Analityka spektrochemiczna – emisyjna spektrometria atomów i cząstek dwuatomowych wybranych plazm bezelektrodowych

Borkowska-Burnecka J.

Analityka spektrochemiczna – emisyjna spektrometria atomów i cząstek dwuatomowych wybranych plazm bezelektrodowych

W monografii Analityka spektrochemiczna – emisyjna spektrometria atomów i cząsteczek dwuatomowych wybranych plazm bezelektrodowych autorka przedstawia zagadnienia emisyjnej spektrometrii atomów i cząsteczek wybranych plazm bezelektrodowych związane z analizą składu pierwiastkowego różnorodnych próbek, analizą oscylacyjno-rotacyjną cząsteczek oraz z wyznaczaniem parametrów fizykochemicznych plazm, ukazując powiązanie badań na poziomie atomowo-molekularnym z analizą spektrochemiczną.

Książka może być przydatna pracownikom naukowym zajmującym się analizą pierwiastkową różnych materiałów metodami spektrometrii lub specjalizującym się w badaniach struktury wolnych cząsteczek oraz tym, którzy interesują się plazmą. Może też służyć doktorantom i studentom lat wyższych pragnącym pogłębić swą wiedzę.

Cena: 28 zł
Liczba stron: 178Rok wydania: 2012

Brak możliwości komentowania.