Kościół Dominikanów w Gdańsku

Łużyniecka E.

Kościół Dominikanów w Gdańsku

W prezentowanej pracy podjęto się próby odtworzenia przeobrażeń architektury kościoła dominikanów, usytuowanego obecnie w obrębie Głównego Miasta w Gdańsku. Kościół ten jest jedyną zachowaną w całości częścią dawnego klasztoru. Pozostałe fragmenty uległy zniszczeniu i do dziś przetrwały jedynie ich podziemne relikty pod halą targową, ulicą Pańską oraz pod placem Dominikańskim. Inspiracją do podjęcia tego tematu było odkrycie przez archeologów nieznanych dotąd reliktów pierwszej zakonnej świątyni pw. św. Mikołaja [Szyszka 2003; 2006; 2009]. To sprawiło, że zaistniała konieczność weryfikacji dotychczasowych poglądów na temat przeobrażeń architektury drugiego kościoła dominikańskiego. Badania kościoła św. Mikołaja były prowadzone pod kierunkiem autorki przez zespół z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. W latach 2004–2007 pracom towarzyszyły warsztaty studenckie, które odbywały się dzięki pomocy i życzliwości ówczesnego dyrektora Dominikańskiego Centrum św. Jacka w Gdańsku – Ojca Marka Grubki, za co autorka przekazuje serdeczne podziękowania. Kolejne analizy wykonywano w 2010 roku, a ostatnie aktualizacje w latach 2017–2018.

Cena: 115 zł
Liczba stron: 194Format: A4Rok wydania: 2022
ISBN 978-83-7493-153-3

Brak możliwości komentowania.