Analiza zagadnień promieniowania i rozpraszania fal elektromagnetycznych za pomocą równań całkowych

Kucharski A.A.

Analiza zagadnień promieniowania i rozpraszania fal elektromagnetycznych za pomocą równań całkowych

W pracy omówiono techniki numerycznej analizy zagadnień promieniowania i rozpraszania fal elektromagnetycznych przez obiekty materialne. Opisane techniki są oparte na sfomułowaniu zagadnień w postaci powierzchniowych i/lub objętościowych równań całkowych, rozwiązywanych następnie za pomocą tzw. metody momentów. Przedstawiono analizę obiektów przewodzących, w tym cienkich przewodów, jednorodnych i niejednorodnych obiektów dielektrycznych, apertur, a także obiektów złożonych. Zaprezentowano sposoby przyspieszania obliczeń wykorzystujące metodę przebiegów asymptotycznych oraz techniki dekompozycji przestrzennej.

Cena: 35 zł
Liczba stron: 230Rok wydania: 2012

Brak możliwości komentowania.