W przygotowaniu

Bartlewska-Urban M.

Modele lepkosprężyste ośrodka porowatego i przykłady ich zastosowań w geoinżynierii

Modelowanie matematyczne coraz powszechniej jest stosowane do badania zjawisk fizycznych. Posługując się aparatem matematycznym, można zbadać właściwości obiektu, które trudno byłoby zbadać empirycznie lub przez predykcję zachowania się np. konstrukcji pod wypływem czynnika zewnętrznego. W pracy Modele lepkosprężyste ośrodka porowatego i przykłady ich zastosowań w geoinżynierii podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czym jest w istocie model matematyczny będący podstawą wszelkich rozwiązań praktycznych w geoinżynierii oraz co jest istotne przy tworzeniu modelu matematycznego, by był użyteczny i miał uzasadnienie fizyczne.

Więcej

Rusiński E. (red.)

Ocena stanu technicznego maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego

/

Koparki wielonaczyniowe i zwałowarki w górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego określa się jako maszyny podstawowe. Maszyny te są eksploatowane w kopalniach odkrywkowych od 30 do 40 lat, a niekiedy nawet dłużej. Istnieje ogromna potrzeba opracowania metody oceniania stanu technicznego maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego, które są eksploatowane przez wiele lat.

Więcej