. 1, 2021, 38,00 zł
Vol. 23, No. 2, 2021, 38,00 zł
Vol. 23, No. 3, 2021, 38,00 zł
Vol. 23, No. 4, 2021, 38,00 zł

2022

Vol. 24, No. 1, 2022, 41,00 zł
Vol. 24, No. 2, 2022, 41,00 zł
Vol. 24, No. 3, 2022, 41,00 zł
Vol. 24, No. 4, 2022, 41,00 zł

2023

Vol. 25, No. 1, 2023, 43,00 zł
Vol. 25, No. 2, 2023, 43,00 zł
Vol. 25, No. 3, 2023, 43,00 zł

Architectus

W sprzedaży dostępne są następujące numery pisma:

2017

1(49)/2017, 42,00 zł
2(50)/2017, 42,00 zł
3(51)/2017, 42,00 zł
4(52)/2017, 42,00 zł

2018

1(53)/2018, 42,00 zł
2(54)/2018, 42,00 zł
4(56)/2018, 42,00 zł

2019

1(57)/2019, 44,00 zł
2(58)/2019, 44,00 zł
3(59)/2019, 44,00 zł
4(60)/2019, 44,00 zł

2020

1(61)/2020, 45,00 zł
2(62)/2020, 45,00 zł
4(64)/2020, 45,00 zł

2021

1(65)/2021, 48,00 zł
2(66)/2021, 48,00 zł

e-Informatica

W sprzedaży dostępne są następujące numery pisma:

2017

Vol. 11, issue 1/2017, 29,00 zł

2018

Vol. 12, issue 1/2018, 29,00 zł

2019

Vol. 13, issue 1/2019, 38,00 zł

2020

Vol. 14, issue 1/2020, 39,00 zł

2021

Vol. 15, issue 1/2021, 42,00 zł

2022

Vol. 16, issue 1/2022, 43,00 zł

2023

Vol. 17, issue 1/2023, 55,00 zł

Environment Protection Engineering

W sprzedaży dostępne są następujące numery pisma:

2019

3/2019, 34,00 zł
4/2019, 34,00 zł

2020

1/2020, 35,00 zł
2/2020, 35,00 zł
3/2020, 35,00 zł
4/2020, 35,00 zł

2021

1/2021, 38,00 zł
2/2021, 38,00 zł
3/2021, 38,00 zł
4/2021, 38,00 zł

2022

1/2022, 39,00 zł
2/2022, 39,00 zł
3/2022, 39,00 zł
4/2022, 39,00 zł

2023

1/2023, 41,00 zł
2/2023, 41,00 zł
3/2023, 41,00 zł
4/2023, 41,00 zł

2024

1/2024, 43,00 zł

 

Operations Research and Decisions

W sprzedaży dostępne są następujące numery pisma:

2017

Vol. 27, 1/2017, 31,00 zł
Vol. 27, 2/2017, 31,00 zł
Vol. 27, 3/2017, 31,00 zł
Vol. 27, 4/2017, 31,00 zł

2018

Vol. 28, 1/2018, 31,00 zł
Vol. 28, 2/2018, 31,00 zł
Vol. 28, 3/2018, 31,00 zł
Vol. 28, 4/2018, 31,00 zł

2019

Vol. 29, 1/2019, 33,00 zł
Vol. 29, 2/2019, 33,00 zł
Vol. 29, 3/2019, 33,00 zł
Vol. 29, 4/2019, 33,00 zł

2020

Vol. 30, 1/2020, 34,00 zł
Vol. 30, 2/2020, 34,00 zł
Vol. 30, 3/2020, 34,00 zł
Vol. 30, 4/2020, 34,00 zł

2021

Vol. 31, 1/2021, 37,00 zł
Vol. 31, 2/2021, 37,00 zł
Vol. 31, 3/2021, 37,00 zł
Vol. 31, 4/2021, 37,00 zł

Od 2022 r. pismo jest wydawane wyłącznie w wersji elektronicznej.

Physicochemical Problems of Mineral Processing

Pismo nie jest dostępne w sprzedaży. Więcej informacji na stronie czasopisma.

Power Electronics and Drives

W sprzedaży dostępne są następujące numery pisma:

2017

Vol. 2(37), No. 1/2017, 35,00 zł
Vol. 2(37), No. 2/2017, 35,00 zł

Probability and Mathematical Statistics

Czasopismo jest dostępne wyłącznie w prenumeracie.