Aktualności

Inwentaryzacja!

Fot.: Tim Mossholder (Unsplash)

Fot.: Tim Mossholder (Unsplash)

Informujemy, że w związku z inwentaryzacją od 1 października 2019 r. sprzedaż książek będzie wstrzymana. Ostatnie zamówienie przyjmujemy do 27 września 2019 r.

Przepraszamy za niedogodności.

Nowość

Tomaszewicz A.

Wrocławskie wille i osiedla willowe doby historyzmu

Monografia „Wrocławskie wille i osiedla willowe doby historyzmu” to pierwsza próba przedstawienia „domów wznoszonych w ogrodzie w wytwornym stylu dla wygody i ozdoby” w sposób całościowy, ukazujący tę formę budownictwa nie tylko jako zjawisko historyczne, ale też zadanie projektowe.

Więcej

Nowość

Malara Z., Tutaj J. (red.)

Innowacje a dobrostan społeczeństwa, gospodarki i przedsiębiorstw. Próba pomiaru

W monografii przedstawiono problematykę innowacji w ujęciu teoretycznym i praktycznym w odniesieniu do dobrostanu gospodarki, społeczeństwa i przedsiębiorstwa. Autorzy podjęli próbę pomiaru innowacji w różnorodnych obszarach, stosując dostępne narzędzia i metody, na bazie dostępnej literatury w Polsce i za granicą.

Więcej

Nowość

Rosienkiewicz M.

Hybrydowe modele prognozowania w produkcji i metodyka oceny ich efektywności

W niniejszej monografii przedstawiono nowe metody prognozowania – hybrydową metodę prognozowania opartą na modelowaniu ekonometrycznym (hybrydowy model ekonometryczny) oraz hybrydową metodę prognozowania opartą na sztucznej inteligencji (hybrydowy model sztucznych sieci neuronowych), które zastosowano w czterech obszarach systemu produkcyjnego – planowaniu produkcji, utrzymaniu ruchu, zarządzaniu jakością oraz w badaniach i rozwoju. Zaproponowano także autorską metodykę oceny efektywności metod prognozowania – analizom poddano łącznie 14 metod.

Więcej

Nowość

Dziak J.

Zastosowanie układu strumienica-mikrofiltr do usuwania zanieczyszczeń z cieczy

W monografii przestawiono wyniki badań eksperymentalnych rozdziału substancji z użyciem systemu strumienica-mikrofiltr, modelowanie matematyczne wybranych urządzeń zastosowanych do ich rozdziału, metody projektowania opisanej aparatury oraz przykład praktycznego zastosowania mieszalnika strumienicowego w skali przemysłowej.

Więcej

Nowość

Bocian M.

Wybrane metody modelowania i identyfikacji złożonych układów dynamicznych

W monografii przedstawiono wybrane problemy modelowania i identyfikacji złożonych układów dynamicznych. W pierwszej części skoncentrowano się na opisie układów mających w wewnętrznej strukturze model Maxwella. W kolejnych częściach zaprezentowano identyfikację metodą bilansu energii i bilansu mocy w zastosowaniu do wyżej wymienionych modeli z podukładem Maxwella z dodatkowymi elementami nieliniowymi (w zakresie zarówno sprężystości, jak i tłumienia).

Więcej

Nowość

Jach K.

Metodyka wspomagania aktywności zawodowej osób z ograniczeniami funkcjonalnymi

Praca zawiera propozycje innowacyjnych rozwiązań dotyczących wsparcia społecznego osób z niepełnosprawnościami, co znacznie poszerza istniejącą w Polsce wiedzę na ten temat. Niezwykle cenne są informacje o praktycznych doświadczeniach z wdrożenia opracowanych koncepcji wsparcia społecznego osób aktywizowanych na rynku pracy.
Z recenzji prof. dr. hab. inż. Edwina Tytyka

Więcej

Nowość

Skonieczny J.

Twórczość jako fundament strategii organizacji

Monografia jest adresowana
do przedsiębiorców, inżynierów i menedżerów z różnych organizacji, którzy w twórczości
organizacyjnej (innowacyjności, przedsiębiorczości, ekspansywności) poszukują
nowych, użytecznych i perspektywicznych pomysłów i strategii oraz tworzą
możliwości, będące wynikiem twórczego myślenia, planowania i zarządzania w organizacjach
zarówno gospodarczych, jak i publicznych.

Więcej

Zapowiedzi

W przygotowaniu

Tarczewski R.

Konstruowanie architektury. Uwagi o materializacji formy architektonicznej

Praca Konstruowanie architektury dotyczy zagadnień metodologii projektowania, w szczególności modelowania jako metody prezentacji i badania przyszłych realizacji architektonicznych. […] Zagadnienie to jest omówione wyczerpująco, dyskusja różnych aspektów jest bardzo interesująca i obejmuje m.in. zagadnienia rozwoju modeli architektonicznych, integralności osoby projektanta (architekt-konstruktor vs architekt oraz konstruktor), wolności twórczej, etyki inżynierskiej, interakcji kulturowych w procesie realizacji budowlanej i wielu innych spraw ważnych dla teorii i praktyki projektowania architektonicznego. […] Autor w wielu fragmentach przedstawia oryginalne ujęcia tematu oparte na swoich doświadczeniach praktycznych oraz wynikach prowadzonych badań.
Z recenzji prof. dr. hab. inż. arch. Krzysztofa Gasidło

Więcej