Europa, dialog i perspektywy młodych ludzi w zwierciadle wyników badań prowadzonych w projekcie GANESA

Tabernacka M., Kusiak-Winter R., Krakowska M., Knauber A., Reinhard E., Miodek M., Tracz-Molasy A.

Europa, dialog i perspektywy młodych ludzi w zwierciadle wyników badań prowadzonych w projekcie GANESA

Mediacje i dialog w Unii Europejskiej prowadzące do trwałego i sprawiedliwego społecznie porozumienia osiąganego w warunkach rzetelnej i wiarygodnej informacji. GANESA – to projekt badawczo-edukacyjny, który prowadzony był w latach 2020-2022. Liderem projektu był Uniwersytet Wrocławski, a jego partnerem Liceum Ogólnokształcące nr V we Wrocławiu im. Jakuba Jasińskiego. Założenia projektu GANESA są wynikiem długotrwałych studiów i przemyśleń jego autorów i ich doświadczeń naukowych oraz praktyki dydaktycznej, a także poczucia odpowiedzialności za przyszłość Europy i Polski w strukturach Unii Europejskiej. Założenia projektu GANESA są wynikiem długotrwałych studiów i przemyśleń jego autorów i ich doświadczeń naukowych oraz praktyki dydaktycznej, a także poczucia odpowiedzialności za przyszłość Europy i Polski w strukturach Unii Europejskiej. Inspiracją projektu były bezpośrednio zajęcia akademickie i lekcje oraz badania prowadzone przez ponad dwadzieścia lat oraz konfrontacja wniosków wysnutych z tych doświadczeń z obserwacją aktualnych trendów w życiu społecznym, stanie prawa i stanie państwa. GANESA to projekt interdyscyplinarny, w którym staraliśmy się znaleźć odpowiedzi na pytania, które nurtowały nas jako dydaktyków odpowiedzialnych za kształcenie młodego pokolenia, ale też jako rodziców, którzy czują się odpowiedzialni za to, jaki świat pozostawią pokoleniu swoich dzieci. Chcieliśmy wyjść poza stereotypy właściwe naszemu pokoleniu i poznać etnocentryzm młodzieży po to, by móc przekazać jej wartości europejskie istotne dla rozwoju demokracji i zrównoważonej koegzystencji społecznej.

Cena: 60 zł
Liczba stron: 176Format: 170 × 240 mmRok wydania: 2022
ISBN 978-83-7493-207-3

Druk na zamówienie

Brak możliwości komentowania.