Borkowska-Burnecka J.

Analityka spektrochemiczna – emisyjna spektrometria atomów i cząstek dwuatomowych wybranych plazm bezelektrodowych

W monografii Analityka spektrochemiczna – emisyjna spektrometria atomów i cząsteczek dwuatomowych wybranych plazm bezelektrodowych autorka przedstawia zagadnienia emisyjnej spektrometrii atomów i cząsteczek wybranych plazm bezelektrodowych związane z analizą składu pierwiastkowego różnorodnych próbek, analizą oscylacyjno-rotacyjną cząsteczek oraz z wyznaczaniem parametrów fizykochemicznych plazm, ukazując powiązanie badań na poziomie atomowo-molekularnym z analizą spektrochemiczną.

Więcej