Rusiński E. (red.)

Ocena stanu technicznego maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego

/

Koparki wielonaczyniowe i zwałowarki w górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego określa się jako maszyny podstawowe. Maszyny te są eksploatowane w kopalniach odkrywkowych od 30 do 40 lat, a niekiedy nawet dłużej. Istnieje ogromna potrzeba opracowania metody oceniania stanu technicznego maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego, które są eksploatowane przez wiele lat.

Więcej