Katalog wydawnictw / Oferta: nowości

LEGENDA
Promocje Zapowiedzi

WTF!? (brak działu)

Nowobilski T., Szóstak M.
BIM dla projektanta. Podstawy modelowania w Autodesk Revit. Poziom I

Architektura i urbanistyka

Gomółka J.
Wstęp do projektowania architektonicznego czyli o architekturze wykładów piętnaście, 2021, 306 s.
115,00 zł

Łużyniecka E. (red.)
Dziedzictwo architektoniczne. Ochrona i badania obiektów zabytkowych, 2020, 142 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Łużyniecka E. (red.)
Dziedzictwo architektoniczne. Ochrona i badania obiektów zabytkowych, 2020, 142 s.
65,00 zł

Łużyniecka E. (red.)
Dziedzictwo architektoniczne. Zabytki kolejnictwa, 2020, 104 s.
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Łużyniecka E. (red.)
Dziedzictwo architektoniczne. Zabytki kolejnictwa, 2020, 104 s.
55,00 zł

Suchodolski J.
Architektura schronisk i zajazdów w Dolinie Dzikiej Orlicy na pograniczu polsko-czeskim, 2021, 168 s.
110,00 zł

Bioinżynieria

Niczego nie znaleziono

Budownictwo

Herbut A.
Aktywna ochrona dynamiczna konstrukcji poprzez redukcję amplitudy fali propagującej w podłożu gruntowym, 2021, 214 s.
45,00 zł

Madryas C., Wysocki L., Grosel J.
Odnowa konstrukcji ceglanych kolektorów kanalizacyjnych, 2021, 148 s.
89,00 zł

Maj M., Ubysz A.
Chimneys. Use and durability, 2021, 234 s.
80,00 zł

Nowak H.
Zastosowanie badań termowizyjnych w budownictwie, 2012, 332 s.
85,00 zł

Chemia. Technologia i inżynieria chemiczna

Niczego nie znaleziono

Ekonomia i zarządzanie

Kamiński R.
Subkultura zespołu projektowego, 2021, 296 s.
40,00 zł

Mielczarek B., Dobrowolska A. (red.)
Praktyczne problemy zarządzania. Wybrane prace słuchaczy 44. i 45. edycji PASB Executive MBA, 2022, 158 s.
25,00 zł
Seria: Biblioteka Szkoły Biznesu

Elektronika

Nowak K., Pliński E.F.
Zarys teorii i techniki żyrotronu. Wybrane aspekty, 2022, 152 s.
40,00 zł

Elektrotechnika, energetyka

Kudela H., Machalski A., Cholewiński M.
XIII Konferencja „Młodzi w Energetyce”, książka streszczeń
Publikacja bezpłatna, plik PDF

Kudela H., Machalski A., Cholewiński M.
Zeszyty energetyczne VII, 470 s.
95,00 zł

Geotechnika i górnictwo

Niczego nie znaleziono

Informatyka

Niczego nie znaleziono

Inne

Czemplik A.
Dynamika układów. Wprowadzenia do modelowania, analizy i symulacji, 2021, 306 s.
45,00 zł

Felisiak P.A.
Application of Dual Quaternions to Kinematics of Free-Floating Robots and its Practical Consequences, 2021, 88 s.
35,00 zł

Kasperski J.
Metody graficznej prezentacji danych naukowych. Teoria i przykłady zastosowań, 2021, 158 s.
65,00 zł

Języki obce

Niczego nie znaleziono

Logistyka i transport

Niczego nie znaleziono

Matematyka i fizyka

Czemplik A.
Dynamika układów. Wprowadzenia do modelowania, analizy i symulacji, 2021, 306 s.
45,00 zł

Janicka L., Sztonyk P. (opr.)
Kurs korespondencyjny MATEMATYKA. Zbiór zadań 2014–2019, 2021, 246 s.
30,00 zł

Nowak K., Pliński E.F.
Zarys teorii i techniki żyrotronu. Wybrane aspekty, 2022, 152 s.
40,00 zł

Opieliński K.
Postępy badań w inżynierii dźwięku i obrazu. Nowe trendy i zastosowani technologii dźwięku wielokanałowego oraz badania jakości dźwięku, 2021, 270 s.
70,00 zł

Mechanika

Felisiak P.A.
Application of Dual Quaternions to Kinematics of Free-Floating Robots and its Practical Consequences, 2021, 88 s.
35,00 zł

Iwko J.
Modelowanie procesu uplastyczniania tworzyw polimerowych przy wtryskiwaniu, 2021, 156 s.
35,00 zł

Sitnik L.
Filtracja, 2021, 92 s.
30,00 zł

Nauki społeczne

Niczego nie znaleziono

Ochrona i inżynieria środowiska

Dudkiewicz E.
Wielokryterialna ocena systemu odzysku ciepła odpadowego z promienników gazowych, 2021, 218 s.
70,00 zł

Jedlikowski A.
Modelowanie wymienników do odzyskiwania ciepła w systemach wentylacyjnych, 2021, 306 s.
100,00 zł

Urbanowska A.
Oczyszczanie ciekłej frakcji pofermentu pochodzenia komunalnego z wykorzystaniem zintegrowanych procesów membranowych, 2022, 180 s.
50,00 zł

Wolska M., Urbanowska A.
Projektowanie zakładów oczyszczania wody, wyd. II popr. i uzup., 2020, 176 s.
40,00 zł

Publikacje elektroniczne

Niczego nie znaleziono

Termoenergetyka

Niczego nie znaleziono