Laboratoria chipowe z detekcją optyczną: konstrukcja, technologia i przykłady wykorzystania

Walczak R.

Laboratoria chipowe z detekcją optyczną: konstrukcja, technologia i przykłady wykorzystania

W pracy opisano wybrane interdyscyplinarne zagadnienia związane z techniką laboratoriów chipowych z tzw. detekcją optyczną. Omówiono wybrane zagadnienia techniczno-technologiczne laboratoriów chipowych i metody detekcji optycznej wykorzystywane razem z tymi strukturami. Przedstawiono wyniki badań własnych obejmujących zagadnienia technologiczne, materiałowe, konstrukcyjne oraz z zakresu informatyki użytkowej, których wynikiem jest powstanie szeregu własnych rozwiązań laboratoriów chipowych, układów detekcji fluorymetrycznej i instrumentów do prowadzenia procedur analitycznych służących do wykrywania patogenów bakteryjnych, wirusowych i kokainy.

Książka jest skierowana zarówno do studentów wydziałów, na których w toku nauczania poruszane są zagadnienia związane z techniką laboratoriów chipowych, jak i uczelni nietechnicznych związanych z szeroko pojętymi naukami o życiu, zajmujące się najnowszymi rozwiązaniami i trendami związanymi z technikami analitycznymi.

Cena: 38 zł
Liczba stron: 266Rok wydania: 2014

Brak możliwości komentowania.