Pezowicz C. (red.)

Wybrane zagadnienia budowy i eksploatacji maszyn

Spis treści:

1. Kompozytowe materiały dla inżynierii tkankowej wytarzane wybranymi technologiami przyrostowymi (Małgorzata Rusińska, Anna Woźna)
2. Porowatość otwarta w wypraskach żelaznych prasowanych na zimno i na gorąco (Krzysztof Widanka)
3. Modelowanie trójwymiarowych struktur kostnych na podstawie obrazów ultrasonograficznych (Paweł Krowicki)
4. Green aspects of exoskeleton’s technology – usage in medicine and everyday life (Michał Oliński, Bogusz Lewandowski)
5. Wybrane zagadnienia obliczeń, badań i symulacji zderzenia lekkiego samochodu sportowego (Wojciech Ambroszko)
6. Pierwszy polski pojazd autonomiczny. Opis projektu (Piotr A. Wrzecioniarz)

Cena: 34 zł
Liczba stron: 160Rok wydania: 2016
ISBN 978-83-7493-972-0

Brak możliwości komentowania