Ćwiczenia z chemii dla studentów Wydziału Budownictwa

Rosiek G., Wala D., Werner B.

Ćwiczenia z chemii dla studentów Wydziału Budownictwa

Program ćwiczeń obejmuje obliczenia chemiczne z zakresu stechiometrii i stężeń roztworów oraz niektóre metody analizy chemicznej klasycznej i instrumentalnej (ilościowej i jakościowej) stosowane do badań materiałów budowlanych. Omówiono możliwości chemicznej oceny przydatności spoiw mineralnych oraz wody do zastosowań w budownictwie, a także procesy korozyjne i ich skutki w odniesieniu do betonu i stali.

Materiał dobrano do aktualnego programu ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych z chemii dla studentów Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego studiów dziennych i zaocznych.

Cena: 30 zł
Wydanie IVLiczba stron: 130Rok wydania: 2012
ISBN 978-83-7493-663-7

Brak możliwości komentowania.