Metoda zarządzania ryzykiem operacyjnym w transporcie drogowym

Tubis A.

/

Kierując się zidentyfikowanymi potrzebami menedżerów, w monografii przedstawiono nową metodę zarządzania ryzykiem w transporcie drogowym, odpowiadającą wymaganiom planowania i kontroli na poziomie zarządzania operacyjnego transportem. Metoda ta prezentuje nowe podejście do oceny ryzyka operacyjnego oraz do zmian w planowaniu i doskonaleniu procesu obsługi zleceń transportowych.

Więcej

Metodyka modelowania strumieni pasażerów w porcie lotniczym z uwzględnieniem wydajności, bezpieczeństwa i poziomu obsługi

Kierzkowski A.

/

Przedstawiona w książce metodyka umożliwia w sposób kompleksowy uwzględnienie czynników, które z punktu widzenia pasażera są ważne w procesie jego obsługi w terminalu portu lotniczego, i co istotne, może zostać wykorzystana zarówno na etapie projektowania, jak i eksploatacji już istniejących portów lotniczych.

Więcej

Navigator 17. CRM. Zarządzanie relacjami z klientem w logistyce dystrybucji

Zając P.

/

Przedstawiono nową klasę oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem CRM. Skrót ten pochodzi od angielskiego określenia Customer Relationship Management, co można przetłumaczyć jako zarządzanie relacjami z klientem – wcześniej można było spotkać się także z terminem Customer Relationship Marketing.

Na przykładzie wybranego pakietu CRM przedstawiono wdrożenie wraz z kosztami przedsięwzięcia oraz zasady postępowania w zakresie optymalnego wyboru systemu CRM dla danej firmy.

Więcej

Navigator 23. Nowoczesne tramwaje w komunikacji miejskiej

Molecki B. (red.)

/

Książka ma charakter monograficzny, kompleksowo omawia problemy eksploatacji nowoczesnych wagonów tramwajowych w komunikacji miejskiej z punktu widzenia pasażera. Przedstawiono tło historyczne rozwoju sieci tramwajowych na świecie, jak i obecny zakres wykorzystywania tych systemów. Zaprezentowano historię wrocławskich wagonów tramwajowych…

Więcej