Kmieć A.

Zastosowanie i modelowanie procesów i aparatów ze złożem fluidalnym

Monografia zawiera podsumowanie postępów w rozwoju metod modelowania aparatów i procesów ze złożem fluidalnym. W książce omówiono modelowanie aparatów fluidyzacyjnych, fontannowych oraz aparatów do fluidyzacji trójfazowej gaz–ciecz–ciało stałe. Dokonano przeglądu stanu wiedzy w zakresie wymiany ciepła i masy w złożach fluidalnych oraz przedstawiono zasady modelowania procesów suszenia, granulacji, nanoszenia powłok, enkapsulacji, wytwarzania nanorurek węglowych, zgazowania węgla i biomasy, pirolizy, zastosowania reaktorów katalitycznych, katalitycznego krakingu ropy naftowej, spalania i oczyszczania gazów.

Więcej