W PRZYGOTOWANIU

Kowalski A.

Metodyka planowania efektywności wydobycia urobku w komorowo-filarowych systemach eksploatacji

„(…) monografia ta stanowi swoiste kompendium wiedzy z zakresu unormowań prawnych i aktualnych rozwiązań technicznych składających się na infrastrukturę górniczą (…). Zaproponowana w niej metodyka planowania efektywności wydobycia urobku dla komorowo-filarowych systemów eksploatacji łączy elementy wielokryterialnej oceny środków transportu z metodami optymalizacji kosztowej łańcucha logistycznego”.
Z recenzji prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Banaszaka, Politechnika Koszalińska

Więcej