Filtracja

Sitnik L.

Filtracja

Niniejsza publikacja dotyczy istotnego problemu filtracji mediów. Zdefiniowano w niej pojęcie procesu filtracji oraz przedstawiono jego ujęcie teoretyczne, a przydatność zaprezentowano na licznych przykładach filtracji mediów w silnikach spalinowych. Zwrócono uwagę na fakt, iż mechanizm filtracji nie jest mechanizmem sitowym. Istotne jest, że może być uzupełniany innymi mechanizmami, dotychczas wykorzystywanymi w niewielkim stopniu, jak np. mechanizm magnetyczny. W pracy przedstawiono nowatorskie możliwości wykorzystania przegród filtracyjnych w pojazdach do indykowania stanu środowiska naturalnego, w którym te pojazdy są eksploatowane. Warto podkreślić, że na przegrodach tych osadzają się związki toksyczne nieklasyfikowane w normach zanieczyszczeń.

Prof. dr hab. inż. Lech J. Sitnik jest profesorem zw. Politechniki Wrocławskiej, gdzie w 1973 r. ukończył studia jako mgr inż., a  cztery lata później obronił pracę doktorską. Odbywał liczne staże naukowe oraz przebywał na stypendiach zagranicznych  zarówno w Europie (w tym na dwuletnim stażu w niemieckim Akwizgranie), jak i w Stanach Zjednoczonych. Doświadczenie związane z pracą w przemyśle zdobywał, będąc konstruktorem w biurach projektowych w Wiedniu i we Wrocławiu, a po uzyskaniu stopnia doktora – również w Düsseldorfie. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1989 r. na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie. Na podstawie wniosku Politechniki Poznańskiej Prezydent RP nadał mu w 2008 r. tytuł profesora. Profesor L. Sitnik był promotorem 11 prac doktorskich, w tym 5 wykonanych przez obcokrajowców. W ramach pracy akademickiej pełni liczne funkcje zawodowe, w tym kierownika Katedry Inżynierii Pojazdów. Jest członkiem  założycielem Polskiego Towarzystwa Naukowego Motoryzacji (od 1994 r.) oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych, a także przewodniczą cym Rady Programowej Europejskiego Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Motoryzacji. Współpracuje z różnymi podmiotami przemysłu i gospodarki. Realizuje wdrożenia w zakresie trwałości i niezawodności maszyn, zwłaszcza silników spalinowych i pojazdów, oraz obniżenia ich ekologicznej uciążliwości.

Cena: 30 zł
Liczba stron: 92Format: 170 × 240 mmRok wydania: 2021
ISBN 978-83-7493-164-9

Brak możliwości komentowania.