Aktualne problemy w inżynierii i ochronie atmosfery

Kuropka J., Gaj K., Sówka I. (red.)

Niniejsza książka zawiera artykuły prezentujące szeroki wachlarz zagadnień związanych z inżynierią i ochroną atmosfery oraz techniką pomiarową parametrów opisujących właściwości powietrza, które nawiązują do badań i wdrożeń aktualnie prowadzonych w placówkach naukowo-badawczych naszego kraju. Książka adresowana jest przede wszystkim do osób, które opisane w niej działania prowadzą na co dzień oraz do studentów, przyswajających wiedzę na temat zagadnień inżynierii i ochrony atmosfery.

Więcej

W przygotowaniu

Chemia wody. Monitoring i metody oznaczeń parametrów jakości wody

Wolska M., Solipiwko-Pieścik A.

/

Substancje organiczne są obecne we wszystkich rodzajach wód naturalnych. Najwięcej, bo aż 80–90%, jest substancji humusowych, tj. kwasów humusowych, kwasów fulwowych, kwasów huminowych i humin, charakteryzujących się bardzo zróżnicowaną budową cząsteczek oraz zróżnicowaną masą cząsteczkową. Substancje spoza tej grupy w większości są pochodzenia antropogenicznego. Ze względu na występowanie najczęściej w małych stężeniach są nazywane mikrozanieczyszczeniami, jednak ze względu na ogromną różnorodność nie jest możliwe wskazanie wszystkich związków organicznych obecnych w wodach, a co za tym idzie również grup związków.

Więcej

Czasowa i przestrzenna komplementarność niedyspozycyjnych odnawialnych źródeł energii w kontekście zapotrzebowania na energię elektryczną. Zlewnia Nysy Kłodzkiej na obszarze powiatu kłodzkiego – studium przypadku

Jurasz J.

/

W monografii dokonano opisu zmian zachodzących w systemach elektroenergetycznych na skutek rosnącej zmienności po stronie podażowej. Zaprezentowano wiele działań związanych ze sposobami integracji źródeł odnawialnych, szczególny nacisk kładąc na koncepcję ich komplementarności. Przedstawiono założenia teoretyczne dotyczące komplementarności oraz przywołano i zaimplementowano główne wskaźniki służące do jej oceny. Porównano i oceniono ich przydatność w kontekście badania niezawodności układu zasilania bazującego na źródłach niedyspozycyjnych. Analizę wskaźników komplementarności oparto na danych rzeczywistych raportowanych przez operatorów systemów przesyłowych lub symulowano je na podstawie parametrów meteorologicznych.

Więcej