Determinanty efektywności małego przedsiębiorstwa

Parkitna A.

Determinanty efektywności małego przedsiębiorstwa

Monografia jest rezultatem wieloletnich studiów autorki dotyczących zagadnień efektywności przedsiębiorstw. Zastosowanie idei kompleksowej efektywności w sferze zarządzania małą firmą narzuca konieczność zmiany rozumienia jej efektywności. Sukces rozważany ze względu na model efektywności powoduje multiplikację jej wielu wymiarów. Z tego powodu efektywność małych przedsiębiorstw należy rozważać łącznie jako triadę zależności między trzema składowymi: efektywnością ekonomiczną, sprawnością wytwórczą i skutecznością działania. Dlatego też, biorąc pod uwagę znaczenie zarządzania sukcesem i efektywnością małych przedsiębiorstw, w książce podjęto próbę rozwiązania problemu badawczego, którym jest stworzenie modelu badania efektywności.

Książka jest przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców – teoretyków i adeptów nauki; może być również pomocna praktykom – właścicielom małych przedsiębiorstw.

Praca wnosi nowe wartości teoriopoznawcze w rozwój nauk organizacji i zarządzania. Prezentuje dobry warsztat metodyczny w obszarze metod ilościowych (…).
— z recenzji prof. dr hab. Małgorzaty Czerskiej

Podjęty w monografii problem jest ważny zarówno z naukowego, jak i utylitarnego punktu widzenia. Siłę tego problemu wzmacnia fakt, że dotyczy on małego podmiotu gospodarczego. Monografia jest bardzo dobrze opracowana, a problemy w niej zawarte ujęte są syntetycznie przy wykorzystaniu bogatej literatury przedmiotu. Bezdyskusyjnie stanowi ona istotny wkład do nauki. Bowiem brak jest dotychczas w literaturze wyników badań nad efektywnością małych podmiotów gospodarczych w ujęciu prezentowanym w monografii (…).
— z recenzji prof. dr hab. Marii Sierpińskiej

Cena: 47 zł
Liczba stron: 268Format: 170 × 240 mmRok wydania: 2020
ISBN 978-83-7493-123-6

Brak możliwości komentowania.