13 wykładów z geometrii wykreślnej

Bogaczyk T., Romaszkiewicz-Białas T.

13 wykładów z geometrii wykreślnej

Książka zawiera wstęp oraz 13 wykładów obejmujących wybrane zagadnienia z geometrii wykreślnej – w ramach kursu podstawowego dla studentów studiów dziennych i zaocznych wyższych szkół technicznych.

Celem niniejszego kursu geometrii wykreślnej, prowadzonego jednocześnie z rysunkiem technicznym branżowym, jest pobudzenie wyobraźni przestrzennej oraz osiągnięcie przez studentów umiejętności rozwiązywania zagadnień przestrzennych w rodzajach odwzorowania używanych we współczesnej technice.

Wybór zagadnień, ich kolejność i stopień złożoności uwzględniają wytyczne nauczania programowego. Położono szczególny nacisk na sekwencje działań (algorytmy) prowadzących do rozwiązania poszczególnych problemów, wskazując na ich ogólniejsze znaczenie. Na końcu każdego wykładu zamieszczono zestaw zadań do samodzielnego wykonania.

Cena: 45 zł
Wydanie IXLiczba stron: 210Rok wydania: 2014
ISBN 978-83-7493-870-9

Brak możliwości komentowania.