Analityka spektrochemiczna – emisyjna spektrometria atomów i cząstek dwuatomowych wybranych plazm bezelektrodowych

Borkowska-Burnecka J.

W monografii Analityka spektrochemiczna – emisyjna spektrometria atomów i cząsteczek dwuatomowych wybranych plazm bezelektrodowych autorka przedstawia zagadnienia emisyjnej spektrometrii atomów i cząsteczek wybranych plazm bezelektrodowych związane z analizą składu pierwiastkowego różnorodnych próbek, analizą oscylacyjno-rotacyjną cząsteczek oraz z wyznaczaniem parametrów fizykochemicznych plazm, ukazując powiązanie badań na poziomie atomowo-molekularnym z analizą spektrochemiczną.

Więcej

Biomasa – surowiec do syntez chemicznych i produkcji paliw

Burczyk B.

W książce omówiono wykorzystanie różnych rodzajów biomasy w dwóch kierunkach – jako prekursorów do syntez wielu poszukiwanych na rynku związków chemicznych oraz surowców do produkcji biopaliw. Pod tym kątem opisano: polimery naturalne, cukry proste i dwucukry, tłuszcze roślinne i zwierzęce, glicerynę, monoterpeny i glony. Otrzymywaniu biopaliw drugiej generacji z ligninocelulozy oraz trzeciej generacji z glonów poświęcono najobszerniejszy rozdział.

Więcej