Bezobsługowe łożyska ślizgowe z polimerów termoplastycznych

Wieleba W.

Bezobsługowe łożyska ślizgowe z polimerów termoplastycznych

Materiały polimerowe są wykorzystywane w bezsmarowych węzłach tarcia, gdyż istotą ich stosowania jest możliwość bezawaryjnej współpracy z innymi materiałami w warunkach tarcia technicznie suchego.

Książka zawiera informacje o bezobsługowych łożyskach ślizgowych z polimerów termoplastycznych, dotyczące przede wszystkim ich projektowania i eksploatacji. Dokonano przeglądu najczęściej stosowanych polimerów termoplastycznych w bezobsługowych węzłach tarcia. Omówiono między innymi procesy i zjawiska zachodzące w czasie ślizgowej współpracy materiałów polimerowych z metalowymi. Przedstawiono zasady doboru termoplastycznych materiałów polimerowych stosowanych na panewki łożysk, a także metody obliczeń łożysk ślizgowych oparte na wynikach badań eksperymentalnych oraz obliczeń numerycznych z wykorzystaniem techniki komputerowej.

Cena: 38 zł
Liczba stron: 274Rok wydania: 2013

Brak możliwości komentowania.