W przygotowaniu

Chemia wody. Monitoring i metody oznaczeń parametrów jakości wody

Wolska M., Solipiwko-Pieścik A.

Chemia wody. Monitoring i metody oznaczeń parametrów jakości wody

/

Substancje organiczne są obecne we wszystkich rodzajach wód naturalnych. Najwięcej, bo aż 80–90%, jest substancji humusowych, tj. kwasów humusowych, kwasów fulwowych, kwasów huminowych i humin, charakteryzujących się bardzo zróżnicowaną budową cząsteczek oraz zróżnicowaną masą cząsteczkową. Substancje spoza tej grupy w większości są pochodzenia antropogenicznego. Ze względu na występowanie najczęściej w małych stężeniach są nazywane mikrozanieczyszczeniami, jednak ze względu na ogromną różnorodność nie jest możliwe wskazanie wszystkich związków organicznych obecnych w wodach, a co za tym idzie również grup związków. Badając zawartość substancji organicznych w wodzie, wykorzystuje się więc wskaźniki pozwalające na bezpośrednią lub pośrednią ocenę zawartości substancji organicznych. Bezpośrednio określane jest stężenie węgla organicznego i jego frakcji. Inne wskaźniki umożliwiają wskazanie substancji organicznych o określonych właściwościach, np. substancji refrakcyjnych za pomocą pomiaru absorbancji UV. Dodatkowo, w celu oceny poziomu zanieczyszczenia wody poszczególnymi grupami zanieczyszczeń organicznych, dokonuje się analizy wybranych związków identyfikowanych w największych ilościach, np. wybranych związków z grupy THM (trihalometanów).

Publikacja bezpłatna
Liczba stron: 160Format: 170 × 240 mmRok wydania: 2024
ISBN 978-83-7493-273-8
DOI 10.37190/ChemiaWody2024

Brak możliwości komentowania.