Aktualności

Kudela H.

Matematyczne wprowadzenie do mechaniki płynów

Kudela-H.-Matematyczne-wprowadzenie-do-mechaniki-płynów

W książce Matematyczne wprowadzenie do mechaniki płynów przedstawione są podstawowe idee fizyczne i aparat matematyczny analizy matematycznej, rachunku wektorowego i tensorowego służące do opisu ruchu ośrodka płynnego.
Książka adresowana jest to doktorantów, studentów wyższych lat studiów i pracowników nauki. Może również być przydatna dla każdego, kto interesuje się mechaniką płynów.

Więcej

Stosiak M.

Identyfikacja oddziaływania drgań i metody ich redukcji w wybranych zaworach hydraulicznych

Stosiak-M.-Identyfikacja-oddziaływania-drgań-i-metody-ich-redukcji-w-wybranych-zaworach-hydraulicznych

Tematem monografii są drgania w maszynach i urządzeniach wyposażonych w elementy i układy hydrauliczne. Odbiorcami książki mogą być inżynierowie zajmujący się redukcją drgań ze szczególnym uwzględnieniem układów hydraulicznych, a także studenci ostatnich lat wydziałów mechanicznych wyższych szkół technicznych.

Więcej

Gronostajska B.E.

Kształtowanie środowiska mieszkaniowego dla seniorów

Gronostajska B.E., Kształtowanie środowiska mieszkaniowego dla seniorów

W monografii przedstawiono szeroki opis środowiska dla osób starych. Tematyka w niej zawarta jest związana z dwoma głównymi blokami: zagadnieniami dotyczącymi osób starych i ich funkcjonowania w środowisku zbudowanym oraz problemami starzejącego się społeczeństwa, pojawiającymi się w środowisku mieszkaniowym blokowisk z wielkiej płyty z lat 70. i 80. XX wieku.

Więcej

Bać Z. (red.)

Habitaty: reaktywacja małych społeczności lokalnych

Bać Z. (red.), Habitaty reaktywacja małych społeczności lokalnych

W terminologii nauk przyrodniczych „HABITAT” jest rozumiany jako „środowisko, w którym zespoły poszczególnych gatunków organizmów znajdują najdogodniejsze warunki życia”.

Na podstawie tej definicji można scharakteryzować pewne podstawowe cechy Habitatu człowieka, rozumując Go jako część środowiska naturalnego i kulturowego.

ze Wstępu

Więcej

Elektroniczne wersje wybranych publikacji Oficyny Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej są dostępne w serwisie - bibliotece internetowej PWN.