Miodek M. (red.)

Dialog w Unii Europejskiej. Scenariusze zajęć dydaktycznych z zakresu komunikacji, mediacji, stereotypów i przeciwdziałania dezinformacji

Scenariusze zajęć dydaktycznych – lekcji, warsztatów i konwersatoriów – stworzone w oparciu o wyniki badań prowadzonych w finansowanym ze środków Parlamentu Europejskiego projekcie GANESA1, którego pełny tytuł brzmi: Mediacje i dialog w Unii Europejskiej prowadzące do trwałego i sprawiedliwego społecznie porozumienia osiąganego w warunkach rzetelnej i wiarygodnej informacji.

Więcej

Druk na zamówienie

Tabernacka M., Kusiak-Winter R., Krakowska M., Knauber A., Reinhard E., Miodek M., Tracz-Molasy A.

Europa, dialog i perspektywy młodych ludzi w zwierciadle wyników badań prowadzonych w projekcie GANESA

Mediacje i dialog w Unii Europejskiej prowadzące do trwałego i sprawiedliwego społecznie porozumienia osiąganego w warunkach rzetelnej i wiarygodnej informacji. GANESA – to projekt badawczo-edukacyjny, który prowadzony był w latach 2020-2022. Praca przedstawia wyniki badań w ramach tego projektu.

Więcej

Druk na zamówienie