Nowość

Wpływ stosowania używek przez pracowników budowlanych na bezpieczeństwo pracy podczas realizacji robót na wysokości

Sawicki M.H.

Wpływ stosowania używek przez pracowników budowlanych na bezpieczeństwo pracy podczas realizacji robót na wysokości

Głównym celem przeprowadzonych badań, których wyniki przedstawiono w niniejszej monografii, była wieloaspektowa analiza wpływu stosowania używek (alkoholu i papierosów) przez pracowników budowlanych pracujących na wysokości na ich bezpieczeństwo. W związku z tym dokonano identyfikacji zagrożeń, a także przyczyn wypadków i niebezpiecznych zdarzeń pod wpływem używek – w miejscach pracy, gdzie są wykorzystywane rusztowania.

Temat ujęto z perspektywy nauk technicznych i medycznych. Został zaprezentowany sposób porządkowania i analizy następujących danych: z terenów budów, ze zdarzeń wypadkowych, pochodzących z literatury medycznej. Przeprowadzone badania umożliwiły ustalenie zależności między stosowaniem używek a zdarzeniami wypadkowymi na budowie oraz przyjęcie odpowiednich modeli do interpretacji zjawiska.

Książka może zainteresować zarówno inżynierów budownictwa (m.in. kierowników budów, kierowników robót, majstrów budowlanych, inspektorów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy), jak i naukowców zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa i ochrony pracy w budownictwie.

Cena: 72 zł
Liczba stron: 230Format: 170 × 240 mmRok wydania: 2024
ISBN 978-83-7493-269-1

Brak możliwości komentowania.