Architectus

W sprzedaży dostępne są następujące numery pisma:

2017

1(49)/2017, 42,00 zł
2(50)/2017, 42,00 zł
3(51)/2017, 42,00 zł
4(52)/2017, 42,00 zł

2018

1(53)/2018, 42,00 zł
2(54)/2018, 42,00 zł
4(56)/2018, 42,00 zł

2019

1(57)/2019, 44,00 zł
2(58)/2019, 44,00 zł
3(59)/2019, 44,00 zł
4(60)/2019, 44,00 zł

2020

1(61)/2020, 45,00 zł
2(62)/2020, 45,00 zł
4(64)/2020, 45,00 zł

2021

1(65)/2021, 48,00 zł
2(66)/2021, 48,00 zł


Pismo naukowe Architectus jest wydawane od 1997 roku przez Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej. Inicjatorem powstania pisma był ówczesny dziekan Wydziału prof. Stanisław Medeksza.

Architectusie publikowane są artykuły dotyczące zarówno teorii architektury współczesnej i historycznej, jak i urbanistyki, kształtowania zieleni, estetyki, konstrukcji itd. Zamieszczane są także opracowania związane z realizowanymi projektami architektonicznymi, urbanistycznymi oraz prezentacje poglądów filozoficznych związanych z odbiorem architektury.

Od 2022 r. pismo jest wydawane wyłącznie w wersji elektronicznej.

Witryna internetowa czasopisma

Brak możliwości komentowania.