Kuropka J., Gaj K., Sówka I. (red.)

Aktualne problemy w inżynierii i ochronie atmosfery

Niniejsza książka zawiera artykuły prezentujące szeroki wachlarz zagadnień związanych z inżynierią i ochroną atmosfery oraz techniką pomiarową parametrów opisujących właściwości powietrza, które nawiązują do badań i wdrożeń aktualnie prowadzonych w placówkach naukowo-badawczych naszego kraju. Książka adresowana jest przede wszystkim do osób, które opisane w niej działania prowadzą na co dzień oraz do studentów, przyswajających wiedzę na temat zagadnień inżynierii i ochrony atmosfery.

Więcej

Różański A.

Analiza wieloskalowa charakterystyki cieplnej wielofazowego ośrodka gruntowego

W monografii przedstawiono zastosowanie wybranych technik homogenizacji do oceny makroskopowej przewodności cieplnej gruntu jako ośrodka wielofazowego. Zaprezentowane zagadnienia są niezwykle istotne ze względu na stosowanie nowoczesnych rozwiązań w budownictwie, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania energii cieplnej z ośrodka gruntowego.

Więcej

Schabowicz K.

Elewacje wentylowane. Technologia produkcji i metody badania płyt włóknisto-cementowych

W monografii Elewacje wentylowane. Technologia produkcji i metody badania płyt włóknisto-cementowych kompleksowo przedstawiono zagadnienia związane z tematyką elewacji wentylowanych, szczególnie z technologią produkcji i badania okładziny zewnętrznej z płyt włóknisto-cementowych w zakresie wykrywania, identyfikacji i klasyfikacji procesów degradacji oraz uszkodzeń, a także metody tych badań.

Więcej

Kozaczewska-Golasz H., Golasz-Szołomicka H.

Halowe kościoły z wieku XV i pierwszej połowy XVI na Śląsku

W okresie od XV do połowy XVI w. na Śląsku wznoszono kościoły halowe o trzech typach układów przestrzennych: z prezbiterium jednonawowym, z prezbiterium trójnawowym halowym zakończonym trzema wielobokami (występujące wcześniej), z prezbiterium halowym z obejściem (nowy układ), niekiedy z kaplicami przy prezbiterium lub korpusie. Budowle były wysokie, ale nie przesadnie wysmukłe. Wnętrza naw przekrywano nowymi typami sklepień: bogatymi sklepieniami gwiaździstymi, sieciowymi o różnych układach żeber oraz kryształowymi.

Więcej

Malara Z., Skonieczny J. (red.)

Innowacje w gospodarce, przedsiębiorstwie i społeczeństwie

Monografia jest skierowana zarówno do studentów i doktorantów, dla których jest niewątpliwe cenną ofertą edukacyjną jak i do menedżerów i specjalistów zajmujących się generowaniem i wdrażaniem innowacji w swoich organizacjach i chcących poszerzyć swoje umiejętności przedsiębiorcze i twórcze.

Więcej

Niemczyk E.

Kolosy. Wielkie rzeźby figuralne – od antyku po współczesność

Od powstania pierwszych kolosalnych rzeźb figuralnych – a więc od czasów prehistorycznych – obiekty te, dominując nad otoczeniem, fascynowały nie tylko wielkością, przekraczającą wysokość człowieka. Początkowo były częścią kultu, odzwierciedlały też prestiż grup społecznych i rangę twórców, lecz z upływem czasu stawały się jedynie historycznymi pomnikami.
Fragment wstępu

Więcej

Rządkowski J.

Miary bezpieczeństwa konstrukcji inżynierskich

W monografii przedstawiono historię rozwoju metod analizy bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych od metod deterministycznych, poprzez metody probabilistyczne, po metody oparte na teorii zbiorów rozmytych. Zaproponowano także nową metodę oceny stanu technicznego, niezawodności oraz prawdopodobieństwa awarii konstrukcji budowlanych, stanowiącą połączenie algorytmów teorii zbiorów rozmytych (FST) z probabilistyczną teorią niezawodności konstrukcji.

Więcej

Werbińska-Wojciechowska S.

Modele utrzymania systemów technicznych w aspekcie koncepcji opóźnień czasowych

Książka może być przydatna m.in. dla inżynierów utrzymania ruchu, specjalistów ds. niezawodności, absolwentów i studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, jak również pracowników naukowych, którzy są zainteresowani zagadnieniami modelowania utrzymania technicznego obiektów/systemów, szczególnie w obszarze wykorzystania koncepcji opóźnień czasowych dla efektywnego zarządzania procesami obsługiwania dowolnych systemów technicznych.

Więcej

Nowak D.

Prognozowanie parametrów nagrzewania mikrofalowego mas formierskich i rdzeniowych

W monografii zaprezentowano opracowanie oryginalnych miękkich modeli matematycznych właściwości elektrycznych, uwzględniających wpływ poszczególnych zjawisk związanych z oddziaływaniem mikrofal na masę formierską i rdzeniową. Modele te mogą stanowić podstawę do oceny i doboru parametrów procesu nagrzewania mikrofalowego, co może wpłynąć bezpośrednio na efekty ekonomiczne, ochronę środowiska i jakość wytwarzanych odlewów.

Więcej

Kaźmierczak A., Bielawski Ł.

Wybrane zagadnienia elektronicznych systemów wspomagania kierowcy w jeździe zautomatyzowanej

W monografii Wybrane zagadnienia elektronicznych systemów wspomagania kierowcy w jeździe zautomatyzowanej poruszono istotne zagadnienie autonomiczności pojazdów samochodowych. Książka jest przeznaczona nie tylko dla specjalistów, ale również dla szerokiego kręgu odbiorców zajmujących się zagadnieniami automatyzacji ruchu pojazdów.

Więcej