Aktualności

Praca rotacyjna

Fot.: Elena Mozhvilo (Unsplash)

Fot.: Elena Mozhvilo (Unsplash)

Ze względu na ograniczenia wynikające z epidemii Oficyna Wydawnicza tymczasowo funkcjonuje w trybie pracy rotacyjnej.

Od poniedziałku 1.02 2021 r. zostają przywrócone normalne godziny pracy Oficyny Wydawniczej: od 7:30 do 15:30.

Ze względu na pracę w trybie rotacyjnym realizacja zamówień może ulec niewielkim opóźnieniom:

  • w dniach 1-5.03.2021 r. Dział Zamówień pracuje zdalnie.
  • w dniach 8-12.03.2021 r. realizujemy wysyłki na bieżąco.

Przepraszamy za niedogodności.

Nowość

Baborska‐Narożny M. (red.)

Węglem i nie węglem. Ogrzewanie kamienic: perspektywa mieszkańców i scenariusze zmian. Rzeczywiste koszty, zużycie energii i warunki korzystania z różnych systemów ogrzewania Dostępne jako plik PDF

Pilne ograniczenie szkodliwych emisji związanych z ogrzewaniem lokali mieszkalnych w Polsce wymaga współpracy i spójnego działania wielu osób i instytucji. Dla nich jest ta publikacja. Ma ona wypełnić istotną lukę w wiedzy o ogrzewaniu kamienic „przed” remontami i „po” nich oraz po zmianach systemów grzewczych. Pokazujemy możliwie pełen obraz, tj. zarówno perspektywę mieszkańców, jak i wyniki obiektywnych porównań bazujących na pomiarach i modelowaniu.
— ze Wstępu

Więcej

W przygotowaniu wersja drukowana.

Nowość

Merta-Staszczak A., Burak M., Leśniewski J.

Nauka i przemysł. Politechnika Wrocławska w odbudowie i rozwoju gospodarczym Dolnego Śląska (1945–1989)

W książce Nauka i przemysł. Politechnika Wrocławska w odbudowie i rozwoju gospodarczym Dolnego Śląska (1945–1989) zostały przedstawione dwa najważniejsze zagadnienia związane z kształtowaniem nowoczesnej gospodarki na Dolnym Śląsku – rozwój przemysłu w okresie Polski Ludowej oraz rozwój Politechniki Wrocławskiej będącej źródłem innowacji, rozwiązań i instytucji, umożliwiającej transfer wiedzy do przemysłu. Uczelnia ta przez wiele lat odgrywała rolę jedynego zaplecza naukowo-badawczego w regionie.

Więcej

Oprawa twarda z obwolutą

Zapowiedzi

W przygotowaniu

Gerber P.

Ochrona i modernizacja zabytkowych szpitali

Praca porządkuje wiedzę o dziejach rozwoju architektury szpitalnej. W opracowaniu autor zwraca uwagę na to, że szpitale oprócz
swojej podstawowej funkcji medycznej często posiadają dodatkowe wartości, takie jak wartość zabytkowa. Wartości te przez właścicieli
szpitali często nie są spostrzegane i zachowywane. Na Dolnym Śląsku, ale także w innych regionach naszego kraju problem
modernizacji szpitali, w celu dostosowania do współczesnych wymagań, jest bardzo istotny. Dotyczy on znacznej części szpitali.

Więcej