Procesy cieplne w inżynierii chemicznej

Skoczylas A., Dziak J.

Procesy cieplne w inżynierii chemicznej

/

Szybkie zmniejszanie się coraz trudniej dostępnych naturalnych surowców energetycznych oraz przewidywana trwała zwyżka cen wszystkich paliw, bez względu na stan ich zapasów geologicznych, spowodowała powszechne zwrócenie uwagi na źródła i zasoby, które dotychczas były uważane za nieekonomiczne. Do tych, tak zwanych przyszłościowych, źródeł energii zalicza się źródła niekonwencjonalne – w tym przede wszystkim energię słoneczną i energię wiatru – pozyskiwane bez procesów spalania, reakcji chemicznych czy termojądrowych.

Procesy cieplne w inżynierii chemicznej to rozszerzona wersja wcześniejszej publikacji A. Skoczylasa Przenoszenie ciepła, wydanej w 1999 r. Kilka rozdziałów rozbudowano, dołączono również nowe punkty – część z nich dotyczy wykorzystywania energii słonecznej w gospodarce.

Przy opracowaniu podręcznika korzystano z różnych źródeł: klasycznych podręczników, monografii, licznych specjalistycznych artykułów oraz z własnego bogatego doświadczenia zdobytego podczas wielu godzin wykładów i innych form działalności dydaktycznej na Politechnice Wrocławskiej.

Prezentowany podręcznik jest przeznaczony dla studentów inżynierii chemicznej i procesowej, może stanowić także cenną pomoc dla studiujących na kierunku technologia chemiczna oraz dla osób zajmujących się profesjonalnie techniką cieplną.

Cena: 40 zł
Liczba stron: 344Rok wydania: 2015

Brak możliwości komentowania.