Identyfikacja modeli modalnych maszyn urabiających w górnictwie węgla brunatnego

Czmochowski J.

Właściwości dynamiczne maszyn są jednym z podstawowych kryteriów stosowanych w projektowaniu układów mechanicznych. Są istotne ze względu na bezpośredni wpływ na drgania ustroju, emitowanie hałasu, wytrzymałość zmęczeniową, stabilność i sterowalność układów mechanicznych. W pracy podjęto próbę opracowania metodyki oceny efektów dynamicznych występujących w wieloczerpakowych koparkach kołowych stosowanych w górnictwie węgla brunatnego, wykorzystując do tego symulacje komputerowe i badania doświadczalne. Zamieszczono zastosowanie wprowadzonej metodyki zarówno w stosunku do eksploatowanych maszyn, jak i w fazie projektu.

Więcej