Aktualności

Różański A.

Analiza wieloskalowa charakterystyki cieplnej wielofazowego ośrodka gruntowego

W monografii przedstawiono zastosowanie wybranych technik homogenizacji do oceny makroskopowej przewodności cieplnej gruntu jako ośrodka wielofazowego. Zaprezentowane zagadnienia są niezwykle istotne ze względu na stosowanie nowoczesnych rozwiązań w budownictwie, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania energii cieplnej z ośrodka gruntowego.

Więcej

Nowak D.

Prognozowanie parametrów nagrzewania mikrofalowego mas formierskich i rdzeniowych

W monografii zaprezentowano opracowanie oryginalnych miękkich modeli matematycznych właściwości elektrycznych, uwzględniających wpływ poszczególnych zjawisk związanych z oddziaływaniem mikrofal na masę formierską i rdzeniową. Modele te mogą stanowić podstawę do oceny i doboru parametrów procesu nagrzewania mikrofalowego, co może wpłynąć bezpośrednio na efekty ekonomiczne, ochronę środowiska i jakość wytwarzanych odlewów.

Więcej

Malara Z., Skonieczny J. (red.)

Innowacje w gospodarce, przedsiębiorstwie i społeczeństwie

Monografia jest skierowana zarówno do studentów i doktorantów, dla których jest niewątpliwe cenną ofertą edukacyjną jak i do menedżerów i specjalistów zajmujących się generowaniem i wdrażaniem innowacji w swoich organizacjach i chcących poszerzyć swoje umiejętności przedsiębiorcze i twórcze.

Więcej

Werbińska-Wojciechowska S.

Modele utrzymania systemów technicznych w aspekcie koncepcji opóźnień czasowych

Książka może być przydatna m.in. dla inżynierów utrzymania ruchu, specjalistów ds. niezawodności, absolwentów i studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, jak również pracowników naukowych, którzy są zainteresowani zagadnieniami modelowania utrzymania technicznego obiektów/systemów, szczególnie w obszarze wykorzystania koncepcji opóźnień czasowych dla efektywnego zarządzania procesami obsługiwania dowolnych systemów technicznych.

Więcej

Elektroniczne wersje wybranych publikacji Oficyny Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej są dostępne w serwisie - bibliotece internetowej PWN.