Katalog wydawnictw / Oferta: nowości

LEGENDA
Promocje Zapowiedzi

Architektura i urbanistyka

Ossowicz T.
Urbanistyka operacyjna. Zarys teorii, 2019, 294 s.
50,00 zł

Pach P. (red.)
Miasto. Temat rzeka, 2019, 298 s.
64,00 zł

Tarczewski R.
Konstruowanie architektury. Uwagi o materializacji formy architektonicznej, 2019, 198 s.
43,00 zł

Tomaszewicz A.
Wrocławskie wille i osiedla willowe doby historyzmu, 2019, 512 s.
185,00 zł

Wojciechowski Ł.
Związki architektury modernistycznej i motoryzacji indywidualnej – wybrane realizacje europejskie 1903-1973, 2019, 340 s.
49,50 zł

Bioinżynieria

Pezowicz C.
Biomechanika kręgosłupa, 2019, 262 s.
75,00 zł
Książka w oprawie twardej

Budownictwo

Puła W.
Wybrane zagadnienia oceny nośności posadowienia bezpośredniego w ujęciu teorii pól losowych, 2019, 256 s.
38,00 zł

Chemia. Technologia i inżynieria chemiczna

Burczyk B.
Biomasa – surowiec do syntez chemicznych i produkcji paliw, wyd. II, 2019, 288 s.
43,00 zł

Dziak J.
Zastosowanie układu strumienica-mikrofiltr do usuwania zanieczyszczeń z cieczy, 2019, 273 s.
44,00 zł

Ekonomia i zarządzanie

Jach K.
Metodyka wspomagania aktywności zawodowej osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, 2019, 222 s.
35,00 zł

Klaus-Rosińska A.
Sukces projektów badawczych i badawczo-rozwojowych w sektorze nauki, 2019, 332 s.
49,50 zł

Malara Z., Tutaj J. (red.)
Innowacje a dobrostan społeczeństwa, gospodarki i przedsiębiorstw. Próba pomiaru, 2019, 260 s.
39,00 zł

Rosienkiewicz M.
Hybrydowe modele prognozowania w produkcji i metodyka oceny ich efektywności, 2019, 252 s.
47,00 zł

Skonieczny J.
Twórczość jako fundament strategii organizacji, 2019, 292 s.
45,00 zł

Szalbierz Z. (red.)
Innowacje technologiczne w teorii i praktyce, 2019, 502 s.
120,00 zł
Oprawa twarda

Elektronika

Niczego nie znaleziono

Elektrotechnika, energetyka

Niczego nie znaleziono

Geotechnika i górnictwo

Kozubal J.W.
Wzmacnianie podłoża w gruntach zapadowych i nienasyconych, 2019, 156 s.
42,00 zł

Informatyka

Niczego nie znaleziono

Inne

Niczego nie znaleziono

Języki obce

Niczego nie znaleziono

Logistyka i transport

Niczego nie znaleziono

Matematyka i fizyka

Niczego nie znaleziono

Mechanika

Bocian M.
Wybrane metody modelowania i identyfikacji złożonych układów dynamicznych, 2019, 162 s.
30,00 zł

Kowalski A.
Metodyka planowania efektywności wydobycia urobku w komorowo-filarowych systemach eksploatacji, 2019, 238 s.
48,00 zł

Koziołek S.
Inżynieria Wynalazczości. Metodologia projektowania innowacyjnych systemów technicznych, 2019, 132 s.
42,00 zł

Kulisiewicz M., Lesiuk G., Piesiak S. (red.)
Dynamika układów mechanicznych w zadaniach technicznych. Część II. Podstawy dynamiki układów dyskretnych, 2019, 248 s.
49,00 zł

Łatka L.
Powłoki natryskiwane plazmowo z zawiesin szkieł bioaktywnych oraz stabilizowanego tlenku cyrkonu, 2019, 196 s.
54,50 zł

Osiński P.
Wysokosprawnościowe pompy zębate, 2019, 212 s.
69,00 zł

Nauki społeczne

Niczego nie znaleziono

Ochrona i inżynieria środowiska

Wolska M., Urbanowska A.
Projektowanie zakładów oczyszczania wody, 2019, 176 s.
34,00 zł

Publikacje elektroniczne

Niczego nie znaleziono

Termoenergetyka

Niczego nie znaleziono