Kucharski A.A.

Analiza zagadnień promieniowania i rozpraszania fal elektromagnetycznych za pomocą równań całkowych

W pracy omówiono techniki numerycznej analizy zagadnień promieniowania i rozpraszania fal elektromagnetycznych przez obiekty materialne. Opisane techniki są oparte na sfomułowaniu zagadnień w postaci powierzchniowych i/lub objętościowych równań całkowych, rozwiązywanych następnie za pomocą tzw. metody momentów.

Więcej