Balik F.

Metody transimedancyjne w analizie symbolicznej i optymalizacji układów elektronicznych

Monografia zawiera opis zastosowań metod transimpedancyjnych w analizie symbolicznej i optymalizacji układów elektronicznych mających na celu skrócenie czasu obliczeń i uproszczenie formuł obliczeniowych. W pracy szczególną uwagę zwrócono na aspekty praktyczne tych metod. Pokazano ważne zastosowanie metody LCS AC do optymalizacji mikrosystemów zawierających bloki monolityczne i wbudowane moduły bierne.

Więcej