Aktywna ochrona dynamiczna konstrukcji poprzez redukcję amplitudy fali propagującej w podłożu gruntowym

Herbut A.

Aktywna ochrona dynamiczna konstrukcji poprzez redukcję amplitudy fali propagującej w podłożu gruntowym

Przyczyną nadmiernych drgań obiektów budowlanych i wynikających z tego zniszczeń mogą być nie tylko trzęsienia ziemi, ale również działalność człowieka, np. prace górnicze czy budowlane, ruch samochodowy czy kolejowy.

W monografii zaproponowana została metoda aktywnej redukcji drgań podłoża gruntowego, polegająca na wytworzeniu w ośrodku gruntowym fali o zbliżonej amplitudzie i częstotliwości, ale zwrocie przemieszczeń przeciwnym do fali, której amplituda ma zostać zmniejszona. Jej zastosowanie umożliwi ochronę budynków przed szkodliwym wpływem drgań krótkotrwałych, wywołanych działalnością człowieka. Praca zawiera przegląd aktualnej literatury przedmiotu, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć w zakresie ochrony sejsmicznej oraz parasejsmicznej. W części stochastycznej do rozwiązania zagadnienia propagacji fali w ośrodku o losowych parametrach posłużyła metoda chaosu wielomianowego. Otrzymane wyniki zostały natomiast zweryfikowane za pomocą metody symulacji Monte Carlo. Wady i zalety obu podejść zostały przedstawione w kontekście omawianego zagadnienia.

Cena: 45 zł
Liczba stron: 214Format: 170 × 240 mmRok wydania: 2021
ISBN 978-83-7493-177-9

Brak możliwości komentowania.