Aktualności

Pucicki D.

Struktury kwantowe w technologii przyrządów półprzewodnikowych

W prezentowanej pracy przedstawione zostały wybrane aspekty konstrukcji, technologii, charakteryzacji i wykorzystania struktur kwantowych w półprzewodnikowych przyrządach optoelektronicznych. W monografii zawarto szereg przykładów zaczerpniętych i z literatury, i – a może przede wszystkim – będących wynikiem prac naukowych prowadzonych przez autora w latach 2006–2016.

Więcej

Osiński P.

Pompy zębate o obniżonym poziomie emisji hałasu

Przedstawiona w książce synteza wiedzy w zakresie projektowania i modelowania niskopulsacyjnych jednostek zębatych stanowi nowe ujęcie problemu redukcji pulsacji wydajności na tle obecnego stanu wiedzy. Wiedzę teoretyczną przedstawiono w sposób czytelny i przejrzysty dzięki licznym rysunkom i przystępnej formie. Publikacja jest przeznaczona dla konstruktorów, pracowników naukowych, ale również dla studentów chcących pogłębić wiedzę w dziedzinie napędów i sterowań hydraulicznych.

Więcej

Cisek E.

Norweska architektura i rzeźba wobec natury

Książka bardzo trafnie ukazuje walory norweskiej architektury i rzeźby. Jest bardzo ciekawą i wartościową pracą, która z pewnością będzie przydatna zarówno architektom, jak i szerszemu kręgowi odbiorców z uwagi na przybliżenie niezwykle interesującego, inspirującego kręgu kulturowego oraz na ważne proekologiczne przesłania.
Z recenzji prof. Leszka Malugi

Więcej

Szulc P.

Modelowanie procesów cieplno-przepływowych towarzyszących pracy kotła energetycznego

Modelowanie procesów cieplno-przepływowych towarzyszących pracy kotła energetycznego jest syntezą dotychczasowych prac własnych autora, prac realizowanych w ramach projektów badawczych i kooperacji z partnerami przemysłowymi. Opisane w książce procesy są ważne ze względów zarówno poznawczych, jak i naukowych z powodu ich wpływu na sprawność nie tylko samego kotła, lecz także całego obiegu cieplnego siłowni.

Więcej

Świerczok A.

Podwyższanie skuteczności odpylania cząstek drobnych w elektrofiltrach przez zmiany konstrukcyjne elektrod ulotowych

Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom wynikającym ze świadomości obecności w atmosferze zanieczyszczeń pochodzących z produkcji przemysłowej oraz ich wpływu na środowisko, Autor daje możliwość pogłębienia wiedzy o podstawowych procesach związanych z odpylaniem gazów odlotowych w elektrofiltrze. Książka adresowana jest do inżynierów zajmujących się procesami oczyszczania gazów odlotowych oraz do studentów wyższych uczelni technicznych, a w szczególności kierunków związanych z ochroną atmosfery.

Więcej

Mirski Z. (red.)

Technologia i badanie materiałów inżynierskich – Laboratorium

Podręcznik Technologia i badanie materiałów inżynierskich – Laboratorium jest przygotowany dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Mechanicznego i Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Ma służyć studentom w zakresie uzyskania podstawowych wiadomości o materiałach inżynierskich i metodach ich badań, zarówno niszczących, jak i nieniszczących.

z Przedmowy

Więcej

Elektroniczne wersje wybranych publikacji Oficyny Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej są dostępne w serwisie - bibliotece internetowej PWN.