Aktywna ochrona dynamiczna konstrukcji poprzez redukcję amplitudy fali propagującej w podłożu gruntowym

Herbut A.

W monografii zaproponowana została metoda aktywnej redukcji drgań podłoża gruntowego, polegająca na wytworzeniu w ośrodku gruntowym fali o zbliżonej amplitudzie i częstotliwości, ale zwrocie przemieszczeń przeciwnym do fali, której amplituda ma zostać zmniejszona. Jej zastosowanie umożliwi ochronę budynków przed szkodliwym wpływem drgań krótkotrwałych, wywołanych działalnością człowieka. Praca zawiera przegląd aktualnej literatury przedmiotu, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć w zakresie ochrony sejsmicznej oraz parasejsmicznej.

Więcej

Bezpieczeństwo pracy w procesach budowlanych

Hoła B.

Dr hab. inż. Bożena Hoła jest absolwentką Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Od ukończenia studiów jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym macierzystego Wydziału, obecnie profesorem nadzwyczajnym, kierownikiem w Zakładzie Technologii i Zarządzania w Budownictwie.

Zainteresowania naukowe autorki koncentrują się głównie wokół zagadnień inżynierii procesów budowlanych i obejmują dwa kierunki badawcze: organizację i zarządzanie w budownictwie oraz bezpieczeństwo pracy w budownictwie.

Więcej

Chimneys. Use and durability

Maj M., Ubysz A.

The subject of the work concerns the use and durability of industrial chimneys, mainly reinforced concrete chimneys. The authors included the most important aspects that occur during the initial start-up, use and repair of the chimney. The first part of the book contains information about the basic materials from which industrial chimneys are made. Subsequently the authors discuss the types of loads acting on the chimneys. The following sections include methods of examining the technical condition of chimneys, causes of degradation and loss of durability. Methods of repairing the chimney shell are presented in the following parts of the book. The work is based on many years of research by the Authors, who have extensive practical experience with this type of construction.
— Ashot Tamrazyan – Reviewer

Więcej