Szulc P.

Modelowanie procesów cieplno-przepływowych towarzyszących pracy kotła energetycznego

Modelowanie procesów cieplno-przepływowych towarzyszących pracy kotła energetycznego jest syntezą dotychczasowych prac własnych autora, prac realizowanych w ramach projektów badawczych i kooperacji z partnerami przemysłowymi. Opisane w książce procesy są ważne ze względów zarówno poznawczych, jak i naukowych z powodu ich wpływu na sprawność nie tylko samego kotła, lecz także całego obiegu cieplnego siłowni.

Więcej

Cisek E.

Norweska architektura i rzeźba wobec natury

Książka bardzo trafnie ukazuje walory norweskiej architektury i rzeźby. Jest bardzo ciekawą i wartościową pracą, która z pewnością będzie przydatna zarówno architektom, jak i szerszemu kręgowi odbiorców z uwagi na przybliżenie niezwykle interesującego, inspirującego kręgu kulturowego oraz na ważne proekologiczne przesłania.
Z recenzji prof. Leszka Malugi

Więcej

Osiński P.

Pompy zębate o obniżonym poziomie emisji hałasu

Przedstawiona w książce synteza wiedzy w zakresie projektowania i modelowania niskopulsacyjnych jednostek zębatych stanowi nowe ujęcie problemu redukcji pulsacji wydajności na tle obecnego stanu wiedzy. Wiedzę teoretyczną przedstawiono w sposób czytelny i przejrzysty dzięki licznym rysunkom i przystępnej formie. Publikacja jest przeznaczona dla konstruktorów, pracowników naukowych, ale również dla studentów chcących pogłębić wiedzę w dziedzinie napędów i sterowań hydraulicznych.

Więcej

Pucicki D.

Struktury kwantowe w technologii przyrządów półprzewodnikowych

W prezentowanej pracy przedstawione zostały wybrane aspekty konstrukcji, technologii, charakteryzacji i wykorzystania struktur kwantowych w półprzewodnikowych przyrządach optoelektronicznych. W monografii zawarto szereg przykładów zaczerpniętych i z literatury, i – a może przede wszystkim – będących wynikiem prac naukowych prowadzonych przez autora w latach 2006–2016.

Więcej