Aktualności

Nowość

Wolska M., Urbanowska A.

Projektowanie zakładów oczyszczania wody

Podręcznik Projektowanie zakładów oczyszczania wody jest kompendium dotyczącym projektowania urządzeń i całych układów do uzdatniania wody. Zawiera obszerny i uporządkowany materiał z zakresu obliczania i doboru urządzeń stosowanych w typowych zakładach oczyszczania wody powierzchniowej.

Więcej

Gerber P.

Ochrona i modernizacja zabytkowych szpitali

Praca porządkuje wiedzę o dziejach rozwoju architektury szpitalnej. W opracowaniu autor zwraca uwagę na to, że szpitale oprócz swojej podstawowej funkcji medycznej często posiadają dodatkowe wartości, takie jak wartość zabytkowa. Wartości te przez właścicieli szpitali często nie są spostrzegane i zachowywane. Na Dolnym Śląsku, ale także w innych regionach naszego kraju problem modernizacji szpitali, w celu dostosowania do współczesnych wymagań, jest bardzo istotny.
— Z recenzji dr. hab. n. med. Adama Maciejczyka

Więcej

Zapowiedzi

W przygotowaniu

Nowość

Janicka L., Sztonyk P. (opr.)

Kurs korespondencyjny MATEMATYKA. Zbiór zadań 2014–2019

Zbiór zawiera zadania Korespondencyjnego Kursu z Matematyki z lat 2014–2019. Kurs ten jest prowadzony od roku 1972, obecnie przez Katedrę Matematyki Politechniki Wrocławskiej. Jest skierowany przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zamierzają podjąć studia techniczne.

Więcej

W przygotowaniu

Kamiński R.

Subkultura zespołu projektowego

W monografii przedstawiono model subkultury zespołu projektowego. Na podstawie analizy krytycznej literatury przedmiotu i przeprowadzonych badań własnych wyodrębniono czynniki sprzyjające kształtowaniu się subkultury zespołu projektowego.

Więcej

W przygotowaniu

Masztalski R.P., Kryczka P.

Przeobrażenia struktury przestrzennej małych miast Dolnego Śląska po 2000 roku

Po 2000 roku nastąpiło przyspieszenie procesów modernizacyjnych miast polskich wynikające w największym stopniu ze wsparcia ekonomicznego jakie uzyskaliśmy po włączeniu Polski w 2004 roku w struktury Unii Europejskiej. Jednak już wcześniej Polska korzystała z tak zwanych funduszy strukturalnych. W okresie akcesyjnym przygotowującym nasz kraj do wejścia w skład Unii Europejskiej realizowane były programy polityki spójności w latach 2000-2006. Realizowane one były przez 4 fundusze strukturalne: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa.

Więcej